Дар Бораи Ватан Сочинения и курсовые работы

 • Документ Microsoft Word

  Дар толори Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба таҷлили ҷашни 20-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, зимни ҷаласаи якҷояи Суди Олӣ, Суди Олии иқтисодӣ ва Шўрои адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки Раиси Суди Олӣ Абдуллоев Н.А., Раиси Суди Олии иқтисодӣ Ғоибназаров А.Ғ., Раиси Шўрои адлия Азизов З.Н., Мушовири калони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба сиёсати ҳуқуқӣ, намояндагони мақомоти адлия, Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон, олимони соҳаи ҳуқуқ, судяҳои суди ҳарбии гарнизони...

  776  Слова | 4  Стр.

 • 20 солагии истиклолияти точикистон

  МУНДАРИЧА МУКАДДИМА БОБИ ЯКУМ. СИМОИ С. АЙНИ ДАР НАСРИ МУСТАНАДИ ТОЧИК БОБИ ДУЮМ. ШАХСИЯТИ С. АЙНИ ПАЙВАСТА БА КОРГОХИ ЭЧОДИИ У БОБИ СЕЮМ. СИМОЙ С.АЙНИ ДАР НАСРИ МУОСИРИ ТОЧИК ХУЛОСА ФЕХРИСТИ МАНОБЕЪ МУКАДДИМА Садриддин Айни (1875-1954) аз чумлаи он чехрахои фархангии дунёи форсизабон буд, ки овони тифливу наврасиаш миёни мардуми дехот гузашта, баъдан дар шахр рузгор мебинад. С. Айни нуздах соли умрашро сарфи тахсил дар мадрасахои Бухоро карда, дар хамин мухит бо бузургоне мисли Ахмади Дониш...

  3811  Слова | 16  Стр.

 • Истиклолият

  // Комсомоли Тоїикистон. – 1987. – 10 июн. 1987 10. Победа Великого Октября – коренной перелом в исторических судьбах таджикского народа / О-во «Знание» Тадж ССР. – Душанбе: Дониш, 1987. – 20 с. 11. Ћалабаи Октябри Кабир – дигаргунии куллќ дар таѕдири таърихии халѕи тоїик = [Победа Великого Октября – коренной перелом в исторических судьбах таджикского народа]. – Душанбе: Дониш, 1987. – 17 с. 1988 12. История исторической науки и историография социалистического строительства в Таджикистане...

  11604  Слова | 47  Стр.

 • КОРИ ДИПЛОМИ ТАЙЁ р

   Мундарижа Сарсухан Боби I. Аз таърихи ташкилёбии Империяи дуюм дар Франсия (1852-1870) 1.1. Фаъолияти Наполеони III дар бобати ташкил намудани Империяи дуюм 1.2. Ьаёти ичтимои-иытисоди ва болоравии ьаракати корц Боби II. Сиёсати хорижии Наполеони III ва шикасти империяи дуюм 2.1. Самтьои асосии сиёсати хорижии Франсия дар сольои 50-60 асри XIX 2.2. Жанги Франсия ва Пруссия. Шикаст хурдани Империяи Наполеони III. Хулоса Р=ихати адабиётьои истифодашуда Сарсухан Таърихи...

  8097  Слова | 33  Стр.

 • САВОЛУ ЧАВОБХО АТТЕСТАТСИЯ 2010

  санадхои меъёри-хукуки мукаррар карда шуда, чи гунна (тавр) амали карда мешавад? Љавоб: Тартиби хавасмандгардони ва ба љавобгарии интизоми кашидани кормандони макомоти прокуратура дар асоси моддаи 55 Конуни конститутсионии Чумхурии Точикистон «Дар бораи макомоти прокуратураи Чумхурии Точикистон» ва Низомнома «Дар бораи хавасмандгардони ва масъулияти интизомии прокурорхо, муфаттишхо ва дигар кормандони макомоти прокуратураи Чумхурии Точикистон мукаррар карда мешаванд. Савол: Кадом намудхои хавасмандгардонии...

  30054  Слова | 121  Стр.

 • ИСТИКЛОЛИЯТ НЕЪМАТИ БЕБАХОСТ 1

  тожик иди муыаддас маьсуб мешавад. Дар дарозои замоньо миллати мо аз шебу фарози таърих ва озмоишьои сахту сангин гузашта бошад ьам, дастовардьои фарьанги асил, ьувияти миллц, забони ноби модарц, илму адабиёти оламгирашро нигоь доштааст. Ба ьамагон маълум, ки ниёгони мо бо талыини афкори пурарзиши «Пиндори нек, гуфтори нек ва кирдори нек» беьтарин ва равшантарин орзуву омоли инсоният ва рукньои ахлоыи ьамидаро басо орифона ифода намудаанд, ки ин каломи пурьикмат дар тўли асрьо барои ташаккули арзишьои...

  3402  Слова | 14  Стр.

