Xcxcxcxxc

  • 10 февр. 2011 г.
  • 28028 Слова
міністерство україни з питань надзвичайних ситуацій

Академія цивільного захисту України

Львівський інститут пожежної безпеки

О.В. Тарахно, К.В. Жернокльов, В.М.Баланюк

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ
з курсу
"Теорія розвитку та припинення горіння"

Харків 2004
УДК 614.841
ББК
Т -

Лабораторний практикум з курсу "Теорія розвитку та припинення горіння" /Упорядники: О.В.Тарахно,К.В.Жернокльов, В.М.Баланюк. - Харків: АЦЗУ, 2004. – 196 с.

|Рецензенти: |Курко К.В. - доцент кафедри хімії ХДПУ ім. Г.С. |
| |Сковороди; |
| |Кірєєв О.О. - доцент кафедри фундаментальних дисциплін АЦЗУ |

Безпека праці та правила надання першоїдопомоги при роботі в лабораторії

1) До роботи в лабораторії допускаються особи, що пройшли первинний інструктаж із безпеки праці. Виконання поточної роботи здійснюється після інструктажу і відповідного запису в журналі з техніки безпеки.
2) До виконання роботи допускаються особи, що знають мету і порядок проведення роботи, знайомі із улаштуванням та призначенням лабораторного устаткування.
3) Припроведенні роботи слід точно додержуватись порядку її проведення. Безпосереднє виконання допускається після дозволу викладача. Із незрозумілих питань, що з’являються під час роботи, звертатись по допомогу до викладача.
4) Всі роботи із легкозаймистими (ЛЗР) і горючими рідинами (ГР) проводять у витяжній шафі при робочій вентиляції.
5) Категорично заборонено користуватись відкритим полум’ям принагріванні ЛЗР і ГР.
6) Нагрівання ЛЗР і ГР необхідно проводити в лотку достатньої ємності, висота борта якого дозволяє ізолювати поширення полум’я у випадку аварії.
7) При користуванні газовими пальниками не допускати “проскакування” полум’я всередину пальника. В цьому разі слід негайно перекрити подачу горючого газу в пальник.
8) При проведенні робіт необхідно бути обережними і не торкатись частин лабораторногоустаткування, що знаходяться в зоні теплового впливу і мають підвищену температуру.
9) Теплові електричні прилади, розжарені і гарячі предмети до повного остигання слід розташовувати на теплоізоляційних прокладках.
10) Категорично заборонено зливати в каналізацію вогненебезпечні рідини, засмічувати твердими предметами раковини.

11) В лабораторії категорично заборонено мити обладнання,підлогу, столи органічними розчинниками.
12) Після закінчення роботи необхідно вимкнути газ, електроенергію і воду, провести прибирання робочих місць, приладів і обладнання.
13) Місця для проведення лабораторних робіт повинні відповідати вимогам електробезпеки за ГОСТ 12.1.019 і санітарно-гігієнічним вимогам за ГОСТ 12.1.005.

Лабораторна робота №1
Дослідження різних видів полум’я

Теоретичначастина роботи

Горіння – фізико-хімічний процес, основою якого є швидка реакція окислення, що супроводжується інтенсивним виділенням енергії у вигляді тепла та світлового випромінювання.
Процеси горіння класифікують за кількома ознаками:
1. За агрегатним станом компонентів горючої суміші в зоні горіння:
гомогенне - коли компоненти горючої суміші знаходяться в зоні горіння воднаковому агрегатному стані (горіння газів, пари рідин, газоподібних продуктів розкладання твердих горючих матеріалів).
гетерогенне - коли компоненти горючої суміші знаходяться в зоні горіння в різних агрегатних станах (горіння вуглецевого залишку, коксу, нелетучих металів).
2. За способом утворення горючої суміші:
кінетичне – горіння заздалегідь утвореної горючої суміші.Швидкість кінетичного горіння залежить від кінетики хімічної реакції.
дифузійне – утворення горючої суміші відбувається шляхом дифузії компонентів в зону горіння.
3. За механізмом поширення горіння:
дефлаграційне – поширення полум’я відбувається шляхом пошарового запалення холодної горючої суміші за рахунок передачі тепла від зони горіння у...
tracking img