Античний Стиль Мистецтва Сочинения и курсовые работы

 • Кухня-остров в стиле хайтек

  прагнемо довести та переконати людей в тому, що все нове, революційне в сфері дизайну направлене на те, щоб було комфортно, зручно і в той же час естетично привабливо. Серед всього різноманіття стилів існуючих в данний час мі обрали відносно новий стиль – Хай-тек. А серед всіх відомих видив кухонного планування ми обрали такий різновид, як кухня-острів, при якому один із елементів кухонної системи винесений у центр кухонної зони. Якщо брати загалом, то потрібно сказати, що дизайн, у вузькому, спеціальному...

  5564  Слова | 23  Стр.

 • Курсовик фирменый стиль

  колекціонерів , в офісах різних компаній , а також у музеях . Якісні матеріали , пошук оптимальних фактур і професійна робота художників , дизайнерів та інших фахівців дозволяють макету стати не тільки прикладним «інструментом» , але справжнім витвором мистецтва , яке прикрасить будь-яке приміщення . При підготовці ландшафтних робіт в нашій макетної майстерні використовується кілька методів набору рельєфу.Створення макету - відповідальна і копітка робота , яка часто дозволяє економити час і кошти , а головне...

  11350  Слова | 46  Стр.

 • Культура бронзової доби.античні держави.

  якого в цей час стають найбільш поширеними. Хронологічно доба бронзи на теренах України збігається з часом розквіту ранньокласових суспільств Передньої Азії та Північно-Східної Африки, митцями яких було створено такі епохальні шедеври світового мистецтва як скульптура Єгипту, в тому числі й славнозвісний портрет Нефертіті, фрески Міноса на Криті чи золота маска Агамемнона у Мікенах. У докласових суспільствах подібних мистецьких злетів не спостерігається. Тут має місце своєрідний період накопичення...

  7422  Слова | 30  Стр.

 • Мистецтво ассирії та вавилону

  Мистецтво Ассирії та Вавилону. Асирі́йське мисте́цтво — мистецтво стародавньої Ассирії, що існувало з 3-го тисячоліття до 7 століття до н. е. Розквіт асирійського мистецтва припадає на 9—7 століття до н. е. Переважала архітектура — будівництво палаців-фортець та міст. Характерним пам'ятником асирійського мистецтва був палац Саргона II в Хорсабаді (кол. місто Дур-Шаррукін), руїни якого розкопані. Цей палац споруджено у 8 ст. до н. е. на двох насипах (вис. 14 м) і обнесено фортечним муром з баштами...

  550  Слова | 3  Стр.

 • Ораторське мистецтво

  ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО НА УКРАЇНІ В XVI - XVII СТ. Староукраїнське ораторське мистецтво представлене в основному творами церковно-релігійного змісту. Світська ораторська проза - сеймові та судові промови, політичні виступи на народних зібраннях тощо — не збереглися. Провідним жанром ораторської прози на Україні в XVI—XVII ст. був проповідницький. Проповідь відігравала роль наймасовішого пропагандистського засобу. Вона була живим словом, зверненням до широких мас з церковної кафедри. Українське...

  3383  Слова | 14  Стр.

 • Титани італійського відродження

  світогляду, століття дерзань, творчої свободи, схиляння перед людською індивідуальністю. Це століття, в якому були розв'язані суто художні завдання. Однією з найбільш плідних була флорентійська школа. До архітектури Флоренції у XV ст. риси нового стилю ввів Філіппо Брунеллескі (1377—1446 pp.). У 1434 р. він завершив велетенський купол Флорентійського собору (в цілому готичний будинок). Надалі Брунеллескі та інші архітектори кватроченто звернулися до античної ордерної системи. Капела Пацці при церкві...

  3649  Слова | 15  Стр.

 • Феномен українського бароко в архітектурі

  Руденко Сергій Валерійович Київ-2010 Зміст 1. Архітектурні стилі, місце бароко серед інших архітектурних стилів 2. Походження стилю бароко та його ознаки 3. Регіональні особливості бароко 4. Роль козаків у розвитку стилю бароко 5. Дерев’яне зодчество 6. Розвиток архітектурного стилю бароко в Україні 7. Найвизначніші архітектурні пам’ятки українського бароко: 1. Андріївська Церква 2. Архикатедральний собор св. Юра у Львові ...

  4328  Слова | 18  Стр.