 • Донишгоњи миллии тољикистон

  24. Чирков П.М. Решение женского вопроса в СССР (1917-1937 гг.). -с. 194. 25. Якубов Г.Борьба Советской власти за раскрепощение женщин- таджичек (1917-1929гг.).-с.18. 26. Гафаров Н.У. О содержании «Роњбари наљот» Фитрата // Сањми олимони љавон дар инкишофи илм. - Душанбе, 1999. - с.94-98. 27. Зарифова Н. Занони Тољикистони офтобрўя. (Женщины солнечного Таджикистана).-Душанбе, 1957. – с.6. 28. Джалилов А. Из истории положения женщин Средней Азии до и после распространения ислама.-с. 34. 29...

  151252  Слова | 606  Стр.

 • МАТЕМАТИКА

  Донишгоњи миллии Тољикистон «Њафтаи илм»ро бо баргузории Конференсияи илмї-назариявии њайати устодону кормандон, докторантону аспирантон ва магистрњову донишљўён таљлил мекунад. Ин падидаи нек дар давраи соњибистиќлолии кишвари азизамон шукўњу шањомати тоза касб карда, дар он санањои муњимми таърихиро љашн мегиранд. Дар ин замина конференсияи имсола ба «25-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон» бахшида мешавад. Воќеан, Истиќлолияти давлатї бузургтарин дастовард ва ормони миллиест, ки мо – тољикон...

  254917  Слова | 1020  Стр.

 • Дипломная работа

  нерӯи ҷисмонӣ ва ҳам дар фазои виртуалӣ амалӣ мегардад. Он бо иштироки густардаи равандҳои мутобиқшавӣ, ки дорои асосҳои физиологӣ ва равонӣ мебошанду аз рӯи ду стратегия – кушода ва пӯшида сурат мегиранд. Яке аз падидаҳои муҳими муҳоҷират дар соҳаи мутобиқшавӣ «стресси маънавӣ» ва сатҳи ниҳоии он – «ҳолати садамаи равониии шадиди маънавӣ» маҳсуб мегардад. Муҳоҷират бо ғасб (экспансия) робитаи ногусастанӣ дорад ва баъзан маҳз ба ғасб нисбат дода мешавад. Ғасби қаламравӣ дар равандҳои этникӣ...

  17185  Слова | 69  Стр.

 • 3 вариант

  Бундан гъайры Ватан, ватанперверлик мевзусы етекчи ерлерден биринде тура. Чюнки къырымтатар халкъына ватанперверлик, ватангъа севги ве садыкълыкъ айрыджа хас дуйгъулардыр: «Ватан севгиси – севгилернинъ энъ буюгидир», «Ватансыз адам – йырсыз бульбуль», «Ана юртунъ – алтын бешик». Халкъ, джемаат, бирлик, бераберлик, достлукъ акъкъында да чокъ аталар сёзлери яратылгъан. Оларда халкънынъ, джемаатнынъ кучь-къуветине буюк ишанч бильдириле, бирликте арекет этмеге чагъырыла: «Халкъ уфурсе – боран къопар», «Джемаатнен...

  1550  Слова | 7  Стр.

 • 23 феврал

  Мусаллахи Чумхурии Точикистон зодаи истиклолият буда, дар шароити вазнин таъсис ёфтаанд.Бинобар мо бояд шукронаи истиклолият ва шукронаи ин хонаи обод намоему, дар ободтар гаштани Ватани азизамон сахми хешро гузорем. Дар ин муддати нисбатан кутохи таърихи чузъу томхои он ба неруи кудратманди низоми мухофизи сулху субот ва фазои орому осудаи мамлакат табдил ёфта, холо ба Ватан ва халки худ содикона хизмат мекунанд. Артиши чавони Точикистон, хусусан дар солхои душвори фочеабори чанги шахрванди якчо бо макомоти...

  653  Слова | 3  Стр.

 • Мирзо Турсунзода

  Мирзо Турсунзода соли 1911 дар деҳаи хушманзараи водии Хисор ба дунё омадааст. Падараш, усто Турсун яке аз ҳунармандони гулдасти ин води буд. Бо вуҷуди ин зиндагонии аҳли оилаи у қашоқона мегузашт. Ба ин нигоҳ накарда, усто Турсун мехост, ки Мирзо соҳиби хату савод шавад. Мирзои хурдсол чанде дар назди муллои деҳа таҳсил кард. Баъди ғалабаи Инкилоби Октябри Кабир, ба рӯи мардуми камбағал дари бахту саодат ва илму маърифат кушод. Дере нагузашта дар Каратог мактаби нави Советӣ ташкил ёфт ва Мирзо аз...

  650  Слова | 3  Стр.

 • Сесад саволу чавоб оиди муомилоти пули карз ва бонкдори Б

  бухгалтерй ва молия Дастури таълим. «Сесад саволу ҷавоб оиди муоми-лоти пул, қарз ва бонқдорй». Дар ҷаласаи кафедра 28 ок-тябри соли 2009 муҳокима ва тасдиқ шудааст, сабти № 2. Тақриздиҳандаҳо: номзади илми иқтисод, дотсент Қурбонов 3. Қ. номзади илми иқтисод Орифов Р. Муҳаррири илмй: н. и. и., дотсент Аминов И. А. Муҳаррири масъул: Бобоҷониён А. А. Муҳаррири техникй: Ғафоров К. Д. Дар низоми бонкдории кишвар, дар тапшили идо-раи иқтисодиёти давлатдорй мутахассисони самтҳои гуно-гун, аз қабили иқтисодчиён...

