Культура України 18 20 Століття Сочинения и курсовые работы

 • Українська культура першої половини ХІХ століття

  Українська культура першої половини ХІХ століття План Особливості розвитку культури України в умовах реакційної політики царизму і Австро-Угорської імперії Школа, наука, перші університети України. Розвиток науки Становлення літературної мови: І. Котляревський, Г. Квітка-Основ’яненко, П. Гулак-Артемовський, Т. Шевченко Розвиток мистецтва в Україні Особливості розвитку культури України в умовах реакційної політики царизму і Австро-Угорської імперії У кінці XVIII століття територія України...

  6606  Слова | 27  Стр.

 • Культура україниxviii x

  Культура України у XVIII ст. Розвиток духовного життя українського народу у XVIII ст. відбувався в різних регіонах по-різному. До кінця другої третини XVIII ст., тобто до ліквідації Гетьманщини, яка певною мірою захищала українську культуру, духовне життя Лівобережжя розвивалося у більш сприятливих умовах. Близьким до нього культурним життям жила Слобожанщина, пізніше — Південь України. Продовжуючи національно-державні традиції Київської Русі, Галицької держави, Київського та інших князівств Литовської...

  17847  Слова | 72  Стр.

 • Україна і ООН

  ЗМІСТ Вступ 1. Україна як засновник ООН 2. Співпраця України з ООН 3. Значення роботи України в ООН Висновки Список використаної літератури Вступ В ході Другої світової і ВВ війни Україна постраждала більше ніж усі країни. Причиною цього було те, що більшість воєнних дій відбувалися на її території і вона була одним із основних об’єктів німецької експансії. Але не варто забувати про її внесок у перемогу над Німеччиною, вона “потом і кров’ю” домагалася цього. Після закінчення війни не...

  1747  Слова | 7  Стр.

 • Історія культури

  1 Становлення культури. Як одни із аспектів становлення людини Людина як продукт культурної еволюції і культура як продукт еволюції людини. Як людське творіння культура перевершує природу, хоч її джерелом, матеріалом і місцем дії є природа. Діяльність людини не дається природою, хоч і пов`язана з тим, що природа дає сама собі. Природа людини, що розглядається без цієї розумової діяльності, обмежена тільки здібностями чуттєвого сприйняття і інстинктами або ж розглядається в стані запліднення...

  6573  Слова | 27  Стр.

 • Культура харькова 19 столетия

  Міністерство науки та освіти України Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 1 ім. О.А. Тризни міста Балаклія Реферат на тему “ Культура Харківщини ХІХ століття” [pic] Виконав: учень 8 – В класу Шабленко Володимир 2011 рік Здавна славиться харківська земля діячами освіти та культури, поетами, драматургами, художниками...

  3175  Слова | 13  Стр.

 • Научно технический прогресс 20 века

  проституції, масштаби яких набули безпрецедентний характер. У цілому соціальний стан молоді в Україні відображає загальний стан суспільства, яке знаходиться у перехідному періоді. Дана тема особливо актуальна, оскільки молодь - це майбутнє України. На даний момент молодь становить приблизно 30% населення планети, і саме вона займе з часом провідні позиції як в економіці і політиці, так і в соціальній, духовній сферах суспільства. Таким чином, метою даного дослідження є аналіз соціальних...

  5218  Слова | 21  Стр.

 • Тенденції розвитку української літератури ХІХ століття

  Тенденції розвитку української літератури ХІХ століття У кінці XVIII століття територія України була розділена між Австрійською (увійшло 20 % площі) і Російською (80 %) імперіями. До цього часу завершилася ліквідація української державності. В обох імперіях розгалужений бюрократичний апарат повністю контролював всі сторони життя суспільства. У Росії у XIX столітті особливу роль починає відігравати поліція, 3-є відділення Власної Його Імператорської Величності канцелярії, жандармерія. Широкими...

  2338  Слова | 10  Стр.

 • Євроінтеграція України як чинник соціально-економічного розвитку держави реферат

  розвиток у всьому світі. Крім цінних дієтичних продуктів м'яса і яєць комерційний попит мають жир (для косметології) і шкіра страуса. Історія розведення страусів в країнах колишнього Радянського Союзу нетривала. В кінці дев'яностих років минулого століття страусині ферми вперше з'явилися в країнах Прибалтики, а також в Україні, Росії і Казахстані. Зараз таких, ферм близько тисячі. Страусівництво — новий і багатообіцяючий вид агробізнесу. Для його успішного становлення і розвитку необхідні сумісні...

