Vyutatuoto fidsd

  • 22 марта 2011 г.
  • 6556 Слова
VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS
VERSLO VADYBOS FAKULTETAS

PAŽINTINĖS PRAKTIKOS ATASKAITA

Atliko: Inga Andrijauskaitė VV-05/5
Tikrino: N.Šukelienė

Vilnius, 2007

TURINYS
ĮVADAS 3
ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA 4
ĮMONĖS REGISTRAVIMAS 6
ĮMONĖS VEIKLĄ SĄLYGOJANTYS IŠORĖSAPLINKOS VEIKSNIAI 8
ĮMONĖS VADYBINĖ STRUKTŪRA 10
ĮMONĖS VEIKLOS PLANAVIMAS, KONTROLĖ, SKATINIMAS 13
ĮMONĖS KAŠTŲ, PELNO (NUOSTOLIO) APSKAIČIAVIMAS 16
IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 23
LITERATŪRA 24
PRIEDAI 25

ĮVADAS

Praktikos tikslai:
← Charakterizuoti įmonę UAB ,,Wavin Baltic“ ir jos veiklą.
← Išnagrinėti pagrindinius įmonės veiklos principus.
← Praktiškaisusipažinti su verslo organizavimu bei veiklos valdymo procesu UAB ,,Wavin Baltic “.
← Išsiaiškinti kaip ekonomikos ir vadybos teorijos žinios taikomos praktikoje.
← Išmokti vertinti ir aprašyti savo bei visos įmonės veiklos rezultatus.

Praktikos uždaviniai:
← Charakterizuoti įmonę UAB ,,Wavin Baltic“.
← Išsiaiškinti, kaip registruojama įmonė: ruošiami dokumentai, kokiajų pateikimo registravimui tvarka, kas atlieka su registravimu susijusius darbus.
← Išsiaiškinti UAB ,, Wavin Baltic” veiklą sąlygojančius išorės, vidinės aplinkos veiksnius.
← Išanalizuoti įmonės vadybinę struktūrą.
← Susipažinti su įmonės veiklos planavimu.
← Išsiaiškinti kaip praktiškai skaičiuojami kaštai, pelnas, nuostolis.
← Patirtos naudos mokomosios praktikosmetu įvertinimas.

ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA

UAB ,, Wavin Baltic“ yra vienas didžiausių plastikinių vamzdžių gamintojų Lietuvoje.
Jau prieš 50 metų Olandijos Zvolės miesto Vandentvarkos departamento direktorius J.C. Kelleris susirūpino, kad surūdiję metaliniai vamzdynai kenkia vandeniui, o kartu ir žmogaus sveikatai. Pradėjęs tirti plastiko panaudojimo galimybes vamzdžiams gaminti,jis tapo koncerno Wavin įkūrėju.
2005 metais pramoninis koncernas Wavin jau atšventė įspūdingą 50-ąjį sėkmingos veiklos jubiliejų. Ne kiekvienas gamintojas gali didžiuotis tokia ilgalaike sėkme. Pradėjęs veiklą 1955 metais, Wavin išaugo į vieną didžiausių plastikinių vamzdžių gamintoją Europoje. Šiuo metu koncerne dirba apie 6500 darbuotojų, atstovybės ir gamyklos veikia apie 27-iose Europosšalyse, o metinė apyvarta viršija 1,3 milijardą eurų.
1992 metais Wavin pradėjo veiklą Baltijos šalyse. 1996 metais Vilniuje įkurta gamykla Wavin Baltic bei prekybos atstovybė šalia Talino, vėliau ir Rygoje. Baltarusijoje bei Kaliningrado srityje dirba Wavin Baltic pardavimo vadybininkai, o prekyba vykdoma per vietinius atstovus – didmenininkus.
Už visos grupės veiklą Baltijos regioneatsakinga koncerno gamykla Vilniuje. Šiuo metu įmonėje dirba 135 darbuotojai. Įmonė gamina plastikinius vamzdžius vidaus ir lauko kanalizacijai, PVC slėgio vamzdžius, bei vamzdžius kabelių apsaugai. Taip pat bendrovė importuoja “Wavin” produkciją iš kitų pramoninės grupės gamyklų, bei eksportuoja vamzdžius į Latviją, Estiją, Rusiją ir Baltarusiją. Įmonė yra Wavin grupės narė ir priklausoŠiaurės-Rytų padaliniui, kurį valdo Danijos įmonė "Nordisk Wavin".
Rinka: Lietuva, Baltarusija, Kaliningrado sritis, Latvija, Estija, Wavin grupės įmonės arba įmonės teritorijoje pagal atskirą susitarimą.
Veikla vykdoma adresu: Kirtimų g. 45, LT-02244 Vilnius, Lietuva.
UAB Wavin Baltic įmonės direktorius yra Virginijus Ramanauskas.

Karjeros galimybės
UAB „Wavin Baltic“ – taisparčiai auganti, patikima įmonė, turinti ne tik sėkmingos veiklos istoriją, bet ir aiškią ateities strategiją. Tai įmonė, kurioje vyrauja atvira ir tarpusavio pasitikėjimu bei pagarba grindžiama darbo aplinka, kurioje visada pritaps ir savo siekius gebės realizuoti motyvuoti, iniciatyvūs ir kompetentingi darbuotojai.

Bendrovė yra juridinis asmuo, turintis sąskaitas Lietuvos Respublikoje ir...
tracking img