  9952  Слова | 40  Стр.

 • Komp

  КИСМХОИ ТАРКИБИИ ОН Компютерхои фардии хозиразамон аз кисмхои зерин иборат аст 1. Блоки системави 2. Монитор 3. Клавиатура 4. Муш 5. Принтер Блоки системави кисми асоситарини компютер ба хисоб меравад. Дар дохили блоки системави манбаи барк, микропротсессор, хотира ва дигар элементхои идоракунанда ва таъминкунандаи кори компютер чойгир шудааст. Манбаи барк – барои чараёни электрики тагйирёбандаро ба чараёни доими додан хизмат мекунад. Микропросессор...

  4090  Слова | 17  Стр.

 • Ба номи Худованди Бахшандаи Мехрубон

  Ишке ба Марг. Мутавачех шавед, ки ишки бо табиат дар ин асно дарч гардидааст. Яъне дар ислом табиат, коинот, хусусияти физикии инхо, хусусияти химияви , биологи ва гайра бе нихот мухим аст. Аллох Раббилъоламин ба инсон акл ва шуур (мантик (логика)) додааст. Инсон аз вакте ки аклнокиаш ба як дарачаи хос расид ба худ бенихоят бисёр саволхо зиёд медод. Аз кабили мо дар кучо вокеъ гардидаем, коинот чист , офтоб ё мохтоб чист, ё мо дар коинот танхоем , сайёрахо чистанд , мо чи тавр нафас мекашем...

  1364  Слова | 6  Стр.

 • 11 сен 2016

  Полковник К-в: истеъфо Эмомтапак Рахмонов. Имрӯз дар Маскав, фардо дар Душанбе - Duration: 5:33. Группа 24  26 фев 2013 дар суханони сангак хакикат вучуд дорад. маладес. . узбеку тожик провокация дохтести як бор чанг андохтен бас нестай чи кадар халки бегунох нобуд шид. . одамо чхел гумрох бдан Аллох нига дор боша хамай халки Точикистона Народный фронт декабрь 1992года - Duration: 11:45. 22 Июн 2012 Дар бораи сабабҳои ҷанги солҳои 1992-1997 дарТоҷикистон то Дар осори гуногун, ки тайи ин солҳо ба нашр расидааст...

  600  Слова | 3  Стр.

 • Артиши Милли

  зодаи истиќлолият буда, дар шароити вазнин таъсис ёфтаанд. Баъди пош хурдани Иттињоди Шуравї кишварњои навтаъсис, алалхусус давлатњои мустаќили Осиёи Марказї дар заминаи биною иншооти амнияти њарбидошта, ќуввањои мусаллањи хешро бунёд намуданд. Њамзамон онњо аз Артиши пурќудрати Шуравї техникаи мухталифи љангї ва яроќу аслињаи гуногунро мерос гирифтанд. Вазъи душвори њарбї-сиёсии он солњо имкон надод, ки Тољикистон аз мероси Артиши Иттињоди Шуравї бархурдор гардад. Дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон...

  885  Слова | 4  Стр.

 • Молия Оймахмадов Г

  муносибатхои молиявиро дар иктисодиёт инъикос мекунад ва имкон медихад, ки мутахассисон ва донишчУён 6о раванди молиёт ва мушкилоти он аз наздик шинос шаванд. ББК - 65.9(2)26Я73 0-39 © Оймахмадов Г.Н., 2005 i Сарсухан (Молия хамчун унсури мухимтарини илми иктисоди ифодакунандаи муносибатхои истехсолии' чомеа мебошад. Дар шароити гузариш ба иктисоди бозорй зарурат пеш меояд, ки механизми молиявии идораи иктисодиёт нисбат ба дигар системахои иктисодй ба таври куллй дигаргун карда шаваДд^ Дар ш ар о ти иктисоди...

  66828  Слова | 268  Стр.

 • 20-сол истиклолият

  | | |Фанхо | |1. |Дар дарсхо бе кафомони иштирок кардан. | |2. |Сари вакт ичро намудани супоришхои муаллимон ва дигар созмонхои чамъиятии мактаб ...

  683  Слова | 3  Стр.

 • Русское радиовещание в Таджикистане

  средств информации доходят до населения. Люди практически во всех случаях жизни могут слушать радио. Для восприятия информации по радио не обязательно быть грамотным, так как оно доступно всем слоям население, за исключением, конечно, людей, лишенных дара способности слышать. Сейчас органы информации, превратившись в средство идеологического и политического воздействия, могут одновременно охватить миллионы людей. Можно посчитать ущерб, нанесенный атомной бомбой, но никто не может посчитать, сколько...

  3688  Слова | 15  Стр.