 • Українське образотворче мистецтво 19 століття

  Українське образотворче мистецтво 19 століття У першій половині XIX ст. розвивається станко¬вий живопис. Поширюється автопортрет, зростає інтерес до камерного портрету, мініатюри. Видатним представни¬ком українського реалістичного портретного живопису був В. Тропінін. Художник створив узагальнений образ пред¬ставника українського народу ("Українець", "Український селянин", "Дівчина з Поділля"). Реалістичні традиції В. Тропініна в українському портретному мистецтві першої половини XIX ст. розвивали...

  2517  Слова | 11  Стр.

 • Ропноопоп

  та Україні. Після своєї дослідницької роботи я зробила певні висновки. Готика Перший стиль, який мені дуже подобається, є стиль «Готика». Готичний стиль — це художній стиль, що виявився завершальним етапом у розвитку середніх століть культури країн Західної Європи (між серединою XII і XVI століть). Термін «Готика» введений в епоху Відродження як зневажливе позначення всього середньовічного мистецтва, що вважалося «варварським». Готика зародилася в Північній частині Франції у середині ХІІ століття...

  1366  Слова | 6  Стр.

 • Органічний стиль в дизайні інтер'єрів та меблів

  аеропортів Кафедра комп’ютерних технологій дизайну реферат на тему: «Органічний стиль в дизайні інтер'єрів та меблів» з дисципліни «Теорії і концепції дизайну» Київ - 2010 | ЗМІСТ | стор | | ВСТУП............................................................................................... | 3 | Розділ 1. | РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СТИЛЮ………………………. | 4 | 1.1 | Розвиток стилю в Америці | 4 | 1.2 | Розвиток стилю в Європі | | Розділ 2. | ПРЕДСТАВНИКИ ОРГАНІЧНОГО ДИЗАЙНУ…………… | 5 | 2...

  4232  Слова | 17  Стр.

 • Музичне мистецтво – засіб формування у школярів естетичного ставлення до дійсності

  необхідність суспільства у творчій особистості зумовлюють актуальність проблеми формування у школярів естетичного ставлення до дійсності. Важливим засобом формування естетичного ставлення до дійсності та духовного розвитку особистості стало музичне мистецтво як складова духовної культури. Аналіз наукових досліджень і публікацій учених засвідчив, що у свідомості молоді, її моральних орієнтирах чітко спостерігаються як елементи оновлення духовних сфер особистості на основі оволодіння загальнолюдськими...

  1866  Слова | 8  Стр.

 • Рококо

  первісному значенні він означав лише декорації, незвичайні прикраси. Потім він поширився на архітектуру, зокрема на культові споруди, в яких спостерігалися відмінності від класичних форм, а згодом охопив й інші види мистецтв, у тому числі й літературну творчість і, по суті, став напрямом і стилем. Західноєвропейська література XVII століття з її вишуканими епітетами, панегіриками, барвистою мовою, незвичною тропікою, алегоричністю була віднесена до бароко. "Бароко втілювало безмежність і суперечливість...

  3373  Слова | 14  Стр.

 • Творча особистість Леся курбаса. Курбас – новатор українського театру

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ КАФЕДРА РЕЖИСУРИ ЕСТРАДИ І МАСОВИХ СВЯТ КУРСОВА РОБОТА З дисципліни «РЕЖИСУРА ЕСТРАДИ ТА МАСОВИХ СВЯТ» На тему : «ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ ЛЕСЯ КУРБАСА. КУРБАС – НОВАТОР УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ.» ЗМІСТ ВСТУП …………………………………………………………………... стр 2 І. «Молодий театр» Леся Курбаса.………………………………………стр 3 1. Шляхи становлення театру………………………………………стр...

  5383  Слова | 22  Стр.

 • Разработка фирменного стиля тату фестиваля

  МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ КОЛЕДЖ ЛУГАНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ КУЛЬТУРИТА МИСТЕЦТВ Факультет образотворчого мистецтва Кафедра художньо-компьютерної графіки Пояснювальна записка до дипломного проекту Виконала студентка Групи 3 хкг Наумченко Анастасія Миколайвна Керівник Бондаренко О.С. Луганськ 2013 План 1.Вступ 1.1.Стан проблеми 1.2. Мотивація, обгронтування обранної теми дипломного проекту 1.3. Актуальність 1.4. Новизна 1.5. Мита 2. Передпроектні...

  510  Слова | 3  Стр.

