• Культура Київської Русі
  Культура Київської Русі У вивченні багатосяжної, а в певному розумінні основоположної для характеристики в цілому культури слов’ян, і української зокрема, ми можемо торкнутися лише окремих граней злету культури східного слов’янства – Київської Русі. Питання, що поставило перед дослідниками культури...
  3061 Слова 13 Стр.
 • Щастя як категорія моральної свідомості
  роль у духовному житті почали відігравати окремі князівства, в тому числі й Галицько-Волинське. Воно успадкувало і продовжило культурні традиції Київської Русі. Зразком цього є Галицько-Волинський літопис, що складає третю частину Іпатіївського літопису. Дослідження літопису показали, що він мав п'ять...
  1272 Слова 6 Стр.
 • Тенденція розвитку християнської культури в європі. Вплив візантійської та болгарської культури на київську Русь. Початок
  українську державу. Культура Київської держави – яскраве та багатогранне явище, яке стало наслідком тривалого процесу внутрішнього розвитку східнослов’янського суспільства і увібрало все краще від своїх слов’янських предків та від світової цивілізації. Запровадження християнства на Русі сприяло зміцненню державності...
  3517 Слова 15 Стр.
 • Гетьманська епоха - реферат з культорології
  на островах пониззя Дніпра, де був створений укріплений військовий табір — Запорозька Січ (рис. 2). Запорожці, наслідуючи своїх пращурів часів Київської Русі, ходили походами на Крим і в Туреччину, відбивали їхні напади на Україну. Перебуваючи поза межами польсько-литовського законодавства та держави...
  5001 Слова 21 Стр.
 • Культура України XVI-XVIII ст.
  Передусім треба підкреслити, що тоді ще були живі традиції Київської Русі. Найкраще вони збереглися у західноукраїнських землях, менш потерпілих від монголо-татарського нашестя. Крім того, у великому князівстві Литовському культурна спадщина Київської Русі була сприйнята на державному рівні. У XVI ст...
  6321 Слова 26 Стр.
 • П.Воронько
  одинадцятого скликань. “Естетика Київської Русі” Естетика - філософська наука, яка вивчає сферу естетичного як специфічні прояви цілісного відношення між людиною і світом і область художньої діяльності людей. Якщо брати до розгляду питання естетики Київської Русі, то в першу чергу потрібно розглядати...
  3218 Слова 13 Стр.
 • Kzkzkkzkzk
  АРХІТЕКТУРА КИЇВСЬКОЇ РУСІ М. М. Карамзін в «Історії держави Російської», описуючи витоки виникнення мистецтва Київської Русі, розповідає, як «Володимир, побачивши, подібно бабці своєї, оману язичництва, став шукати істини в різних вірах ». Багато посли розповідали йому про свої вірах, але все не подобалося...
  1109 Слова 5 Стр.
 • Вплив християнства на розвиток культури України
  християнства як державної релігії. Знайомство східних слов'ян з християнським віровченням почалося, судячи з усього, задовго до офіційного хрещення Русі Володимиром Святославичем (бл. 988 р.) Історія розпорядилася так, що східна гілка слов'янства хрестилася пізніше інших. Постійні контакти з західними...
  6252 Слова 26 Стр.
 • Утворення Київської Русі
  РЕФЕРАТ на тему: “Утворення Київської Русі, її політичні, соціально-економічні та міжнародні зв’язки” "Союзи союзів", що складалися з кількох союзів племен-князівств, були новими утвореннями і відображали більш високий етап у процесі східнослов'янської консолідації. Приблизно на рубежі VIII—ІХ...
  3785 Слова 16 Стр.
 • Політичний устрій Київської Русі
  Політичний устрій Київської Русі  Київська Русь — ранньофеодальна держава з монархічною формою правління. Протягом IX—XIII ст. влада пережила складну трансформацію. На етапі становлення Давньоруської держави утворилася дружинна форма державності: на ґрунті княжої дружини сформувався примітивний апарат...
  3956 Слова 16 Стр.