 • TZ

  1.Дар кадоме аз чавобхо ёдгории забони сугди зикр шудааст? "Номахои кухна" 2. Системаи флексияи кадим дар кадоме аз забонхои миёнаи эрони побарчо монд? дар шаркиэрони 3. Дар кадоме аз чавобхо ёдгории забони сугди зикр шудааст? "Номахои кухна" 4. Аз Мугулистон катиба ба кадом забонхо дастрас шудааст? a) хитоиву сугдиву турки 5. Чил вожаи хоразми дар асари кадом олими асримиёнаги омадааст? a) Замахшари 6. Садонокхои димоги дар кадоме аз забонхои миёнаи эрони вучуд доштанд? a) Соки 7. Кадоме аз матнхои...

  2443  Слова | 10  Стр.

 • Точикистон

  гирифта саъйю кушиши худро ба сохтмони давлати хакикатан демокративу хукукбунёд равона карданд. Акнун Чумхурии Точикистон такдири сарнавишти худро анику мушаххас дарк намуда,ба сохтмони давлати хукукбунёд тамоми хастиашро ровона сохта истодааст. Дар замони хозира халк баёнгари сохибихтиёри ва сарчашмаи ягонаи хокимият баромад карда онро бевосита (тавассути интихоботи бевоситаи Президент,ваколати Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии ЧТ) ва ё бавосита (намояндаги,мисол,Мачлиси милли) амали мегардонад...

  970  Слова | 4  Стр.

 • Реферат аз фанни конструксияи сохтмон

  - 8 8. Наышьо, суратьо ва эскизьо - 23 9. Таьлильои моьияти мавз=ъ - 30 10. Ьалли мисольо доир ба мавз=ъ- 32 11. Истифодаи мавз=ъ дар амал - 33 12. Хулоса - 33 13. Адабиётьо - 34 14. Саьифаи жамъбасти - 35 ...

  5116  Слова | 21  Стр.

 • Документ Microsoft Word

  тагирёбии иклим 1. 1. Таъсири тагирёбии иклим ба саломатии инсон ва инъикоси он дар ВАО Кисмати 1 2. 2. Роххои баланд бардоштани маълумотнокии ахоли <ul><li>Чалби ВАУ (рузнома, радио ТВ, вебсайт) </li></ul><ul><li>Ба воситаи ВАУ чалби чомеа,макомотхои давлати, ташкилотхои чамъияти ба мавзуи тагиёрбии иклим ва фаъол намудани онхо дар ин самт. </li></ul><ul><li>Пуркувват ва муттахид намудани роли хабарнигорон дар пешниходи хабархои фаври ва анику дуруст барои чомеа. </li></ul><ul><li>Муттахидии хабарнигорон...

  11346  Слова | 46  Стр.

 • Мукаддима

  зиёд кардани истехсоли Пахта баланд бардоштани самаранокии иктисодии пахтакори ва бехтар кардани сифати махсулот дар Точикистон бо проблемаи тараккиёти ин соха дар тамоми мамлакат зич алокаманд аст. Дар мамлакат истехсоли пахта минбаъд хам зиёд карда мешавад, вале масъалаи на танхо дар бораи афсудани микдори он, балки чи тавре ки дар карорхои партия ва хукумат нишон дода шудааст, дар возеъ чори намудани кишту навъхои пуркимматии пахтаи махинах такмини структураи истехсоли навъхои миёнанахи дорои...

  984  Слова | 4  Стр.

 • 123

  меоварданд » дар кадом китоби қадима омадааст? $A) Бундаҳиш; $B) Авесто; $C) Таврот; $D) Инҷил; $E) Аяткори Зарирон; @3. «Ариана Вайҷа» бо баъзе тахминҳо куҷоро мегуфтанд? $A) Осиёи Сағир; $B) Осиёи Миёна; $C) Паҳнои байни Амударё ва Сирдаё; $D) Осиёи Марказӣ; $E) Шарқи Миёна; @4. Сафири Рум – Зимарх кадом дарёро «Вехрот» ном мебарад? $A) Сирдарё; $B) Зарафшон; $C) Кофарниҳон; $D) Амударё; $E) Варзоб; @5. Қисмати ҷанубии Тоҷикистони имрӯзаро қатторкуҳҳои Ҳисор, дар Шимол то Ҳиндро дар замони...

  4927  Слова | 20  Стр.

 • Барномаи фанни ТИ 2013 барои мактаби миёна

  робитаи байни љузъњо ва корбарони системаи компютерї Иттилоот/ информатсия - хабар, сигнал - маълумот оид ба муњити атроф, ки сатњи номуайянии дониши инсонро кам менамояд Иттилоотонии љомеа - дар асоси эљод ва истифодаи захирањои иттилоотї ташкил намудани шароити бењтарини иљтимої-иќтисодї, илмїтехникї ва дар ин замина татбиќ намудани њуќуќњои шањрвандї, органњои њокимияти давлатї, ташкилотњои худидораи мањаллї ва иттињодияњои љамъиятї Иттилоотонии маориф - раванде, ки тарзи тањсили шиддатнокро...

  12140  Слова | 49  Стр.

