7771414

  • 17 марта 2011 г.
  • 300 Слова
1 варіант
I-рівень
1. Укажіть, з історією якої країни пов'язана діяльність Отто фон Бісмарка.
А Англії;
Б США;
В Італії;
Г Німеччини.
2. Виберіть правильну відповідь: такчи ні.
У боротьбі Австрії і Пруссії за лідерство в Німеччині перемогла Австрія?
3. Спираючись на запропоновані словосполучення, складіть 2 — 3 речення про події в Італії у 50-ті роки XIX ст.
П'ємонт,роздроблена країна, центр об'єднавчого руху, захист національних інтересів Італії, К. Кавур, боротьба, помірковані реформи, після революції 1848 - 1849 рр.
ІІ-рівень
4. Укажіть головну причинуГромадянської війни в США.
А ускладнення економічних зв'язків між північними і південними штатами, конфлікт між прихильниками рабства та його противниками;
Б ворожнеча між рабовласниками і фермерамичерез господарчі землі;
В утворення Південної Конфедерації на чолі з президентом Дж. Девісом;
Г прийняття закону про гомстеди, скасування рабства в південних штатах.
5. Розташуйте в хронологічнійпослідовності події.
А початок Громадянської війни в США;
Б об'єднання Італії;
В Друга виборча реформа в Англії;
Г прийняття закону про гомстеди;
6. Що ви знаєте про колоніальнізагарбання Англії
у XIX ст.?

ІІІ-рівень
7. Поясніть поняття:
а) лібералізм — це
б)Південна Конфедерація — це
8. Які з наведених нижче тверджень розкривають основні заходи реконструкції Півдня?
1. організаціявиборів до нових органів влади;
2. поширення закону про скасування рабства по всій території США;
3. надання рабовласникам політичних прав;
4. розвиток промисловості, вирівнювання економічногорозвитку Півдня і Півночі США;
5. конфіскація і продаж земель рабовласників;
6 поширення закону про скасування рабства
лише на території Півдня США.
Варіанти відповіді:
А 2, 3, 4, 5;Б 1, 2, 4, 5; В 2, 3, 5, 6; Г1,3,4,6.
9. Схарактеризуйте наслідки політичного об'єднання Німеччини.
ІV-рівень
10. До яких наслідків, на вашу думку,...
tracking img