Книжкова Мініатюра Київської Русі Сочинения и курсовые работы

 • Культура Київської Русі

  Культура Київської Русі У вивченні багатосяжної, а в певному розумінні основоположної для характеристики в цілому культури слов’ян, і української зокрема, ми можемо торкнутися лише окремих граней злету культури східного слов’янства – Київської Русі. Питання, що поставило перед дослідниками культури Київської Русі – необхідність походження й складників цієї культури. Безперечно, що, як і кожна культурна епоха, та, що пов’язана була з виникненням і розквітом на Сході Європи держави Русь,...

  3061  Слова | 13  Стр.

 • Щастя як категорія моральної свідомості

  історико-культурний документ. Коли значення Києва як культурно-політичного центру підупало, важливу роль у духовному житті почали відігравати окремі князівства, в тому числі й Галицько-Волинське. Воно успадкувало і продовжило культурні традиції Київської Русі. Зразком цього є Галицько-Волинський літопис, що складає третю частину Іпатіївського літопису. Дослідження літопису показали, що він мав п'ять редакцій, в той же час він є цілісним твором, що належить до однієї літописної школи. Деякі вчені...

  1272  Слова | 6  Стр.

 • Тенденція розвитку християнської культури в європі. Вплив візантійської та болгарської культури на київську Русь. Початок

  Культура Київської держави – яскраве та багатогранне явище, яке стало наслідком тривалого процесу внутрішнього розвитку східнослов’янського суспільства і увібрало все краще від своїх слов’янських предків та від світової цивілізації. Запровадження християнства на Русі сприяло зміцненню державності, розповсюдженню писемності, створенню визначних пам'яток літератури. Під його впливом розвивалися живопис, кам'яна архітектура, музичне мистецтво, розширювалося і зміцнювалися культурні зв'язки Русі з Візантією...

  3517  Слова | 15  Стр.

 • Гетьманська епоха - реферат з культорології

  Січ (рис. 2). Запорожці, наслідуючи своїх пращурів часів Київської Русі, ходили походами на Крим і в Туреччину, відбивали їхні напади на Україну. Перебуваючи поза межами польсько-литовського законодавства та держави, козаки жили за республіканським устроєм, культивували лицарський ідеал і військові доблесті, були провідниками патріотичної ідеї (рис. 3). Вчорашні втікачі з кріпацтва, вони відчували себе спадкоємцями незалежної Київської Русі: характерний вигляд козака «оселедець і вуса» є не що інше...

  5001  Слова | 21  Стр.

 • Культура України XVI-XVIII ст.

  виділити цілий ряд причин, які пояснюють культурне піднесення в Україні у XVI-XVIII ст. Передусім треба підкреслити, що тоді ще були живі традиції Київської Русі. Найкраще вони збереглися у західноукраїнських землях, менш потерпілих від монголо-татарського нашестя. Крім того, у великому князівстві Литовському культурна спадщина Київської Русі була сприйнята на державному рівні. У XVI ст. триває стабілізація і пожвавлення економічного життя, зростання міст. Нараховувалося до 20 великих...

  6321  Слова | 26  Стр.

 • П.Воронько

  драматична поема «Казка про Чугайстра»). Обирався депутатом Верховної Ради УРСР десятого та одинадцятого скликань. “Естетика Київської Русі” Естетика - філософська наука, яка вивчає сферу естетичного як специфічні прояви цілісного відношення між людиною і світом і область художньої діяльності людей. Якщо брати до розгляду питання естетики Київської Русі, то в першу чергу потрібно розглядати естетику, не як наукову галузь, а як її прояви. Тобто, мова повинна йти про основні напрямки...

  3218  Слова | 13  Стр.

 • Утворення Київської Русі

  РЕФЕРАТ на тему: “Утворення Київської Русі, її політичні, соціально-економічні та міжнародні зв’язки” "Союзи союзів", що складалися з кількох союзів племен-князівств, були новими утвореннями і відображали більш високий етап у процесі східнослов'янської консолідації. Приблизно на рубежі VIII—ІХ ст. придніпровський "союз союзів" Русь переростає у ще сильніше об'єднання — Руська земля, до складу якого входила значна кількість союзів слов'янських племен: Русь, Поляни, Древляни, Полочани, Дреговичі...

  3785  Слова | 16  Стр.

