Vuzvolna borotba 1917r.

  • 09 дек. 2010 г.
  • 2897 Слова
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Шполянського РВ ГУ

МНС України в Черкаській області

капітан внутрішньої служби
О.А. Пластун“____” ____________ 2006 року

ПЛАН-КОНСПЕКТ

для проведення практичного заняття з гуманітарної підготовки
з особовим складом чергових караулів СДПЧ-16

ТЕМА . Визвольна боротьба українського народу 1917 – 1920 рр.

Навчальна мета:
- Закріпити знання у особового складу про визвольну боротьбу українського народу 1917 – 1920 рр

ЧАС: 1 год.

Місце проведення: учбовий клас.

ЛІТЕРАТУРА:1. Історія України. Курс лекцій. - К., 1991. - Т.2. - С. 328 - 355.
2. История второй мировой войны 1939-1945. - М., 1975. - Т. 4. - С. 80 - 90.
3. Субтельний О. Україна: історія. - К., 1993.
4. Сторінки історії України: ХХ століття. - К., 1992. - С. 155 - 170.
5. История Украинской ССР. - К., 1984. - Т. 8. - С. 17 - 25, 41 - 53, 243 - 251, 354 - 373, 391 - 403.

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:література.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ:

І. Організаційний момент – 5 хв.
- перевірка присутніх;
- оголошення теми і мети занять, питань, які мають вивчатися.

ІІ. Конроль знань – 5 хв.
- перевірка засвоєння райніше пройденого матеріалу.
ІІІ. Викладення матеріалу теми – 25 хв.

Перемога Лютневої демократичної революції поклала край багатовіковому монархічному режимові династіїРоманових і висунула на передній план завдання:
Питання про самовизначення України опинилося в епіцентрі політичної боротьби майже одразу після революції.
Тимчасовий уряд та керовані есеро-меншовиками Ради, обстоюючи унітарну форму російської держави, визнавали за Україною тільки право на національно-культурну автономію.
Це не відповідало вимогам часу. Тепер на порядок деннийпостало питання виборення національно-територіальної автономії. Воно було програмною установкою більшості політичних партій України.
Забезпечити втілення цієї підвалини національного розвитку була покликана Центральна Рада, утворена українською національною демократією 4 березня 1917 р. В її створені брали участь майже всі демократично налаштовані сили України: інженери, вчителі,кооператори, науковці, студенти, робітники, православне духовенство.
Ключову роль в становлені та зміцненні Центральної Ради відіграли 3 провідні українські партії:
Саме на основі програмних документів цих партій були визначені головні напрямки діяльності Центральної Ради в галузі економіки, політики, культури, національних відносин.
Обраний головою Центральної Ради історикМ.С.Грушевський цілеспрямовано відстоював національно-територіальну автономію, як базовий принцип державотворення. Його позицію підтримали 1500 делегатів Всеукраїнського національного Конгресу, який проходив 5-7 квітня в м. Києві. В рішеннях Конгресу наголошувалось: “…тільки національно-територіальна автономія України в змозі забезпечити потреби українського народу і всіх інших народів, що живуть на українськійземлі”.
Враховуючи такі думки українського населення Центральна Рада звернулася до Тимчасового уряду з проханням схвалення автономістського курсу. З цією метою у травні 1917 року до Петрограду виїхала представницька делегація на чолі з В.Винниченком, М.Ковалевським, С.Єфремовим – керівниками найвпливовіших українських партій. Але Тимчасовий уряд відкинув прохання українців, що загострилоукраїнсько-російські відносини.
Підтримавши політичний курс Центральної Ради та ввівши до її складу своїх представників, національний Конгрес, військовий селянський і робітничий з’їзд перетворили її з партійного клубу в законний (легітимний) представницький орган, який виражав інтереси всіх верств населення України.
Справа ускладнювалася тим, що в самій...
tracking img