Cool

  • 28 дек. 2010 г.
  • 309 Слова
Міністерство освіти і науки України
Івано-Франківський національний технічний університет
нафти і газу

Кафедра програмного забезпечення
автоматизованих систем

Лабораторна робота №6
Тема:Арифметичні операції з багато розрядними числами

Виконав ст.гр. ПЗ-07-1
Грибович В.П.Перевірив:
Бестильний М.Я.

м.Івано-Франківськ
2010
Мета:

Дослідити методику виконання арифметичних операцій над багато розрядними числами.

Завдання:

Знакові операнди Х=5282 та Y=125 розміщені у регістрових парах BX, AX таCX, DX відповідно. Написати послідовність команд для визначення стану регістрів та прапорців після розширення знаку операндів та виконання арифметичних операцій X – Y.

Короткі теоретичні відомості:Арифметичні операції над числами більшої розрядності проводяться по аналогії з двобайтовими числами. Різниця полягає тільки в тому, що кожне число розміщується в кількох регістрах, і впроцесі виконання арифметичної операції необхідно проводити її з усіма частинами числа, не забуваючи про перенесення.

ADC – додавання з перенесенням
(1-й операнд) ( (1-й операнд) + (2-й операнд) + (прапорецьCF)
По команді здійснюється додавання першого і другого операндів і до результату додається значення прапорця перенесення CF (0 або 1). Результат записується в комірки зберігання першогооперанда, а початкове значення першого операнда втрачається. Другий операнд залишається незмінним.
Перший операнд може зберігатися в регістрі або комірці пам'яті. Другий операнд може бути заданий врегістрі, комірці пам'яті або безпосереднім числовим значенням (операндом). Не дозволяється задавати операнди в регістрах сегментів, а також зберігання (запис) двох операндів...
tracking img