 • Вплив християнства на розвиток культури України

  Затвердження християнства як державної релігії. Знайомство східних слов'ян з християнським віровченням почалося, судячи з усього, задовго до офіційного хрещення Русі Володимиром Святославичем (бл. 988 р.) Історія розпорядилася так, що східна гілка слов'янства хрестилася пізніше інших. Постійні контакти з західними і південними сусідами (перш за все з Болгарією і Візантією) не могли не торкнутися і найпотаємнішу сферу життя суспільства - духовну. Краса візантійського богослужіння, та її естетичний...

  6252  Слова | 26  Стр.

 • Kzkzkkzkzk

  АРХІТЕКТУРА КИЇВСЬКОЇ РУСІ М. М. Карамзін в «Історії держави Російської», описуючи витоки виникнення мистецтва Київської Русі, розповідає, як «Володимир, побачивши, подібно бабці своєї, оману язичництва, став шукати істини в різних вірах ». Багато посли розповідали йому про свої вірах, але все не подобалося князю. Нарешті філософ, присланий греками з Візантії, повідав Володимиру історію створення світу, перших людей, раю, християнського спокутування і на закінчення намалював картину Страшного суду...

  1109  Слова | 5  Стр.

 • Політичний устрій Київської Русі

  Політичний устрій Київської Русі  Київська Русь — ранньофеодальна держава з монархічною формою правління. Протягом IX—XIII ст. влада пережила складну трансформацію. На етапі становлення Давньоруської держави утворилася дружинна форма державності: на ґрунті княжої дружини сформувався примітивний апарат управління, судочинства та збирання данини. У цей час дружина виконує не тільки роль війська, а й радників. Центральною фігурою цієї форми державності є князь, який більше виявляє себе як воєначальник...

  3956  Слова | 16  Стр.

 • Норманська та хозарська гіпотеза виникнення Київської Русі

  Індивідуально-дослідна робота на тему: «Норманська та хозарська гіпотеза виникнення Київської Русі» 2010р. ПЛАН 1.Норманська гіпотеза виникнення Київської Русі. 2.Хозарська гіпотеза виникнення Київської Русі. Висновок Використана література 1.Норманська гіпотеза виникнення Київської русі Норманська теорія походження давньоруської держави - напрям в історіографії, основою якого є припущення, що провідну роль в утворенні Давньоруської дердави відіграли норманські (варязькі)...

  2564  Слова | 11  Стр.

 • Перші князі Київської Русі. Їх зовнішня і внутрішня політика

  1. Концепції походження держави Київська Русь та її назви Проблема походження Київської Русі вже давно цікавить дослідників. Вчені не можуть дійти одностайної думки щодо цього питання, тому й виник ряд концепцій, присвячених йому. Широкого розповсюдження набула норманська теорія, за якою скандинавам належала визначальна роль у творенні Київської держави, та антинорманська, за якою цю роль відповідно відіграли слов’янські чи наближені до них народи. Існує ще хозарська теорія, однак вона не настільки...

  6840  Слова | 28  Стр.

 • Етнічність в Київській Русі

  АДАПТАЦІЯ ТА АСИМІЛЯЦІЯ ЯК ОСНОВНІ ФОРМИ ІСНУВАННЯ ЕТНОСУ В ПОЛІКУЛЬТУРНИХ ВИМІРАХ СОЦІУМУ КИЇВСЬКОЇ РУСІ Духовна культура сучасної України характеризується атмосферою поліетнічної наповненості соціального життя на усіх рівнях творчої самореалізації особистості: у історичній свідомості, естетичній та моральній свідомості та діяльності, практиці мистецтвотворення. Історична традиція українського етносу неодноразово перетиналась з історією як близьких сусідів – східнослов’янських, польських, литовських...

  3189  Слова | 13  Стр.

 • Курсова робота "Ісорико-культурні туристичні ресурси Київської області"

  ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………….3 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ……………………5 1.1 Географічний опис……………………………………………………………5 1.2 Історичний нарис……………………………………………………………...7 РОЗДІЛ 2. КИЇВЩИНА – КОЛИСКА УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОСТІ…….13 2.1 Археологічні ресурси………………………………………………………..13 2.2 Архітектурні споруди………………………………………………………..20 2.3 Елементи духовної культури………………………………………………..27 2.4 Музеї Київщини……………………………………………………………...33 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..43 ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………………………...

  12154  Слова | 49  Стр.

