Українська Культура 14 17 Століття Сочинения и курсовые работы

 • Культура україниxviii x

  Культура України у XVIII ст. Розвиток духовного життя українського народу у XVIII ст. відбувався в різних регіонах по-різному....

  17847  Слова | 72  Стр.

 • Творча особистість Леся курбаса. Курбас – новатор українського театру

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ КАФЕДРА РЕЖИСУРИ ЕСТРАДИ І МАСОВИХ СВЯТ КУРСОВА...

  5383  Слова | 22  Стр.

 • Родина тобілевичів та її внесок в розвиток українського театрального мистецтва

  ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА з дисципліни: Історія української культури з теми:...

  3342  Слова | 14  Стр.

 • Українська культура першої половини ХІХ століття

  Українська культура першої половини ХІХ століття План Особливості розвитку культури України в...

  6606  Слова | 27  Стр.

 • Феномен українського бароко в архітектурі

  КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ РЕФЕРАТ на тему: рхітектура українського бароко...

  4328  Слова | 18  Стр.

 • Культура харькова 19 столетия

  міста Балаклія Реферат на тему “ Культура Харківщини ХІХ століття” [pic]...

  3175  Слова | 13  Стр.

 • Український народний календар

  Український народний календар ЛІТОЧИСЛЕННЯ Історія не зберегла нам докладних відомостей про найперший календар людства. Одним із перших...

  6523  Слова | 27  Стр.

 • Літературна казка у процесі XX століття

  Літературна казка у процесі XX століття Літературний процес ХХ століття відзначається складністю, різноманітністю,...

  4777  Слова | 20  Стр.

 • Культура как адаптационный признак вида homo sapiens

  зокрема літератури, публіцистики, науки, живопису, освіти, музейної справи і, звісно ж, медицини ще потребуватимуть не одного спеціального дослідження....

  3963  Слова | 16  Стр.

 • Українська народна іграшка

  ВСТУП…………………………………………………………………………......3 РОЗДІЛ І. ВИХОВНА РОЛЬ ІГРАШКИ, ЇЇ ІСТОРІЯ……………………….…5 РОЗДІЛ ІІ. УКРАЇНСЬКА НАРОДНА...

  3657  Слова | 15  Стр.

 • Культура України XVI-XVIII ст.

  1648—1764 pp. — період гетьманської держави, її очолюють високоосвічені, європейського рівня політичні й громадські діячі: П. Сагайдачний, Б....

  6321  Слова | 26  Стр.

 • Історія культури

  1 Становлення культури. Як одни із аспектів становлення людини Людина як продукт культурної еволюції і культура як продукт...

  6573  Слова | 27  Стр.

 • Тенденції розвитку української літератури ХІХ століття

  Тенденції розвитку української літератури ХІХ століття У кінці XVIII століття територія України була розділена між...

  2338  Слова | 10  Стр.

 • Украинский модерн

  характеристика. 13. Представители сецессии в украинском искусстве (имена и памятники). 14. Украинский авангард как выдающееся явление...

  613  Слова | 3  Стр.

 • Середньовічні університети європи

  лікування студентів. Університети Європи мали право посилати своїх представників до сенату, конгресу чи міських представництв. В ті давні часи ініціаторами...

  33031  Слова | 133  Стр.

 • Українське образотворче мистецтво 19 століття

  Українське образотворче мистецтво 19 століття У першій половині XIX ст. розвивається станко¬вий живопис. Поширюється...

  2517  Слова | 11  Стр.

 • Поети «Розстріляного відродження»

  Відродження» вперше запропонував діаспорний літературознавець Юрій Лавріненко, вживши його як назву збірника найкращих текстів поезії та прози 1920-30-х рр....

  4171  Слова | 17  Стр.

 • моя майбутня професія

  Загальне навантаження Аудиторні заняття, год. СРС Контрольна робота Курсова робота За-лік Іспит (за рейтингом) Європ. кредит Години...

  4191  Слова | 17  Стр.

 • Киев- центр туризма

  подія, котра торкалася Києва набувала духовного забарвлення i непересічного значення у всі часи. Культурні та архітектурні пам’ятки та просвітницькі надбання...

  10642  Слова | 43  Стр.

 • Курсова робота "Ісорико-культурні туристичні ресурси Київської області"

  опис……………………………………………………………5 1.2 Історичний нарис……………………………………………………………...7 РОЗДІЛ 2. КИЇВЩИНА – КОЛИСКА УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОСТІ…….13 2.1 Археологічні...

  12154  Слова | 49  Стр.

 • Братські школи та школи запорозької січі

  самопізнання та утвердження, а передусім у розвитку власної культури, бо всі культурні навички ґрунтуються таки на освіті. Тут слід відзначити,...

