Drept penal

  • 22 дек. 2010 г.
  • 13100 Слова
MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

INSTITUTUL NISTREAN DE ECONOMIE ŞI DREPT

FACULTATEA DE DREPT

TEZĂ DE an

La disciplina: Drept penal (p.s.)

Tema: Infracţiuni săvîrşite împotriva intereselor minorilor

Conducător ştiinţific:
lector universitar,
doctorand
Scutari DorinaAutor:
studenta anului III,
grupa DF03 m
Belous Olga

Bălţi, 2010

CuprinsIntroducere…………………………………………………………………………………..……3

Capitolul I. Noţiuni introductive privind infracţiunile săvîrşite împotriva intereselor minorilor...4
§1. Aspecte generale…………………………………………………………………….……..….4
§2. Sistemul infracţiunilor săvîrşite împotriva intereselor minorilor…………………..………….6

Capitolul II. Analiza juridico-penală a infracţiunilor contra minorilor…………………..…...….10
§1. Traficul decopii………………………………………………………………..……….……..10
§2. Scoaterea ilegală a copiilor din ţară…………………………………….…………………..…20
§3. Atragerea minorilor în activitate criminală sau determinarea lor la săvârşirea unor fapte imorale………………………………………………………………………………………….….22
§4. Pornografia infantilă………………………………………………………….…………...…...30
§5. Atragerea minorilor la consumul ilegal de droguri, medicamente şi alte substanţecu efect narcotizant…………………………………………………………………………………………31

Concluzie…………………………………………………………………………………….....…33
Bibliografie………………………………………………………………………………...…..….34

Introducere

Drepturile copilului reprezintă un pilon principal a statului de drept, deoarece un stat de drept se caracterizează printr-o societate democratică, dar o societate democratică, după părerea autorului, nu secaracterizeză numai prin puterea poporului dar şi prin faptul că în interiorul acestei societăţi sunt respecate drepturile tuturor fiinţelor umane, adică nu numai a persoanelor mature dar şi a copiilor.
Din cele mai vechi timpuri copii erau consideraţi ca o continuare a părinţilor lor, fără a avea careva drepturi. În prezent, societatea umană consideră copii personalităţi în dezvoltare cudrepturi specifice vîrstei fragede pe care o au.
Acest caracter duce la formarea copilului ca persoanalitate integră, care este capabilă să perceapă, în viitor, principiile societăţii democratice şi a respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale a membrilor societăţii.
Legislaţia Republicii Moldova, prin diferite prevederi legale, subliniază nevoia de a ţine cont deinteresul major al copilului atunci cînd se adoptă diferite decizii în privinţa lui.
Astfel, Codul penal implementează acest principiu sancţionînd infracţiunile îndreptate împotriva intereselor minorilor.
Gradul de prejudiciu al infracţiunilor contra minorilor decurge din prejudiciile colosale pricinuite minorilor care ar putea duce la degenerarea speciei umane şi la dezintegrarea familieica celulă fundamentală a societăţii.
Norme penale chemate să ocrotească minorii, sunt prevăzute la capitolul VII al Codului Penal al Republicii Moldova, însă le găsim şi în alte capitole ale Codului penal. De exemplu, omorul intenţionat a unui minor - art. 145 C.P. alin 2, pruncuciderea - art. 147 C.P., raportul sexual cu o persoană care nu a atins vârsta de 16 ani - art. 174 C.P., etc. Întoate aceste componenţe de infracţiuni interesele minorilor joacă rol de obiect suplimentar al acestor infracţiuni.
Astfel, urmările prejudiciabile devin semne inevitabile ale acestor infracţiuni, constituind circumstanţe agravante. Deci, componenţele de bază sunt formulate de legislator ca componenţe formale ale infracţiunii, iar unele circumstanţe agravante sunt construite ca componenţe...
tracking img