  6772  Слова | 28  Стр.

 • Євроінтеграція України у сфері освіти як чинник соціально-економічного розвитку держави

  Міністерство освіти і науки України Запорізька державна інженерна академія В.Г. Воронкова О.Є. Швець ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС Курс лекцій для самостійної роботи магістрів спеціальності 8.050201 „Менеджмент організацій” Запоріжжя 2004 Міністерство освіти і науки України Запорізька державна інженерна академія ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС Курс лекцій для самостійної роботи магістрів спеціальності 8.050201 „Менеджмент організацій” Рекомендовано до видання...

  30124  Слова | 121  Стр.

 • Забруднення важкими металами території України

  Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад «Київський Національний Економічний Університет імені Вадима Гетьмана» Реферат на тему: Забруднення важкими металами земельних та водних ресурсів на території України. З дисципліни « Безпека життєдіяльності » Виконала: студентка денної форми навчання 3 курсу спецільніть 6507 група №2 Білецька Н.В Київ 2010 План 1. Проблема забруднення ВМ земельних ресурсів………………… 3 2. Охорона водних ресурсів від...

  1745  Слова | 7  Стр.

 • Національний архівний фонд України

  Національний архівний фонд України Зміст 1. Вступ. 2. Визначення та загальна характеристика. 3. Склад і структура Національного архівного фонду України. 4. Висновок. 5. Список використаної літератури. Вступ Національний архівний фонд України є складовою частиною вітчизняної і світової культурної спадщини та інформаційних ресурсів суспільства, перебуває під охороною держави і призначений для задоволення інформаційних потреб суспільства і держави, реалізації...

  2900  Слова | 12  Стр.

 • Саксофон у музичній культурі ХХ століття (на матеріалі сонатної творчості зарубіжних та українських композиторів)

  082.2:78.071.01(043.3) САКСОФОН У МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ ХХ СТОЛІТТЯ (НА МАТЕРІАЛІ СОНАТНОЇ ТВОРЧОСТІ ЗАРУБІЖНИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ) Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства Харків – 2009Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Харківському державному університеті мистецтв ім. І. П. Котляревського Міністерства культури і туризму України. Науковий керівник: доктор мистецтвознавства, доцент ...

  6399  Слова | 26  Стр.

 • Демографічні передумови РПС України

  Зміст Вступ………………………………………………………………………………….4 Розділ 1 Характеристика демографічного потенціалу України…………………..7 1. Чисельність населення, його динаміка……………………………………..7 2. Розміщення населення по території, національній склад населення, міське та сільське населення………………………………………………15 3. Статево-вікова структура населення……………………………………...21 4. Чисельність і динаміка трудових ресурсів, структура...

  14192  Слова | 57  Стр.

 • Культура бронзової доби.античні держави.

  Матеріальна культура землеробів та скотарів. Культура бронзової доби. Вчені виділяють два господарських світи енеоліту - землеробів і скотарів. Кожен із них мав власний усталений спосіб життя та порядок господарювання, які позначилися також на духовній культурі, ідеології, формах соціальних відносин і власності. Найбільш ранніми енеолітичними суспільно-культурними утвореннями на території України були землеробські (землеробсько-скотарські) племена трипільської культури та культури Гумельниця...

  7422  Слова | 30  Стр.

 • Порівняльна характеристика систем вищої освіти Японії і України

  РЕФЕРАТ на тему: “Порівняльна характеристика систем вищої освіти Японії і України” Вступ 1. Система вищої освіти України і Японії Структура вищої освіти України розбудована відповідно до структури освіти розвинених країн світу, яка визначена ЮНЕСКО, ООН та іншими міжнародними організаціями. Вища освіта є складовою системи освіти України, що визначена Законом України "Про освіту". Вона забезпечує фундаментальну наукову, професійну та практичну підготовку за такими освітньо-кваліфікаційними...

  3961  Слова | 16  Стр.

