A. P. Cehov

  • 24 марта 2011 г.
  • 307 Слова
Anton Pavlovič Čehov, rođen 29. januara 1860. a umro 15. jula 1904. godine, je ruski književnik.

Anton
Pavlovič Čehov rođen je u Taganrogu u trgovačkoj porodici. 1869. godine
upisao se utaganrošku gimnaziju koja je nosila pečat provincijalne
prizemnosti duha. Kada je 1875. godine očeva radnja propala, Čehov se
sa porodicom preselio u Moskvu. Kada je završio gimnaziju 1879. godine
dobio jestipendiju od 25 rubalja i upisao se na medicinski fakultet u
Moskvi. 1886. godine izašla je njegova prva zbirka priča ,,Šarene
priče“. Organizovao je pomoć gladnim seljacima, osuđuje zloupotrebuvlasti i korupciju. Čehov je majstor ruske novele. Kroz svoje
mnogobrojne pripovetke on piše o ruskoj stvarnosti 19. vijeka.

Kroz njih opisuje karijerizam, malograđanstvo, primitivizam ruskogseljaštva kao i događaje koji su se zbili raznim ljudima.

Čehovljeve
drame se grade na unutrašnjoj dramatičnosti, obilnom tekstu i lirskim
elementima. To nisu drame zbivanja već raspoloženja, a potome Čehov
postaje jedan od začetnika moderne dramaturgije.

Neke njegove
pripovetke su zapravo komedije a druge tragedije. Pisao je o ruskom
egoizmu i hvalisanju pojedinih lica. U svojim pričama idramama on
stvara jedinstvenu atmosferu. Čehov ne opisuje uzroke društvenog
ponašanja i ne ocenjuje postupke likova već ih opisuje, ismeva ako
treba i takođe opisuje njihove živote. MnogeČehovljeve drame se igraju
danas u pozorištima. Stvorio je jedinstvenu sliku ruskog realizma koji
se može doživeti kroz smeh ili kroz suze.

U književnoj kritici
je dosta često mišljenje da Čehov nijeimao snage da napiše roman. I
sam Čehov je rekao: "Ne umem da pišem veće stvari". Većina njegovih
pripovetki je komična pa je zato on od smeha stvorio sopstveno oružje
protiv ružnih pojava života:eksplozijom smeha je ismevao laži,
korumpirane ljude i one na vlasti.

Pola veka posle svoje smrti,
Čehov je ostao u senci ruskih romansijera. Tek kasnije ljudi su
shvatili njegov značaj i u...
tracking img