Hjpgjlsk xfce nf hj,jnb d gdlhjplsks

  • 07 дек. 2010 г.
  • 2239 Слова
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Начальник СДПЧ-9 м.Горохів
капітан служби ЦЗ
А.П. Горбань
«____»______________ 2010 року

ПЛАН-КОНСПЕКТ
для проведення занять з функціональної підготовки
з особовим складом чергового караулу СДПЧ-9 м.Горохів
на 06 грудня 2010 року

Тема: Розподіл часу та повсякденний порядок роботи підрозділу. Управління повсякденноюдіяльністю підрозділу.

Навчальна мета: вивчити дану тему з особовим складом чергового караулу СДПЧ-9 м.Горохів

Час: 30 хв.

Місце проведення: світлиця-клас СДПЧ-9 м. Горохів

Матеріальне забезпечення: план-конспект

Література: Наказ МНС 31.10.08р. № 794 ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ
ВНУТРІШНЬОЇ, ГАРНІЗОННОЇ ТА КАРАУЛЬНОЇ СЛУЖБ
МНС УКРАЇНИ.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯЗАНЯТТЯ:

1. Організаційний момент – 2 хв.
- перевірка присутніх;
- оголошення теми і мети занять, питань, які будуть вивчатися.

2. Перевірка знань – 3 хв.
- перевірка засвоєння раніше пройденого матеріалу.

3. Викладення матеріалу теми – 20 хв.
Питання, які вивчатимуться:

Питання та їх короткий змiст Методичнi вказiвки
Внутрішня служба – це система заходів, щовживаються для організації повсякденного життя та діяльності органів і підрозділів цивільного захисту та осіб рядового і начальницького складу цих структурних підрозділів відповідно до вимог цього Тимчасового порядку та інших нормативно-правових актів.
Внутрішня служба призначена для підтримання в органах і підрозділах цивільного захисту внутрішнього порядку та службової дисципліни, високого морально-психологічногостану, що забезпечує постійну готовність до дій за призначенням, якісне навчання особового складу, збереження його здоров'я, організоване виконання завдань.
Чітко організована внутрішня служба є дієвим засобом забезпечення постійної готовності до дій за призначенням та високої боєздатності підрозділів, обов’язковою умовою фахової підготовки особового складу та дотримання службової дисципліни.Високий рівень стану внутрішньої служби залежить від повсякденної вимогливості начальників усіх рівнів, добре організованого контролю за особовим складом, правильного його розміщення та чітко поставленої служби осіб добового наряду.
Зміст внутрішньої служби:
організація та підтримання внутрішнього порядку у підрозділах;
чітке виконання розпорядку дня;
добір, підготовка і несення служби добовимнарядом;
організація навчального процесу;
організація протипожежного захисту підрозділу;
проведення санітарно-гігієнічних заходів;
охорона навколишнього середовища.
Відповідальність за стан внутрішньої служби в органах і підрозділах цивільного захисту покладається на всіх прямих начальників, які повинні забезпечити організацію та виконання вимог внутрішньої служби і систематично перевіряти їїстан.
171. Служба караулів у підрозділах МНС здійснюється з урахуванням кількості відпрацьованого особовим складом часу в межах вимог чинного законодавства.
172. Служба караулів у пожежно-рятувальних підрозділах здійснюється в чотири зміни. Тривалість кожного чергування – 24 години. Перехід пожежно-рятувальних підрозділів на інший порядок несення служби визначається окремо. Порядок несення служби щодопрофесійної пожежної охорони погоджується з обласними, районними, міськими органами профспілок.
173. У бойовий розрахунок караулу пожежно-рятувального підрозділу забороняється призначати осіб, які не склали Присяги особового складу органів і підрозділів цивільного захисту, не мають відповідної підготовки, скоїли проступки, за якими ведеться розслідування, хворих, а також осіб, не підготовлених дослужби.
174. Особовий склад караулу пожежно-рятувального підрозділу забезпечується спорядженням, форменим і спеціальним обмундируванням, а також, у встановленому порядку, апаратами захисту органів дихання та зору.
Спеціальний одяг і спорядження закріпляються за кожною особою чергового караулу і підганяються за ростом.
Утримання техніки, озброєння й обладнання караулу в...
tracking img