Aaaa

  • 11 янв. 2011 г.
  • 509 Слова
Завдання l (шкільного) туру олімпіади юних фізиків

7 клас.

1. З наведених слів виберіть фізичні величини: 1-рух; 2-довжина; 3-зупинка автомобіля;4-нагріання води; 5- кипіння води;6-площа;7-температура.

2. Щоб визначити діаметр дротини, на олівець намотали 30 витків дроту, які зайняли частину олівця довжиною 30 мм. Який радіус дроту?

А: 0,1 мм; Б: 0,5 мм; В: 1 мм; Г: 2 мм; Д: 4мм.

3. На палубі судна є прямокутна площадка розмірами 10 х 15 м . Скільки контейнерів може розміститися на цій площадці, якщо контейнер являє собою куб з довжиною ребра 2 м?

А:35; Б: 25; В:15; Г: 5.

4. Учень опустив у мензурку 50 канцелярських скріпок (дивись малюнок). Визначте ціну поділки мензурки і об’єм однієї скріпки.

[pic]

5. Для захисту залізо покривають цинком зрозрахунку 4 г на 100 см2. Яка товщина шару цинку, густина якого 7100 кг/м3.

8 клас.

1. У хокеї захисників вибирають масивніших, а нападаючих – легших, спритніших. Це пов₺язано з явищем…А: лінійного розширення; Б: тяжіння; В: інерції; Г: об₺ємного розширення.

2. Тіло масою 0,8 кг плаває на поверхні рідини. об₺єм витісненої рідини становить ¼ об₺єму тіла. Яке значенняАрхімедової сили і куди вона напрямлена?

А: 6 Н, вверх; Б: 10 Н, вверх; В: 2 Н, вниз; Г: 2 Н, вверх; Д: 8 Н, вверх.

3. Автомобіль 3 км рухався зі швидкістю 40 км/год і потім ще 3 км- зі швидкістю 60 км/год. Яка середня швидкість руху автомобіля на цьому шляху?

4. Посудину об₺ємом 20 л наповнили рідиною. Що це за рідина, якщо її вага дорівнює 160 Н?

5. Частковозаповнені водою три сполучені посудини мають форму циліндрів з площами перерізу S1 =100 см2, S2= 200 см2, S3 = 300 см2 і стоять вертикально. У перший циліндр наливають 900 грамів масла густиною 0,9г/см3, у другий наливають 400 грамів масла густиною 0,8 г/см3. Зробіть малюнок і визначте на скільки підніметься рівень води у третьому циліндрі. Рідина з циліндрів через край не виливається....
tracking img