Praktika

  • 16 февр. 2011 г.
  • 1874 Слова
Vienos klasės mokinių anketinė apklausa ir tyrimo duomenų analizė

Tyrimo tikslas: ištirti realią sveikatos ugdymo situaciją.

Tyrimo metodai: anketinė apklausa.
Anketavimas vyko 2011 metų sausio 26 dieną Lukiškių vidurinėje mokykloje. Tai buvo 6 klasės moksleiviai.
Anketavime dalyvavo 13 klasės mokinių. Iš jų 9 merginų ir 4 vaikinai.
Daugumai mokinių 12metų, likusiems – 11 metų, ir dniem mokiniam 13 metų. Beveik visi klasės mokiniai gyvena miestuose – 11, ir du mokiniai gyvena miestelyje. Gyvenančių kaime nėra.
Ne visi 6 klasės mokiniai savo sveikatą vertina kaip puikią, 3 mokiniai vertina save nelabai sveikais ir tik viena moklseive vertina savo sveikatą silpną. Galima teigti, kad tėvai ne visi rūpinasi savo vaikų sveikata.
Per savodviejų praktikos mėnesių pastebėjau, kad dauguma vaikų yra energingų, aktyvių, dauguma lanko sporto būrelių ir mokiniai priskiriami prie pagrindinės kūno kultūros grupės. Viena mergaitė, kuri mano kad yra silpnos sveikatos, pastebėjau, kad ji labai greitai pavargsta ir išsėdėti visą pamoką jai labai sunku.
Mokinių apklausa parodė, kad 8 klasės vaikai jaučiasi pakankamai laimingi. 3mokiniai nesijaučia save laimingais ir visiškai nelaimingais jaučiasi 2 klasės mokiniai. Kyla klausymas kodėl tokie jauni mokiniai jau turi kažkokių problemų, dėl kurių jie jaučiasi nelaimingais ir labai nelaimingais, o juk dauguma savo sveikatą vertina kaip puikią. Galima padaryti išvadas, kad vaikams svarbiausia jų gyvenime ne sveikata, o laimė, rūpinimas nuo tėvų. Toje klasėje yra vaikų iš nepilnosšeimos. Keli mokiniai turi patėvius. Ir kaip man pasakoja viena mergaitė, kad dažnai patėvis ją skriaudžia ir net mama ne visada užstuoja. Vaikai stengėsi nerodyti savo skausmo, bet kartais per pamokas pamatai jų liūdnas akis ir darosi taip skaudu širdyje. Bet klasėje niekas nesityčioja dėl to, kad kažkieno šeima yra nepilna, ar neturtinga. Vaikai yra labai draugiški, supratingi ir padeda vienaskitam. Vaikai labai atviri. Toje klasėje aš buvau klasės auklėtoja ir jie mane labai pamylėjo, visada apkabindavo kai sutikdavo, dovanojo net dovanas per Naujuosius ir per mano gimtadienio proga. Mes labai dažnai kalbėjome su vaikais apie juos, jų užsiemimus, ką mėgsta veikti laisvalaikį ir kokie jų norai. Aš mielai juos išklausydavau ir man buvo labai malonu, kad vaikai taip su mielu noru viskąpasakoja.

Į klausimą apie agresijos dažnumą nuomonės pasiskyrstė labai įdomiai. 9 moksleiviai tik kartais yra agresyvūs, 1 - retai arba visai nepatiria tokių jausmų ir 3 mokiniai yra beveik nuolat agresyvūs. Jų kasdienį agresyvumą aš pastebėjau per savo pamokas. Agresyvumas yra vienas iš žmogaus bruožų, jo intensyvumas, apraiškos priklauso nuo žmogaus individualių charakterio savybių,temperamento, auklėjimo. Mūsų informacinės visuomenės laikais, kai dauguma televizijos programų netgi propaguoja įvairias smurto apraiškas, agresyvumas tapo kažkokia norma. Paaugliai turi galimybę naudotis įvairia medžiaga internetu, dažniausiai be jokių apribojimų. Kovojant su agresyvumu, žalingais įpročiais pirmiausia reikia kovoti su priežastimis, tai yra su žalingos informacijos šaltiniais.Reikalinga sveiko gyvenimo būdo kompanija, kuri nebūtų apribota vien tik kalbomis.
7 mokiniai retai ar niekada elgiasi priešingai nei reikalaujama. 4 mokiniai priešingai elgiasi tik kartais ir 2 dažnai nesilaiko elgesio taisyklių. Tas klausimas buvo labai panašus į praitą. Atsakymai irgi pasidalijo panašiai. Kol jie dar mokosi mokykloje už juos atsako tėvai, mokytojai. Per savo vedamas pamokasaš pastebėjau, kad elgėsi agresyviai tik tie mokiniai, kuriems trūksta dėmesio šeimoje, kurių sunkūs santykiai šeimoje. Klasėje yra vaikų, kur aiškiai matosi, kad vaikas šeimoje yra lepinamas ir jam leidžiama per daug. Šis vaikas niekam nenusileisdavo ir niekad nepratylėdavo, į pastabas reaguodavo retai.
Į klausimą dėl kokių priežasčių preleidi pamokas, vaikai atsakė nevienodai. 8 klasės...
tracking img