Ljkhbkybkl'k,o

  • 30 нояб. 2010 г.
  • 3202 Слова
Зміст
• Вступ
o 1. Види іміджу
o Товарний імідж
o 2. Імідж ділової людини (секретаря)
o 3. Імідж організації
o Висновок
o Література

Вступ

Англійське слово „імідж" означає не що інше, як „образ".

Імідж - це штучне створення неперевершеного образу. Зайве переконувати, наскільки важливим для секретаря-референта є створення іпідтримка власного позитивного „образу", тобто іміджу. Зрозуміло, що формується він поступово, завдяки наполегливій і постійній праці над собою, своїми професійними, діловими, особистими якостями, знаннями, манерами, одягом, зовнішністю і т. ін. Здобувається імідж, як правило, з часом, з досвідом роботи. А втратити його можна миттєво, майже із-за „дрібнички", своєчасно не відповівши на важливийдзвінок або лист, не відправивши факс, на якого чекають... Отже, секретарю потрібні відповідні знання, і не тільки як створити власний імідж, а й як його зберегти, примножити.

Імідж, що постійно не підкріплюється реальними значними справами, тане з часом, як сніг на весняному сонці. Для професіонала дуже важливий ефективний взаємовигідний контакт із навколишнім світом, тому визначною частиною йогоіміджу є:

висока самооцінка, впевненість у собі;

віра в доброзичливість Всесвіту і віра в добру людину;

соціальна й особиста відповідальність („я - причина всього позитивного і негативного в моєму житті");

бажання змінюватися й уміння ризикувати при здоровому почутті самозбереження.

Отже, для того щоб добитися успіху, треба весь час в кращу сторону змінювати особистий імідж, імідж своєїфірми.

Тема контрольної роботи - "Імідж ділової людини та організації".

Мета контрольної роботи - ознайомитися з поняттями іміджу, його видами, іміджем організації.

1. Види іміджу

Термін „імідж" стає більш змістовим і однозначним, коли його зміст і принципи побудови визначаються залежно від суб'єкта дослідження.

Імідж, як зазначають вчені, може бути: особистий, корпоративний і товарний.Особистий імідж.

Особистий імідж - це ваш образ. Ви не можете не мати іміджу. Хочете ви цього чи ні, оточуючі бачать те, що ви вибрали, щоб показати їм... Те, як ви йдете, сидите чи стоїте, є результатом навчання, темпераменту та умов, але те, як ви одягаєтесь, є результатом вашого особистого вибору.

Особистий імідж визначається складним набором внутрішніх і зовнішніх факторів, щоскладають самоімідж, бажаний і необхідний імідж.

Можна доповнити ще кілька можливих варіантів особистого іміджу, а саме: дзеркальний, реальний, ідеальний, множинний і створений.

Так, дзеркальний імідж - це наше уявлення про себе; реальний імідж - погляд на себе збоку; ідеальний імідж - ідеалістична точка зору на об'єкт, що розглядається; множинний імідж - сукупність ряду ознак, що характеризують ісимволізують єдине утворення; створений імідж - образ об'єкта, що утворився після проведення іміджмейкерської компанії.

Корпоративний імідж.

У якості носіїв корпоративного іміджу виступають організаційно-діяльнісні засоби. Імідж потрібен корпорації для того, щоб люди усвідомлювали і оцінювали її роль у економічному і соціально-політичному житті конкретного регіону. Корпорація має прославлятися не лише своєюпродукцією чи послугами, а й своїм „его", що формується у свідомості оточуючих як суспільний об'єкт.

Товарний імідж

В якості носіїв товарного іміджу виступають матеріальні та виробничо-діяльнісні засоби: матеріали, товари, групи виробів тощо.

Кожен із названих видів іміджу повинен бути керованим. Специфіка управління іміджем полягає в сукупному і синхронному функціонуванні таких йогоскладових:

можливостей самого об'єкта іміджування;

вимог до вирішення завдань іміджування;

вимог до каналу, по якому буде „проходити" іміджування;

вимог аудиторії щодо іміджованого об'єкта.

Крім названих видів іміджу використовуються ще й такі:

Імідж політика - образ-замінник політичного діяча.

Імідж бізнесмена - семіотичний замінник особистості...
tracking img