Etica

  • 21 февр. 2011 г.
  • 1119 Слова
“Cultura organizațională-factorul principal de integrare externă și internă al organizației”

Plan:

1.Definiția conceptului de cultură organizațională;

2.Nivelurile culturii organizaționale;

3.Funcțiile culturii organizaționale;

4.Tipologia culturii organizaționale;

5. Importanţa conceptului de cultură organizaţională;

1.Definiția conceptului de cultură organizaționalăCultura organizațională reprezintă totalitatea valorilor, simbolurilor, miturilor, ceremoniilor, ritualurilor, atitudinilor și comportamentelor ce sunt dominate într-o organizație sunt transmise generațiilor următoare ca fiind modul normal de a gîndi și acționa și care au o influență determinate asupra rezultatelor evoluției acesteia.

Cultura organizațională poate influenta decisivacțiunile care să conducă la majorarea profitului unei firme,la standarte calitative,superioare.

2.Nivelurile culturii organizaționale

În ansamblu, există două niveluri de cultură organizaţională , cel vizibil sau exterior şi cel din profunzime, din interior. Nivelul exterior se observă în codul vestimentaţiei la locul de muncă, în modul în care sunt aranjatebirourile, în modelul comportamental existent în
organizaţie, în modul în care angajaţii firmei îşi tratează clienţii. Cultura organizaţională se regăseşte în următoarele elemente ale vieţii organizaţionale:
- istorioarele – relatările despre evenimente şi personaje importante
- eroii – managerii foarte performanţi, fondatorii
- ritualurile –evenimentele specifice din viaţa firmei
- simbolurile – steagurile, sigla
Nivelul profund, din interior, al culturii organizaţionale, constă din valori ce stau la baza credinţelor care influenţează comportamentul şi dau naştere la aspecte ale culturii exterior.
Aceste valori sunt esenţiale pentru cultura unei organizaţii puternice şi deseori sunt făcute publice în declaraţii oficiale demisiune şi scop. Aceste valori se stabilesc şi se menţin de către managerii organizaţiei: ele trebuie să îndeplinească cel puţin 3 criterii de influenţă în organizaţie:
1. relevanţa
2. deschiderea
3. forţa
Acestor valori li se conferă şi o valoare simbolică în timp: simbolurile se traduc în “metafore” specifice organizaţiei , în limbaj specific care utilizează aceste valori pentru adescrie evenimente, performanţă, clienţi şi concurenţă. Managerii utilizează toate aceste elemente în limbajul lor atit pentru a păstra şi menţine cultura organizaţională, cât şi pentru a contribui la menţinerea, îmbunătăţirea imaginii firmei. O organizaţie poate fi identificată prin cultura ei.
Asupra culturii organizaţionale o mare influenţă o exercitămediul extern al organizaţiei. O cultură organizaţională puternică ajută organizaţia să se adapteze la mediul extern. Managerii au un rol important în păstrarea, menţinerea, modelarea culturii corporative prin atitudinea lor, care poate determina adaptabilitatea/inadaptabilitatea culturii organizaţionale la mediul extern.
Într-o organizaţie ce are o cultură adaptabilă, manageriiacordă atenţie tuturor elementelor, mai ales clienţilor, iniţiază schimbarea când aceasta serveşte intereselor organizaţiei, chiar dacă îşi asuma riscurile aferente unei asemenea schimbări. Spre deosebire de aceasta, într-o organizaţie ce are o cultură inadaptabilă, managerii au tendinţa de a se comporta izolat: ei nu-şi
schimbă strategiile pentru a se adapta situaţiilor sau pentru a aveaun avantaj asupra schimbărilor din mediul de afacer.
De altfel, organizaţia angajează persoane care se potrivesc culturii lor: angajaţii care în mod frecvent se îndepărtează de cultura organizaţională sunt eliminaţi. Aceasta nu este singura modalitate de a menţine o cultură. Metodele cele mai adecvate pentru a păstra cultura organizaţională sunt considerate...
tracking img