Дар Бораи Ватан Сочинения и курсовые работы

 • Документ Microsoft Word

  Дар толори Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба таҷлили ҷашни 20-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, зимни ҷаласаи якҷояи...

  776 Слова | 4 Стр.

 • 20 солагии истиклолияти точикистон

  МУНДАРИЧА МУКАДДИМА БОБИ ЯКУМ. СИМОИ С. АЙНИ ДАР НАСРИ МУСТАНАДИ ТОЧИК БОБИ ДУЮМ. ШАХСИЯТИ С. АЙНИ ПАЙВАСТА БА КОРГОХИ ЭЧОДИИ У БОБИ...

  3811 Слова | 16 Стр.

 • Истиклолият

  // Комсомоли Тоїикистон. – 1987. – 10 июн. 1987 10. Победа Великого Октября – коренной перелом в исторических судьбах таджикского народа / О-во...

  11604 Слова | 47 Стр.

 • Донишгоњи миллии тољикистон

  24. Чирков П.М. Решение женского вопроса в СССР (1917-1937 гг.). -с. 194. 25. Якубов Г.Борьба Советской власти за раскрепощение женщин- таджичек...

  151252 Слова | 606 Стр.

 • Дипломная работа

  нерӯи ҷисмонӣ ва ҳам дар фазои виртуалӣ амалӣ мегардад. Он бо иштироки густардаи равандҳои мутобиқшавӣ, ки дорои асосҳои физиологӣ ва равонӣ...

  17185 Слова | 69 Стр.

 • 3 вариант

  Бундан гъайры Ватан, ватанперверлик мевзусы етекчи ерлерден биринде тура. Чюнки къырымтатар халкъына ватанперверлик, ватангъа севги ве...

  1550 Слова | 7 Стр.

 • Мирзо Турсунзода

  Мирзо Турсунзода соли 1911 дар деҳаи хушманзараи водии Хисор ба дунё омадааст. Падараш, усто Турсун яке аз ҳунармандони гулдасти ин води буд....

  650 Слова | 3 Стр.

 • Сесад саволу чавоб оиди муомилоти пули карз ва бонкдори Б

  бухгалтерй ва молия Дастури таълим. «Сесад саволу ҷавоб оиди муоми-лоти пул, қарз ва бонқдорй». Дар ҷаласаи кафедра 28 ок-тябри соли 2009...

  9952 Слова | 40 Стр.

 • Komp

  КИСМХОИ ТАРКИБИИ ОН Компютерхои фардии хозиразамон аз кисмхои зерин иборат аст 1. Блоки системави 2. Монитор 3. Клавиатура...

  4090 Слова | 17 Стр.

 • Ба номи Худованди Бахшандаи Мехрубон

  Ишке ба Марг. Мутавачех шавед, ки ишки бо табиат дар ин асно дарч гардидааст. Яъне дар ислом табиат, коинот, хусусияти...

  1364 Слова | 6 Стр.

 • Артиши Милли

  зодаи истиќлолият буда, дар шароити вазнин таъсис ёфтаанд. Баъди пош хурдани Иттињоди Шуравї кишварњои навтаъсис, алалхусус давлатњои...

  885 Слова | 4 Стр.

 • Русское радиовещание в Таджикистане

  средств информации доходят до населения. Люди практически во всех случаях жизни могут слушать радио. Для восприятия информации по радио не обязательно быть...

  3688 Слова | 15 Стр.

 • Молия Оймахмадов Г

  муносибатхои молиявиро дар иктисодиёт инъикос мекунад ва имкон медихад, ки мутахассисон ва донишчУён 6о раванди молиёт ва мушкилоти он аз...

  66828 Слова | 268 Стр.

 • Точикистон

  гирифта саъйю кушиши худро ба сохтмони давлати хакикатан демокративу хукукбунёд равона карданд. Акнун Чумхурии Точикистон такдири сарнавишти худро анику...

  970 Слова | 4 Стр.

 • 20-сол истиклолият

  | | |Фанхо...

  683 Слова | 3 Стр.

