Kursak

  • 03 апр. 2011 г.
  • 10108 Слова
Кабінет міністрів України Національний університет біоресурсів і природокористування
«Мукачівський аграрний коледж»

Курсова робота
з дисципліни:
«Технологія туристичної діяльності»
На тему:
«Інформаційні технології в туризмі.»

Підготував:
Студент групи ОТГ-31
Вачиля Станіслав

Мукачево 2011

План
Вступ
1.Автоматизація управління діяльністю турфірми
2.Інформаційні технології в туризмі
3. Інтернет-технології в туризмі
4. Офісні програми
5.Процес автоматизації турфірми
6. Сучасні системи бронювання
7. Рекламна індустрія в туризмі
Висновок
Література
Додатки1.Вступ
Актуальність теми- Актуальність даної теми в епохуінформатизації суспільства не викликає сумнівів. Інтернет уже перестав бути "дивовижною річчю в собі", кожна поважаюча себе фірма обзавелася виходом у мережу, поштовою скринькою, у багатьох є свої сторінки в мережі. Зараз сторінки на Україні мають більш 800 туркомпаній.
Деякі далекоглядні керівники почали розглядати Інтернет як засіб залучення клієнтів уже давно. Якщо в 1997 - 1998 роках рекламних сторінок в Інтернетібуло одиниці, у сезоні 1999 року в мережі рекламувалися 3-4 десятка компаній, то в 2000 році кількість рекламодавців на основних туристичних порталах складало більше двох сотень. По оцінках експертів, у літньому сезоні-2005 на рекламу в Інтернету російські туристичні агентства сумарно витрачали приблизно $35 - 40 тисяч щомісяця (це без обліку витрат на створення і підтримку власних сайтів). Запідсумками першого кварталу 2006 року сума подвоїлася. У порівнянні з загальним обсягом туристичної реклами в звичайних ЗМІ ця цифра невелика, але тенденція простежується досить чітко.
Активно розвиваються корпоративні системи бронювання через Інтернет. Швидко розвиваються в Інтернеті й глобальні системи бронювання туристичних послуг. Практично всі основні GDS - Amadeus, Galileo, Wordspan та іншінадають Інтернет-інтерфейс для своїх баз даних.
Таким чином, без Інтернету неможливо представити діяльність сучасної туристичної фірми, Інтернет використовується практично у всіх основних бізнесах-процесах всередині туристичної компанії, починаючи від пошуку і залучення клієнтів, в якості комунікаційного і маркетингового інструмента і закінчуючи формуванням турпродукта.
Актуальність цього дослідженняпідтверджується і тим, що дуже часто Інтернет-проекти туристичних фірм зазнають невдач через невміння правильно обрати технологічні засади реалізації даного проекту у відповідності до власних розмірів та потреб.
Метою даної роботи є дослідження різноманіття засобів інформаційного та рекламного характеру щодо просування послуг в Інтернеті та основі технології взаємодії з клієнтами та бізнес-партнерами,які сьогодні може застосовувати туристична фірма.
Завданням даної роботу є визначення можливостей застосування Інтернет-технологій в українському туристичному бізнесі та обґрунтування доцільності й економічної ефективності використання саме „інформаційної зброї” та рекламних можливостей у боротьбі за клієнтів.
Об‘єктом даного дослідження стала одна з провідних туристичних фірм України „КУТЕП-тур”,що дозволило автору охопити весь спектр туристичних послуг та проілюструвати проблематику та шляхи розвитку інформаційно-рекламних технологій на Україні на прикладі підприємства.
Предметом даного дослідження стали інформаційно-рекламні технології, що їх використовують в туристичному бізнесі вітчизняні тур-оператори, їх функціональні можливості та переваги.
Завдання: сформувати систему знань просучасні інформаційні технології, що використовуються в галузі соціально-культурного сервісу і туризму, та окреслити перспективи їхнього розвитку;
вивчити основи нових інформаційних технологій і їх вплив на успішне впровадження туристичного бізнесу;
опанувати знання про ринок сучасних комп'ютерних технологій, навчитися вибирати необхідний програмний продукт для...
tracking img