Diabet

  • 02 янв. 2011 г.
  • 778 Слова
Darba tēma: cukura diabēts
Izvēlējos rakstīt tieši par šo tēmu, jo mūsdienās cukura diabēts kļūst aizvien izplatītāks. Latvijā vien ar cukura diabētu slimo vairāk kā 45 000 iedzīvotāju. Vismaz50 % cilvēku, kuriem jau ir cukura diabēts, vēl nemaz par to nezina. Veikalos arvien biežāk var manīt diabētiķiem domātos pārtikas produktus. Šo tēmu izvēlējos, jo tā ir aktuāla arī manā ģimenē. Tākā mēs savā ģimenē tagad mācāmies ar to sadzīvot, es domāju šī ir laba iespēja uzzināt par cukura diabētu un tā ārstēšanu kaut ko vairāk.
Darba mērķis: noskaidrot kas ir cukura diabēts, tāizpausmes un ārstēšanas iespējas.
Pētījuma jautājums: Cukura diabēts, tā izpausmes.
Darba uzdevumi:
1.Iepazīties ar cukura diabēta raksturojumu.
2.Apkopot informāciju par cukura diabēta tipiem,diabēta komplikācijām, cukura
diabēta slimnieka uzturu, insulīnu un tā veidiem.
3.Intervēt cukura diabēta slimnieku.
4.Noskaidrot cukura diabēta slimnieku ikdienas dzīves īpatnības.
5. Ar anketupalīdzību, noskaidrot apkārtējo cilvēku viedokli par cukura diabētu.
Darbā izmantotās metodes:
literatūras analīze,
anketēšana,
intervija,
iegūto datu analīze.
Pētījuma laiks: 2008.g.februāris – 2009. g. Februāris
|Коментарий автора: |
|Darba mērķis:noskaidrot kas ir cukura diabēts, tā izpausmes un ārstēšanas iespējas. |

|Содержание:|
||
|Nr. |
|Название главы...
tracking img