Дар Бораи Ватан Сочинения и курсовые работы

 • Документ Microsoft Word

  Дар толори Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба таҷлили ҷашни 20-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, зимни ҷаласаи якҷояи...

  776  Слова | 4  Стр.

 • 20 солагии истиклолияти точикистон

  МУНДАРИЧА МУКАДДИМА БОБИ ЯКУМ. СИМОИ С. АЙНИ ДАР НАСРИ МУСТАНАДИ ТОЧИК БОБИ ДУЮМ. ШАХСИЯТИ С. АЙНИ ПАЙВАСТА БА КОРГОХИ ЭЧОДИИ У БОБИ...

  3811  Слова | 16  Стр.

 • Истиклолият

  // Комсомоли Тоїикистон. – 1987. – 10 июн. 1987 10. Победа Великого Октября – коренной перелом в исторических судьбах таджикского народа / О-во...

  11604  Слова | 47  Стр.

 • КОРИ ДИПЛОМИ ТАЙЁ р

   Мундарижа Сарсухан Боби I. Аз таърихи ташкилёбии Империяи дуюм дар Франсия (1852-1870) 1.1. Фаъолияти Наполеони III дар...

  8097  Слова | 33  Стр.

 • САВОЛУ ЧАВОБХО АТТЕСТАТСИЯ 2010

  санадхои меъёри-хукуки мукаррар карда шуда, чи гунна (тавр) амали карда мешавад? Љавоб: Тартиби хавасмандгардони ва ба љавобгарии интизоми кашидани...

  30054  Слова | 121  Стр.

 • ИСТИКЛОЛИЯТ НЕЪМАТИ БЕБАХОСТ 1

  тожик иди муыаддас маьсуб мешавад. Дар дарозои замоньо миллати мо аз шебу фарози таърих ва озмоишьои сахту сангин гузашта бошад ьам,...

  3402  Слова | 14  Стр.

 • Донишгоњи миллии тољикистон

  24. Чирков П.М. Решение женского вопроса в СССР (1917-1937 гг.). -с. 194. 25. Якубов Г.Борьба Советской власти за раскрепощение женщин- таджичек...

  151252  Слова | 606  Стр.

 • МАТЕМАТИКА

  Донишгоњи миллии Тољикистон «Њафтаи илм»ро бо баргузории Конференсияи илмї-назариявии њайати устодону кормандон, докторантону аспирантон ва магистрњову...

  254917  Слова | 1020  Стр.

 • Дипломная работа

  нерӯи ҷисмонӣ ва ҳам дар фазои виртуалӣ амалӣ мегардад. Он бо иштироки густардаи равандҳои мутобиқшавӣ, ки дорои асосҳои физиологӣ ва равонӣ...

  17185  Слова | 69  Стр.

 • 3 вариант

  Бундан гъайры Ватан, ватанперверлик мевзусы етекчи ерлерден биринде тура. Чюнки къырымтатар халкъына ватанперверлик, ватангъа севги ве...

  1550  Слова | 7  Стр.

 • 23 феврал

  Мусаллахи Чумхурии Точикистон зодаи истиклолият буда, дар шароити вазнин таъсис ёфтаанд.Бинобар мо бояд шукронаи истиклолият ва шукронаи ин...

  653  Слова | 3  Стр.

 • Мирзо Турсунзода

  Мирзо Турсунзода соли 1911 дар деҳаи хушманзараи водии Хисор ба дунё омадааст. Падараш, усто Турсун яке аз ҳунармандони гулдасти ин води буд....

  650  Слова | 3  Стр.

 • Сесад саволу чавоб оиди муомилоти пули карз ва бонкдори Б

  бухгалтерй ва молия Дастури таълим. «Сесад саволу ҷавоб оиди муоми-лоти пул, қарз ва бонқдорй». Дар ҷаласаи кафедра 28 ок-тябри соли 2009...

  9952  Слова | 40  Стр.

 • Komp

  КИСМХОИ ТАРКИБИИ ОН Компютерхои фардии хозиразамон аз кисмхои зерин иборат аст 1. Блоки системави 2. Монитор 3. Клавиатура...