 • Dar Borai Gunogunii Hijohoi Zaboni Tojik

  соответствующего слога. 3. Установлено, что 41 слогов покрывают 50% таджикского текста: Таблица 2. n слог ν 1 и 4,210 2 да 2,447 3 ро 2,347 4 ба 2,235 5 [о 2,022 6 ни 1,827 7 на 1,796 8 ти 1,665 9 ри 1,612 10 та 1,552 11 ме 1,508 12 ва 1,500 13 бо 1,355 14 дар 1,325 n слог ν 15 ди 1,277 16 ки 1,189 17 о 1,156 18 мо 1,149 19 до 1,112 20 ра 1,077 21 ма 1,071 22 аз 0,986 23 му 0,968 24 ли 0,951 25 а 0,914 26 со 0,833 27 си 0,823 28 но 0,766 n слог ν 29 ми 0,760 30 би 0,727 31 то 0,722 32 я 0,697 33 ин 0,693...

  1029  Слова | 5  Стр.

 • УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

  УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, СПОРТА И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА Г.МИНСКА ГУО «Гимназия №20 г. Минска» Реферат учащихся 10 «Б» класса Коробовой Анны Александровны Ракицкой Дарьи Александровны МУСТАФА КЕМАЛЬ АТАТЮРК И ЕГО РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ Руководитель: А.С. Ракович Минск, 2016 ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 Глава I. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В ТУРЦИИ ПОСЛЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 5 Глава II. ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ МУСТАФЫ КЕМАЛЯ АТАТЮРКА ДО ПРИХОДА К ВЛАСТИ...

  3174  Слова | 13  Стр.

 • Хама чиз

  ИНТЕРНЕТ ЧИСТ? Дар кори ёарр.заамон мо калимаи Internet –ро мешунавем ва мехоёем бо вай кор кунем? Интернет ин шабакаи махсуси \усту\.: нигоёдоры ва интицоли иттиллоот мебошад? Бо забони англисы калимаи Net шабака мебошад? Internet – ин тасвири иттилоотии ёаьти мо мебошад: ки ба он% илм ва санъат: то\иры ва сиьсат: хониш ва кор: истироёат ва фарощат: вох.ры бо одамони а\оиб: хизматрасоны? /аёон дар назди Шумо пайдо мегардад ва аз он истифода мебошад? Инчунин Шумо метавонед: ки аз почтаи...

  1313  Слова | 6  Стр.

 • Тарих

  ХУРОСОН ДАР АСРИ XV Вазъи кишоварзи. Дар давраи хукмронии Темуриён ваъияти кишоварзц-хочагии кишлоы нисбат ба замони мущулхо хеле беьтар гардид. Бар асари чангу чидолхои харобиовари Темур мардуми бисёре нобуд гардида буданд. Вале бо вужуди ин Темур барои барыарор намудани иншооти обёриву вайронкардаи мущулхо ва васеъ гардонидани майдоньои киштбоб дар чандин вилоятьои мамлакат тадбирьо андешид. Чунончи дар Марв - водии дарёи Мургоб бо жалби ьарбиён ва ашрофон...

  2866  Слова | 12  Стр.

 • Тачрибаомузи

   МУНДАРИЧА Мукадима 1. Маълумоти мухтасар дар бораи ширкат 2. Функсияхои шуъба 3. Тахлили хуччатхои шуъба 4. Интихоби таъминоти барномави, ки барои сохтани зерсистема лозиманд Хулоса МУКАДИММА Дар давоми гузаронидани тачрибаомузии пеш аз дипломи ман ба кору фаъолияти шуъбаи фуруши КВД «talco»-и ш. Турсунзода аз наздик шинос шудам. Хамаи хуччатхое, ки ин шуъба тайёр мекунад дар зер баён менамоем. Мавзуи дипломии ман Зерсистемаи автоматонидашудаи...

  4070  Слова | 17  Стр.

 • Sdvsdfx

  Маънави»-и Ч.Руми хаёти фалсафи ва дини дар ислом аст. Банда дар акидаи олам, ки Мавоно Руми шаш дафтари «Маснавии Маънави»-ро ба шаш пайгамбари мурсал ташбех додаст. 1. Одам (с), Нух (н) Иброхими (х) Мусои (к) Исои (р) Мухаммад (с). Баъди гайбзадани Шамси Табрези, Чалолиддин бо Хисомуддин марди Хак буд аз ин лихоз ба чалолиддин багоят наздик ва дусти хакики мешаванд. Бо маслихати Хисомуддин дар мудати 10-сол «Маснавии Маънави»-ро менависад. Худи Чалолиддин дар хар як дафтараш Хисомуддинро зикр мекунад: ...

  804  Слова | 4  Стр.

 • зан модар

  Зан-модар тоҷи офариниш Обрӯи аҳли дин аз хоки пои модар аст, Ҳарчи доранд ин ҷамоат аз дуои модар аст. Он чӣ дар васфи биҳишт фармуд Қуръони Карим, Соҳиби Қуръон бигуфто, зери пои модар аст. Ривоят мекунанд, ки Худованд накҳат аз гул, нӯш аз ангубин, гармӣ аз офтоб, тароват аз борон, шукӯҳ аз осмон, борондагӣ аз абр, равшанӣ аз субҳ, зебоӣ аз баҳору хушилҳонӣ аз андалебро қатра - қатра ҷамъ оварду занро офарид, то ҷаҳонро равшану инсониятро хушбахт гардонад. Зан-модар шахси мукаддас...

