Psychological consultant

  • 31 марта 2011 г.
  • 934 Слова
Особливості емоційної та мотиваційної сфери осіб, які займаються творчою діяльністю.
Існують різні підходи до вивчення творчих здібностей. Психодинамічний підхід, а саме З.Фрейд, вважає творчуактивність результатом сублімації статевого потягу на іншу сферу діяльності.
Мистецтво, як вважає Фройд, —ілюзія, що відводить від життя за допомогою фантазії. Мистецтво збуджує нас як слабкий наркотик і даєнам тимчасове сховище від труднощів. Його вплив не настільки сильний щоб дати нам забуття реальної злиденності. Естетична діяльність не допомагає в наших стражданнях, але дає знач­ну компенсацію. Фройдтвердить, що сублімація інстинкту є дуже помітною рисою культурної еволюції і робить можливими вищі розумові дії, наукову, худож­ню, ідеологічну активність, щоб відігравати таку важ­ливу роль уцивілізованому світі. Крім того важливим залишається і те що для розуміння мистецтва в цих фантазіях заключається джерело, з якого вони беруться. Потрібно сказати, що фантазує тільки незадоволений. Незадоволені бажання –стииули для фантазії. Кожна фантазія – це коректив до незадовільної дійсності. Тому Фрейд вважає що в основі поетичногої творчості , так само як в основі снів та фантазій, лежать незадоволенні бажання, часто такі,яких ми соромимось. [2]
Гуманістичні психологи (А.Маслоу, Г.Оллпорт, К.Роджерс) вважають джерелом творчості мотивацію особистісного зростання, потребу людини в самоактуалізації, прагнення “статитим, що закладено в людській потенціальності”.
Маслоу припустив, що всі потреби людини вродженні, чи інстинктивні, і що вони організовані в ієрархічну систему приорітету чи домінування. Потреби в порядкуїх черговості:
- фізіологічні потреби;
- потреба у безпеці та захисті;
- потреба в приналежності та любві;
- потреба в самоповазі;
- потреба самоактуалізації, чи потреба особистісноговдосконалення[7]
В основі цієї ієрархії лежить припущення що домінуючі потреби, розташовані внизу (перші з перелічених), повинні бути більш меш задоволенні для того щоб...
tracking img