  4090  Слова | 17  Стр.

 • Ба номи Худованди Бахшандаи Мехрубон

  Ишке ба Марг. Мутавачех шавед, ки ишки бо табиат дар ин асно дарч гардидааст. Яъне дар ислом табиат, коинот, хусусияти...

  1364  Слова | 6  Стр.

 • 11 сен 2016

  Полковник К-в: истеъфо Эмомтапак Рахмонов. Имрӯз дар Маскав, фардо дар Душанбе - Duration: 5:33. Группа 24  26 фев...

  600  Слова | 3  Стр.

 • Артиши Милли

  зодаи истиќлолият буда, дар шароити вазнин таъсис ёфтаанд. Баъди пош хурдани Иттињоди Шуравї кишварњои навтаъсис, алалхусус давлатњои...

  885  Слова | 4  Стр.

 • Молия Оймахмадов Г

  муносибатхои молиявиро дар иктисодиёт инъикос мекунад ва имкон медихад, ки мутахассисон ва донишчУён 6о раванди молиёт ва мушкилоти он аз...

  66828  Слова | 268  Стр.

 • 20-сол истиклолият

  | | |Фанхо...

  683  Слова | 3  Стр.

 • Русское радиовещание в Таджикистане

  средств информации доходят до населения. Люди практически во всех случаях жизни могут слушать радио. Для восприятия информации по радио не обязательно быть...

  3688  Слова | 15  Стр.

 • TZ

  1.Дар кадоме аз чавобхо ёдгории забони сугди зикр шудааст? "Номахои кухна" 2. Системаи флексияи кадим дар кадоме аз забонхои...

  2443  Слова | 10  Стр.

 • Точикистон

  гирифта саъйю кушиши худро ба сохтмони давлати хакикатан демокративу хукукбунёд равона карданд. Акнун Чумхурии Точикистон такдири сарнавишти худро анику...

  970  Слова | 4  Стр.

 • Реферат аз фанни конструксияи сохтмон

  - 8 8. Наышьо, суратьо ва эскизьо - 23 9. Таьлильои моьияти мавз=ъ -...

  5116  Слова | 21  Стр.

 • Документ Microsoft Word

  тагирёбии иклим 1. 1. Таъсири тагирёбии иклим ба саломатии инсон ва инъикоси он дар ВАО Кисмати 1 2. 2. Роххои баланд бардоштани маълумотнокии...

  11346  Слова | 46  Стр.

 • Мукаддима

  зиёд кардани истехсоли Пахта баланд бардоштани самаранокии иктисодии пахтакори ва бехтар кардани сифати махсулот дар Точикистон бо проблемаи...

  984  Слова | 4  Стр.

 • 123

  меоварданд » дар кадом китоби қадима омадааст? $A) Бундаҳиш; $B) Авесто; $C) Таврот; $D) Инҷил; $E) Аяткори Зарирон; @3. «Ариана Вайҷа»...

  4927  Слова | 20  Стр.

 • Барномаи фанни ТИ 2013 барои мактаби миёна

  робитаи байни љузъњо ва корбарони системаи компютерї Иттилоот/ информатсия - хабар, сигнал - маълумот оид ба муњити атроф, ки сатњи номуайянии дониши...

  12140  Слова | 49  Стр.

 • Dar Borai Gunogunii Hijohoi Zaboni Tojik

  соответствующего слога. 3. Установлено, что 41 слогов покрывают 50% таджикского текста: Таблица 2. n слог ν 1 и 4,210 2 да 2,447 3 ро 2,347 4 ба 2,235 5 [о...

  1029  Слова | 5  Стр.

 • УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

  УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, СПОРТА И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА Г.МИНСКА ГУО «Гимназия №20 г. Минска» Реферат учащихся 10 «Б» класса...

  3174  Слова | 13  Стр.

 • Хама чиз

  ИНТЕРНЕТ ЧИСТ? Дар кори ёарр.заамон мо калимаи Internet –ро мешунавем ва мехоёем бо вай кор кунем? Интернет ин шабакаи махсуси \усту\.:...