 • Бальнеологічні ресурси України

  ЗМІСТ 1. Бальнеологічні ресурси………………………………………………3 2. Мінеральні джерела України………………………………………..6 3. Бальнеологічні курорти України…………………………………...9 Список використаної літератури 1. Бальнеологічні ресурси Серед природно-рекреаційних ресурсів важливу роль відіграють бальнеологічні. Бальнеологічними називаються ресурси лікувальних мінеральних вод та пелоїдів (грязей) Одним з найважливіших факторів лікувальної...

  2981  Слова | 12  Стр.

 • Євроінтеграція України як чинник соціально-економічного розвитку держави

  Особливо широко ділові ігри почали використовуватися в останні роки. Зростання злочинності, необхідність неформальної підготовки спеціалістів стали стимулом до широкого застосування ігрового моделювання в навчальному процесі вищих закладів освіти МВС України. Ділову гру можна розглядати як «моделювання за реальною діяльністю спеціаліста» у тих або інших спеціально створених педагогічних ситуаціях. Ділова гра (далі по тексту ДГ або ДІ) виступає як засіб і метод підготовки й адаптації до професійної...

  4920  Слова | 20  Стр.

 • Культура України XVI-XVIII ст.

  1648—1764 pp. — період гетьманської держави, її очолюють високоосвічені, європейського рівня політичні й громадські діячі: П. Сагайдачний, Б. Хмельницький, І. Виговський, І. Мазепа. Вони докладають великих зусиль і коштів з метою розбудови культури, освіти, шкільництва. Шкільна освіта охоплює всі верстви й соціальні групи населення, зокрема жінок. Засновуються школи при Ніжинському, Лубенському, Чернігівському, Полтавському, Переяславському, Прилуцькому і Миргородському полках. На 1099...

  6321  Слова | 26  Стр.

 • Населення та трудові ресурси України

  напрями демографічної політики. Україна за чисельністю населення є однією з великих держав Європи. На початок 1998 р. за чисельністю жителів вона була на сьомому місці після Німеччини, Росії, Великобританії, Італії, Туреччини і Франції. Чисельність населення України складає нині більше ніж 50 млн. чоловік. Найбільш повну інформацію про чисельність населення, його структуру і розселення, а також процеси руху дають загальнодержавні переписи. Особливе значення для України мають останні чотири переписи...

  5916  Слова | 24  Стр.

 • Українські політичні партії та організації на Україні кінця ХІХ – початок ХХ століття

  http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=28306 РЕФЕРАТ з дисципліни:політологія на тему: Українські політичні партії та організації на Україні кінця ХІХ – початок ХХ століття План 1. Поява національно свідомих українців 2. Братство тарасівців 3. ”Українська загальна організація” 4. Перша політична партія 5. Поява фракцій 6. Помірковані 7. Два головні напрями політичної думки 8. М.Драгоманов...

  3140  Слова | 13  Стр.

 • Авіація України

  Міністерство освіти і науки Київський геологорозвідувальний технікум Реферат на тему: “ Повітряний транспорт України, її потенціали та розвиток у нашій державі ” з навчальної дисципліни “ Розміщення продуктивних сил ” Виконав: Студент групи Б-21 Лавренчук Олександр Сергійович Київ 2010 Зміст 1. Мета роботи. 2. Характеристика та виробництво: Ан-140 (148, 32) 124-100. 3. Постановка проблеми. 4. Аналіз проблеми. 5. Пропозиції до розв`язання проблеми...

  5172  Слова | 21  Стр.

 • Необхідність створення грошової системи України

  Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний економічний університет Чортківський інститут підприємства і бізнесу Кафедра економічних наук ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА на тему: «НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ЗАПРОВАДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВАЛЮТИ УКРАЇНИ» Перевірив: Благий В.С. Виконала: студентка групи ФБСв-31 Хорощак Ольга м. Чортків – 2009 ЗМІСТ План 3 Вступ 4 1. Причини та етапи становлення...

  6636  Слова | 27  Стр.

 • Киев- центр туризма

  забарвлення i непересічного значення у всі часи. Культурні та архітектурні пам’ятки та просвітницькі надбання перетворили Київ у символ духовності українського народу. Проіснувавши більше півтори тисячі років Київ доніс до нас шедеври давньоруської культури, які і в наш час мають велике значення. На сьогодні Київ – це туристична столиця нашої країни. Київ приваблює туристів великою кількістю архітектурних, археологічних, культурних та інших пам’яток як Стародавньої Русі так і сучасного періоду...

