Rfid

  • 28 нояб. 2010 г.
  • 972 Слова
621.396.61

Кушнір Дмитро Сергійович

ВСТАНОВЛЕННЯ СПРАВЖНОСТІ КОРИСТУВАЧІВ КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ НАОСНОВІ РАДІОЧАСТОТНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ.

Ідентифікатор представляє собою деякийпристрій чи признак, по якому розпізнається об’єкт. Ідентифікаторами можуть бути: рядок символів, картка з штрих-кодом, різноманітні безконтактні радіотеги, proximity-карти, брелки Touch memori итому подібне[1].
Ідентифікація - це процес розпізнання об’єкта або суб’єкта по його ідентифікатору. Ідентифікатор об’єкта пред’являє зчитувачу, котрий зчитує та передає в систему йогоіндивідуальній код для проведення процедури розпізнання[1].
До технологій автоматичної ідентифікації відносяться: шрих-кодова ідентифікація; біометрична ідентифікація; радіочастотна ідентифікація; карточні технологіїідентифікації.
Система радіочастотної (РЧ) ідентифікації використовує радіохвилі. До РЧ-систем відносяться активні та пасивні системи. Найбільш цікавими для рішення задач ідентифікації є пасивнісистеми. Пасивні системи РЧ-системи складаються з трьох основних частин – рідер, пасивна мітка та комп’ютер. Мітка в свою чергу складається з антенної котушки та інтегральної мікросхеми, котра міститьнайпростішої модуляції і енергонезалежну пам’ять. Мітка отримує енергію від змінного електромагнітного поля (радіохвиль), що створює рідер. Цей радіосигнал називається транспортним сигналом. Колирадіочастотне поле пронизує котушку антени створюється змінній струм. Саме цей ефект и використовується для живлення мітки. Інформація, записана в мітці передається рідеру. Радіочастотна синусоїдальна хвиля генеруєтьсярідером для передачі енергії мітці і здобуття даних від нього. Існуючи РЧ-системи використовують частоти 145 кГц і 13,56 мГц. На вищих частотах теж є системи РЧ ідентифікації, але методи зв'язку інші.Наприклад, на частоті 2.45 гГц використовується радіозв'язок[2].
Для здійснення радіочастотної ідентифікації об’єкту на ньому закріплюється радіочастотна...
tracking img