• Звіт за педагогічну практику
  Звіт про педагогічну практику Студента Ткаченка Ярослава Юрійовича Факультету природничого 5 Курсу групи П-52 Місце проходження практики: Освітня установа (ОУ) : Адреса Строки проведення практики: 2010 р. Вид навчального закладу : Навчально-виховний комплекс Директор...
  1015 Слова 5 Стр.
 • Звіт про проходження пед. Практики
  Звіт про проходження педагогічної практики 1. ВСТУП В системі підготовки вчителя важливе місце належить педагогічній практиці. Вона є зв’язуючую ланкою між теоретичним навчанням майбутніх вчителів та їх самостійною роботою в навчально-виховних закладах, надає досвід педагогічної діяльності. Педагогічна...
  3266 Слова 14 Стр.
 • Звіт з педагогічної практики
  Міністерство освіти і науки України ПВНЗ “ Хмельницький економічний університет “ Кафедра “Українознавства і культури” ЗВІТ З педагогічної практики на базі Теофіпольської ЗОШ I-III ст.. №2 Дата подачі “__”____2009р. Реєстраційний № __ Дата подачі “__”____2009р...
  8572 Слова 35 Стр.
 • Звіт
  ВИХОВНА РОБОТА 36 3.1. Психолого-педагогічна характеристика класу, аналіз структури класу 36 3.2. Розробка проведеного позакласного заходу. 37 ВИСНОВКИ 46 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 49 ВСТУП У період з 29 листопада по 11 грудня 2010 року я проходила педагогічну практику на базі ___________________________________________________...
  8360 Слова 34 Стр.
 • Методичні рекомендації з педагогічної практики для студентів v курсу спеціальності 7.050107 “Економіка підприємства”
  Л. І. – старший викладач Відповідальний за випуск: Дусановський Степан Львович. д.е.н., професор. І. Мета і завдання педагогічної практики. Педагогічна практика для студентів спеціальності 07.050107 “Економіка підприємства” (АПК) проводиться з метою підготовки до творчої навчально виховної діяльності...
  999 Слова 4 Стр.
 • Реферат
  Кафедра педагогіки ЗВІТ З ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ Виконав: студент групи ПМп-52м Вергун І.О.. Перевірив: доц. Коник М.Б. доц. Хвищун І.О. Львів – 2005 Вступ. Педагогічну практику я проходив у природничому коледжі...
  414 Слова 2 Стр.
 • Социалый патронаж
  місцевих) програм, наказів та рішень колегій Міністерства освіти і науки України; пріоритетні напрями діяльності навчального закладу та запити педагогічного колективу; специфіку роботи з учнями (дітьми) на кожному віковому етапі їх розвитку; спеціалізацію і рівень кваліфікації практичного психолога...
  2337 Слова 10 Стр.
 • Мультимедия
  2010 Укладачі: Чайковська О.А., кандидат педагогічних наук, доцент; Хрущ М.С., аспірант Програму обговорено та схвалено на засіданні кафедри Протокол № 1 від 26 серпня 2010 року Відповідальний за випуск – Чайковська О.А., кандидат педагогічних наук, доцент Рекомендовано до друку Головною...
  2901 Слова 12 Стр.
 • Рекомендації щодо підготовки документації з педагогічної практики
  тематика – самовиховання). 2. Психолого-педагогічна характеристика на учня (4 курс)/ учнівського колективу (5 курсу). 3. Щоденник педагогічних спостережень. 4. Індивідуальний план навчально-виховної роботи. - У разі відсутності певного документу, педагогічна практика не зараховується. - Протягом...
  992 Слова 4 Стр.
 • Отчёт о практике
  ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «запорізький національний універитет» МІНІТЕРТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ ТА УПРАВЛІННЯ Звіт про практику Виконали: студенти 3 курсу Акулова Олена Ігнатенко Катерина Куропятнік Андрій м. Запорожжя 2009р Ми З 02.02. по 14...
  1483 Слова 6 Стр.
 • Документы
  такого штибу. За умови успішного захисту дипломник заслуговує на оцінку «відмінно». 18.05.08 Доц.кафедри соціології Харківського державного педагогічного ун-т ім.Г.Сковороди (підпис) Б.В.Назаренко ВИСНОВОК ...
  2897 Слова 12 Стр.
 • Метод проектов
  проектів. Коваль Н.М., Олійник А.П.Використання методу проектів на заняттях природничого циклу. Методична розробка. Викладачі Запорізького педагогічного коледжу: Коваль Н.М., Олійник А.П. План. 1. Актуальність методу проектів. 2. Проектна технологія з точки зору викладача та студентів. 3...
  2012 Слова 9 Стр.
 • Звыт з психологии
  методист кафедри психології, . «___» ________2009 року ЗВІТ з психології студента- практиканта IV курсу природничо географічного факультету КДПУ ім. Володимира Винниченка спеціальність «ПІМСО Географія» що проходив педагогічну практику у школі №20 м. Кіровоград у період з 26.06 до 06...
  3532 Слова 15 Стр.
 • Отчет
  ЗВІТ про роботу студента (ки)___ курсу __________________Інституту ______________________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові) РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта), що проходив (ла) педагогічну практику ...
  424 Слова 2 Стр.
 • Lbgkjv
  Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара Факультет психології Кафедра соціальної психології та психології управління ЗВІТ про проходження переддипломної практики Виконавець - студент гр. ДС-10с-1з ____________ /Шитікова О.О./ ...
  1677 Слова 7 Стр.
 • Основы информатики
  викладачеві - спостерігати та контролювати якісний стан навчання. Важливість дотримання психолого-педагогічних вимог до діалогу студента з комп'ютером зумовлена тим, що в цьому діалозі моделюється педагогічне спілкування, при якому, як підкреслював О.О. Леонтьев, повинні створювати найкращі умови для розвитку...
  8167 Слова 33 Стр.
 • 1231234214
  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ Звіт про проходження педагогічної практики Студент :ОЕФ,5 групи, Кузьменко...
  5885 Слова 24 Стр.
 • Gfhdfg
  БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА “ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА” ЗВІТ ПРО ПРАКТИКУ Студентки V курсу, 51 групи, Озерової Марини Андріївна Професійне навчання. Економіка підприємств, менеджмент, маркетинг Керівник від університету ...
  2576 Слова 11 Стр.
 • Харьков
  ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. Н. КАРАЗІНА ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ кафедра фізичної географії та картографії Індивідуальний звіт з соціально-економічної географічної практики На тему: «Загальна характеристика освіти і науки в місті Харків» Виконав студентка 1 курсу ...
  3357 Слова 14 Стр.
 • Соціально-психологічний клімат
  багатопрофільної гімназії «Гармонія» і обґрунтувати пропозиції щодо шляхів покрашення соціально-психологічного клімату в організації. Базою дослідження був педагогічний коллектив Енергодарської багатопрофільної гімназії «Гармонія», що налічує 88 працівників. Організація за своєю організаційно-правовою формою є комунальною...
  7633 Слова 31 Стр.