  10642  Слова | 43  Стр.

 • Середньовічні університети європи

  лікування студентів. Університети Європи мали право посилати своїх представників до сенату, конгресу чи міських представництв. В ті давні часи ініціаторами заснування університету виступали міщани або міська влада, король або духовенство. З XIII століття складається традиція, що право на відкриття університету надає або папа, або цісар. Оскільки в новоутворених вищих школах перевага надавалася теологічним наукам, то й головною керівною ланкою у них було духівництво, хоча траплялося так, що перевагу...

  33031  Слова | 133  Стр.

 • Вплив християнства на розвиток культури України

  звичаї. Так як Русь прийняла віру з Візантії, то все нове, що прийшло разом з вірою, мало візантійський характер і служило провідником візантійського впливу на Русь. Спів Київської Русі Візантійська естетика справила величезний вплив на музичну культуру Київської Русі, надовго визначивши шлях розвитку російської музики. Церковний спів, почуте російськими послами в Константинополі, вразило їх уяву нечуваної до того сладостной красою. Якщо народна пісня супроводжувала життя людини, глибоко входила...

  6252  Слова | 26  Стр.

 • Курсова робота "Ісорико-культурні туристичні ресурси Київської області"

  опис……………………………………………………………5 1.2 Історичний нарис……………………………………………………………...7 РОЗДІЛ 2. КИЇВЩИНА – КОЛИСКА УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОСТІ…….13 2.1 Археологічні ресурси………………………………………………………..13 2.2 Архітектурні споруди………………………………………………………..20 2.3 Елементи духовної культури………………………………………………..27 2.4 Музеї Київщини……………………………………………………………...33 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..43 ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………………………...45 ІМЕННИЙ ПОКАЗЧИК……………………………………………………….47 ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЗЧИК…………………………………………………49 ...

  12154  Слова | 49  Стр.

 • Туристичні ресурси ковельщини

  зимова - 3,3 С . За рік в середньому випадає 593 мм опадів. Абсолютна вологість повітря знаходиться в прямій залежності від температури (мінімум – в січні, максимум - в липні). За кількістю атмосферних опадів територія належить до вологої частини України. Рельєф району має рівнинний характер, частково низинну поверхню, ускладнену долиною річки Турії і її притоками - Воронкою, Бобрівкою, Чорною, а також моренними горбами, болотними масивами. Тут переважають дерново-підзолисті, середньо підзолисті,...

  18492  Слова | 74  Стр.

 • моя майбутня професія

   ОПИС Дисципліни «Історія України» для студентів галузі 0516 “Текстильна та легка промисловість» напряму 6.051602« Технологія легкої промисловості», галузі 0513 «Хімічна технологія та інженерія» напряму 6.051301 «Хімічна технологія», галузі 0202 «Мистецтво» напряму 6.020207 «Дизайн». Загальний обсяг – 108 год.; кількість кредитів ECTS – 3 Код дисципліни: ГС 09 Статус дисципліни: нормативна Цикл дисциплін: гуманітарної підготовки Інститут – Гуманітарний Факультет – міжнародних відносин;...

  4191  Слова | 17  Стр.

 • Сочин

  поиск Гіпермаркет Знань>>Історія України>>Історія України 9 клас>> Історія України: Вплив аграрної реформи уряду Франца-Йосифа 1848 р. Селянська реформа 1861 р. у Наддніпрянській Україні. Капіталізація. Ринкові відносини ВПЛИВ АГРАРНОЇ РЕФОРМИ УРЯДУ ФРАНЦА-ЙОСИФА 1848 Р. НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ У ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ. СЕЛЯНСЬКА РЕФОРМА 1861 Р. У НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ. ЗМІНИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. КАПІТАЛІЗАЦІЯ. РИНКОВІ ВІДНОСИНИ ЕКОНОМІКА ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст. Подумайте...

  4626  Слова | 19  Стр.