 • Етика и естетика

  2. Аверинцев С.С., Андреев М.Л., Гаспаров М.Л, Михайлов A.B. Категории поэтики в смене литературных эпох // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. — М., 1994. 3. Антонич Б.-І. Національне мистецтво (Спроба ідеалістичної системи мистецтва) // Вступ до літературознавства: Хрестоматія / Упоряд. Н.І. Бернадська — К., 1995. 4. Верков П.Н. Проблемы исторического развития литературы: Статьи. — Л., 1981. 5. Бехер И. В защиту поэзии. — М., 1959. 6. БорееЮ.Б. Художественный...

  8227  Слова | 33  Стр.

 • Щастя як категорія моральної свідомості

  мовами, зокрема, добре знали вже згадані грецьку, латинську, польську, німецьку і литовську мови. Літопис є важливим джерелом вивчення історії і культури Галицько-Волинського князівства та України взагалі. 2. Архітектура та образотворче мистецтво Галицько-Волинської Русі. В Галицько-Волинському князівстві розвивались архітектура, живопис, художні ремесла. Кріпосні, оборонні і культові споруди в головних містах виконувались у традиціях візантійської та місцевої народної архітектури. В кінці...

  1272  Слова | 6  Стр.

 • Культура стародавньої греції

  Культура Стародавньої Греції: логос, чуттєвість, гармонія Антична доба – період якісних змін в історії людства, період народження нових форм суспільного й культурного життя, що найперше виявились у створенні держав-полісів з розвиненою формою демократичних засад громадської спільноти, переході до приватної власності, зміні способу життя людини, її відносній мобільності. Ідеалом суспільства стає вільна і політично активна людина. Саме вона виступала об’єктом і змістом культури. “Людина – мірило всіх...

  3545  Слова | 15  Стр.

 • Мистецтвогреції

  століття — доба натурального господарства, адже з усіх досягнень мікенців дорійці запозичили тільки гончарне коло, техніку обробки металу та прийоми кораблебудування, культуру вирощування винограду і оливкових дерев. Втім дорійці принесли з собою мистецтво виплавки і обробки заліза, практику використання його не тільки як прикраси, але й у виготовленні знарядь та військовій справі. Наприкінці гомерівського періоду відбулося становлення дополісної суспільної організації. Також відомо, що до IX століття...

  5660  Слова | 23  Стр.

 • Краткие Ведомости о дизайне

  автомобіля та аероплана : конструктора-художника з творчою ініціативою і технічно підготовленою. У 1925 р. на Міжнародній виставці декоративного мистецтва і промисловості в Парижі ВХУТЕМАС був відмічений Почесним дипломом за новий аналітичний метод, програми і учбово-експериментальні роботи студентів. Правда, цей Почесний диплом не захистив авторів нового стилю і нового підходу до дизайну від затятої критики, якщо не сказати більше, прибічників старих уторованих доріг. В авангарді нового напряму в...

  7174  Слова | 29  Стр.

 • Культурология

  і наведений в тексті ілюстративний матеріал. Тема 1. Культура як соціальне вище. Діяльнісний підхід у культурології 1.1. Культурологія як наука про культуру. Предмет і завдання культурології Культуру як окрему галузь вивчали ще з античних часів. Вона досліджує притаманну їй специфіку в різних галузях наук, зокрема археології, етнографії, психології, історії, соціології, мистецтвознавстві та ін. Проте лише на початку XX ст. почали робити спроби узагальнити ці дисципліни, наблизитися...

  37931  Слова | 152  Стр.

 • Гетьманська епоха - реферат з культорології

  1. Міжнародне та внутрішнє положення краю. 2. Козацтво і його культура. 3. Статус України у складі Речі Посполитої. 4. Українська церква в гетьманську добу. 5. Розвиток науки та освіти. 6. Українська словесність та мистецтво цієї пори. 7. Визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького. 1. Міжнародне та внутрішнє положення краю Гетьманська доба — славетна епоха української історії та період формування фундаменту нової україн ської культури, яка, незважаючи...

  5001  Слова | 21  Стр.

 • Эллипсис

  поетичного перекладу……………………………...10-18 1.3. Поняття ритму та його типологія………………………………..18-26 Висновки до розділу 1……………………………………………………….27-28 РОЗДІЛ 2. СПЕЦИФІКА ВІДТВОРЕННЯ РИТМУ СУЧАСНОЇ АНГЛОМОВНОЇ ПОЕЗІЇ. 2.1. Індивідуальний стиль у поетиці Рити Дав………………………28-32 2.2. Відтворення ритму при перекладі українською мовою………..33-37 2.3. Частотність та доцільність ерекладацьких трансформацій……37-42 Висновки до розділу 2………………………………………………………43-44 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ……………………………………………………...