 • Бойчук и его школа

  займатися малюванням. Романівський учитель, помітивши здібності юнака, дав об'яву про нього в газеті, на яку відгукнувся художник Юліан Панькевич і допоміг Михайлові переїхати до Львова, де він знайомиться з церковним мистецтвом - іконописом та книжковою мініатюрою. Вже тоді Бойчук виявив зацікавлення візантійськими витоками українського християнського мистецтва. У Львові Бойчук починає самостійно працювати, отримує допомогу від Наукового товариства ім. Шевченка і Товариства для розвою руської штуки й...

  2829  Слова | 12  Стр.

 • Культурология

  теми 6 85 Питання до самоконтролю 86 Тема 7. Історичні етапи розвитку української культури 87 7.1. Український культурний внесок у скарбницю світової культури 87 7.2. Первісна культура на терені сучасної України 88 7.3. Культура Київської Русі 95 7.4. Культура козацької доби та українського бароко 99 7.5. Культура України XIX ст. 110 7.6. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст. 117 7.7. Світова велич української культури і протиріччя культури...

  37931  Слова | 152  Стр.

 • Середньовічні університети європи

  повернувшись додому — вихрещувався знову у православну віру. Відомий письменник і релігійний діяч XVII століття Стефан Яворський, прагнучи одержати вищу освіту, прийняв на Заході католицтво, а повернувшись до Києва, перейшов у православіє і став професором Київської колегії. Своє тимчасове перебування в іншій вірі він пояснив дуже просто: «Отступство от благочестивыя вђpы учинил не сердцем, но едиными усты сотворих, наук ради». Щось подібне сталося і з Ф. Прокоповичем. У Римі «наук ради» він прийняв унію, а...

  33031  Слова | 133  Стр.

 • Народні промисли на поділлі

  широкі аналогії в культурі інших народів. Дані археологічних розкопок, свідчення літописців і мандрівників минулого дозволяють твердити, що початки мистецтва вишивання сягають сивої давнини і розвиток його не переривався ніколи. Уже в період од Київської Русі можна говорити про два напрями вишивання — орнаментальний і сюжетний. XIX ст. — важливий період у розвитку української народної вишивки. З цього часу збереглося багато датованих пам'яток, вишивка масово стала поширюватися в селі і в місті. Майже...

  8347  Слова | 34  Стр.

 • Тоталітарний режим України

  мови навчання і вільний вибір вивчення другої мови у російських школах, що закріпило панівне становище російської мови в системі шкільної освіти. У 1960-х рр. відбувалось кількісне зниження україномовних книжкових видань, які впали з 80 % у 1950 р. до 66 % у 1963 р. Загалом україномовна книжкова продукція в СРСР у 1963 р. становила 3321 назву, близько 4,3% при 17% українського населення. Аналогічна тенденція спостерігалася в галузі періодичних видань. У 1960-х рр. на російську мову поступово перейшла...

  6670  Слова | 27  Стр.

 • «Сценарна майстерність: методика створення

  (Дід Мороз, Снігуронька, Зима, Старий і Новий рік; ведучі в образах зірок естради та відомих телеведучих) , в Різдвяній ( Солоха, Вакула, Чорт, Ангел), на день Незалежності ( Україна, Борці за волю – історичні чи символічні); про історію часів Київської Русі ( Нестор Літописець, історичні особи – князі, святі, герої - богатирі; міфічні та легендарні постаті, древні боги; древня слов’янка і сучасна дівчина або хлопець; образ історика – дослідника) тощо. Стандартні ведучі без образу не несуть функції...

  5637  Слова | 23  Стр.

 • Наукове товариство ім. Т. Шевченка

  державної самостійності. Процес консолідації української нації набув ще більшої сили. Зміцніли суспільно-політичні та культурні зв’язки між східноукраїнськими і західноукраїнськими землями, дедалі зростала їх роль у національно-культурному і політичному русі Національно-культурне відродження українців Галичини ХІХ ст. сприяло підвищенню інтересу до національної історії, літератури, етнології, мистецтвознавства тощо. Провідні українські громадсько-політичні діячі та вчені розуміли, що необхідно докласти...

  5087  Слова | 21  Стр.

 • Київська Русь

  | |3. Виникнення Київської Русі. | |4. Економічний розвиток Київської Русі. | |5. Політична й адміністративна система Київської Русі. | |6. Соціальна структура Київської Русі. ...

  1814  Слова | 8  Стр.