 • Барномаи фанни ТИ 2013 барои мактаби миёна

  робитаи байни љузъњо ва корбарони системаи компютерї Иттилоот/ информатсия - хабар, сигнал - маълумот оид ба муњити атроф, ки сатњи номуайянии дониши...

  12140 Слова | 49 Стр.

 • TZ

  1.Дар кадоме аз чавобхо ёдгории забони сугди зикр шудааст? "Номахои кухна" 2. Системаи флексияи кадим дар кадоме аз забонхои...

  2443 Слова | 10 Стр.

 • Документ Microsoft Word

  тагирёбии иклим 1. 1. Таъсири тагирёбии иклим ба саломатии инсон ва инъикоси он дар ВАО Кисмати 1 2. 2. Роххои баланд бардоштани маълумотнокии...

  11346 Слова | 46 Стр.

 • Хама чиз

  ИНТЕРНЕТ ЧИСТ? Дар кори ёарр.заамон мо калимаи Internet –ро мешунавем ва мехоёем бо вай кор кунем? Интернет ин шабакаи махсуси \усту\.:...

  1313 Слова | 6 Стр.

 • Dar Borai Gunogunii Hijohoi Zaboni Tojik

  соответствующего слога. 3. Установлено, что 41 слогов покрывают 50% таджикского текста: Таблица 2. n слог ν 1 и 4,210 2 да 2,447 3 ро 2,347 4 ба 2,235 5 [о...

  1029 Слова | 5 Стр.

 • Тарих

  ХУРОСОН ДАР АСРИ XV Вазъи кишоварзи. Дар давраи хукмронии Темуриён ваъияти...

  2866 Слова | 12 Стр.

 • Sdvsdfx

  Маънави»-и Ч.Руми хаёти фалсафи ва дини дар ислом аст. Банда дар акидаи олам, ки Мавоно Руми шаш дафтари «Маснавии Маънави»-ро ба...

  804 Слова | 4 Стр.

 • Тачрибаомузи

   МУНДАРИЧА Мукадима 1. Маълумоти мухтасар дар бораи ширкат 2. Функсияхои шуъба 3. Тахлили хуччатхои шуъба 4. Интихоби...

  4070 Слова | 17 Стр.

 • Таърихи точикистон

  қадимулайём дар сарзамини ҳозираи Точикистон ва дигар чумҳуриҳои Осиёи Миёна сукунат доштанд. Соли 1980 дар вилояти Кўлоб,...

  1953 Слова | 8 Стр.

 • зан модар

  Зан-модар тоҷи офариниш Обрӯи аҳли дин аз хоки пои модар аст, Ҳарчи доранд ин ҷамоат аз дуои модар аст. Он чӣ дар васфи биҳишт фармуд...

  977 Слова | 4 Стр.

 • Jovid

  ЅОНУНИ ЇУМІУРИИ ТОЇИКИСТОН ДАР БОРАИ РАМЗІОИ ДАВЛАТИИ ЇУМІУРИИ ТОЇИКИСТОН аз 12 майи соли 2007 № 254 БОБИ II ПАРЧАМИ ДАВЛАТИИ...

  814 Слова | 4 Стр.

 • Биография

  3-юми ихтисоси 1-23.01.01 - «Муносибатьои байналмилалц» Х У Ж А Н Д – 2012 Силлабус дар асоси барномаи таълимц, ки Ш=рои...

  1222 Слова | 5 Стр.

 • ТСШК тест

  ТАДЖИКСКИЙ ВАРИАНТ ТЕСТОВ 1. Бартарии асосии симе, ки дар асоси «витая пара UTP» сохта шудааст дар чист? Химояи баланд аз...

  4153 Слова | 17 Стр.

 • Төтенше жағдайлар: дауыл, құйын, боран

  жатады. Орманда қалғанда ең жақсысы ашық алаңға шыққан жөн, нөсерлі дауыл, найзағай жарқылдаған кезде жалғыз тұрған ағашқа...

  2459 Слова | 10 Стр.

