Autocad 2002

  • 22 марта 2011 г.
  • 8333 Слова
ЗМІСТ

1. Комп’ютерна графіка. 5

1.1. Види комп’ютерної графіки 5
1.2. Растрова графіка. 6
1.3. Векторна графіка. 6
1.4. Основні поняття комп’ютерної графіки 7

2. Синтез оптимальних рішень. 9

2.1. Автоматизація трудомістких обчислювальних та проектних робіт 9
2.2. Принципи побудови САПР для створення технологічного обладнання харчових виробництв. 10

3. Запускпрограми AutoCAD. Робоче вікно програми 12

3.1. Графічна зона 12
3.2. Системне меню і його склад. 13
3.3. Панелі інструментів 14
3.4. Зона командного рядка. 15
3.5. Рядок стану. 15
3.6. Контекстні меню 16
3.7. Вікно AutoCAD Today, діалогове вікно Startup 16
3.8. Діалогове вікно AUTOCAD 2002 Today (AUTOCAD 2002 Сьогодні). 17
3.9. Створення нового креслення. 18
3.10. Діалогове вікноStartup (Початок роботи) 20
3.11. Прості алгоритми створення нового чистого креслення 21

4. Способи вводу координат 24

4.1. Інтерактивний метод. 24
4.2. Метод абсолютних координат. 24
4.3. Метод відносних прямокутних координат. 25
4.4. Метод полярних координат. 25
4.5. Метод відносних полярних координат. 26
4.6. Метод задання напрямку та відстані. 26

5. Базовігеометричні елементи AutoCAD та методи їх використання. 27

5.1. Точка ( Рoint). 27
5.2. Відрізок (Line) 27
5.3. Промінь (Ray) 28
5.4. Полілінія ( Polyline ). 28
5.4.1. Ключі в режимі побудови ліній 28
5.4.2. Ключі в режимі побудови дуги: 28
5.5. Багатокутник ( Polygon ) 29
5.6. Прямокутник (Rectangle) 29
4.7. Дуга (Arc) 29
5.8. Коло (Circle ) 30
5.9. Кільце (Donut ) 315.10. Елшіс( Ellipse) 31
5.11. Еліптичні дуги (Ellipse arc) 32
5.12. Сплайн (Spline) 32
5.13. Мультилінія (Mline) 33
5.13.1. Виклристання мультилінії 33
5.13.2. Створення стилю мультиліній 34

6. Способи забезпечення точності побудов 36

6.1. Координатна сітка 36
6.2. Режим крокової прив’язки (Snap Mode) 37
6.3. Режим відстежування опорних полярних кутів (PolarTracking) 38
6.4. Об’єктна прив’язка (Object Snap) 39

7. Команди редагування існуючих зображень 42

7.1. Вибір об’єктів 42
7.2. Видалення об’єктів (ERASE) 42
7.3. Переміщення об’єктів (MOVE) 42
7.4. Обертання об’єктів (ROTATE) 42
7.5. Копіювання об’єктів (COPY) 43
7.6. Дзеркальне відображення (MIRROR) 43
7.7. Масштабування об’єктів (SCALE) 43
7.8. Розтягуванняоб’єктів (STRETCH) 44
7.9. Редагування об’єктів за допомогою «ручок» 45
7.9.1. Розтягання об'єктів за допомогою «ручок» 46
7.9.2. Переміщення об'єктів за допомогою «ручок» 47
7.9.3. Поворот об'єктів за допомогою «ручок» 48
7.9.4. Масштабування об'єктів за допомогою «ручок» 49
7.9.5. Дзеркальне відображення об'єктів за допомогою «ручок». 49
7.9.6. Настройка параметрів ручок 507.10. Побудова подібних об’єктів (OFFSET) 50
7.11. Відтинання частини об’єкта (TRIM) 51
7.12. Видовження об’єкта (EXTEND) 51
7.13. Побудова фасок (CHAMFER) 52
7.14. Спряження об’єктів (FILLET) 53
7.15. Копіювання масивом (ARRAY) 54
7.15.1. Прямокутні масиви 55
7.15.2. Кругові масиви 56
7.16. Розрив об’єкта (BREAK) 57
7.17. Редагування мультиліній. 58

8. Робота зтекстом. 60

8.1. Створення однорядкового напису 60
8.2. Створення декількох однорядкових написів підряд 62
8.3. Вставка спеціальних символів. Підкреслення і надкреслювання тексту 62
8.5. Введення і форматування багаторядкового тексту 64
8.6. Редагування багаторядкового тексту 66

9. Розміри в AUTOCAD 67

10. Блоки. 69

10.1. Створення блоку. 69
10.2. Дії над блоками.Вставка блоків 70
10.3. Збереження блоку у вигляді файлу 71
10.4. Створення бібліотеки блоків 72
10.5. Блоки з атрибутами і їх використання 72
10.5.1. Створення опису атрибуту 73

Питання для самоконтролю. 75

Комп’ютерна графіка. 75
Автоматизація трудомістких обчислювальних та проектних робіт 75
Базові геометричні елементи AutoCAD та методи їх...
tracking img