 • Норманська та хозарська гіпотеза виникнення Київської Русі
  «Норманська та хозарська гіпотеза виникнення Київської Русі» 2010р. ПЛАН 1.Норманська гіпотеза виникнення Київської Русі. 2.Хозарська гіпотеза виникнення Київської Русі. Висновок Використана література 1.Норманська гіпотеза виникнення Київської русі Норманська теорія походження давньоруської...
  2564 Слова 11 Стр.
 • Перші князі Київської Русі. Їх зовнішня і внутрішня політика
  Проблема походження Київської Русі вже давно цікавить дослідників. Вчені не можуть дійти одностайної думки щодо цього питання, тому й виник ряд концепцій, присвячених йому. Широкого розповсюдження набула норманська теорія, за якою скандинавам належала визначальна роль у творенні Київської держави, та антинорманська...
  6840 Слова 28 Стр.
 • Аналіз права ВКЛ
  абітурієнтамиПерелік пам’яток архітектури та образотворчого мистецтва, обов’язкових для розпізнавання абітурієнтами Виникнення та розквіт Київської Русі Основні положення права.......................................................................... 1.Интенсивное развитие законодательства привело...
  496 Слова 2 Стр.
 • Етнічність в Київській Русі
  АДАПТАЦІЯ ТА АСИМІЛЯЦІЯ ЯК ОСНОВНІ ФОРМИ ІСНУВАННЯ ЕТНОСУ В ПОЛІКУЛЬТУРНИХ ВИМІРАХ СОЦІУМУ КИЇВСЬКОЇ РУСІ Духовна культура сучасної України характеризується атмосферою поліетнічної наповненості соціального життя на усіх рівнях творчої самореалізації особистості: у історичній свідомості, естетичній...
  3189 Слова 13 Стр.
 • Літописи Київської Русі
  Літописи Київської Русі є одним з найпримітніших історико-культурних явищ середньовіччя. На відміну від хронік більшості країн Європи, написаних латиною, вони викладені рідною мовою, якщо й не цілком ідентичною розмовній народній, то дуже близькою до неї. Саме цим і зумовлена надзвичайна популярність...
  477 Слова 2 Стр.
 • Курсова робота "Ісорико-культурні туристичні ресурси Київської області"
  ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………….3 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ……………………5 1.1 Географічний опис……………………………………………………………5 1.2 Історичний нарис……………………………………………………………...7 РОЗДІЛ 2. КИЇВЩИНА – КОЛИСКА УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОСТІ…….13 2.1 Археологічні ресурси………………………………………………………..13 ...
  12154 Слова 49 Стр.
 • Бойчук и его школа
  яку відгукнувся художник Юліан Панькевич і допоміг Михайлові переїхати до Львова, де він знайомиться з церковним мистецтвом - іконописом та книжковою мініатюрою. Вже тоді Бойчук виявив зацікавлення візантійськими витоками українського християнського мистецтва. У Львові Бойчук починає самостійно працювати...
  2829 Слова 12 Стр.
 • Культурология
  7.1. Український культурний внесок у скарбницю світової культури 87 7.2. Первісна культура на терені сучасної України 88 7.3. Культура Київської Русі 95 7.4. Культура козацької доби та українського бароко 99 7.5. Культура України XIX ст. 110 7.6. Основні етапи та особливості розвитку...
  37931 Слова 152 Стр.
 • Середньовічні університети європи
  Стефан Яворський, прагнучи одержати вищу освіту, прийняв на Заході католицтво, а повернувшись до Києва, перейшов у православіє і став професором Київської колегії. Своє тимчасове перебування в іншій вірі він пояснив дуже просто: «Отступство от благочестивыя вђpы учинил не сердцем, но едиными усты сотворих...
  33031 Слова 133 Стр.
 • Народні промисли на поділлі
  мандрівників минулого дозволяють твердити, що початки мистецтва вишивання сягають сивої давнини і розвиток його не переривався ніколи. Уже в період од Київської Русі можна говорити про два напрями вишивання — орнаментальний і сюжетний. XIX ст. — важливий період у розвитку української народної вишивки. З цього...
  8347 Слова 34 Стр.