  2506  Слова | 11  Стр.

 • Театр 20 века

  парадоксальное утверждение: "Замовляють музыку одни, платят - инши". Сам факт существования мистерии в ее массовом варианте является воплощением действия этого механизма. Неслучайно Виктор Обюртен в переведенной Лесем Курбасом книге "Мистецтво вмирае" из розпачем писал: "мистецтво социальной будуччини - это будет искусство на вкус членов городской ради". Практически заказчик и потребитель выступают в одном лице лишь в тех случаях, когда элитарный заказчик заказывает музыку лично для себя (академии, ученая...

  3077  Слова | 13  Стр.

 • Аналіз аналогів і прототипів

  религиозными предписаниями, доминировали в искусстве Древнего Египта и средних веков. Творческие люди Античности и эпохи Возрождения пытались найти идеальные пропорции человеческого тела и вывести неизменные, математически обоснованные правила построения фигуры человека. По определению профессора А. Ф. Лосева, канон — это количественно-структурная модель художественного произведения такого стиля, который, являясь выразителем определённых социально-исторических показателей, интерпретируется как принцип...

  14517  Слова | 59  Стр.

 • Курсовая робота

  російськими дослідниками. Ще менше матеріалів, які висвітлюють питання цілісності архітектурної композиції Версаля, його ролі в історії паркового мистецтва та історико-художнього значення. Перша і основна робота у вітчизняному мистецтвознавстві по Версалю належить великому мистецтвознавцю Михайлу Алпатову в книзі «Етюди з історії західноєвропейського мистецтва». Вона вийшла в 1939 році. У ній докладно викладено історію створення Версаля, особливості композиції палацу, парку, інтер'єрів, виявлені закономірності...

  7001  Слова | 29  Стр.

 • Культура протослав’янських та слов’янських племен

  час людина відкрила вогонь, що було одним з найбільших здобутків у людській культурі. Розкопки біля сіл Мізинь Чернігівської області, Доброначівки (Черкащина) відкрили стародавні житла мисливців — крем’яні знаряддя тонкої обробки. Серед творів мистецтва — невеличкі статуетки, які, очевидно, відображали матір, яка в родовій громаді мала користуватись особливою шаною, фігурки тварин із кістки і каменю, прикраси зі слонової кістки. Близько 7—6 тис. років тому на нашій етнічній території розпочинається...

  3671  Слова | 15  Стр.

 • Культура України XVI-XVIII ст.

  Зміст Вступ 1. Передумови і труднощі культурного піднесення XVI-XVIII ст. 2. Особливості релігійної ситуації в Україні 3. Книгодрукування і література 4. Освіта 5. Нові галузі науки 6. Мистецтво Висновок Список використаної літератури Вступ 1648—1764 pp. — період гетьманської держави, її очолюють високоосвічені, європейського рівня політичні й громадські діячі: П. Сагайдачний, Б. Хмельницький, І. Виговський, І. Мазепа. Вони докладають великих зусиль і коштів...

  6321  Слова | 26  Стр.

 • Виникнення одягу та його основні функції

  походження тих чи інших явищ культури, висвітлюють етнографічні, культурні взаємини певних груп населення. ІІІ. Історичний розвиток костюмів Оскільки костюм є елементом суспільно-побутового призначення частиною матеріальної культури галуззю ужиткого мистецтва він і розвивається в тісній залежності від розвитку суспільства. Як кожне суспільне явище, костюм історично зумовлений способом виробництва матеріальних благ рівнем розвитку виробничих сил суспільства і соціально-економічною його структурою. ...

  3927  Слова | 16  Стр.

 • Поль Гоген

  мечту о земном рае, о жизни человека в гармонии с природой. Полотна Гогена по декоративности цвета, плоскостности и монументальности композиции, обобщенности стилизованного рисунка, подобные панно, несли многие черты складывавшегося в этот период стиля модерн и оказали влияние на творческие поиски многих художников начала 20 века. Гоген работал также в области скульптуры и графики. Скончался Поль Гоген 8 мая 1903 года. Вся его жизнь была битвой с мещанством, с установившимися взглядами, с предрассудками...

  5356  Слова | 22  Стр.

