1231234214

  • 30 марта 2011 г.
  • 5885 Слова
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ

Звіт
про проходження педагогічної практики

Студент :ОЕФ,5 групи,
Кузьменко І.М.
_______________Керівник від
бази практики : Янович О.А.
_______________

Керівник від
кафедри : Федоренко Н.І.
_______________КИЇВ 2000 р.

ЗМІСТ.

1. Календарний план...................................................3
2. Вступ……………………………………………….4
3. Характеристика бази практики..............................5
4. Аналіз відвіданих 2-х навчальних занять:
перший урок..........................................................6
2. другий урок...........................................................65. Конспект проведення 3-х уроків............................8
6. Підбиття підсумків практичної діяльності у
вигляді звіту про апробацію ………………………17
7. Психолого- педагогічне дослідження учня ……...18
8. Характеристика зі школи …………………………22
9. Висновки……………………………………………23

“Погоджено” “Затверджую”
керівниквід кафедри керівник від бази практики
Федоренко Н.І. Янович О.А.

Календарний план педагогічної практики

студента 4 курсу ОЕФ , спец. 6106 , 5 групи
Кузьменка Ігоря Миколайовича
на період з 15 грудня по 28 грудня

|РОЗДІЛ ПРОГРАМИ |СТРОКИ ВИКОНАННЯ|
|Загальна характеристика бази практики |15.12.99 |
|Психолого-педагогічне дослідження |15.12.99 |
|Відвідані заняття | |
|-перше заняття|15.12.99 |
|-друге заняття |18.12.99 |
|Проведені заняття | |
|-перше заняття |20.12.99 |
|-друге заняття|23.12.99 |
|-третє заняття |27.12.99 |
|Підготовка письмового звіту та матеріалів до нього |28.12.99 |
|Складання диференційованого заліку |27.02.00|

Вступ.

Немає потреби доводити, що знання законів, основних принципів в ринковій економіці необхідні практично всім. І в першу чергу тим, хто вчить і тим, хто вчиться. Сьогодні перед суспільством, загальноосвітньою середньою спеціальною та вищою школою, педагогами постала конкретна задача: зі стін навчальних закладів повинна виходити молодь, морально, психологічно і практичнопідготовлена до праці і життю в нових умовах господарювання, професійної орієнтації і виховання учнів і студентів.
Перспектива розвитку нашої країни сьогодні визначена - ринкова економіка, тому необхідно готувати школярів до майбутньої трудової діяльності в умовах ринкових відносин.
Ціль проходження економічної практики полягає в засвоєнні учнями системи знань в області оподаткування громадян і...
tracking img