 • Культура как адаптационный признак вида homo sapiens

  Міністерство освіти і науки України ДЗ «Луганський національний університет ім. Т.Г. Шевченка» Кафедра української літератури та методики її викладання Реферат З літературного краєзнавства На тему: Громадська діяльність Ю. Єненка Виконала: Студентка І курсу Факультету української філології Групи 1УМЛ2 Вакуленко Христина 2010 ...

  3963  Слова | 16  Стр.

 • М.С. Грушевський – видатний політичний, громадський і державний діяч

  Міністерство освіти і науки України Реферат на тему : М.С. Грушевський – видатний політичний, громадський і державний діяч [pic] виконала: студентка групи СП-09-2 Олійник Є.С. Запоріжжя 2010 Написання багатотомного видання “Історія України-Руси” Найбільш фундаментальним виданням Михайла Грушевського стала 10-томна у 13 книгах «Історія України-Руси» - плід копіткої багаторічної праці вченого...

  2481  Слова | 10  Стр.

 • Глобальне потепління

  Видобуток вугілля поширений по всій планеті. В атмосферу викидається величезна кількість вуглекислого газу (СО2) при спалюванні вугілля. Тому що країни, що розвиваються, ідуть слідами своїх індустріальних сусідів, обсяг СО2 подвоїться протягом XXI століття. Більшість фахівців, вивчаючи комплексність кліматичної системи Землі, зв’язують підвищення глобальної температури й прийдешні зміни клімату зі збільшення рівня СО2 в атмосферному повітрі. Життя процвітає на планеті біля чотирьох мільярдів...

  6973  Слова | 28  Стр.

 • Туризм

  Міністерство освіти і науки України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» «Погоджено» «Погоджено» Голова НМК О.І. Шапран Перший проректор В.Ф. Хомич «___»____________2010р. «___»____________2010р. Тести з навчальної дисципліни...

  9433  Слова | 38  Стр.

 • Творча особистість Леся курбаса. Курбас – новатор українського театру

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ КАФЕДРА РЕЖИСУРИ ЕСТРАДИ І МАСОВИХ СВЯТ КУРСОВА РОБОТА З дисципліни «РЕЖИСУРА ЕСТРАДИ ТА МАСОВИХ СВЯТ» На тему : «ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ ЛЕСЯ КУРБАСА. КУРБАС – НОВАТОР УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ.» ЗМІСТ ВСТУП …………………………………………………………………... стр 2 І. «Молодий театр» Леся Курбаса.………………………………………стр 3 1. Шляхи становлення театру………………………………………стр...

  5383  Слова | 22  Стр.

 • Укоопспілка полтавський університет споживчої кооперації України

  СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ Реферат на тему Складові системи інтелектуальної власності та Державне управління інтелектуальною власністю Виконав студент гр. МЗД- 52 Пронін Ілля Полтава 2010 План Вступ...................................................................................................1 1.Складові системи інтелектуальної власності.................................4 1.1 Законодавчі акти України про інтелектуальну ...

  4015  Слова | 17  Стр.

 • Кременецько-почаївський заповідник

  Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка Кафедра географії України і туризму ІНДЗ На тему: «Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник» Підготував: Студент групи Т-15 Кривик...

  1069  Слова | 5  Стр.

 • Українське образотворче мистецтво 19 століття

  Українське образотворче мистецтво 19 століття У першій половині XIX ст. розвивається станко¬вий живопис. Поширюється автопортрет, зростає інтерес до камерного портрету, мініатюри. Видатним представни¬ком українського реалістичного портретного живопису був В. Тропінін. Художник створив узагальнений образ пред¬ставника українського народу ("Українець", "Український селянин", "Дівчина з Поділля"). Реалістичні традиції В. Тропініна в українському портретному мистецтві першої половини XIX ст. розвивали...

  2517  Слова | 11  Стр.

 • :»Свято-михайлівський жіночий монастир в селі пелагіївка»

  8% відповідно, серед опитаних у віці 18-28 років віруючих 56,1%, 29-39 років - 58,5%, 40-49 років - 58%, 50 років і більше - 64,6%. По утворенню: н/середнє - 72,5%, з/середнє - 60,4%, з/спеціальне - 61,1%, вище й н/вище - 53,1%. За місцем проживання: села - 67,3%, пгт і міста з населенням до 20 тис. чіл. - 63,6%, міста з 20-49 тис. чіл. - 69,1%, з 50-99 тис. чіл. - 55%, 100-999 тис. чіл. - 56,7%, з 1 млн. чел. і більше - 52,1%. Серед жителів Західної України віруючих - 80,5%, м. Київ - 62,3%, АР...