 • Писемність

  Писемність і літературна традиція Київської Русі Писемність у східних слов'ян з'явилася приблизно ще в першій половині IХ ст. У “Житії” слов'янського просвітника Кирила зберігся переказ, що він бачив у 860 р. в кримському Херсонесі (Корсуні) книги, написані “руськими письменами”. Ці ж “руські письмена” згадують й арабські письменники Х ст. В історичних джерелах зустрічається також повідомлення про те, що руська писемність, нарівні з староєврейською, розповсюджувалася в Хазарії. Важливим свідченням...

  1890  Слова | 8  Стр.

 • Філософія

  формувалась у глибинах стародавньої культури, шліфувалась у Словах, Посланнях, Повчаннях, Молитвах. Особливості української ментальності так чи інакше властиві всій історії філософії України. 2)Філософська думка Київської Русі Філософські начала праукраїнської доби розвинулися в культурі Київської Русі, держави, в кордонах якої наприкінці IX ст. об'єднались споріднені племена, сформувавши високорозвинуту спільноту — українців-русичів. У межах києво-руської культури філософія виокремлюється як специфічний...

  2461  Слова | 10  Стр.

 • История права и государства Украины

  Тема: Суспільно-політичний устрій Київської Русі План: 1. Утворення Київської Русі, її державний устрій 2. Соціально-економічний розвиток і духовне життя Київської Русі 3. Список використаної літератури Утворення Київської Русі, її державний устрій Серед учених існує декілька теорій походження Давньоруської держави. Норманська теорія заснована на літописній легенді, згідно з якою варяги були запрошені на Русь. Окрім цього, як аргументи...

  3121  Слова | 13  Стр.

 • Культура україниxviii x

  Гетьманщини, яка певною мірою захищала українську культуру, духовне життя Лівобережжя розвивалося у більш сприятливих умовах. Близьким до нього культурним життям жила Слобожанщина, пізніше — Південь України. Продовжуючи національно-державні традиції Київської Русі, Галицької держави, Київського та інших князівств Литовської доби, Гетьманська держава забезпечувала частині українського народу досить широкі можливості будувати своє життя і культуру за власними уподобаннями. Українське козацтво, козацька держава...

  17847  Слова | 72  Стр.

 • Художні промисли та ремесла України

  виробництво в Україні, як довели археологи, відоме ще з трипільських часів. Традиції видобування руди збереглися в Україні від Київської Русі. Давньоруські ковалі були обізнані з технологічними прийомами кування, зварювання і термічної обробки металів. Вони виготовляли знаряддя праці, кінську збрую, наконечники списів, сокири, кольчуги та різноманітні речі господарського призначення. На Русі існувало понад 16 ковальських ремесел. Високого розвитку досягла також обробка кольорових металів: міді, бронзи, срібла...

  2850  Слова | 12  Стр.

 • Ua слов’янофіли в суспільно-політичному русі росії 30-50-х рр. ХІХ ст.

  Міністерство освіти і науки України Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Інститут історії, етнології і права Кафедра історії слов’янських народів Курсова робота на тему: «Слов’янофіли в суспільно-політичному русі Росії 30-50-х рр. ХІХ ст.» Виконала: студентка ІІІ-А курсу ...

  11141  Слова | 45  Стр.

 • Державотворення

  досить чітко виділяються такі періоди 1) перші державні утворення і право на території Північ­ного Причорномор'я і Приазов'я (середина І тис. до н.е. — V ст. н.е.); 2) становлення і розвиток держави і права Київської Русі (VI — початок XII ст.); 3) держава і право феодально-роздробленої Русі (XII—XIV ст.); 4) суспільно-політичний лад і право в українських землях під владою іноземних загарбників (кінець XIV — перша половина XVII ст.); 5) формування Української національної дер­жави та її розвиток...

  2531  Слова | 11  Стр.

 • Киев- центр туризма

  шедеври давньоруської культури, які і в наш час мають велике значення. На сьогодні Київ – це туристична столиця нашої країни. Київ приваблює туристів великою кількістю архітектурних, археологічних, культурних та інших пам’яток як Стародавньої Русі так і сучасного періоду. Також на даний час столиця є рекреаційним та курортним осередком нашої країни. елення, у розширенні внутрішнього туризму та постійному зростанні обсягів в’їзного туризму, забезпеченні на цій основі комплексного розвитку...

  10642  Слова | 43  Стр.

