• Энергетика
  Электроизоциоланған материалдардың аз немесе көп уақыт бойы үлкен температураға шыдауын не дейміз? A) суыққа төзімділік B) жылу өткізгіштік C) қызуға шыдамдылық D) метал өткізгіштік E) ыгғал өткізгіштік {Правильный ответ}=С {Сложность}=1 {Тема}=07 {Семестр}=2 $$$0004 Синтетикалық сұйық диэлектриктерге нелер...
  6930 Слова 28 Стр.
 • rtguyh
  Мазмұны: I. Кіріспе II. Негізгі бөлім 2.1.Қазақстан Республикасындағы құрылыс материалдары нарығы 2.2.Құрылыс материалдары нарығының стратегиясы 2.3. Құрылыс материалдары өндірісі саласында кластерлік жүйені қалыптастыру III Қорытынды ...
  3408 Слова 14 Стр.
 • Программа
  системаның күйінің қандай қандай жағдайда болатын орташа уақыттары. Сондықтан бұл мәндер системаның күйінің салыстырмалы өткізгіштік қасиетің анықтайды. Системаның абсолюттік өткізгіштік қасиеті бұл дегеніміз белгілі бір уақытта системаның орташа қызмет көрсету тапсырыстар саны. Бұл параметрлер мәні...
  2379 Слова 10 Стр.
 • Логистика
  оның өткізгіштік қабілетін мейлінше ұлғайтатын шараларды жүзеге асыру қажет. Магистральдар арасындағы байланыстыру учаскелерін салу арқылы Қазақстан террриториясынан өтетін темір жол құрылысы Түркменстан, Иран, Түркия және Еуропа мемлекеттеріне қарай бағытталған транзиттік дәліздердің өткізгіштік қабілетін...
  2726 Слова 11 Стр.
 • 20 лет независимости Казахстана
  болатындығы анықталған. Жүректің басқа бөліктерін жылумен не суықпен жергілікті тітіркендіру жүректің жиырылу жиілігіне әсер етпейді. Бірақ ол жүректің өткізгіштік жүйесімен қозудың таралу жылдамдығын өзгертуі мүмкін және жүрек жиырылуының күшіне әсер етуі мүмкін. Сау адамның жүрегінің жиылыру жиілігі жас мөлшеріне...
  5344 Слова 22 Стр.
 • экономика диплом
  ----------------------------------------------------------------6 1.2 Қорлардың жіктелуі -------------------------------------------------------------------8 1.3 Материалдар қозғалысының есебі және оларды құжаттау ------------------13 1.4 Қорларды бағалау әдістері ---------------------------------------------------------18 ...
  9262 Слова 38 Стр.
 • Бухгалтерлік есеп
  өнімді өткізу шығындарының баптық номенклатуралары, сонымен қатар оларды есепке алынуы; өндірістік шығындардың негізгі элементтері, яғни негізгі материалдар, тікелей еңбекақы шығындары және үстеме шығындар; әкімшілік шығындарды есепке алу тиімділігін арттыру, өз шығынын өзі өтеуді қамтамасыз ету және...
  8527 Слова 35 Стр.
 • Сметалық нормалау және калькуляциялау негізі.docx
  негізгі төрт топқа бөлінеді: тура шығындар, накладнойлық шығындар және жоспарлы жинақтар. Тура шығындар құрамына жұмысшылардың негізгі еңбек ақысы, материалдар бағасы мен машиналар мен механизмдерді пайдалануға кететін баға жатады. «Жұмысшылардың негізгі еңбек ақысы» мақаласына құрылыс жұмыстарын және...
  1513 Слова 7 Стр.
 • Этика
  заттары туралы, олардың өзара байланыс заңдылықтары туралы түсініктерін қалыптастыруға көмектесіп, өмірге деген қызығушылықтарын арттырады. Өлкетану материалдары қоршаған ортаға тікелей бақылау жасауға мүмкіндік береді. Ол туған өлке табиғатын, оның байлықтарын, даму заңдылықтарын, жергілікті жердің халқы...
  7212 Слова 29 Стр.
 • Учебная практика
  Сорбенттердің ластанған судағы ауыр металдарды сіңіру қабілетіне материалдар жиналды. | | | | | | | 04.06.2014 | Шикізаттарды дайындау барысында глина Ақмола облысынан әкелінді.Сорбенттердің ластанған судағы ауыр металдарды сіңіру қабілетіне материалдар жиналды. | | | | | | | 05.06.2014 | Әртүрлі...
  1462 Слова 6 Стр.