 • bileti_istoriya_zarubizhnoyi_literaturi_vidrodzhennya_klasit

  Нидерландах, Швейцарии и Франции. Весьма важной особенностью Северного Возрождения было то, что оно происходило в период Реформации, а также то, что в культуре народов этих стран в силу исторических причин отсутствовало такое обилие памятников античности, как в Италии. Z Из многих источников, внесших свои идеи в течение Реформации, резко выделяется гуманизм Возрождения. Хотя Реформация началась в городах Германии и Швейцарии, имеются все основания полагать, что она могла быть неизбежным следствием...

  51791  Слова | 208  Стр.

 • Історіографія

  будь-якої живої істоти — вижити. Людина навчилась виготовляти знаряддя праці і зброю, користуватись вогнем, навчилась розмовляти і рахувати, почала будувати житло. Виникли сім'я,рід і плем'я. В цю епоху почали розвиватись образотворче і музичне мистецтво, зароджувались більш складні релігійні уявлення. В кінці мезоліту первісні люди почали переходити від привласнюючого способу ведення господарства до виробляючого. А сталося це тому, що як тільки мисливці і збирачі ягід заполонили всю землю, так все...

  11403  Слова | 46  Стр.

 • Курсовая розміщення продуктивних сил Португалії

  країною. В 1700-1713 роках Португалія брала участь у війнах за Іспанську спадщину, але не одержала від цього ніяких вигід. На початку XVІІІ століття в Бразилії відкривають спочатку родовища золота, а потім і алмазів. Це дозволило займатись наукою і мистецтвом, розвивати торгівлю. 1 листопада 1755 року Лісабон був майже повністю зруйнований землетрусом, загинули тисячі людей. Завдяки таланту міністра маркіза Помбалу, що получили від короля надзвичайні повноваження, був перебудований центр Лісабона...

  7103  Слова | 29  Стр.

 • Тунис

  один из столичных пригородов, до бело-голубого "города художников" Сиди-Бу-Саида. Раз уж мы заговорили об экскурсиях, отметим самые интересные из них. Обязательно стоит посетить музей Бардо. Обычно в эту экскурсию, помимо замечательного музея с античными мозаиками, включают прогулку по столице страны Тунису и Сиди-Бу-Саиду. И, конечно, нужно непременно побывать в Сахаре, осмотреть декорации к "Звездным войнам", прокатиться на "корабле пустыни" и на джипе по барханам.       Джерба - первый открытый...

  2256  Слова | 10  Стр.

 • Искусство древней Греции

  Мистецтво стародавньої Греції Вступление 1. Характеристика периодов Древней Греции 2.1 Крито-микенский (эгейский) период 2.2 Геометрический период 2.3 Архаический период 2.4 Класический период 2.5 Эллинистический период 2. Искусство Гомеровской Греции. 3.6 Вазопись 3.7 Скульптура 3.8 Архитектура Заключение Вступление Греческое искусство привыкли рассматривать как синоним абсолютного совершенства, как идеальную меру прекрасного...

  5058  Слова | 21  Стр.

 • Оригинал-макет книги

  Ялта – 2011г. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ ВИЩІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД „КРИМСКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ” (М. ЯЛТА) ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ, ІСТОРІЇ ТА МИСТЕЦТВ КАФЕДРА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА, МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ТА ДИЗАЙНУ „Допущено до захисту” Заведувач кафедри ___________Гребенюк Г.Є. Реєстраційний №_______________ „___” ____________2011р. „____” _________________2011р. ...

  8178  Слова | 33  Стр.

 • Kontseptsii

  единой общечеловеческой культуры нет и быть не может, также разработал концепцию локальных замкнутых культур. В работе «Закат Европы» он признает изолированность всех культур выделяет 8 типов культур (китайская, вавилонская, египетская, индийская, античная, арабская, западно-европейская, майя и на стадии возникновения находится русско-сибирская). Ныне живой тип – европейской культуры (фаустовской), также идёт развитие русско-сибирской культуры Если критерием типологизации культур у Данилевского выступает...

  4506  Слова | 19  Стр.

 • Музеї амстердама

  нідерландський національний музей, розташований в Амстердамі на Площі Музеїв (нід. Museumplein). Постійна експозиція музею включає значну колекцію шедеврів золотого віку голландського живопису, а також різноманітну графіку, скульптуру, зразки декоративного мистецтва тощо. Музей було засновано 1800 року у Гаазі за французьким прикладом. На той час мав назву Національної мистецької галереї (нід. Nationale Kunst-Gallerij) та представляв колекції голландських губернаторів. 1808 року за наказом короля Голландії...