 • Традиции физического воспитания в Киевской Руси

  Н.А., Цьось А.В. Традиції фізичного виховання в Київській Русі. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2004. – 192 с. Деделюк Н.А. Використання традицій фізичного виховання населення Київської Русі у сучасних формах роботи з учнівською молоддю // Молода спортивна наука України: Зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. Вип. 7. – Л., 2003. – Т. 1. – С. 166-170. Деделюк Н.А. Стратегія фізичного виховання дітей та молоді у Київській Русі // Молода спортивна наука України: Зб. наук. пр. з галузі...

  2016  Слова | 9  Стр.

 • Володимир Мономах

  половців, допомагав полякам у війні з чехами, виконував дипломатичні доручення князя Всеволода Ярославовича. Після смерті батька Володимир Мономах повернувся до Переяслава. Впродовж 1094-1096 рр. він зі своєю дружиною витіснив половців за межі Русі, а 1103, 1107, 1109 та 1111 рр. організував і здійснив переможні походи об’єднаних військ руських князів проти половців. Руські війська доходили аж до Азовського моря і так залякали степовиків, що ті відкочували у степи Південного Уралу. Ярослав...

  1105  Слова | 5  Стр.

 • Культура протослав’янських та слов’янських племен

  дохристиянській культурі України: 1. Дотрипільська доба (до V тис. до н. е.); 2. Трипільська доба (V—III тис. до н. е.); 3. Післятрипільська (II тис. до н. е.); 4. Скіфо-сарматська (VII ст. до н. е. — III ст. н. е.); 5. Слов’янська (I тис. н. е.); 6. Доба Русі-України (від VII ст. н. е.). Археологи світу вважають, що населення на обох берегах Дніпра є найбільш стабільною частиною передісторичного населення Європи. Уже 100 тис. років тому неандертальська людина володіла членороздільною мовою, приручила тварин...

  3671  Слова | 15  Стр.

 • Туризм

  | | | |Коли зародилось літописання у | в ІХ ст. | в Х ст. |*в ХІ ст. | в ХІІ ст. | |Київській Русі? | | | | | |Літописні пам’ятки білоруського|*Західноруськими |Білоруськими |Українськими...

  9433  Слова | 38  Стр.

 • Історія культури

  стверджувалось у працях деяких, як виявилось, не зовсім компетентних авторів, інституцій радянської культурологічної науки. Нерідко початки української культури означувались у виданнях радянської доби в кращому разі роками закінченням історії Київської Русі — так званої "спільної колиски східнослов'янських народів", тобто XIV, а то й XV—XVII століттями. При цьому "забували", а точніше — свідомо обходили мовчанкою, що історія українського народу та його культури починається ще з правічних часів, коли...

  6573  Слова | 27  Стр.

 • Медицина України – Руси в IX –xii ст.

  медицина України – Руси та її основні преставники (IX –XII ст). “Блаженні милостиві, бо помилувані вони будуть” (Євангеліє від Матвія). Саме ці слова можуть бути епіграфом до діяльності лікарів України-Руси. Протягом багатьох віків християнства на Русі милосердя, допомога ближньому були одним з рушіїв життя руських людей. Святі безсрібники Козьма і Даміан, великомученик і цілитель Пантелеймон — це люди, що мали великий дар лікування, зцілили багатьох хворих і були позбавлені життя за те, що своїм...

  3996  Слова | 16  Стр.

 • Ответы по истории

  навіть дівчинки, нерідко клали, окрім прикрас, і предмети озброєння. Родове кладовище, зазвичай, формувалося навколо більш раннього поховання знатної жінки — проводирки або жриці, яку родичі вшановували як праматір. 3. Утворення Постання Київської Русі ще й досі не має одностайного відображення у працях істориків. Найстаріша, норманська теорія постання Руської держави опирається на дослівну інтерпретацію «Повісті временних літ» та на деякі лінгвістичні досліди і твердить, що засновниками Руської...

  24258  Слова | 98  Стр.

 • Тветы на вопросы

  незалежна, реально існуюча і внутрішньо суперечлива. Вона є основою гегелівської системи об’єктивного ідеалізму. Сутність гегелівської філософської системи. “Абсолютна ідея”, маючи свій імпульс розвитку, оскільки вона внутрішньо суперечлива, у своєму русі проходить три ступені: 1) розвиток цієї ідеї на першому етапі породжує своє власне багатство, створюючи свої поняття, категорії. Гегель цей процес з’ясував у своїй праці “Наука логіки”. 2) Ідея завдяки своїй суперечливості переходить у своє інше буття...

