Matematika

  • 21 февр. 2011 г.
  • 154607 Слова
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ За редакцією С.І.Гургули, В.М.Мойсишина
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Івано-Франківськ

2008

2 УДК 51(075.8) Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист від 3 жовтня 2007р. № 1.4/18-Г-1609) ББК 22.11 Т 36
А в т о р и: С.І. Гургула, В.М.Мойсишин,В.О.Воробйова, К.В.Гресько, І.М.Гураль, Л.І.Камаєва, Т.Г.Лавинюкова, Д.Д.Матієшин, Л.А.Мойсеєнко, М.М.Осипчук, Я.І.Савчук, І.Р.Тимків, В.В.Тирлич, Л.В.Шегда, В.Д.Яцишин Р е ц е н з е н т и: Маслюченко В.К. – докт. фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри математичного аналізу Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича; Никифорчин О.Р. – канд. фіз-мат. наук, доцент, завідувач кафедри алгебри тагеометрії Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника; Приймак В.І. – докт. економічних наук, канд. фіз.-мат. наук, професор кафедри інформаційних систем у менеджменті Львівського національного університету ім. І. Франка.

Т 36 Тестові завдання з вищої математики: Навчальний посібник / С.І. Гургула, В.М. Мойсишин, В.О. Воробйова та ін.; За ред. С.І. Гургули, В.М. Мойсишина.– Івано -Франківськ: Факел, 2008. – 737 с. Збірник містить 200 теоретичних питань та 3350 тестових завдань, що охоплюють весь нормативний курс вищої математики для технічних ВНЗ і призначені для тестового контролю знань та умінь студентів.

ISBN 978-966-694-082-0

ББК 22.11 © С.І. Гургула, В.М. Мойсишин, В.О. Воробйова та ін., 2008

3

Зміст
Вступ___________________________________________ 7 Розділ 1Лінійна алгебра та аналітична геометрія ______ 9 1.1 Теоретичні питання ______________________ 9 1.2 Тестові теоретичні завдання ______________ 11 1.3 Тестові практичні завдання _______________ 44 Розділ 2 Вступ до математичного аналізу. Диферен ціальне числення функцій однієї змінної ____ 143 2.1 Теоретичні питання ____________________ 143 2.2 Тестові теоретичні завдання _____________ 145 2.3 Тестовіпрактичні завдання ______________ 167 Розділ 3 Комплексні числа. Многочлени. Інтегральне числення функцій однієї змінної ___________ 199 3.1 Теоретичні питання ____________________ 199 3.2 Тестові теоретичні завдання _____________ 201 3.3 Тестові практичні завдання ______________ 223 Розділ 4 Диференціальне числення функцій декількох змінних ________________________________ 304

4 4.1 Теоретичніпитання ____________________ 304 4.2 Тестові теоретичні завдання _____________ 305 4.3 Тестові практичні завдання ______________ 317 Розділ 5 Диференціальні рівняння _________________ 372 5.1 Теоретичні питання ____________________ 372 5.2 Тестові теоретичні завдання _____________ 373 5.3 Тестові практичні завдання ______________ 386 Розділ 6 Ряди ___________________________________ 425 6.1Теоретичні питання ____________________ 425 6.2 Тестові теоретичні завдання _____________ 426 6.3 Тестові практичні завдання ______________ 441 Розділ 7 Інтегральне числення функцій декількох змінних. Елементи теорії поля _____________ 495 7.1 Теоретичні питання ____________________ 495 7.2 Тестові теоретичні завдання _____________ 496 7.3 Тестові практичні завдання ______________ 527 Розділ 8 Елементитеорії рівнянь математичної фізики _________________________________ 564 8.1 Теоретичні питання ____________________ 564 8.2 Тестові теоретичні завдання _____________ 564 8.3 Тестові практичні завдання ______________ 572

5 Розділ 9 Теорія функцій комплексної змінної. Операційне числення ____________________ 593 9.1 Теоретичні питання ____________________ 593 9.2 Тестові теоретичні завдання _____________594 9.3 Тестові практичні завдання ______________ 608 Розділ 10 Теорія ймовірностей та математична статистика ____________________________ 672 10.1 Теоретичні питання ___________________ 672 10.2 Тестові теоретичні завдання ____________ 674 10.3 Тестові практичні завдання _____________ 697 Література _____________________________________ 736

6

Розділи...
tracking img