Studierea mixului de marketing

  • 03 марта 2011 г.
  • 9607 Слова
TEMA: Studierea mixului de marketing
1. Politica de produs (1.1-1.3)
2. Politica de preţ (2.1-2.4)
3. Politica de distribuţie (3.1-3.2)
4. Politica de promovare (4.1-4.2)

1. STUDIEREA PRODUSULUI

1.1. Testarea conceptului de produs

Ideile atrăgătoare trebuie transformate în concepte de produs apte de a fi supuse testării. Trebuie să facem deosebire între ideea de produs,conceptul de produs şi imaginea produsului. Ideea de produs reprezintă un produs potenţial pe care firma l-ar putea oferi pe piaţă. Conceptul de produs reprezintă o versiune elaborată a ideii exprimată în termeni semnificativi pentru consumator. Imaginea produsului reprezintă părerea pe care consumatorii şi-o fac despre un produs actual sau potenţial.
Operaţiunea de testare a conceptelorconcurente se efectuează pe un eşantion reprezentativ de consumatori vizaţi. Conceptele pot fi prezentate simbolic sau fizic. O descriere în cuvinte sau imagini a acestora este suficientă, deşi precizia unui test conceptual este cu atât mai mare cu cât stimulii sunt mai evidenţi. Consumatorilor li se prezintă o versiune elaborată pentru fiecare concept în parte.
Consumatorilor li se cere sărăspundă la următoarele întrebări în legătură cu conceptul de produs:
1. Vă sunt clare avantajele produsului şi le consideraţi credibile ? Răspunsul indică gradul de comunicabilitate şi credibilitate a conceptului. Dacă rezultatul obţinut este scăzut, conceptul trebuie revizuit.
2. Consideraţi că produsul vă rezolvă o problemă sau vă satisface o anumită nevoie? Prin aceasta se măsoară intensitateanevoii. Cu cât nevoia este mai puternică, cu atât este mai mare interesul aşteptat din partea consumatorilor.
3. Alte produse vă pot satisface în prezent aceeaşi nevoie? Prin aceasta se măsoară decalajul dintre noul produs şi produsele existente. Cu cât acesta este mai mare, cu atât interesul consumatorilor este mai mare. înmulţind intensitatea nevoii cu mărimea decalajului se obţine un scornevoie-decalaj. Cu cât acesta este mai mare, cu atât interesul aşteptat al consumatorilor este mai mare. Un scor mare, nevoie-decalaj, înseamnă că persoana care consumă produsul consideră că acesta îi satisface o nevoie puternică şi că el nu este mulţumit de alternativele existente.
4. Consideraţi că preţul este rezonabil în raport cu valoarea ? Prin aceasta se măsoară valoarea percepută. Cu cât eaeste mai mare, cu atât este mai mare şi interesul consumatorilor.
5. Aţi cumpăra produsul (în mod sigur, probabil, probabil nu, cu siguranţă nu)? Prin aceasta se măsoară intenţia de cumpărare. Ar fi de aşteptat ca aceasta să fie mare pentru consumatorii care au dat un răspuns pozitiv la cele trei întrebări anterioare.
6. Cine va folosi produsul? Unde şi cât de des va fi folosit? Răspunsurile îlindică pe utilizatorii vizaţi, ocaziile de cumpărare şi frecvenţa cumpărării.
În continuare, marketerul recapitulează răspunsurile la întrebări, apreciind dacă conceptul îi atrage sau nu pe consumatorii potenţiali. Nivelul intenţiei de cumpărare şi scorul nevoie-decalaj pot fi comparate cu normele corespunzătoare categoriei respective de produse, pentru a vedea dacă noul produsul va fi unsucces, un eşec sau va avea o soartă incertă. Un producător de bunuri alimentare de exemplu, respinge conceptul oricărui produs pe care afirmă că l-ar cumpăra cu siguranţă mai puţin de 40% din consumatorii chestionaţi. În cazul în care conceptul pare a avea succes, răspunsurile la întrebările anterioare dau informaţii şi despre produsele concurente, consumatorii care constituie ţinta cea mai bună etc.1.2. Metode de testare a pieţei pentru bunurile de larg consum si de consum producţiv

Teste de piaţă pentru bunurile de larg consum

Atunci când testează produsele, firma doreşte să estimeze patru variabile şi anume: cumpărarea de probă, prima reachiziţie, adoptarea produsului şi frecvenţa cumpărării. Ea speră să obţină niveluri superioare pentru toate aceste variabile, în unele cazuri...
tracking img