  7141  Слова | 29  Стр.

 • Києво-могилянська академія

  йшли від часів Київської держави. Україна за доби Київської Русі мала всі передумови для того, щоб у ній проросли перші паростки свободи, її церква була незалежною від держави, а сама держава децентралізованою. ТУТ не було ні імператора (царя), ні короля (або великого князя), що міг би узурпувати церковну владу. Церква стояла над державою і могла зажадати від носіїв князівської влади підпорядкування деяким ідеальним основам не тільки особистому, а й у державному житті. Князь на Русі не мав усієї повноти...

  5075  Слова | 21  Стр.

 • Школьная реформа 1984 года

  века. Под ред. П.А. Лебедева. – М., 1990 5. Артемова Л. В. Історія педагогіки України: Підручник. – К.: Либідь, 2006. – 424 с. 5. Брайан Сейман. Общество и образование. Под ред. В.Я.Пилиповского. – М., 2000. 6. Бабишин С.Д. Школа та освіта Давньої Русі (ІХ – І половина ХІІІ ст.) – К., 1973 7. Васильева Ю.В. Социалисты – утописты об образовании и воспитании. Идеал человека будущего. –М., 1989 8. Ващенко Г.Г. Виховний ідеал. – Полтава, 2000. 9. Ващенко Г.Г. Загальні методи навчання. –К., 2007 10...

  761  Слова | 4  Стр.

 • Педагогіка

  ідеал педагога, де етика мала переважне значення, формулювався як абстрактний образ. У Древній Греції народилися такі етичні цінності як красота, добро, чесність, сумлінність. Висвітлюючи педагогічний ідеал, доцільно звернути увагу на пам'ятки Київської Русі. Наприклад, у праці «Слово про закон і благодать» митрополита Іларіона опосередковано віддзеркалюються етичні вимоги до педагога. До проблеми педагогічного ідеалу звертались педагоги всього світу. Свій доробок до генезису цих ідей зробили італійський...

  1891  Слова | 8  Стр.

 • История

  ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА | Галицькі і Волинські землі до об'єднання Галицькі і Волинські землі увійшли до складу Київської держави за часів Володимира Великого, коли у 980 — 990 рр. були відвойовані у поляків. На Волині було засновано місто Володимир, що згодом стало столицею цих земель. У Галичині політичним центром став Галич. Київським князям удалося закріпити ці землі за своїми наступниками. Першими у Галичині правили Ростиславичі нащадки одного з онуків Ярослава Мудрого. Одночасно на...

  1824  Слова | 8  Стр.

 • Религия

  Теїстичні вірування праукраїнців часів Київської Русі Формування теїстичних образів, перехід від віри в духів до віри в богів за часів Київської Русі був не швидкоплинним актом, а складним і суперечливим процесом. Адже релігійні уявлення, раз виникнувши, виявляють зазвичай дивовижну стійкість, зберігаються і за зміни умов, які їх породили; видозмінюються під впливом нових умов, взаємовпливають, часто перетворюючись на складніші творення. Це повною мірою характерне й для генези релігійних вірувань...

  5530  Слова | 23  Стр.

 • Етичні вчення нового часу

  історії української етичної думки припадає на час існування Київської Русі, коли складається притаманний україн¬ській духовній традиції тип мислення (тобто відсутність абст¬рактного, відірваного від життя теоретизування). Хронологіч¬ні рамки цього періоду можна визначити таким чином: XI ст. (розквіт Київської Русі) — поч. XV ст. — на тій підставі, що Велике князівство Литовське було органічним продовженням і розвитком форм духовності Київської Русі. Не можна говорити про етику, та навіть про філософію...

  8384  Слова | 34  Стр.

 • История Украины

  моральним обов'язком, Ольга швидко й жорстоко помстилася древлянам за чоловіка. Разом із тим вона розуміла, що необхідно змінити довільний та безладний спосіб збирання данини, який став причиною смерті Ігоря. Тому Ольга впроваджує перші в Київській Русі «реформи», чітко встановлюючи землі, з яких через певні проміжки часу мала збиратися означена кількість данини. Вона також стежила за тим, щоб її підлеглі не позбавлялися всіх засобів до існування й відтак могли знову сплачувати данину. Закріпивши...