  977  Слова | 4  Стр.

 • Таърихи точикистон

  қадимулайём дар сарзамини ҳозираи Точикистон ва дигар чумҳуриҳои Осиёи Миёна сукунат доштанд. Соли 1980 дар вилояти Кўлоб, наздикии Ховалинг ҳангоми ҳафриёти археологй бозёфтҳое ба даст омаданд, ки далели ҳанўз ним миллион сол пеш дар замини Точикистон зиндагй кардани одамони ибтидой буданд. Дар кўҳсори Точикистон ёдгориҳои давраи мезолит ва неолит ёфт шуданд. Ду қабати поёнии мадании бошишгоҳи Тутқавул, наздикии Норак (ҳазораҳои Х-VII то мелод) ба давраи мезолит мансубанд. Ҳанўз дар асри санг маскуншавии...

  1953  Слова | 8  Стр.

 • Jovid

  ЅОНУНИ ЇУМІУРИИ ТОЇИКИСТОН ДАР БОРАИ РАМЗІОИ ДАВЛАТИИ ЇУМІУРИИ ТОЇИКИСТОН аз 12 майи соли 2007 № 254 БОБИ II ПАРЧАМИ ДАВЛАТИИ ЇУМІУРИИ ТОЇИКИСТОН Моддаи 5. Тартиби афрохтани Парчами давлатии Їуміурии Тоїикистон Парчами давлатии Їуміурии Тоїикистон дар їойіои зайл ба таври доимї афрохта мешавад: а) дар боло ё пештоѕи бино ва ё ба пояи махсус дар іавлии ѕароргоіи расмии Президенти Їуміурии Тоїикистон, Маїлиси миллии Маїлиси Олии Їуміурии Тоїикистон, Маїлиси намояндагони...

  814  Слова | 4  Стр.

 • asosi kor bo windows xp

  2 Менюи асосии Windows XP 3 Роҳҳои ба кор омодасозии Windows XP 4 Равзани Windows XP, намуд ва тарзҳои идоракунии он 5 Баромадан аз барномаи Windows XP 6 Кор бо файлҳо папкаҳо ва дискҳо дар барномаи Проводник 7 Менюи дархости ва системаи маълумотии Windows XP 8 Барномаҳои стандартӣ ва хизматии Windows XP Дар вақти истифодаи компютерҳои фардӣ, ҳар як истифодабаранда бояд аз кадом барнома истифода карданро донад, чунки шумораи барномаҳои компютерӣ хеле зиёд аст ва ҳар яки онҳо таъиноти махсус доранд...

  1297  Слова | 6  Стр.

 • Душанбе

  Октябр як деҳаи хурдакаки камаҳолӣ буд. Бо вуҷуди хурд буданаш дар Бухорои Шарқӣ бо бозорхои калони хариду фурӯши мол маълуму машҳур буд. Одамон аз гирду атроф ва кӯҳистонҳои дурдаст ба ин ҷо омада молу маҳсулоташонро мефурӯхтанду маводи рӯзғорро харида бармегаштанд. Аз соли 1924 Душанбе ҳамчун пойтахти Тоҷикистон шинохта шуд. Душанбе рӯз ба рӯз тараққӣ карда ба маркази нави иқтисодию сиёсӣ ва фарҳангии тоҷикон мубадал гашт. Душанбе дар давоми 70-соли мавҷудияти Ҳукумати Шӯравӣ аз як деҳаи хурди назарногир...

  1140  Слова | 5  Стр.

 • Биография

  3-юми ихтисоси 1-23.01.01 - «Муносибатьои байналмилалц» Х У Ж А Н Д – 2012 Силлабус дар асоси барномаи таълимц, ки Ш=рои таълимц-методии ДДЬБСТ муьокима ва тасдиы кардааст, тартиб дода шудааст. Барнома дар Ш=рои таълимц-методии ДДЬБСТ муьокима ва тасдиы шудааст (суратжаласаи № ___ аз ______ 2012с) Раиси ШТМ, дотсент _______________Орипов А. А. Барнома дар жаласаи кафедраи муносибатьои байналхалыц бо суратжаласаи № 6 аз «05» январи 2012 баррасц ва тасдиы...

  1222  Слова | 5  Стр.

 • Веб

  Муќаддима Мохияти шабакахо дар пайвастшавии компютерхо ба хамдигар дида мешаванд. Пайвастшавии компютер имконияти павастани одамон ба якдигар оварда мерасонад. Даххо ва хатто садхо одамон аз шабакаи локали истифода баранд хам, дар шароити хозира миллионхо одамон аз шабакаи Интернет истифода бурда истодаанд. Хар як истифодабарандаи одди метавонад тавасути шабака бо дилхох дигар истифодабаранда алока намояд. Бо хамин максад низ шабакаи Интернет сохта шуда буд. Дар соли 1961 Леонард Клейнрок (Leonard...

  3612  Слова | 15  Стр.

