• Украинский модерн
  искусстве (имена и памятники). 14. Украинский авангард как выдающееся явление европейской культуры. 15. История украинского авангарда (творческие взлеты и трагические судьбы). 16. Мировоззренческие основы творчества выдающихся представителей украинского авангардизма. 17. Художественные группировки...
  613 Слова 3 Стр.
 • Культура україниxviii x
  Культура України у XVIII ст. Розвиток духовного життя українського народу у XVIII ст. відбувався в різних регіонах по-різному. До кінця другої третини XVIII ст., тобто до ліквідації Гетьманщини, яка певною мірою захищала українську культуру, духовне життя Лівобережжя розвивалося у більш сприятливих...
  17847 Слова 72 Стр.
 • Середньовічні університети європи
  конгресу чи міських представництв. В ті давні часи ініціаторами заснування університету виступали міщани або міська влада, король або духовенство. З XIII століття складається традиція, що право на відкриття університету надає або папа, або цісар. Оскільки в новоутворених вищих школах перевага надавалася теологічним...
  33031 Слова 133 Стр.
 • Поети «Розстріляного відродження»
  збірника найкращих текстів поезії та прози 1920-30-х рр. За це десятиліття (1921—1931) українська культура спромоглася компенсувати трьохсотрічне відставання й навіть переважити на терені вітчизни вплив інших культур, російської зокрема (на 1 жовтня 1925 року в Україні нараховувалося 5000 письменників)...
  4171 Слова 17 Стр.
 • Киев- центр туризма
  Культурні та архітектурні пам’ятки та просвітницькі надбання перетворили Київ у символ духовності українського народу. Проіснувавши більше півтори тисячі років Київ доніс до нас шедеври давньоруської культури, які і в наш час мають велике значення. На сьогодні Київ – це туристична столиця нашої країни...
  10642 Слова 43 Стр.
 • моя майбутня професія
  Іспит (за рейтингом) Європ. кредит Години Всього Лекції Лабораторні роботи Практичні заняття ІРС Денна І I 3 108 34 17 ---- 17 -- 74 -- -- + В результаті вивчення дисципліни „Історія України” студент повинен: знати: особливості історичної науки, її місце в...
  4191 Слова 17 Стр.
 • Курсова робота "Ісорико-культурні туристичні ресурси Київської області"
  УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОСТІ…….13 2.1 Археологічні ресурси………………………………………………………..13 2.2 Архітектурні споруди………………………………………………………..20 2.3 Елементи духовної культури………………………………………………..27 2.4 Музеї Київщини……………………………………………………………...33 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..43 ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………………………...
  12154 Слова 49 Стр.
 • Туризм
  1-7 Розробник – Колесник І.І. (кафедра історії і культури України) «___»____________2010р.__________ (підпис) Тестові завдання затверджені на засіданні кафедри історії та культури України «___»____________2010р. ...
  9433 Слова 38 Стр.
 • Туристичні ресурси ковельщини
  що зберігаються в нашому архіві, ця земля бере з початку XIV століття. Про це свідчить археологічна карта Волинської губернії за 1901 рік, де міститься інформація про те, що в с. Солотвин в 1891 році знайдено скарб: пражські гроші XIV століття та польські гроші і динари XV - XVI століть, а в с. Грива в...
  18492 Слова 74 Стр.
 • Творча особистість Леся курбаса. Курбас – новатор українського театру
  НАУКИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ КАФЕДРА РЕЖИСУРИ ЕСТРАДИ І МАСОВИХ СВЯТ КУРСОВА РОБОТА З дисципліни «РЕЖИСУРА ЕСТРАДИ ТА МАСОВИХ СВЯТ» На тему : «ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ ЛЕСЯ КУРБАСА. КУРБАС – НОВАТОР УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ.» ...
  5383 Слова 22 Стр.
 • Братські школи та школи запорозької січі
  утвердження, а передусім у розвитку власної культури, бо всі культурні навички ґрунтуються таки на освіті. Тут слід відзначити, що розвиток освіти й педагогіки в Україні в XVI – XVII столітті проходив у складних історичних умовах. Це була епоха боротьби українського народу проти соціального і національного...
  5500 Слова 22 Стр.
 • Курсова робота"Особливості проведення екскурсії на літературну тематику "Котляревський в полтаві"
  – з дня першої вистави його п’єси-опери «Наталка Полтавка», але й сьогодні ці твори є не тільки фактом історії літератури, а живим явищем сучасної культури, яке допомагає нам відчути безперервність буття в його історичному розвитку, збагачує наші уявлення про світ у просторі й часі, примножує особистий...
  14922 Слова 60 Стр.
 • Сочин
  та Буковини було не українським, стане зрозуміло, що проголошена рівноправність націй не визволила українців із національно-пригнобленого становища. Використовуючи свою кількісну перевагу, польська більшість і надалі  отримала можливість ущемлювати українську національну культуру.  Зокрема, у 60-х роках...
  4626 Слова 19 Стр.
 • Національний характер українців
  Василівна Київ-2011 План Вступ 1.Поняття національного характеру та ментальності 2. Етнічні складники характеру українського народу 3.Соціопсихічні риси українського характеру 4. Мова і національна психологія українцівнаціональний Висновки Список використаної літератури Вступ ...
  4313 Слова 18 Стр.
 • Ответы по истории
  навкруги і витворюється обряд поховання, подібний до обряду сусідніх патріархальних племен ямної культури. Кімері́йці— стародавні кочівники, які жили на території Північного Причорномор'я в X — VII століттях до н.е. і мандрували через Кавказ до Малої Азії.Їх походження невідоме, але вважається, що вони...
  24258 Слова 98 Стр.
 • Вплив історичних типів журналістики на розвиток інформаційного суспільства
  єдині – виконувати комунікативну роль, брати активну участь у формуванні масової свідомості, впливати на управлінські рішення, бути фактором розвитку культури, носієм рекламно-довідкової інформації і т. д., - професійно-творчий характер «журналістик» різних часів і народів при всіх зовнішніх відмінностях...
  6730 Слова 27 Стр.
 • Курсовая розміщення продуктивних сил Португалії
  соціальних і економічних умов та факторів. Метою роботи є ознайомлення з розміщенням продуктивних сил Португалії, її економікою, історією, культурою, участю країни у міжнародному територіальному поділі праці та економічних зв’язках. Завданням роботи є: 1.ознайомлення з передумовами та факторами...
  7103 Слова 29 Стр.
 • Родина тобілевичів та її внесок в розвиток українського театрального мистецтва
  Історія української культури з теми: «Родина Тобілевичів та її внесок в розвиток українського театрального мистецтва» Виконала: студентка II курсу факультету Соціології та управління групи 3149-1 Неплюєва Дар’я Борисівна Перевірив: викладач історії української культури м. Запоріжжя 2010...
  3342 Слова 14 Стр.
 • Лексикографія
  створено ще наприкінці XVI ст.. А виданий у Києві у 1627р. словник Памва Беринди, в якому слова старослов′янської мови перекладалися на тогочасну книжну українську мову, здобули загальне визнання не тільки на Україні і в Росії, але також у Польщі та Молдавії. Першим словиком сучасної української мови...
  7384 Слова 30 Стр.
 • Шевченко
  палкого патріота України. Кожна нація, якій пощастило відкрити і висловити свою творчу ідентичність, своє глибинне самопізнання, базу національної культури, осягнула це могутнім словом свого національного пророка. Серед тих щасливих, вибраних народів є і ми, українці. І ось чому. Поляки дістали Міцкевича...
  8622 Слова 35 Стр.