Ghfrnbrf

  • 10 марта 2011 г.
  • 285 Слова
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Білогірського РВ
УМВС України в АР Крим
підполковник міліції І.В. Кісєєв
____ лютого 2011 року
 
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН
проходження практики студентом 406 групи
факультетузаочного та дистанційного навчання
Луганського державного університету внутріщніх справ 
ім. Е.О. Дідоренка
Османова Абляміта Фаріатовича
у лютому-березні 2011 року
№п/п | Зміст заходу | Термінвиконання | Відмітка про виконання | Підпис безпосереднього керівника практики |
1 | 2 |   | 3 | 4 |
1 | Ознайомлення із системою, структурою, принципами та правовими засадами діяльності органіввнутрішніх справ.   |   |   |   |
2 | Ознайомитися з порядком і режимом роботи слідчого відділення Білогірського РВ УМВС України в АР Крим.   |   |   |   |
3 | Ознайомитися з основнимидокументами, що регламентують діяльність слідчого.   |   |   |   |
4 | Ознайомитися з основними принципами організації діяльності слідчого, його правами та обов'язками при проведенні слідчих дій на стадії досудовогослідства.   |   |   |   |
5 | Ознайомитися з порядком складання, формою основних процесуальних документів, використовуваних у своїй діяльності слідчими.   |   |   |   |
6 | Ознайомитися з порядкомпроведення допитів учасників кримінального процесу.   | У період практики |   |   |
7 | Ознайомитися з порядком обрання запобіжного заходу і допитом особи в якості підозрюваного.   | У період практики |   |   |
8| Ознайомитися з особливостями взаємодії слідчого з оперативними підрозділами РВ УМВС при розслідуванні кримінальних справ. | У період практики |   |   |
9 | Взяти участь у провадженні слідчих дій:відтворення обстановки і обставин події, обшук, огляд місця події, виїмка і т.д. | У період практики |   |   |
10 | Ознайомитися з порядком забезпечення слідчим права на захист особам, які берутьучасть у кримінальному судочинстві. | У період практики |   |   |
11 | Ознайомитися з порядком пред'явлення звинувачення у скоєнні злочину. | У період практики |   |  ...
tracking img