  7545  Слова | 31  Стр.

 • Еколог

  Міністерство освіти і науки України Національний університет “Львівська політехніка” РЕФЕРАТ на тему: “Українська література розстріляного Відродження” Підготувала: cтудентка групи ГД – 15 Петрів Марта Перевірив: ...

  2744  Слова | 11  Стр.

 • Інновативи як категорія експресивності

  ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Факультет філологічний Кафедра української мови Курсова робота ІННОВАТИВИ ЯК КАТЕГОРІЯ ЕКСПРЕСИВНОСТІ В МОВІ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ...

  10968  Слова | 44  Стр.

 • Рецензия на научную статью

  Вісник НАН України N8 2001 [pic] С. СУХАЧОВ АКТИВНИЙ ВЛАСНИК — КЛЮЧОВА ФІГУРА В МЕХАНІЗМІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН Стратегічна мета ринкових перетворень у нашій країні — формування середнього класу власників, зміцнення позицій національного капіталу та підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів. Для її реалізації, для подальшого розвитку громадянських структур українського суспільства, в основі яких лежить саме інститут приватної власності, її священність та недоторканність, необхідне, як...

  2911  Слова | 12  Стр.

 • Бюджетний кодекс України

  [pic] БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ Бюджетним кодексом України визначаються правові засади функціонування бюджетної системи України, її принципи, основи бюджетного процесу і міжбюджетних відносин та відповідальність за порушення бюджетного законодавства. Розділ I. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ОСНОВИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Відносини, що регулюються Бюджетним кодексом України 1. Бюджетним кодексом України регулюються відносини, що виникають у процесі складання...

  39452  Слова | 158  Стр.

 • Лізингові компанії

  ...4 2. Необхідність розвитку лізингових відносин та створення лізингових фірм в Україні………………………………………………………………………..13 Висновки......................................................................................................................18 Список використаної літератури...............................................................................19 ВСТУП Процес переходу до ринкових відносин, пов(язаний з вирішенням протиріч в розвитку економічних структур, змусив шукати нові шляхи...

  4477  Слова | 18  Стр.

 • Ответы по истории

  Радянська доба, або новітній час (1920 – 1991 рр.); 9) Доба української державної незалежності, або пострадянський період (з 1991 р.). 2. Трипільці - племена, що просунулися з Балкан та Подунав'я у Прикарпаття (територія сучасних Румунії, Молдови та України). 5300—25004000 до н. е розташувалися здебільшого в низьких місцях біля річок Житла будували у вигляді заглиблених землянок або напівземлянок, підлогу зміцнювали глиною; стіни споруджували з дерева обмазаного глиною. Основою господарства було хліборобство...

  24258  Слова | 98  Стр.

 • Бюджет України

  ............................................................ |3 | |І. СУТНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ .............................................................. |5 | |1.1. Формування бюджету. Доходи і видатки державного бюджету України .............................................. |5 | |1.2. Роль бюджету в економіці країни ......................... ...

  6751  Слова | 28  Стр.

 • Курсова робота"Особливості проведення екскурсії на літературну тематику "Котляревський в полтаві"

  туристична послуга………………………5 1.2 Методика проведення екскурсії…………………………………………….10 1.3 Проведення екскурсії на літературну тематику…………………………...16 РОЗДІЛ 2. ПОЛТАВА У ЖИТТІ ТА ТВОРЧОСТІ І.П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО…………………………………………………………….20 2.1 Життєві віхи митця…………………………………………………………..20 2.2 Літературний спадок письменника…………………………………………26 2.3 Головні екскурсійні об’єкти нашого міста пов’язані з І.П. Котляревським…………………………………………………………………...31 РОЗДІЛ 3. ЛІТЕРАТУРНА ЕКСКУРСІЯ «КОТЛЯРЕВСЬКИЙ В ПОЛТАВІ»………………………………………………………………………...

  14922  Слова | 60  Стр.

