Automatinis turinys

  • 03 янв. 2011 г.
  • 794 Слова
Stilių naudojimas. Automatinio turinio sudarymas
Stiliumi yra vadinamas daugkartiniam naudojimui parengtas formatų rinkinys. Stiliai, kaip ir formatai, būna dviejų tipų: teksto ir pastraipų.Stilių, kuriuos galite naudoti savo tvarkomame dokumente, pavadinimus galite pamatyti formatavimo juostos išskleistame stilių sąraše (žr. 1 pav.)

[pic]
1 pav. Stilių sąrašas

Pilkamelangelyje, kuris yra į dešinę nuo stiliaus pavadinimo, yra išvardinti pagrindiniai stiliaus parametrai. Ženkliukas kairiajame viršutiniame langelio kampe nurodo stiliui parinktą išlygiavimo būdą. Simbolis ažymi teksto, o simbolis ¶ – pastraipų formatus. Daugumai stilių taip pat yra nurodomas ir jų šrifto didumas punktais. Stiliai yra naudojami dokumentams kurti. Pavyzdžiui, pagrindinėje dokumento dalyjepaprastai naudojamas Normal (Įprastasis) stilius, dokumento struktūrinių elementų (skyrių, poskyrių, ir t.t.) antraštėms – Heading1, Heading2, Heading3....(Antraštė1, Antraštė2, Antraštė3...) Šiestiliai naudojami kuriant automatinį turinį. Stiliuje laikomų formatų parametrų reikšmes galima keisti (Modify) ir pritaikyti jį savo specialiems poreikiams.
Taip pat galima kurti ir savooriginalius stilius. Dokumente vartojami stiliai peržiūrimi, pasirenkami, keičiami ir kuriami meniu komandos Format-Style … lange.
Turinys- tai antraščių sąrašas pagal jų pasirodymo eilę kartu supuslapių numeriais. Turinys užrašomas dokumento pradžioje (po antraštinio lapo). Į turinį patenka antraštės, kurios yra sutvarkytos naudojant Heading 1 – Heading 9 stilius. Kaip Heading 1 – Heading 9išsidėlioja turinyje pavaizduota 2 pav.

TURINYS

Heading1 2

Heading2 3
Heading3 3
Heading3 4
Heading2 10
Heading3 15
Heading3 20

Heading1 30

Heading2 30
Heading3 30Heading3 35
Heading2 50
Heading3 50

2 pav. Heading 1 – Heading 9 stilių išsidėstymas turinyje
Turinio sudarymo žingsniai:
1. Antraščių stiliaus (Heading) suformavimas....
tracking img