  1313  Слова | 6  Стр.

 • Тарих

  ХУРОСОН ДАР АСРИ XV Вазъи кишоварзи. Дар давраи хукмронии Темуриён ваъияти...

  2866  Слова | 12  Стр.

 • Sdvsdfx

  Маънави»-и Ч.Руми хаёти фалсафи ва дини дар ислом аст. Банда дар акидаи олам, ки Мавоно Руми шаш дафтари «Маснавии Маънави»-ро ба...

  804  Слова | 4  Стр.

 • Тачрибаомузи

   МУНДАРИЧА Мукадима 1. Маълумоти мухтасар дар бораи ширкат 2. Функсияхои шуъба 3. Тахлили хуччатхои шуъба 4. Интихоби...

  4070  Слова | 17  Стр.

 • зан модар

  Зан-модар тоҷи офариниш Обрӯи аҳли дин аз хоки пои модар аст, Ҳарчи доранд ин ҷамоат аз дуои модар аст. Он чӣ дар васфи биҳишт фармуд...

  977  Слова | 4  Стр.

 • Таърихи точикистон

  қадимулайём дар сарзамини ҳозираи Точикистон ва дигар чумҳуриҳои Осиёи Миёна сукунат доштанд. Соли 1980 дар вилояти Кўлоб,...

  1953  Слова | 8  Стр.

 • Jovid

  ЅОНУНИ ЇУМІУРИИ ТОЇИКИСТОН ДАР БОРАИ РАМЗІОИ ДАВЛАТИИ ЇУМІУРИИ ТОЇИКИСТОН аз 12 майи соли 2007 № 254 БОБИ II ПАРЧАМИ ДАВЛАТИИ...

  814  Слова | 4  Стр.

 • asosi kor bo windows xp

  2 Менюи асосии Windows XP 3 Роҳҳои ба кор омодасозии Windows XP 4 Равзани Windows XP, намуд ва тарзҳои идоракунии он 5 Баромадан аз барномаи Windows XP 6...

  1297  Слова | 6  Стр.

 • Душанбе

  Октябр як деҳаи хурдакаки камаҳолӣ буд. Бо вуҷуди хурд буданаш дар Бухорои Шарқӣ бо бозорхои калони хариду фурӯши мол маълуму машҳур буд....

  1140  Слова | 5  Стр.

 • Биография

  3-юми ихтисоси 1-23.01.01 - «Муносибатьои байналмилалц» Х У Ж А Н Д – 2012 Силлабус дар асоси барномаи таълимц, ки Ш=рои...

  1222  Слова | 5  Стр.

 • Веб

  Муќаддима Мохияти шабакахо дар пайвастшавии компютерхо ба хамдигар дида мешаванд. Пайвастшавии компютер имконияти павастани одамон ба якдигар...

  3612  Слова | 15  Стр.

 • Лекция 3

  HTML ассистент каф. САКМ ва И Тоирова М. Душанбе 2014с.  Мухтассар дар бораи таърихи забонхои HTML ва XHTML  Таърихи...

  1105  Слова | 5  Стр.

 • Төтенше жағдайлар: дауыл, құйын, боран

  жатады. Орманда қалғанда ең жақсысы ашық алаңға шыққан жөн, нөсерлі дауыл, найзағай жарқылдаған кезде жалғыз тұрған ағашқа...

  2459  Слова | 10  Стр.

 • ТСШК тест

  ТАДЖИКСКИЙ ВАРИАНТ ТЕСТОВ 1. Бартарии асосии симе, ки дар асоси «витая пара UTP» сохта шудааст дар чист? Химояи баланд аз...

  4153  Слова | 17  Стр.

 • Dusenbaeva7

  тер" т. б.) географиялық атаулар (Алатау, Қаратау, Іле, Ертіс т. б.) қала, көше, алаң аттары (Теміртау, Абай даңғылы, Республика алаңы т. б.) тағы басқа...

  887  Слова | 4  Стр.

