Delphi

  • 03 янв. 2011 г.
  • 672 Слова
Питання для підготовки
до 2-го модульного контролю з програмування

1. Опис масивів. Статичні масиви.
2. Обробка одновимірних масивів.
3. Обробка двовимірних масивів.
4. Динамічні масиви.5. Процедури і функції. Категорії формальних параметрів.
6. Глобальні і локальні параметри у процедурах і функціях.
7. Параметри-масиви у процедурах і функціях.
8. Процедурні типи.
9. Рекурсивніпроцедури і функції.
10. Записи. Оголошення запису. Звернення до полів запису.
11. Вкладені поля запису.
12. Оператор приєднання with.
13. Записи з варіантами.
14. Рядки. Стандартні підпрограмидля рядків. Рядкові вирази.
15. Перетворення рядків у числові типи і навпаки.
16. Логічні та фізичні файли. Організація роботи з файлами.
17. Текстові файли. Процедури і функції для роботи зтекстовими файлами.
18. Типізовані файли. Процедури і функції для роботи з типізованими файлами.
19. Загальні процедури і функції роботи з файлами.
20. Структура модуля.
21. Заголовок модуля і зв’язок модулівміж собою.
22. Інтерфейсний блок модуля.
23. Блок виконання модуля.
24. Блоки ініціалізації і завершення модуля.
25. Створення форми в Object Pascal з використанням компонент Label, Edit, Button.
26.Створення форми в Object Pascal з використанням компонент Label, Memo, Button.
27. Використання компоненти ListBox в задачах по обробці масивів.
28. Використання компоненти ComboBox в задачах пообробці масивів.
29. Використання компоненти StringGrid в задачах по обробці масивів.
30. Використання компоненти RadioGroup.
31. Компоненти створення меню та закладок.
32. Множини. Операції над множинами.Типові задачі до 2-го модульного контролю

1. Розв’язати квадратне рівняння з довільними дійсними коефіцієнтами. Для розв’язання задачі створити форму і використати компоненти Label, Edit, Memoі Button.
2. Створити на формі модель найпростішого калькулятора на 4 арифметичні дії.
3. Створити форму, на якій можна міняти характеристики тексту, виведеного в рядку виду...
tracking img