  4728  Слова | 19  Стр.

 • Доклад

  дисципліни) на тему:_____________________________________________________ ____________________________________________________________ Студента (ки) _____ курсу ______ групи напряму підготовки 6.020201 – театральне мистецтво _____________________________________________ (прізвище та ініціали) Керівник: Шейко В. М., док. іст. наук, проф. Національна шкала ________________...

  3958  Слова | 16  Стр.

 • Тантамарески

  Лазаревича" і інших казок, зображення в особах народних пісень ("Їхали бояри з Нова-города", "Била жинка чоловічка"), жіночі голівки з безглуздими написами, зображення міст (Єрусалим – пуп землі) Валик:Типы лубков • Духовно-религиозные — в византийском стиле. Изображения иконного типа. Жития святых, притчи, нравоучения, песни и т. д. • Философские. • Юридические — изображения судебных процессов и судебных действий. Часто встречались сюжеты: «Шемякин суд» и «Повесть о Ерше Ершовиче». • Исторические — «Умильные...

  1595  Слова | 7  Стр.

 • Народні промисли на поділлі

  народних промислів і ремесел Етнорегіональний фольклор КРАСА ПОДІЛЬСЬКОЇ НАРОДНОЇ ВИШИВКИ Вишивка — це унікальне народне мистецтво, що розкриває невичерпне багатство людської творчості, хисту і фантазії і має широкі аналогії в культурі інших народів. Дані археологічних розкопок, свідчення літописців і мандрівників минулого дозволяють твердити, що початки мистецтва вишивання сягають сивої давнини і розвиток його не переривався ніколи. Уже в період од Київської Русі можна говорити про два напрями...

  8347  Слова | 34  Стр.

 • Середньовічні університети європи

  кожного вступника артистичний (підго- 138 ЧАСТИНА Й товчий). Тут знайомилися із вільними мистецтвами (Septemartes liberales) — граматикою, риторикою, основами діалектики (опанувавши ці три науки, студент одержував ступінь бакалавра мистецтва), філософією, арифметикою та геометрією, астрономією, теорією музики, після засвоєння цих наук студенту присвоювали ступінь магістра мистецтва і дозволялося вступати на богословський, медичний й юридичний факультети. На підготовчому студент одержував...

  33031  Слова | 133  Стр.

 • Культура как алаптационный признак вида homo sapiens

  абстрактные компоненты - рисунок сменяет орнамент, узор, знак развивается в символ. Признаки культуры 1. Значимость культуры как социального феномена объясняется, прежде всего, тем, что это непосредственный, актуальный "виновник" содержания, стиля практической жизни людей. Естественно, сама культура не развивается изолированно как "сама в себе" и "для себя" сущность. Она вбирает в себя импульсы, проистекающие от природных условий жизни данной группы людей, социально-экономических обстоятельств...

  13200  Слова | 53  Стр.

 • Фирменный стиль

  СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………..2 РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ФИРМЫ………………………….3 1.1. Об активном туризме………………………………………………………….3 1.2. Структура и основные компоненты фирменного стиля туристических фирм………………………………………………………….5 1.3. Методика проектирования фирменного стиля туристических фирм……..11 РАЗДЕЛ 2. РАЗРАБОТКА ФИРМЕННОГО СТИЛЯ ЦЕНТРА АКТИВНОГО ТУРИЗМА «ТРАВЕРС»……………………………………………...17 2.1. Разработка фирменного знака и логотипа…………………………………...

  20892  Слова | 84  Стр.

 • 00033134

  та художнього рівня розвитку досягло гончарство. До того ж гончарі володіли досконалою технологією виготовлення керамічного посуду. Трипільських малярів, а це були, очевидно, окремі майстри, можна вважати основоположниками українського народного мистецтва. Багато провідних мотивів трипільського орнаменту, зокрема, подвійні спіралі, що нагадують латинську літеру S, спіральний меандр довкола посудин, схематичні зображення рослин і тварин, різноманітні хрести в колі – збереглися в українських народних...

  2450  Слова | 10  Стр.