 • Загальна характеристика конституції України

  характеристика Конституції України " Вступ 3 1.Основна частина 6 1.1.Поняття і основні властивості Конституції як основного закону держави. 6 1.2.Основні етапи розвитку конституційного процесу в Україні 9 1.3.Загальна характеристика Конституції України як політико-правового документу 16 1.4.Конституційний Суд – правова охорона Конституції України 21 Висновок 26 Список використаної літератури 28 Додатки 29 Загальна характеристика Конституції України 1. вступ Не можливо уявити...

  7162  Слова | 29  Стр.

 • Конституційно-правові засади проведення всеукраїнського референдуму щодо внесення змін до конституції України

  ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………3 РОЗДІЛ I СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК КОНСТИТУЦІЙНОГО ВИБОРЧОГО ПРАВА ГРОМАДЯН В УКРАЇНИ 1.1 Етапи становлення конституційного виборчого права громадян в Україні…………………………………………………………………………………..6 1.2 Нормативно-правове регулювання виборчого права в Україні………..18 РОЗДІЛ II ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ ТА ЇЇ РОЛЬ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ВИБОРЧИХ КОНСТИТУЦІЙНИХ ВИБОРЧИХ ПРАВ ГРОМАДЯН В уКРАЇНІ 2.1 Правовий...

  20463  Слова | 82  Стр.

 • Дизайн у СРСР в 20-30-і рр. ХХ століття: вхутемас (вхутеін)

  зарубежного дизайна (1945 - 1970) / Техническая эстетика. Труды ВНИИТЭ. № 7. - М.; 1974. 5. Даниленко В.Я. Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної культури / Даниленко В.Я. - Х., ХДАДМ.: Колорит, 2005. - 244 с.: іл. 6. Даниленко В.Я. Дизайн: Підручник для студ. вищих навч. закл., які навч. за спец. "Дизайн" / В.Я. Даниленко // ХДАДіМ; Інститут проблем сучасного мистецтва АМ України. — Х. : Видавництво ХДАДМ, 2003. — 320с. : іл. 7. Ковешникова Н.А. Дизайн: история и теория : учеб. пособие...

  519  Слова | 3  Стр.

 • Культура Украины 19 век

   «КУЛЬТУРА УКРАИНЫ В I ПОЛОВИНЕ XIX СТОЛЕТИЯ» ПЛАН Глава 1. Культурное возрождение Украины в начале XIX века в западно-украинских землях. Глава 2. Культурное возрождение Украины в начале XIX века в Российской империи. Глава 3. Новые направления в образовании, искусстве, архитектуре. Глава 1. Культурное возрождение Украины в начале ХIХ веке в западно-украинских землях. В это время украинский этнос на западно-украинских...

  3933  Слова | 16  Стр.

 • Конституційно-правовий статус уповноваженого верховної ради України з прав людини

  Вступ. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України являється однією з найактуальніших та проблематичніших питань теорії та практики конституційного права України як галузі права, так і навчальної дисципліни. Парламентаризм України пройшов довгий шлях і численні реформування, не дивлячись на використаний європейський досвід в цьому питанні. Верховна Рада України в сучасних умовах посідає чи не найвище місце в ієрархії державних органів, оскільки її правовий статус, її права дають всі...

  8754  Слова | 36  Стр.

 • Проблеми та перспективи впровадження болонського процесу в освітній простір єс та України

  пов'язана з економікою, наукою, технологією і культурою сус-пільства в цілому. Тому її розвиток є важливою складовою час-тиною стратегії загального національного розвитку. Процес об'є-днання і інтеграції Європи триває, його поширення на схід і на прибалтійські країни супроводжується формуванням спільного освітнього і наукового простору та розробкою єдиних критеріїв і стандартів у цій сфері в масштабах усього континенту. Цей процес дістав назву Болонського. Україна зробила важливий крок, приєднавшись у 2005...

  4887  Слова | 20  Стр.

 • Туриські ресурси України

  Інститут Міжнародних відносин НАУ Кафедра країнознавства та туризму Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Туристичні ресурси України» для студентів спеціальності 6.020107 «Туризм» Київ-2010 Укладач: Г.Ш. Уварова, канд. пед. наук, доц. Обговорено та схвалено на засіданні кафедри країнознавства та туризму 30 березня 2009 р., протокол № 11 Рецензент: В.Ю. Пестушко, канд. геог...

