• Звіт за педагогічну практику
  Звіт про педагогічну практику Студента Ткаченка Ярослава Юрійовича Факультету природничого 5 Курсу групи П-52 Місце проходження практики: Освітня установа (ОУ) : Адреса Строки проведення практики: 2010 р. Вид навчального закладу : Навчально-виховний комплекс Директор...
  1015 Слова 5 Стр.
 • 1231234214
  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ Звіт про проходження педагогічної практики Студент :ОЕФ,5 групи, Кузьменко...
  5885 Слова 24 Стр.
 • Документы
  (підпис) В.М.Шестопалов ЗАПРОШЕННЯ Глибокошановна Маріє Степанівно! 14 квітня 2008 р. Вашій школі виповнюється 100 років. Уклінно запрошуємо Вас, дорога наша Вчителько, на святкування, яке розпочнеться о 16.00 у малій залі Харківського театру опери...
  2897 Слова 12 Стр.
 • Звіт про проходження пед. Практики
  Звіт про проходження педагогічної практики 1. ВСТУП В системі підготовки вчителя важливе місце належить педагогічній практиці. Вона є зв’язуючую ланкою між теоретичним навчанням майбутніх вчителів та їх самостійною роботою в навчально-виховних закладах, надає досвід педагогічної діяльності. Педагогічна...
  3266 Слова 14 Стр.
 • Отчет по практике в ресторане
  Отчет по практике ресторана РФ Введение 1.Основные цели, задачи и виды деятельности ресторана «З**отая Б**ара» 2.Основные технико-экономические показатели ресторана «З**отая Б**ара» 3.Организационно-технологические аспекты деятельности в ресторане «З**отая Б**ара» 4.Анализ обеспечения качества...
  4512 Слова 19 Стр.
 • Отчет по практике
  Аналіз відвіданого уроку. В ході проходження педагогічної практики в сш № 4 мною було відвідано 5 уроків. Для останнього з них був складений наступний аналіз. Урок проходив 4 квітня 2001 року в 9 – А класі з предмету “Економічна географія України”. Викладач: ______________________________, стаж...
  1879 Слова 8 Стр.
 • Отчет по практике турфирма
  А.А. Мазаракі «____» ____________2005р. Робоча програма комплексної бакалаврської практики для студентів професійного спрямування 6.050200 “Менеджмент організацій” варіативної компоненти 6.050200.04 “Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу” ...
  15371 Слова 62 Стр.
 • Звіт з педагогічної практики
  ЗВІТ З педагогічної практики на базі Теофіпольської ЗОШ I-III ст.. №2 Дата подачі “__”____2009р. Реєстраційний № __ Дата подачі “__”____2009р. Оцінка “___________” Виконала: студентка групи Ф-3.3 Пасько Світлана Вікторівна Керівники практики: ...
  8572 Слова 35 Стр.
 • Практика
  (підпис) (П.І.Б.) “___” ___________2007 р. Програма виробничої практики з дисципліни "Економічний аналіз" для студентів фаху 6.050100 "Облік і аудит Затверджено на засіданні від ...
  996 Слова 4 Стр.
 • Мультимедия
  КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І ЕКОНОМІКИ КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК РОБОЧА ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ для студентів 5 курсу напряму підготовки 7.020106 «Менеджмент соціокультурної діяльності» спеціалізації “Менеджмент інформаційно-комп’ютерних...
  2901 Слова 12 Стр.
 • Отчет о прохождении практики
  ДОНЕЦЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ ЛУГАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШЕНІХ СПРАВ МВС УКРАЇНИ ім. Е.О. Дідоренка ПРОГРАМА виробничої практики студентів заочної форми навчання факультету Права ДЮІ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка УЗГОДЖЕНО ...
  2064 Слова 9 Стр.
 • Навчальна технологічна практика
  НАВЧАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ПРАКТИКА (Методичні рекомендації для студентів ІІ курсу денної форми навчання спеціальностей 7.050.106 – облік і аудит АПВ, 7.050.107 – економіка підприємств, 7.050.202 – менеджмент організацій) Тернопіль Економічна думка 2005 Навчально-технологічна практика (Методичні рекомендації...
  3038 Слова 13 Стр.
 • Отчет о прохождении практики
  (підпис) (прізвище, ініціали) “_____” _____________ 2006 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ для студентів юридичного факультету Спеціальність: 6.060101 – Правознавство Ухвалено на засіданні науково-методичної ради факультету Протокол...
  5916 Слова 24 Стр.
 • Програма з виробничої практики методичні вказівки студентів бакалаврської підготовки за напрямком 0804 – „комп’ютерні науки” спеціал
  УНІВЕРСИТЕТ Інститут комп’ютерних систем ПРОГРАМА З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ Міністерство освіти і науки України ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Інститут комп’ютерних систем ПРОГРАМА З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ студентів бакалаврської підготовки за...
  3652 Слова 15 Стр.
 • 2 курс, навчальна практика
  УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І БІЗНЕСУ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ КУЛЬТУРИ КАФЕДРА МЕНДЖМЕНТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ студентів іІ курсу на 2010 – 2011 н. р. Галузь знань 1401 «Сфера обслуговування» Напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» ...
  3019 Слова 13 Стр.
 • Методичні вказівки до ознайомлювальної та технологічної практик
  ознайомлювальної та технологічної практик освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” (для студентів спеціальності „Готельно-ресторанна справа” галузі знань 1404 - „Сфера обслуговування”) Харків – ХНАМГ – 2007 Методичні вказівки до ознайомлювальної та технологічної практик освітньо кваліфікаційного...
  5716 Слова 23 Стр.
 • Методичні рекомендації з педагогічної практики для студентів v курсу спеціальності 7.050107 “Економіка підприємства”
  АКАДЕМІЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ІНСТИТУТ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ Кафедра економіки, організації і планування в АПК Методичні рекомендації З педагогічної практики для студентів V курсу спеціальності 7.050107 “Економіка підприємства” Затверджено на засіданні кафедри економіки, організації і планування в АПК...
  999 Слова 4 Стр.
 • Дневник
  КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ ХЕРСОНСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І БІЗНЕСУ ШОДЕННИК ПРАКТИКИ Студент __________________________________________________________ Курс _______ Група ______ Напрям підготовки «_____________________________________________» Спеціальність «__________________________________________________» ...
  586 Слова 3 Стр.
 • Матеріали для проходження виробничої практики студентами окр «Спеціаліст», спеціальності «Міжнародна економіка»
  Матеріали для проходження виробничої практики студентами ОКР «СПЕЦІАЛІСТ», спеціальності «Міжнародна економіка» Виробнича практика є обов’язковим елементом підготовки фахівців з міжнародної економіки. Виробнича практика триває 4 тижні (з 15 листопада по 12 грудня 2010 року). Керівниками практики від Університету...
  534 Слова 3 Стр.
 • Звіт з технологічної практики за спеціальностю финанси та кредит
  ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.050100 “Фінанси” ДЕННОЇ І ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ Ірпінь – 2009 Програма практики складена згідно розпорядження ДПА України № 219 від 19.12.1999 «Про виробничу практику студентів», затвердженої в 2001...
  8425 Слова 34 Стр.