 • Shpor_kazak_tili

  белгили.. Ашы 4 т*Туыскан Бай 5 а*Тоте жазуы Бас 2 т*Окыган озады. Бер 8 о*Туралы Бил 4 с*Гылыми стиль.. Бир 1 а*Сарыагаш Бир 2 к*Тил Бит 2 к*Максат.. Бол 1...

  1448  Слова | 6  Стр.

 • 0000cb45 3ce56c0b

  –поисковый. Показываю казахский национальный головной убор. Называю злементы казахского орнамента «рога борана», «птичий клюв» Игра «найди...

  3669  Слова | 15  Стр.

 • КҮРШІМ ауданының тарихы

  дариялардың шағын-шағын өзендер мен бұлақ суларынан құралатыны секілді, кеңбайтақ Қазақстанның тарихы да дәл осындай аудандық, аймақтық шежірелерден...

  16526  Слова | 67  Стр.

 • Режими сиёси

  Адабиётхо…………………………………………………………………….……………...……..14 Мукаддима Мафхуми «Режими сиёси» дар хаёти чамъияти васеъ истифода шуда, хамчун...

  1952  Слова | 8  Стр.

 • Документальные рассказы об Афганистане 22

  городского стадиона. До гостиницы приблизительно, было километров полтора. Мы по дороге шли. Было темновато. Вдруг с напротив нас появились афганские...

  12550  Слова | 51  Стр.

 • экологическое воспитание в стихах

  время годаУчит мудрая природа:Птицы учат пению.Паучок терпению.Пчелы в поле и в садуОбучают нас труду.И к тому же в их трудеВсе по справедливости.Отражение в...

  1870  Слова | 8  Стр.

 • Delphi

  Рўйхати корхонањои муштараке, ки аз соли 2003 то нимсолаи аввали соли 2008 дар њудуди НТМ ба ќайд гирифта шудааст |№ |Шакли...

  2460  Слова | 10  Стр.

 • Дагестанский словарь

  Дагестанско-русский словарь. Тагиев Кемран. Махачкала 2007. Издательство "Ватан". Слова: а у - непостижимое для не...

  1912  Слова | 8  Стр.

 • Гулистони Саъди

  таълифот ва таълимоти худ на танњо барои форсизабонон хидмати бузурги таърихие кардааст, балки дар пешбурди тамаддун ва Рушду камоли афкори...

  39872  Слова | 160  Стр.

 • Химия Осимов Ҷ

  таълимӣ-методии мухтасар аз фанни химия Мундариҷа Ҳафтаи якум: Муқаддима ………………………………………………………………6 Дарси якум: Муқаддима ………………………………………………………………… 6 Дарси...

  42086  Слова | 169  Стр.

 • Исмаил Гаспринский

  Болгарии, Франции, Швейцарии, США. И. Гаспринский не предполагал, что его газета более популярна среди иностранцев, нежели среди соотечественников....

  1746  Слова | 7  Стр.

 • Сохтори системаи оператсионии Unix

  Якумин системаи Unix соли 1969 дар зершуъбаи BellLabs – и ташкилоти AT&T тартиб дода шуд. Аз хамон вакт сар карда адади зиёди Unix...

  2743  Слова | 11  Стр.

 • Системаи оператсионии Windows

  минбаъд сар карда дорои объекти системавие мебошад: ки «Мизи коры» ном дорад? Мизи коры муҳити графикиест: ки дар он объектҳо ва элементҳои...

  3071  Слова | 13  Стр.

 • Гулистони Саъди

  таълифот ва таълимоти худ на танњо барои форсизабонон хидмати бузурги таърихие кардааст, балки дар пешбурди тамаддун ва Рушду камоли афкори...

  39872  Слова | 160  Стр.

 • Said

  компютерро файл меноманд; $C) матни ба воситаи принтер чопкардашударо файл меноманд; $D) программаи матнсозиро файл меноманд; $E) программаи графикиро файл...

  4220  Слова | 17  Стр.

 • Жизни и творческий путь Владимира тхапсаева

  приглашённых в столицу Великобритании для постановки трагедии Шекспира. * Имя Тхапсаева носит Северо-осетинский государственный академический театр,...

  3244  Слова | 13  Стр.

tracking img