Bogdan hmelnyckyj vydatnyj dijach i polkovodec

  • 10 марта 2011 г.
  • 2389 Слова
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Чернігівський державний технологічний університет

КАФЕДРА ГУМАНІТАРНИХ НАУК

РЕФЕРАТ
з Історії України
на тему:
«Богдан Хмельницький - видатний діяч і полководець»


Виконав:
студент гр. КІ-104 Войцехівський А. Г.

Керівник:
доцент Крук О. О.Чернігів ЧДТУ 2010
План:
1. Вступ.
2. Богдан Хмельницький - організатор ікерівник національно визвольної боротьби.
3. Визначний державний діяч і полководець.
4. Богдан хмельницький в пам‘яті українського народу.
5. Висновок.
6. Використана література.

Вступ.

В історії України постать Богдана (Зиновія) Хмельницького невід'ємна від найсвятіших прагнень українського народу до волі, щастя, справедливості. Саме з Богданом Хмельницьким пов'язанестановлення Української держави, формування української нації.
Його діяльність мала надзвичайно важливе значення для історичної долі сучасних українського і російського народів.
Високі громадянські ідеали, в ім‘я яких невтомно боровся з ворогами свого народу Богдан, благородна мета висвітила йому історичний шлях у віки. Особливим періодом цього сподвижницького життя стала Визвольна війна українського народу(1648 - 1654 рр.), яку історична доля сподобила йому організувати й очолити.
Й раніше Хмельницький користувався особливим авторитетом серед козацтва як низового, так і реєстрового.
Визначний політичний діяч і полководець Англії, сучасник Хмельницького Олівер Кромвель у своєму листі звертався до нього: «Богдан Хмельницький, Божою милістю генералісимус греко-східної церкви, вождь усіх козаківзапорозьких, пострах і викорінювач польського дворянства, скоритель фортець, винищувач римського священства, гонитель язичників і антихриста...»
У цьому, можна сказати, історичному визначенні гетьмана розкривається краса героїзму і величі подвигу славного сина України, легендарного воїна і патріота. Ніхто, як він, не зумів відчути душу народу, його найпотаємніші прагнення і думи. І народ увічнив йогообраз у невмирущих думах і піснях.

Ой спасибі тобі, Хмелю,
Й превелика шана,
Що врятував Україну
Від польського пана.

І саме на народні маси, козацькі низи спирався Хмельницький у здійсненні своєї мети — визволення українського народу від поневолення, утвердження Української держави. Він говорив послам королів і царів, що народ, ним очолюваний, «є народ волелюбний і завжди готовий умерти доєдиного за свою волю». Таким був і сам Хмельницький, готовий вмерти за свій народ.

Ой чи бач, ляше як пан Хмельницький
На Жовтім Піску підбився:
Від нас, козаки, від нас, юнаки,
Ні од ляшок не скивився!

До того часу, коли на історичну арену вийшов Богдан Хмельницький, українські землі знемагали під владою магнатів і шляхти Речі Посполитої—держави, що 1569 р. об'єднала Польське королівство йВелике князівство Литовське. Захоплена жадобою наживи, польська шляхта прагнула привласнити величезні простори української землі та закріпачити її людей. У колонізації України, окатоличенні українців бачила вона свій шлях до цього. Тому католицька церква й особисто папа іменем Христа благословляли будь-які бузувірства і розправи над непокірними "хлопами-схизматами". Злочини шляхти проти українськогонароду, як свідчила «Історія Русів», були страшними. Чинили різні грабіжництва, «перед очима батьків спалювали людей на жару і варили в казанах, а потім і матерів віддавали на муки і смерть». До того ж все це поєднувалося з образою національної гідності і віри.
Таким було життя в Україні. І не міг народ терпіти наруги однімався проти гнобителів. В Україні постійно вибухали повстання, які переростали унаціонально-визвольні війни, очолювані кращими представниками народу. То були справжні велетні волелюбного духу. Северин Наливайко і Тарас Трясило, Самійло Кішка і Петро Конащевич-Сагайдачний, Максим Кривоніс і Іван Богун та багато інших. Саме з козацтвом народ пов'язував свою надію краще майбутнє, на волю. Образ козака протягом століть служив взірцем і запалюючим...
tracking img