  5184  Слова | 21  Стр.

 • Історіографія

  Здається, що в 1113 р. чернець Печерського монастиря Нестор в "Повісті минулих літ" зробив спробу пояснити походження Русі і тих перших її правителів, хто створив державу. Найчастіше літописці належали до найближчого оточення великого князя, були його довіреними особами. Як Нестор, так і його співавтор ігумен Сильвестр використали грецькі хроніки, місцеві оповідання, пов'язали історію Русі із світовою, давши вітчизняній історії центральне місце в світовій історії. Не все в "Повісті минулих літ" узгоджується...

  11403  Слова | 46  Стр.

 • Ораторське мистецтво

  був проповідницький. Проповідь відігравала роль наймасовішого пропагандистського засобу. Вона була живим словом, зверненням до широких мас з церковної кафедри. Українське ораторське мистецтво виникло на традиціях давньоруських. З періоду Київської Русі були успадковані збірники перекладних і оригінальних ораторських творів, які мали настановчі цілі. Вони передбачали насамперед популяризувати й поширювати християнську ідеологію і морально виховувати давніх русичів, уславлювати персонажів християнської...

  3383  Слова | 14  Стр.

 • Фашизм

  палісадником. Українська хата пройшла тривалий і складний шлях розвитку, виявивши глибинну спільність з житлом східнослов'янських, а частково і західнослов'янських народів, коріння якої сягає будівельної традиції як докиївської доби, так і періоду Київської Русі. Проте лише у XVII—XVIII ст. вона набула етнічної виразності, ставши найяскравішим символом української народної культури та ознакою духовності української нації. Образ «білої хати», що стоїть у садочку, квітами повита, неначе дівчина, за висловом...

  16686  Слова | 67  Стр.

 • Питання з укр мови

  вивчення зв’язків міфології й художньої літератури. 13. Дохристиянський період розвитку української культури. “Велесова книга” – ймовірна пам’ятка літератури V–ІХ ст. Питання методики її вивчення в середній школі. 14. Перекладна література Київської Русі, жанрова система, основні пам’ятки, особливості методики їх вивчення. 15. Шкільний театр і драматургія ХVІІ–ХVІІІ ст. Питання методики вивчення літературних явищ доби бароко. 16. Значення творчої спадщини Г.С. Сковороди для розвитку української...

  2238  Слова | 9  Стр.

 • История

  держави: а/ основні концепції утворення держави у східних слов’ян; б/ формування Київської держави – України - Русі. 2. Розквіт і зміцнення держави: а/ реформаторська та державницька діяльність князя Володимира Великого і Ярослава Мудрого; б/ державний і суспільний лад України-Русі. 3. Феодальна роздробленість: причини та наслідки 4. Галицько-Волинська держава – спадкоємиця державницьких традицій України-Русі 1. Утворення та становлення східнослов’янської держави а/ Основні концепції утворення...

  101883  Слова | 408  Стр.

 • Индивидуальная робота по управлении предприятием

  році, саме готель «Русь» був обраний тимчасовим місцем резиденції для ряду іноземних посольств, таких, як посольство Республіки Китай, посольство Індії, Швейцарії, Норвегії, Фінляндії, Італії, США та Данії. Назва готелю «Русь» походить від назви Київської Русі – могутньої древньої європейської держави, в якій зародилася слов'янська культура і писемність. Готель «Русь» - Тризірковий (3***) Готель згідно Національного Стандарту України ДСТУ 4269:2003 та міжнародної класифікації. Готель був побудований...

  1075  Слова | 5  Стр.

 • ...барокко...

  Чернігові, Видубицький монастир у Києві вражають своєю незвичайною стильової цілісністю і органічною єдністю з навколишньою природою. В основі художньої виразності ансамблю лежить мальовничий принцип композиції, характерний ще містобудування часів Київської Русі. Мальовничість підкреслюється м'якою пластикою форм і соковитою ліпленням фасадного декору, ошатним силуетом верхів і асиметричною постановкою будівель Бароко - це стиль архітектурних ансамблів. Більшість ансамблів київських монастирів складалися...

  1132  Слова | 5  Стр.

 • Киев

  зібрані ними народні твори. Письменники “Руської трійці” своєю діяльністю і товорчістю поклали початок новій, національній літературі в Галичині і на західноукраїнських землях. Члени даної організації і пропагували українську історію, особливо часів Київської Русі та Галицько-Волинського князівства. Найважливішою добою історії Україини діячі вважали часи Національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького. 2.2. Кирило-Мефодіївське братство. У 1846 р. в Україні виникає нелегальна організація, названа...