  5500  Слова | 22  Стр.

 • Туристичні ресурси ковельщини

  зберігаються в нашому архіві, ця земля бере з початку XIV століття. Про це свідчить археологічна карта Волинської губернії за 1901 рік, де...

  18492  Слова | 74  Стр.

 • Курсова робота"Особливості проведення екскурсії на літературну тематику "Котляревський в полтаві"

  ДОДАТКИ……………………………………………………………………….69 ВСТУП Близько 200 років минуло з часу появи поеми Котляревського «Енеїда» і понад 150 – з дня першої вистави його...

  14922  Слова | 60  Стр.

 • Туризм

  «Історіографія історії України» для Історичного Факультету 4 курс, 7-8 семестр, Сп. Історія Теми 1-7 Розробник – Колесник І.І. (кафедра історії і...

  9433  Слова | 38  Стр.

 • Вплив християнства на розвиток культури України

  звичаї. Так як Русь прийняла віру з Візантії, то все нове, що прийшло разом з вірою, мало візантійський характер і служило провідником візантійського впливу...

  6252  Слова | 26  Стр.

 • Саксофон у музичній культурі ХХ століття (на матеріалі сонатної творчості зарубіжних та українських композиторів)

  УДК 788.43.082.2:78.071.01(043.3) САКСОФОН У МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ ХХ СТОЛІТТЯ (НА МАТЕРІАЛІ СОНАТНОЇ ТВОРЧОСТІ ЗАРУБІЖНИХ ТА...

  6399  Слова | 26  Стр.

 • Сочин

  повне домінування шляхетства над буржуазією і селянами. [pic] Якщо ж урахувати, що шляхетство Галичини та Буковини було не українським, стане...

  4626  Слова | 19  Стр.

 • Національний характер українців

  Вступ 1.Поняття національного характеру та ментальності 2. Етнічні складники характеру українського народу 3.Соціопсихічні риси...

  4313  Слова | 18  Стр.

 • Ответы по истории

  (вівці, кози). З'являється новий тип поховання в ямах з насипом та без насипу з кам'яною обкладкою навкруги і витворюється обряд поховання, подібний до...

  24258  Слова | 98  Стр.

 • Курсовая розміщення продуктивних сил Португалії

  Предметом є вивчення просторової організації продуктивних сил Португалії відповідно до її природних, соціальних і економічних умов та факторів. Метою...

  7103  Слова | 29  Стр.

 • Шевченко

  виповнюється 190 років від дня народження Тараса Григоровича Шевченка – поета, художника, мислителя, палкого патріота України. Кожна нація, якій...

  8622  Слова | 35  Стр.

 • Лексикографія

  тогочасну книжну українську мову, здобули загальне визнання не тільки на Україні і в Росії, але також у Польщі та Молдавії. Першим...

  7384  Слова | 30  Стр.

 • Українські політичні партії та організації на Україні кінця ХІХ – початок ХХ століття

  партії та організації на Україні кінця ХІХ – початок ХХ століття План 1. Поява національно свідомих українців...

  3140  Слова | 13  Стр.

 • Вплив історичних типів журналістики на розвиток інформаційного суспільства

  формуванні масової свідомості, впливати на управлінські рішення, бути фактором розвитку культури, носієм рекламно-довідкової інформації і т....

  6730  Слова | 27  Стр.

 • Українська лінгвостилістика

  Українська лінгвостилістика була започаткована працями О.О.Потебні в другій половині XIX ст., але в силу різних історичних причин утвердилась...

  627  Слова | 3  Стр.

 • Туризм

  Український туризм: історичний огляд та сучасний сталий поступ С.О. Ковальов Донецький інститут туристичного бізнесу, Україна Аналізується...

  1703  Слова | 7  Стр.

 • Народні промисли на поділлі

  дослідження українська народна вишивка стала тільки в середині XIX століття. Створюються приватні колекції вишивок,...

  8347  Слова | 34  Стр.

 • Vuzvolna borotba 1917r.

  . Визвольна боротьба українського народу 1917 – 1920 рр. Навчальна мета: - Закріпити знання у особового складу про визвольну боротьбу...

  2897  Слова | 12  Стр.

 • Козацьке бароко

  архітектурного стилю, що був поширений на українських землях у XVII-XVIII ст. Виник унаслідок поєднання місцевих архітектурних традицій та...

  1332  Слова | 6  Стр.

 • Краинознавство

  холмистые равнины (Лондонский бассейн и др.), обрамленные куэстовыми грядами, типичный пейзаж «доброй старой Англии». Климат умеренный океанический, влажный,...

