Педагогічний Звіт Сочинения и курсовые работы

 • Звіт за педагогічну практику

  Звіт про педагогічну практику Студента Ткаченка Ярослава Юрійовича Факультету природничого 5 Курсу групи П-52...

  1015 Слова | 5 Стр.

 • Методичні рекомендації з педагогічної практики для студентів v курсу спеціальності 7.050107 “Економіка підприємства”

  Л. І. – старший викладач Відповідальний за випуск: Дусановський Степан Львович. д.е.н., професор. І. Мета і завдання педагогічної практики....

  999 Слова | 4 Стр.

 • Социалый патронаж

  місцевих) програм, наказів та рішень колегій Міністерства освіти і науки України; пріоритетні напрями діяльності навчального закладу та запити...

  2337 Слова | 10 Стр.

 • Рекомендації щодо підготовки документації з педагогічної практики

  тематика – самовиховання). 2. Психолого-педагогічна характеристика на учня (4 курс)/ учнівського колективу (5 курсу). 3. Щоденник...

  992 Слова | 4 Стр.

 • Мультимедия

  2010 Укладачі: Чайковська О.А., кандидат педагогічних наук, доцент; Хрущ М.С., аспірант Програму обговорено та схвалено на...

  2901 Слова | 12 Стр.

 • Отчёт о практике

  ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «запорізький національний універитет» МІНІТЕРТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ ТА УПРАВЛІННЯ...

  1483 Слова | 6 Стр.

 • Документы

  такого штибу. За умови успішного захисту дипломник заслуговує на оцінку «відмінно». 18.05.08 Доц.кафедри соціології Харківського державного...

  2897 Слова | 12 Стр.

 • Метод проектов

  проектів. Коваль Н.М., Олійник А.П.Використання методу проектів на заняттях природничого циклу. Методична розробка. Викладачі Запорізького...

  2012 Слова | 9 Стр.

 • Звыт з психологии

  методист кафедри психології, . «___» ________2009 року ЗВІТ з психології студента- практиканта IV курсу природничо географічного...

  3532 Слова | 15 Стр.

 • Основы информатики

  викладачеві - спостерігати та контролювати якісний стан навчання. Важливість дотримання психолого-педагогічних вимог до діалогу студента...

  8167 Слова | 33 Стр.

 • Lbgkjv

  Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара Факультет психології Кафедра соціальної психології та психології управління...

  1677 Слова | 7 Стр.

 • 1231234214

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ Звіт про проходження...

  5885 Слова | 24 Стр.

 • Звіт про проходження пед. Практики

  Звіт про проходження педагогічної практики 1. ВСТУП В системі підготовки вчителя важливе місце належить педагогічній практиці. Вона є...

  3266 Слова | 14 Стр.

 • Gfhdfg

  БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА “ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА” ЗВІТ ПРО...

  2576 Слова | 11 Стр.

 • Соціально-психологічний клімат

  багатопрофільної гімназії «Гармонія» і обґрунтувати пропозиції щодо шляхів покрашення соціально-психологічного клімату в організації. Базою дослідження був...

  7633 Слова | 31 Стр.

 • Харьков

  ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. Н. КАРАЗІНА ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ кафедра фізичної географії та картографії Індивідуальний...

  3357 Слова | 14 Стр.

 • Болонский процес

  освіти. Були прийняті такі положення, принципи і пріоритети: Міністри приймають до уваги звіт про стан робіт, доручений Комісії з розвитку...

  39078 Слова | 157 Стр.

 • Отчет по практике

  соціально-економічний розвиток країни. 7. Домашнє завдання. Вивчити параграф 55. “Зовнішні економічні зв’язки”, стор. 204 – 206....

  1879 Слова | 8 Стр.

 • Звіт з педагогічної практики

  Міністерство освіти і науки України ПВНЗ “ Хмельницький економічний університет “ Кафедра “Українознавства і культури”...

  8572 Слова | 35 Стр.

 • Організація виховання і розвитку класного колективу

  |вчитель малювання Денисенко В.І. | | | |30.04.08 – 04.05.08...

  6477 Слова | 26 Стр.

tracking img