Sugar

  • 16 марта 2011 г.
  • 5901 Слова
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ КИЇВСЬКОГО ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО КОЛЕДЖУ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДПС УКРАЇНИ

Реферат

з дисципліни «Політологія »

на тему: «Пилип Орлик та його "Конституція"»

Виконав студент групи
ФКП-31Ільніцький Володимир

м. Кам’янець-Подільський
2010

ЗМІСТ 

1. Вступ 
2. Тяжкий тягар П. Орлика 
2.1. Основні положення Конституції 
2.2. Екзильний гетьман 
3. Конституція Пилипа Орлика 
3.1. Присяга гетьмана Орлика 
4. Висновок 
5. Література

Вступ 

У 1710 році обрано гетьманом генерального писаря Пилипа Орлика. Це був один із найвидатніших діячівХVІІ-ХVІІІ ст., самовідданий український патріот, який усе життя присвятив боротьбі за незалежність України. Він походив із чеського роду, одна лінія, що подалася до Польщі. Він народився 1672 року на Віленщині, вчився в Києво-Могилянській колегії і був учнем славетного вченого Стефана Яворського, що був пізніше «місцеблюстителем» патріаршого престолу в Москві. Орлик працював у ГенеральнійВійськовій Канцелярії, де його пізнав і оцінив Мазепа. З 1700 року став він генеральним писарем і одним із найближчих і найбільш довірених людей гетьмана. Він належав до нової формації Мазепиних співробітників, не зв'язаний з родовою старшиною (крім шлюбу з дочкою Полтавського полковника Герцика) і всім був зобов'язаний гетьманській ласці. Довгий час він єдиний був утаємничений у політичні плани Мазепи й залишивсявірним йому до смерті. 
2. Тяжкий тягар П. Орлика 
Обрання на гетьмана в 1710 році було не тільки почестю для Орлика, воно було великим тягарем, тим більше, що не дістав він нічого зі скарбів Мазепи і весь час повинен був витрачати власні гроші. 
2.1. Основні положення Конституції 
В день виборів Орлика була схвалена державна Конституція під назвою «Конституція прав і свободи ЗапорізькогоВійська». 
Основний пункт її — проголошення незалежності України від Польщі та Москви. 
Другим пунктом було встановлення козацького парламенту, який мав скликатися тричі на рік; крім Генеральної старшини до нього мали входити представники від Запоріжжя та по одному представникові від кожного полку. Гетьман мав радитися з ними “ о всяких ділах публічних” . Права гетьмана значно обмежувалися . Установлювавсясуворий розподіл між державним скарбом і коштами , які були в особистому розпорядженні гетьмана . Ліквідовувалися державні монополії , оренди й відкупи; заборонялося чинити утиски сільському населенню. Конституція пройнята демократичним духом, вона є однією з найвизначніших пам’яток політичної думки того часу. 
Козацький парламент обмежував владу гетьмана і робив з України конституційну державу. КарлXII підтвердив схвалену конституцію і став гарантом незалежності України, ця конституція, в якій гармонійно поєднано інтереси гетьманату, селян, як провідної верстви України, та Запоріжжя, як її військової сили, була в той же час маніфестом державної волі української нації, перед цілим культурним світом, була: «вікоповним пам'ятником української державно-політичної думки», — так характеризуєБендерську конституцію О. Оглоблин. 
Конституція обмежувала права гетьмана на користь старшинської аристократії і точно встановлювала, якими прибутками може користуватися гетьман. Конституція приділяла увагу також становищу міщан, посполитих та козаків — «людей убогих». В цілому була вона перемогою старшинської аристократії над гетьманським абсолютизмом і, за виразом О. Оглоблина, була «другою поразкою . . .гетьмана Мазепи після Полтавської катастрофи, яка завдала великого удару гетьманській владі».До цього можна додати, що поява її, негайно після Полтавської катастрофи, може в значній мірі пояснити, чому саме плани великого гетьмана зазнали поразки: вона свідчить, що він не мав під собою твердого ґрунту, не мав середовища, на яке міг спиратися, не мав і тієї сили,...
tracking img