 • Документальные рассказы об Афганистане 22

  городского стадиона. До гостиницы приблизительно, было километров полтора. Мы по дороге шли. Было темновато. Вдруг с напротив нас появились афганские...

  12550 Слова | 51 Стр.

 • Режими сиёси

  Адабиётхо…………………………………………………………………….……………...……..14 Мукаддима Мафхуми «Режими сиёси» дар хаёти чамъияти васеъ истифода шуда, хамчун...

  1952 Слова | 8 Стр.

 • Delphi

  Рўйхати корхонањои муштараке, ки аз соли 2003 то нимсолаи аввали соли 2008 дар њудуди НТМ ба ќайд гирифта шудааст |№ |Шакли...

  2460 Слова | 10 Стр.

 • Дагестанский словарь

  Дагестанско-русский словарь. Тагиев Кемран. Махачкала 2007. Издательство "Ватан". Слова: а у - непостижимое для не...

  1912 Слова | 8 Стр.

 • Гулистони Саъди

  таълифот ва таълимоти худ на танњо барои форсизабонон хидмати бузурги таърихие кардааст, балки дар пешбурди тамаддун ва Рушду камоли афкори...

  39872 Слова | 160 Стр.

 • Исмаил Гаспринский

  Болгарии, Франции, Швейцарии, США. И. Гаспринский не предполагал, что его газета более популярна среди иностранцев, нежели среди соотечественников....

  1746 Слова | 7 Стр.

 • Гулистони Саъди

  таълифот ва таълимоти худ на танњо барои форсизабонон хидмати бузурги таърихие кардааст, балки дар пешбурди тамаддун ва Рушду камоли афкори...

  39872 Слова | 160 Стр.

 • Сохтори системаи оператсионии Unix

  Якумин системаи Unix соли 1969 дар зершуъбаи BellLabs – и ташкилоти AT&T тартиб дода шуд. Аз хамон вакт сар карда адади зиёди Unix...

  2743 Слова | 11 Стр.

 • Said

  компютерро файл меноманд; $C) матни ба воситаи принтер чопкардашударо файл меноманд; $D) программаи матнсозиро файл меноманд; $E) программаи графикиро файл...

  4220 Слова | 17 Стр.

 • Молдавия в эпоху ФЕОДАЛИЗМА том IV

  плэтяу зечуяла нумай проприетарулуй мошией, унде се афлау семэнэтуриле лор1. Ун шир де документе (де ла 4 аугуст 1641, 15 октомбрие 1644, 10 фебруарие 1645,...

  152093 Слова | 609 Стр.

 • Жизни и творческий путь Владимира тхапсаева

  приглашённых в столицу Великобритании для постановки трагедии Шекспира. * Имя Тхапсаева носит Северо-осетинский государственный академический театр,...

  3244 Слова | 13 Стр.

 • Крепостное право

  касающийся выплаты податей. При переходе крестьянина возникал вопрос, кому платить подать с оставляемого засеянного участка. Судебник царский (ст.88) решает:...

  5201 Слова | 21 Стр.

 • Культура казахстана в тюркский период

  мазаров. Мечети – это исламские храмы. По письменным арабским, персидским уже в Х веке в городах Южного Казахстана и Жетысу имелись мечети. Некоторые из них...

  4084 Слова | 17 Стр.

 • Юридическое оформление крепостного права в России

  податей. При переходе крестьянина возникал вопрос, кому платить подать с оставляемого засеянного участка. Судебник царский (ст.88) решает: что если...

  6738 Слова | 27 Стр.

 • Походы Святослава Игоревича

  стана. За три недели сидения послы узнали о жизни печенегов не больше того, что увидели в первый день. Наконец Люта Свенельдовича снова позвали в белый...

  8288 Слова | 34 Стр.

 • Экономика Казанского Ханства

  комментарии к книге «Способность исцелить»; жил в г. Болгаре. 31) Мухаммад-Амин - казанский хан; в 1505-07 гг. вёл войну с Русским государством за...

  3130 Слова | 13 Стр.