 • Лекция 3

  HTML ассистент каф. САКМ ва И Тоирова М. Душанбе 2014с.  Мухтассар дар бораи таърихи забонхои HTML ва XHTML  Таърихи забони HTML соли 1991 сар шуд, вакте, ки сэр Тим Бёрнерс Ли дар тамоми чахон HTML 1.0 ки дар он хамаги 20 тег навишта мешуд, пешниход карда буд. Таснифот (Спецификации) барои забони HTML 1.0 вучуд надошт.  Дар соли 1994 W3C- (WWW)- World Wide Web Consortum (тори анкабути умумичахони) сохта шуда буд ва дар соли 1996 HTML 2.0 -ро месозад ва инчунин таснифоташро.  W3C- ин структураи...

  1105  Слова | 5  Стр.

 • Төтенше жағдайлар: дауыл, құйын, боран

  жатады. Орманда қалғанда ең жақсысы ашық алаңға шыққан жөн, нөсерлі дауыл, найзағай жарқылдаған кезде жалғыз тұрған ағашқа жасырынбаңыз, электр беру желілерінің діңгектеріне жақындамаңыз. Дауылды жел, қарлы боран кезінде үйден тек ерекше жағдайда ғана бірнеше адам болып шығады. Шаңдақ дауыл жақындағанда үйде есік пен терезені нығыздап жауып, ғимараттан шықпаған жөн. Үй хайуанаттарын қорға немесе ғимарат ішіне қамау...

  2459  Слова | 10  Стр.

 • ТСШК тест

  ТАДЖИКСКИЙ ВАРИАНТ ТЕСТОВ 1. Бартарии асосии симе, ки дар асоси «витая пара UTP» сохта шудааст дар чист? Химояи баланд аз монеъа барои додугирифти маълумот Масофаи калони имконпазир барои додугирифт Суръати калони имконпазир барои додугирифт +Монтажи содда ва нархи паст 2. Норасоии ососии сими оптововолокнои дар чист? Зарурияти истифодаи терминаторхо барои мутобикат Суръати наонкадар баланди додугирифти маълумот Дарозии ками имконпазири сим +Нархи бехад зиёди сим ва монтаж ва таъминоти...

  4153  Слова | 17  Стр.

 • Dusenbaeva7

  тер" т. б.) географиялық атаулар (Алатау, Қаратау, Іле, Ертіс т. б.) қала, көше, алаң аттары (Теміртау, Абай даңғылы, Республика алаңы т. б.) тағы басқа жалқы атаулар жатады. Жалқы есімдер мағына жағынан белгілі бір ұғымды білдірмейді, тек бір жеке-дара затты басқа заттардан ажырату үшін қойылған белгі - ат ретінде ғана жұмсалады. Ішіндегі әр қилы ұсақ топтарды сөз етпегенде, жалқы есімдер ең әуелі үлкенүлкен екі салаға бөлінеді: оның біріншісі - кісі аттары (ономастика), екіншісі - географиялық атаулар...

  887  Слова | 4  Стр.

 • Shpor_kazak_tili

  белгили.. Ашы 4 т*Туыскан Бай 5 а*Тоте жазуы Бас 2 т*Окыган озады. Бер 8 о*Туралы Бил 4 с*Гылыми стиль.. Бир 1 а*Сарыагаш Бир 2 к*Тил Бит 2 к*Максат.. Бол 1 т*Оширген Бол 1 т*Коринбеуге.. Бол 2 б*-ма,-ме Бол 2 т*бестерде Буы 4 к*Жуан,жинишке Дара 1 а*сакина Дара 2 с*Енбегин еш.. Диа 1 к*Шымал,ойдай.. Дор 4 а*Эвфемизм Дун 2 а*Конак,несибе.. Ети 2 ж*-гы,-ги,-кы,-ки Етп 5ж*Кимл-сын Жай 1 т*Уйге улкендер де.. Жак 6 а*Толе би Жер 1 н*Акыл,билим Жер 8 с*Шешендик дау Жик 4 т*Баримиз бир.. Журт д*Кошкен елдин...

  1448  Слова | 6  Стр.

 • 0000cb45 3ce56c0b

  –поисковый. Показываю казахский национальный головной убор. Называю злементы казахского орнамента «рога борана», «птичий клюв» Игра «найди узор» Предлагаю выполнить работу. Рассматривают малахай, повторяют и называют элементы казахского орнамента, рисуют их в воздухе пальчиком. Находят узор по указанию воспитателя. Называют его. Выбирают узор и располагают его на маекте малахая, чередуя рога борана, птичий клюв. Рефлексивно – корригирующий. Алдар благодарит детей за малахаи, поет песенку детям. Угощает...

  3669  Слова | 15  Стр.

 • КҮРШІМ ауданының тарихы

  дариялардың шағын-шағын өзендер мен бұлақ суларынан құралатыны секілді, кеңбайтақ Қазақстанның тарихы да дәл осындай аудандық, аймақтық шежірелерден құралады. Өзектілігі: Күршім ауданының тарихын біліп жатқан жастардың аздығы. Мақсаты: Туған жеріміздің дария қойнауына үніліп, аудан тарихын өкшелеп, жоқты іздестіріп, барды түгендеп, кешегі мен бүгінді ұштастыруға талпыну. Міндеті: 1. Күршім туралы мәліметттерді іздестіру және жинақтау. 2. Күршім ауданындағы жер атауларының топонимикасын зерттеу. 3...

