111ffbfdbatrhf

  • 28 нояб. 2010 г.
  • 523 Слова
[pic]

Иржанова Айгерім Бауржанқызы.
23.04.1989.
Оқу орнының атауы: Жәңгір хан атындағы
Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті.
Факультет атауы: Машина жасау факультеті.
Мамандығы:«Стандарттау, сертификаттау және
метрология»
Тіл игерімі: қазақ, орыс, ағылшын.
Қосымша білім:
- Н.Г.Чернышевский атындағы Саратов мемлекеттік
университеті, «Кәсіптік коммуникациялар жөніндеаудармашы»;
- AutoCAD, Compass 3DLTV9 компьютерлік жобалау
бағыттары.
Жұмыс тәжиребесі:
* 2007 жылдан бастап «Заңғар» газетінің тілшісі.
Қызығушылықтары:
* саясат, спорт, оқу;
- компьютерлікдағдылар Microsoft Office, Internet
explorer, Adobe Page Maker, Adobe Photoshop,
AutoCAD, Compas 3DLTV9)
Оқу жылындағы жеткен жетістігі:
* «Студенттік олимпиада - 2009» Стандарттау,сертификаттау және метрология мамандығы бойынша
III дәрежелі диплом;
* «Оқу ордасындағы жаналықтарды «Заңғар» газетінде
насихаттау» ушін диплом;
* «Президенттік шақырымға» жүгіруден II жүлделі орын
алған үшін диплом;* «Қоғамдық жұмысқа белсене араласқаны үшін» төс
белгісі;
* Саратов мемлекеттік университетінде «On the way to
transland - 2009» конкурсқа қатысқаны үшін
сертификат.
Өмірде алға қойғанмақсаттары:
* Университет бітіргеннен кейін жұмысқа орналасу және
жоғары білікті маман болу;
* Кәсіби деңгейін арттыр.
Жұмысқа орналасудағы жоспарлары: Машина жасау, стандарттау, сертификаттау жәнеметрология саласындарда жұмыс істеп, жоғары білікті маман болу.

Иржанова Айгерим Бауржановна.
23.04.1989.
Название учөбного заведения:
Западно-Казахстанский аграрно-технический
университет имени Жангирхана.
Название факультета: Машиностроительный
факультет.
Специальность: «Стандартизация, сертификация
и метрология»
Знание языков: казахский, русский, английский.
Дополнительное образование:
-получаю дополнитепьное высшее образование
в Саратовском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского по специалы-юсти «Переводчик в сфере профессиональных...
tracking img