Transoprt rasheti

  • 20 дек. 2012 г.
  • 664 Слова
TRANSPORTA UN SAKARU INSTITŪTS
TRANSPORTA UN LOĢISTIKAS FAKULTĀTE

KURSA DARBS

Studiju kursā: Iepirk. un rez. loģistika
Darba tēma: Uzdevumu risinājums.Studiju grupa:

Studējošais(ā):

Izpildes datums:

Autora paraksts:
Darba vadītāja piezīmes:Vadītājs: Asistente, Mg.oec. Baranova Ludmila

Darbavērtējums: __________ ______________ ______________________
(vērtējums) (datums) (pasniedzēja paraksts)

Rīga, 2012.

Задача 1.
Постройте график,отражающий изменение уровня транспортных запасов.По исходным данным (Табл.1) определите:
* время нахождения ресурсов в пути (tср), сутки;
* средний запас (Qср), тонны;
* среднесуточную отгрузкуресурсов (qср), тонны.

Таблица 1
Данные для построения графика изменения уровня транспортных запасов за расчётный период
№ | Дата отправки, т | Количество, т | Время в пути, сутки |
1 | 1 | 10 |3 |
2 | 2 | 30 | 5 |
3 | 3 | 20 | 4 |
4 | 6 | 40 | 3 |
5 | 7 | 20 | 2 |
Итого: | | 120 | |

(1.11.)
tср.=i=1n(Qi*ti)QΣ=10*3+30*5+20*4+40*3+20*2120=3.5 сутки,
где tср- время нахожденияресурсов в пути, сутки; Qi-количество, т; ti- время в пути, сутки; QΣ-сумма количества.
(1.12.)
Qср.=i=0n(Qi*ti)T=42010=42 т.,
где Qср.- средний запас, тонны; Qi-количество, тонны; ti- время впути, сутки; T-период времени.

(1.13.)
qср.суточн.=QΣT=12010=12 т.,
где qср.суточн- среднесуточную отгрузку ресурсов, тонны; QΣ-сумма количества; T-период времени.


Задача 2.План годового выпуска продукции производственного предприятия составляет D единиц, при этом на каждую единицу готовой продукции требуется N единицы комплектующего изделия. Известно, что...
tracking img