  41874  Слова | 168  Стр.

 • Курсова робота з дисципліни «Рекреологія»

  Київський університет культури Чернігівський факультет менеджменту і бізнесу Туристично-рекреаційні ресурси...

  7707  Слова | 31  Стр.

 • Игра

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ На правах рукопису ЗУБКО ІННА ВІТАЛІЇВНА РОСІЯ І...

  15811  Слова | 64  Стр.

 • Записки сумасшедшего

  Ліна Костенко Записки українського самашедшого Я завжди був нормальною людиною. Радше меланхоліком, ніж флегматиком. Раціо в мені...

  98827  Слова | 396  Стр.

 • Проблеми відродження круїзної справи в Україні

  особливих спроб упровадження на український ринок. І навіть відкриття представництва відомої західної турфірми "Роял Каріббіен Круїз Лтд", що...

  4943  Слова | 20  Стр.

 • Geographik

  Українська архітектура та містобудування 16-17 ст. Архітектура. Містобудування. Друга половина XVI — перша половина XVII ст. —...

  5136  Слова | 21  Стр.

 • Культура бронзової доби.античні держави.

  Матеріальна культура землеробів та скотарів. Культура бронзової доби. Вчені виділяють два господарських світи енеоліту -...

  7422  Слова | 30  Стр.

 • Джерела мусульманського права

  традиційно сповідували, в зв’язку з тенденцією навернення до ісламу нових мусульман із числа етнічних українців і росіян, а також внаслідок демографічних та...

  23148  Слова | 93  Стр.

 • Проэкт

  ім. ПЕТРА ВАСИЛЕНКА Курс «Інноваційний менеджмент» сталого розвитку Навчально – науковий інститут бізнесу і менеджменту ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ...

  2072  Слова | 9  Стр.

 • История

  (друга половина ХІV перша половина ХVІІ ст.) ......................................................................... 35-48 ТЕМА 4. ЗАПОРІЗЬКА СІЧ -...

  101883  Слова | 408  Стр.

 • Елементы популизма

  сферах, у нашому суспільстві одержало широке поширення таке явище, як популізм. Що означає це поняття і чому популізм виступає як перешкоджаючий фактор...

  13593  Слова | 55  Стр.

 • Макіївка від козацьких часів до промислового центру

  революція………………………………………………………..12 10. "…Ах, війна що ти підла зробила... "…………………………………….16 11.Післявоєнне відновлення……………………………………………………20 12. …І...

  6155  Слова | 25  Стр.

 • Курсовая работа

  13 РОЗДІЛ 2. Періодичні видання ОУН…………………………………… 14 1. Класифікація та тематика офіційних періодичних видань...

  6280  Слова | 26  Стр.

 • Культурология

  теорії культури, висвітлює процеси класифікації та періодизації культур, філософські питання культурології. В конспекті...

  37931  Слова | 152  Стр.

 • Децентралізація управління житловим фондом в Україні

  оптимізації структури тарифів на утримання житла і зниження нераціональних витрат матеріально-технічних ресурсів. Ті ж спроби реформування галузі, що мали...

  4552  Слова | 19  Стр.

 • Норманська та хозарська гіпотеза виникнення Київської Русі

  Жителі того городка платили данину хозарам. Аскольд і Дир зостались там, зібрали багато варягів і почали володіти полянською землею. Довкола цього...

  2564  Слова | 11  Стр.

 • Физика

  орнаментах вишивки на одязі. Що стосується хмелю, то споконвіку цю рослину пов'язують як із креативними міфами, так і з виокремленням різних пір року....

  4655  Слова | 19  Стр.

 • Історія розвитку систематичних документних класифікацій в Україні

  РОЗВИТКУ СИСТЕМАТИЧНИх ДОКУМЕНТНИХ КЛАСИФІКАЦІЙ 1. Розвиток систематичних класифікацій з давнини до середини ХІХ ст.12 2. Розвиток системних...

  12170  Слова | 49  Стр.

 • Жіноче питання у змі

  деяких дослідженнях з історії фемінізму витоки феміністської концепції пов'язують з виникненням плеяди жінок-єретичок в країнах Європи, які оголосили...

  5439  Слова | 22  Стр.

 • Тветы на вопросы

  стихійна діалектика. Виникнення різноманітних філософських шкіл, напрямків в стародавній Греції припадає на VI століття до нашої ери і було...

  7141  Слова | 29  Стр.

 • Аналіз твору “Цимборики” Анатолія Кос-анатольського

  Богдан Стельмах. Висвітлити художню спадщину Анатолія Кос-Анатольського – означає повести мову про сучасну українську культуру...

  3150  Слова | 13  Стр.

tracking img