 • Художественные стили

  АНТИЧНОЕ ИСКУССТВО (от лат. antiquus — древний) — исторический тип искусства. Античностью называют эпоху Древней Греции и Рима. Этот термин впер­вые получил распространение среди писа­телей-гуманистов Итальянского Возрожде­ния. Он был применен ими для обозначе­ния самой древней из известных в то время культур. И хотя теперь мы знаем еще более древние культуры Египта, Ме­сопотамии, термин «античный» сохранил свое значение. Для европейцев культура Древней Греции — древность особого ро­да. Это...

  45268  Слова | 182  Стр.

 • стили

  Великолепие и зрелищность - вот две главные характеристики ампира. Производство мебели в стиле ампир отличается от предшествующего стиля барокко тем, что в самом дизайне  мебели используются античные, в особенности римские архитектурные формы: колонны, пилястры, консоли, карнизы и фризы, используемые для членения передних сторон шкафов и комодов. Опорные части столов, кресел, стульев, диванов делаются в виде античных герм, сфинксов, гриффонов, колонн и львиных лап. В форме мебели используются прямоугольные...

  7715  Слова | 31  Стр.

 • История стилей vt,tkb

  Бидермайер Немецкое слово «bieder» обозначает обывательский или простодушный. Стиль бидермейер отличается одной главной особенностью – в интерьере обязательно должно соблюдаться удобство и домашний уют. • Минимализм представляет собой стилистическое направление, суть основной концепции которого направлена на освобождение пространства от лишних деталей, что позволит создать ощущение свободы и визуального объема.  Стиль мебели Хай-тек • Такая мебель всегда имеет гладкую ровную поверхность, её...

  791  Слова | 4  Стр.

 • Архитектурные стили

  Авангард Стиль, прямо противоположный классическому. Авангардный стиль интерьера придется по душе человеку с оригинальным вкусом и нестандартным мышлением, предпочитающему свободу и независимость во всем. Основную роль в интерьере играет цвет. Вы можете смешивать, сочетать, комбинировать какие угодно краски, главное - не переступать грань между броскостью, яркостью и... вульгарностью. Пусть цвета образуют органичный ансамбль. Обои противопоказаны. Вооружитесь кисточками, красками и рисуйте. Черная...

  1673  Слова | 7  Стр.

 • История стилей

  5 основных периодов истории античной культуры: "Гомеровская Греция" (9-8 век до н.э.) период архаики (7-6 века до н.э.) период классики (5-три четверти 4 века до н.э.) эллинистический период (конец 4-1 века до н.э.) культура Древнего Рима (1 век до н.э. - 5 век н.э.). Мифы выражают мироощущения и миропонимания эпохи их создания. Виды античных мифов: теогонические - мифы и рождении и возникновении богов, космогонические - мифы и возникновении мира благодаря действиям богов, космологические...

  4566  Слова | 19  Стр.

 • Архитектура и мебель стиля ампир

  Введение Ампир – это стиль архитектуры и интерьера, который является своеобразным отражением римской классики в сочетании с египетскими мотивами. Название «Ампир» произошло от французского «empire» – «имперский». Это стиль, возникший во Франции на рубеже XVIII-XIX вв. Он является органическим завершением длительного развития европейского классицизма. Основная особенность данного стиля – сочетание массивных простых геометрических форм с предметами военной эмблематики. Его источником...

  4282  Слова | 18  Стр.

 • Взаимосвязь архитектуры и костюма античной Греции

  работа на тему «Взаимосвязь архитектуры и костюма античной Греции» поможет увидеть связь между формами Греческого костюма и архитектуры на примере сравнительных таблиц. Тема взаимосвязи архитектуры и костюма была и будет всегда актуальна, ведь многие модельеры черпают вдохновение из наследия зодчества разных времен и народов (русское деревянное зодчество, архитектура Ле Карбюзье, Гауди, величественные готические соборы и др.) Каждая эпоха, стиль, культура непременным условием ставили обязательную...

  1884  Слова | 8  Стр.

 • создание фирменного стиля

  История возникновения и развития фирменного стиля От античных времён до наших дней Фирменный стиль является одним из главных направлений деятельности в современном графическом дизайне. Как и другие сложные многосоставные явления культуры, он «прошёл» долгий путь развития. Клейма на античной керамике История возникновения фирменного стиля уходит своими корнями во времена античности. Именно в это время появляются первые системы обозначения принадлежности товаров (по сути прообразы современных...

  1046  Слова | 5  Стр.

