Lbgkjv

  • 01 марта 2011 г.
  • 1677 Слова
Міністерство освіти і науки України
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

Факультет психології

Кафедра соціальної психології та психології управління

ЗВІТ

про проходження переддипломної практики

Виконавець -
студент гр. ДС-10с-1з ____________ /Шитікова О.О./
“26” лютого 2010 р.підпис

Керівник практики від
організації
директор ____________ /Ситник О.І./
“26” лютого 2010 р. підпис

Робота перевірена і
допущена до захисту
викладач ____________ /Головата К.В./
“03” березня 2011 р. підпис

м. Дніпропетровськ2011р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ПРАКТИКИ

|ЗАХІД |ДАТА ПРОВЕДЕННЯ |
|Постановка основних завдань проходження практики |31. 01.2011 |
|Озайомлення з документацією психолога|01.02.2011 |
|Озайомлення з роботою та функціональними обовязками психолога |02.02.2011 |
|Знайомство з педагогічним колективом дитячого будинку |03.02.2011 ||Знайомство з вихованцями дитячого будинку |04.02.2011 |
|Вокремлення певної групи дітей для проведення дослідження |07.02.2011 |
|Збір первинної інформації щодо виокремленних дітей|08.02.2011 |
|Постановка основних завдань дослідження, обговорення їх з керівником практики |09.02.2011 |
|Підбір методичного метеріалу, необхідного для проведення дослідження |10.02.2011 |
| Обговорення з керівником практикиконкретних методик, запланованих для дослідження та їх затвердження |10.02.2011 |
| Вибір часу для проведення дослідження та підготовка приміщення |11.02.2011 |
| Власне проведення дослідження |11.02.2011 |
|Аналіз отриманих результатів |14.02.-18.02.2011 |
| Інтерпретація результатів дослідження |21.02.-24.02.2011 |
| 15. Написання звіту про проходження практики|25.02.2011 |
|16. Обговорення звіту з керівнико практики від дитячого будинку: питання щодо виконання всіх раніше |26.02.2011 |
|поставлених завдань, питання щодо окремих моментів результатів дослідження, питтання щодо рекомендацій | |
|психолога щодо постановки спілкування зпевними дітьми | |

ЗВІТ

про проходження переддипломної практики

завданням практики було проведення емпіричного дослідження

тема дослідження: «Особливості психологічних захистів та допінг-стратегій у підлітків-сиріт»

Об'єкт дослідження – поведінковий патерн...
tracking img