  1195  Слова | 5  Стр.

 • моя майбутня професія

  хрещення давньої України-Русі та міри впливу Візантії на неї. Скласти хронологію правління Рюриковичів таРомановичів після Данила Галицького. 12 1-2, 4-17 5 3 Становище українських земель у пізньому середньовіччі. 3. Українські землі в складі Великого князівства Литовського Опрацювання лекційного матеріалу і підготовка до практичного заняття З’ясувати, чим відрізнялася так звана "місійна роль" Великого князівства Литовського в збиранні земель колишньої Київської Русі від аналогічної політики...

  4191  Слова | 17  Стр.

 • 00033134

  репрезентованих пам’ятками празько-корчацької культури. На основі цієї культури між Дніпром, Дністром, Західним Бугом нова культура – Луки-Райковецької. Згодом починають формуватися племінні об’єднання, що створили основу першої української держави – Київської Русі. Таким чином, походження українського народу, на нашу думку, слід виводити з часів Трипільської протоцивілізації. Саме ця цивілізація залишила дуже багато пам’яток, за якими можна стверджувати, що частина населення, що проживала на території...

  2450  Слова | 10  Стр.

 • Философия

  речей лежить вчення про дхарми - «носії своєї ознаки - частинки, або елементи». За вченням буддистів, дхарми - це частинки, що являють собою ніби тканину світової речовини. Вони проникають в усі явища психічного і матеріального світів і перебувають у русі, кожну секунду спалахуючи і згасаючи. Кожний рух означає породження нового спалаху і нового затухання. В буддійській філософії прийнято порівнювати світло з потоком, який тече з самого початку, вічно змінюючись і перероджуючись. Було розроблено кілька...

  41759  Слова | 168  Стр.

 • Українські землі у складі Великого князівства литовського та Речі Посполитої.

  досить сильною, і без досягнення політичного компромісу з нею Литва навряд чи змогла б закріпитися на землях Південної Русі. В історичній літературі висловлено гіпотезу про можливість угоди між Ольгердом і татарами у сер. 60-х рр. XIV ст. про збирання данини з окупованих Литвою територій татарами. Саме визнання цієї залежності дало можливість Литві дуже швидко підпорядкувати собі землі Русі. Політика Литви в українських землях Литовські князі, щоб забезпечити управління величезними завойованими...

  2436  Слова | 10  Стр.

 • Зарождение таможенного дела

  тоді, мала власну митну систему, стягувала і, за домовленістю з суміжними країнами, сплачувала митні податки. У 1288 р. був виданий Острогомський митний статут, у якому мова йшла про купців з різних країн: Баварії, Польщі, Чехії, Австрії та Київської Русі. Отже, українські митники керувалися у своїй роботі європейськими митними статутами, діяли в єдиному правовому полі з нашими західними сусідами. На підступах до Києва, Вишгорода та інших міст Київського князівства будувалися застави-фортеці...

  1596  Слова | 7  Стр.

 • Документ

  «Філософія примусу з точки зору виховання та освіти» 1. Педагогічні ідеї Сократа, Платона, Аристотеля, Демокріта та Квінтіліана (Стародавні Греція та Рим). 2. Педагогічні ідеї в епоху Середньовіччя у Західній Європі. 3. Виховання та освіта Київської Русі в Х-ХІІІ ст.. Перші пам’ятки педагогічної культури. 4. Витоки сімейної педагогіки в Україні. 5. Педагогіки епохи Відродження Західної Європи (ХІУ-ХУІ ст..) 6. Дидактичні погляди Я.А.Коменського та його педагогічна спадщина. 7....

  1659  Слова | 7  Стр.

 • Національний архівний фонд України

  світогляду слов’янського племені антів, які називали себе також русами й “сиділи” над Дністром і далі на схід. В соціально-економічному відношені це був період розкладу первіснообщинного ладу, зародження феодальних відносин, формування державності Русі-України. У світоглядно-релігійному плані це був час, коли “зістрічалися” розвинуті десоні-стичні уявлення з формованим політестеїчним язичництвом, час глибоких релігійних колізій свідомості індивіда як особистості, що виділяється з первісної общини...

  5614  Слова | 23  Стр.

tracking img