 • Бух учет
  өткізілген өнім, орындалған жұмыс немесе көрсетілген қызмет үшін есептелген қосылған құнға салынатын салықтың сомасы мен сатып алынған тауарлар, материалдар мен жабдықтаушылардың көрсеткен қызметі, орындаған жұмысы үшін төленген (есептелген) қосылған құнға салынатын салық сомаларының арасындағы айырма...
  5866 Слова 24 Стр.
 • Инфляция
  ол генерал-губернатор Гасфортпен бірге Жетісуға келіп қайтады. Осы сапарда ол қазақ ауыз әдебиетінің үлгілерін, тарихы мен этнографиясына қатысты материалдар жинап қайтады. 1856 жылы Ұлы жүздің приставы М.Хоментовский басқарған әскери-ғылыми экспедиция құрамында Ыстықкөл алабын картаға түсіру, қырғыз елін...
  1532 Слова 7 Стр.
 • Daulet dok
  iлiм ретiнде дiн социологиясы нақтылы зерттеулер мен тәжiрибелердi жүзеге асырады. Жоғарыда аталған ғылым салалары тарапынан дайындалған ғылыми материалдар негiзiнде дiннiң әлеуметтiк сыр-сипаттары жөнiнде тұжырымдар жасалады. Дiннiң қоғам өмiрiндегi маңызды орны уә ықпалын анықтаудағы ең тиiмдi әдiс...
  3436 Слова 14 Стр.
 • Алтынсарин
  қарапайым курсын» оқу құралы ретінде ұсынды. Алтынсариннің пікірі байынша, мектептерге арналып жазылатын оқу кітаптары өзінің идеялық мазмұны және нақты материалдары жағынан ана тілінің және даналығының бай қазынасына негізделуге тиіс болды. 1879 ж.оның «Қазақ хрестоматиясы» атты оқулығы және дидактак. оқу мәселесі...
  1388 Слова 6 Стр.
 • Шоттардын топтастырылуы
  2. Шаруашылық қорлардың құрылу көздерінің шоттары 3. Шаруашылық процесстердің шоттары Шарушылық қорлардың шоттарына негізгі құралдар, материалдар, касса, банктегі ағымды шоттағы ақша қаражаттары т.с.с. шоттар жатады. Олар шоттар жоспарындағы 1-ші және 2-ші бөлімдегі шоттарының барлығы активтер...
  697 Слова 3 Стр.
 • Формирование маркетинговых стратегий предприятий
  34-36 ТҮЙІНДЕМЕ Төлеубаев Данияр Болатович Мейрамхана бизнесі аясы кәсіпорындарының маркетингтік стратегиясын қалыптастыру (Алматы қаласы материалдары бойынша) Мамандығы: 08.00.05 - Экономика және халық шаруашылығын басқару (қызмет салалары мен аялары бойынша) Зерттеу тақырыбының өзектілігі...
  7642 Слова 31 Стр.
 • Пат.анатомия
  атомдарға, молекулаларға, молекулалық жүйелерге әсер ету арқылы жаңа физикохимиялық қасиеттері бар молекулалар, наноқұрылымдар, наноқұрылғылар мен материалдар алу мүмкіндіктерін зерттейтін қолданбалы ғылым. Нанометр дегеніміз - бір метрдің миллиардтан бір бӛлігі (1 нанометр = 109 метр). Мақсаты: ХХI ғасырдың...
  3962 Слова 16 Стр.
 • Абайдың әдеби ортасы және ақындық мектебі
  Ысмағұлов Ж. Абай дәстүрі және оның ХХ ғасыр басындағы әдебиетте дамытылуы. / Кітапта: Қазақтың бас ақыны: Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. –Алматы: Дәуір, 2004. -120 б. 7. Букейханов А. Абай (Ибрагим) Кунанбаев. // Записки Семипалатинского Подотдела Западно-Сибирского отдела Императорского...
  17002 Слова 69 Стр.
 • глоссарий
  өндірісі кезінде дəлелдемелермен жұмыс жəне өзге тергеу əрекеттері үшін қажетті техникалық-криминалистикалық жəне өзге де заттар жиынтығы(приборлар, материалдар, құрал-саймандар, қажеттіліктер). Қылмыс ізі – осы айналада қылмыс жасау нəтижесінде пайда болған кез-келген ортаның өзгеруі. Қылмыс құрамы –...
  12598 Слова 51 Стр.
 • Билеты
  Бір тігін бұйымын дайындауға кететін |15 / 8 | | |әр-түрлі материалдар мөлшері кестеде келтірілген. Кестеде сонымен қатар фабрикадағы 3-артикуль бойынша | | | |материалдар мен бағасы бір бірлікке келтірілген.Фабрика әр түрінен шығаратын киімнің шамасы...
  2007 Слова 9 Стр.