 • Право

  грамот правых не посужати, а лживых грамот и| доски обыскавши правда судом посудить. 62. А кто на ком имет чего искать по доскам, или по закладом, а с...

  5619 Слова | 23 Стр.

 • Аварский язык

  прилагательного). Прилагательные в аварском языке могут быть образованы от различных частей речи: а) от существительных в именительном и родительном падежах...

  5853 Слова | 24 Стр.

 • « ИСТОРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ДОСУГА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

  святого советский Дед Мороз обзавелся внучкой. Образ девушки-ледышки Снегурочки был заимствован из одноименной сказки Александра Островского. Современный...

  5493 Слова | 22 Стр.

 • Хадж

  так и в загробной. Хадж совершают здоровые, и честные люди, поэтому очень важно, чтобы паломники возвращались домой в хорошем физическом состоянии и...

  7216 Слова | 29 Стр.

 • Stexotvorenye po kazaksky

  Мен сіздерге барымды арнап бағам. Болғым келед Мағжандай ел баласы, Рух берген ұлына кең даласы . Ұлылардың ұлығын ұғына алсаң,...

  4466 Слова | 18 Стр.

 • Тест

  фахверк: + Деревянные конструкции в стенах домов - Карниз, поддерживаемый деревянным кронштейном - Консоли, несущие балкон - Верхняя часть сруба ?...

  5991 Слова | 24 Стр.

 • Теория и практика построение демократического общества в Узбекистане

  партия «Ватан Таракиёт» (Прогресс Родины). Возникла как альтернативная НДПУ. Выступала в поддержку реформ, но критиковала методы и темпы их...

  21401 Слова | 86 Стр.

 • ХАРАКТЕРИСТИКА ПСКОВСКОЙ СУДНОЙ ГРАМОТЫ; УГОЛОВНОЕ ПРАВО ПО ПСКОВСКОЙ СУДНОЙ ГРАМОТЕ

  Взяточничество известно человечеству с древнейших времен. Опасность её в особой дерзости и цинизме взяточника, превращающего властные полномочия в предмет...

  8348 Слова | 34 Стр.

 • Семестрлік жұмыс Арыс қаласы Сәби бақша 150 орын 2

  кейде «Бриз» желін еске түсіреді онша қатты емес. Ал өзіміздің Жетісай, Мақтаарал, Киров, Шардара өңірінде «Қақан» желі үстемдік етеді. Ол әрдайым батыстан...

  4511 Слова | 19 Стр.

 • Формирование крепостного права 15-17

  податей. При переходе крестьянина возникал вопрос, кому платить подать с оставляемого засеянного участка. Судебник царский (ст.88) решает: что если...

  5992 Слова | 24 Стр.

 • Происхождение и развитие крепостного права в россии в 15 – 17 вв

  касающийся выплаты податей. При переходе крестьянина возникал вопрос, кому платить подать с оставляемого засеянного участка. Судебник царский (ст.88) решает:...

  6080 Слова | 25 Стр.

 • Формирование крепостного права 15-17 века

  касающийся выплаты податей. При переходе крестьянина появлялся вопрос, кому платить подать с оставляемого засеянного участка. Судебник царский (ст.88)...

  5986 Слова | 24 Стр.

 • Переводы хафиза на русский язык

  высказываниях хафизоведов,приведем лишь слова великого таджикского мыслителя и поэта Абдуррахмана Дшами:"Иам-сиддин Мухаммед ал-Хафиз аш-и!ирази,да...

  15651 Слова | 63 Стр.

 • Моя Родина Узбекистан

  собой важный документ как по истории развития государственности, так и права. Оценивая его значение известный историк, переводчик и издатель «Уложения» на...

  7823 Слова | 32 Стр.

 • Документ 2

  чишмәләре, киң болыннары , иген кырлары, саф һавасы, шифалы яңгырлары күңелгә рәхәтлек бирә. Һәркемнең үзенең туган ягында, табигать кочагында үзе яраткан...

  1271 Слова | 6 Стр.

tracking img