  6945  Слова | 28  Стр.

 • Вплив історичних типів журналістики на розвиток інформаційного суспільства

  формуванні масової свідомості, впливати на управлінські рішення, бути фактором розвитку культури, носієм рекламно-довідкової інформації і т. д., - професійно-творчий характер «журналістик» різних часів і народів при всіх зовнішніх відмінностях, пов’язаних з національно-регіональними традиціями, технічними можливостями, загальноприйнятими зразками, принципово єдиний. Так, перші газети XVII-XVIII століть і газети XX століття попри усі відмінності, все ж є саме газетами – засобами масово-інформаційної взаємозалежності...

  6730  Слова | 27  Стр.

 • Культура торгівлі

  забезпечення достатнього рівня культури торгівлі в сучасних умовах 1.1.1.Культура торгівлі. Поняття – складові елементи. Правове забезпечення 1.1.2. Вивчення попиту споживачів. Формування асортименту товарів та забезпечення їх якості як особливої складової культури торгівлі 1.1.3. Облаштування та дизайн сучасного магазину 1.1.4. Методи роздрібного продажу та торгівельного обслуговування споживачів 1.1.5. Рекламування товарів як елемент культури торгівлі 1.1.6. Вимоги до продавця ...

  6648  Слова | 27  Стр.

 • Національно-правова система України та основні напрями її розвитку

  3 Розділ 1. Правова система України: поняття та структура 5 1. Поняття та ознака системи права 5 1.2. Проблема визначення поняття національно-правової системи та її елементів 7 2. Характеристика елементів правової системи 14 Розділ 2. Гармонізація правової системи україни: основні напрями та тенденції 20 2.1. Взаємозв’язок правової системи та держави 20 2.2. Основні юридичні ознаки сучасної правової системи України 21 2.3. Основні напрямки розвитку...

  11898  Слова | 48  Стр.

 • Шевченко

  послуг та краєзнавства ДО ЧИТАЧІВ 9 березня 2004 року виповнюється 190 років від дня народження Тараса Григоровича Шевченка – поета, художника, мислителя, палкого патріота України. Кожна нація, якій пощастило відкрити і висловити свою творчу ідентичність, своє глибинне самопізнання, базу національної культури, осягнула це могутнім словом свого національного пророка. Серед тих щасливих, вибраних народів є і ми, українці. І ось чому. Поляки дістали Міцкевича, німці – Гете, англійці мають...

  8622  Слова | 35  Стр.

 • Туризм

  туристичного бізнесу, Україна Аналізується становлення туризму, формування масового пролетаріату та його інерційність у 20 40-і роки. З’ясовано критичний зв’язок з основними процесами суспільного життя: ентузіазм, класовий підхід, українізація. Сучасну інноваційну політику на ринку праці слід формувати на основі позитивного досвіду, що забезпечить розвиток масового туризму в Україні. Одним з яскравих символів ХХ – XXI століть став міжнародний туризм. У світлі розбудови України як незалежної держави...

  1703  Слова | 7  Стр.

 • Проблеми законодавства в області інтелектуальної власності та перспективи його розвитку

  Зміст Вступ………………………………………………………………………….....…3 1. Загальні положення законодавства України про інтелектуальну власність..5 2. Недоліки законодавчої бази в сфері інтелектуальної власності в Україні..11 3. Перспективи розвитку та вдосконалення законодавства.…..…………..….18 Висновки……………………………………………………………………..…..25 Список використаної літератури……………………………………..…………26 Вступ Двадцять перше століття стане століттям економіки, заснованої на знаннях, у якій інтелектуальна власність буде основною рушійною...

  5606  Слова | 23  Стр.

 • Курсова по податковій податкова система України

  негативні явища ринку. Податкам приділяється важливе місце серед економічних важелів, за допомогою яких держава впливає на ринкову економіку. Адже більшу частину коштів, які надходять як до місцевих бюджетів так і до Державного бюджету України, складають податки (Податки – обов’язкові платежі, що справляються з юридичних і фізичних осіб до бюджету відповідного рівня в порядку і на умовах, визначених законодавством). Тому визначну роль в економічному розвитку країни відіграє система оподаткування...

  8930  Слова | 36  Стр.

tracking img