 • Тветы на вопросы

  об’єктивності природних явищ тощо. Основні риси античної філософії. По-перше. Для античної філософії характерним є наявність різноманітних шкіл, течій, напрямків, ідеї яких стали джерелом виникнення майже усіх пізніших типів світогляду; По-друге, антична філософія була, як правило, органічно зв’язана з наукою; По-третє, для філософії стародавньої Греції визначальною є стихійна діалектика; По-четверте, помітною рисою античної філософії є оригінальність філософських ідей, самостійність філософського...

  7141  Слова | 29  Стр.

 • Художественные эпохи, стили, направления

  Художественные эпохи, стили, направления прошлого и настоящего. Художественное произведение – это форма существования искусства. Оно отражает мир во всей сложности многообразия, эстетического богатства. Художники всегда стремятся правдиво передавать мир. В процессе творчества рождается определённый художественный метод на который оказывают большое влияние социальная среда, идеология общества ,культурные предпосылки, религия , мода, уровень экономического развития общества, мировоззрения...

  1617  Слова | 7  Стр.

 • Стили интерьера

  Реферат Тема: «Стили интерьера» В дизайне интерьера любого помещения существуют так называемые стили интерьера (стилевые направления). Стиль — это совокупность черт, единство выразительных приёмов и средств, художественная или идейная общность, присущая как определенному времени или направлению в архитектуре, так и конкретному человеку или его жилищу. Тот или иной стиль интерьера — это гармоничная совокупность определенных...

  719  Слова | 3  Стр.

 • стиль ампир 1

  императором, Наполеон стремится возвеличить свое правление с помощью создания парадного стиля, как когда-то, задолго до него, Людовик XIV. Новый имперский (ампир) стиль развивает традиции французского неоклассицизма, но с акцентом на торжественность. Как и классицизм, стиль ампир черпает вдохновение из античности, повторяя его мощь и силу. Были заимствованы портики и Как и классицизм, стиль ампир черпает вдохновение из античности, повторяя его мощь и силу. Были заимствованы портики и военную эмблематику в архитектуре...

  6722  Слова | 27  Стр.

 • Художественные стили

  Художественные стили Квинтилиан устанавливает три стиля судебного красноҏечия - аттический (краткий, чистый, сильный), азианский (напыщенный и пустой) и Родосский (сҏедний между ними, смешанный). Это разделение носит у Квинтилиана вполне объективный характер, оно лишено того бушевания страстей, которым были полны в эпоху римского классицизма споры об аттицизме и азианстве. Разделение стилей на типы - констатация фактов, не вызывающих сомнения, и всякий может выбрать тот, ҹто придется ему по душе...

  1486  Слова | 6  Стр.

 • Архитектурные стили и изобразительное искусство в Западной Европе Средневековья

  университет Кафедра истории Дисциплина: Культурология Реферат Архитектурные стили и изобразительное искусство в Западной Европе Средневековья Санкт-Петербург 2011 Оглавление Введение………………………………………………………………………..3 1.Хронологические границы и этапы развития средневекового искусства..5 2.Дороманское искусство.……………………………………………………..6 3.Романский стиль....………………………………………………………….10 4.Готический стиль.…………………………………………………………...19 Заключение…………………………………………………………………....25 Список литературы…………………………………………………………...

  5195  Слова | 21  Стр.

 • ВлДрогобич - туристичне мистоВ

  систему туристсько-екскурсийних маршрутив пид загальною назвою "Намисто Славутича". До розробки НациональноСЧ системи були залучени представники Державного комитету УкраСЧни по туризму, Министерства освити и науки УкраСЧни, Министерства культури и мистецтв УкраСЧни за активноСЧ участи спивробитникив КиСЧвського университету туризму, економики и права, РЖнституту туризму ФедерациСЧ профспилок УкраСЧни та Фонду "Намисто Славутича". Методичною основою для створення НациональноСЧ системи став розроблений...

  9678  Слова | 39  Стр.

 • Проект магазина косметики и парфюмерии в классическом стиле

  классический стиль дизайна остается одним из самых популярных и часто используется в современном обществе. Им обустраивают как жилые дома и квартиры, также и торговые места. Несмотря на то, что этот стиль активно изучается, остается немало вопросов, появляются новые. Это происходит потому, что классика постоянно развивается, взаимодействуя с другими стилями. Данный вопрос поднимался во многих работах о дизайне и стилях. Об дизайне интерьера и о цветах интерьера, о классическом стиле в интерьере...

  5614  Слова | 23  Стр.

tracking img