  16526  Слова | 67  Стр.

 • Режими сиёси

  Адабиётхо…………………………………………………………………….……………...……..14 Мукаддима Мафхуми «Режими сиёси» дар хаёти чамъияти васеъ истифода шуда, хамчун мафхуми асосии илми сиёси ба шумор меравад. Донистани ин асосхо махсусан, дар чомеае, ки дар давраи гузариш ё ин ки дар давраи азнавсозии режими сиёси карор дорад, хеле мухим аст. Зарурати истифодаи мафхуми «Режими сиёси» дар он зохир мегардад, ки шакли идоракуни аксар вакт гуё мавзую масъалахои режими сиёсиро фаро мегирад, дар хеч сурат наметавонад, ки мохият ва хусусиятхои давлатро ба пурраги...

  1952  Слова | 8  Стр.

 • Документальные рассказы об Афганистане 22

  городского стадиона. До гостиницы приблизительно, было километров полтора. Мы по дороге шли. Было темновато. Вдруг с напротив нас появились афганские солдаты, и кричали: Дреш! Мы подчинялись им. Остановились на своих местах. Мы им объясняли на языке дари, что мы советские и заблудились. Мы идём в гостинице «Ариана». Командир приказал, чтобы они нас сопровождали до гостинице. Мы благодарили их, и зашли. Мы радовались, что добрались… Но, у прохода, все нас ждали злым взглядом… Мы конечно получили здорово...

  12550  Слова | 51  Стр.

 • экологическое воспитание в стихах

  время годаУчит мудрая природа:Птицы учат пению.Паучок терпению.Пчелы в поле и в садуОбучают нас труду.И к тому же в их трудеВсе по справедливости.Отражение в водеУчит нас правдивости.Учит снег нас чистоте.Солнце учит доброте:Каждый день, зимой и летом,Дарит нас теплом и светом.И взамен ни у когоНе попросит ничего!У природы круглый годОбучаться нужно.Нас деревья всех пород,Весь большой лесной народУчат крепкой дружбе.(В. Орлов) Храм природыЕсть просто храм,Есть храм науки,А есть еще природы храм,С лесами...

  1870  Слова | 8  Стр.

 • Delphi

  Рўйхати корхонањои муштараке, ки аз соли 2003 то нимсолаи аввали соли 2008 дар њудуди НТМ ба ќайд гирифта шудааст |№ |Шакли ташкили- хукуки ва номи |Сурогаи хукуки |Маълумот дар бораи | Муассис |Ракам ва таърихи | | |расмии шахси хукуки | |сармояи оиннома- | |руз | | | | |ви ...

  2460  Слова | 10  Стр.

 • Дагестанский словарь

  Дагестанско-русский словарь. Тагиев Кемран. Махачкала 2007. Издательство "Ватан". Слова: а у - непостижимое для не дагестанца выражение, которым говорящий может передать чувства, заменять слова и даже целые предложения. Собеседники переводят сказанное, основываясь на контексте. а у, чё там? - вопрос задаваемый через непродолжительное время после встречи или в создавшейся паузе в течении разговора и означающий заинтересованность в продвижении обговоренного дела ай саул -...

  1912  Слова | 8  Стр.

 • Гулистони Саъди

  таълифот ва таълимоти худ на танњо барои форсизабонон хидмати бузурги таърихие кардааст, балки дар пешбурди тамаддун ва Рушду камоли афкори бадеии љањонї низ сањми носутурдание дорад. Афкору оро ва андешањои гуманистии Саъдї имрўз њам барои тарбияи маънавии инсоният, пойдор гардондани сулњ, таъмин нмудани иттиходу иттифоки халќу миллатхои саёраи мо хизмат карда истодааст. Шоњиди барљастаи ин маънї дар пештоќи даромадгоњи Совети Амнияти Ташкилоти Давлатњои Муттањида бо забонњои машњури олам...

  39872  Слова | 160  Стр.

 • Химия Осимов Ҷ

  таълимӣ-методии мухтасар аз фанни химия Мундариҷа Ҳафтаи якум: Муқаддима ………………………………………………………………6 Дарси якум: Муқаддима ………………………………………………………………… 6 Дарси дуюм: Мафҳумҳо ва қонунҳои асосии химия …………………………….. 8 Дарси сеюм: Техникаи бехатарӣ дар лабораторияи химиявӣ ва қоидаи кор дар он …………………………………………………………18 Дарси чорум: Муқаддима ва мафҳумҳо ва қонунҳои асосии химия Маводҳо барои санҷиши ҳафтаина доир ба мавзӯи: Муқаддима ва мафҳумҳо ва қонунҳои асосии химия ………………………………………………..20 Ҳафтаи дуюм: Қонуни даврӣ...

  42086  Слова | 169  Стр.

 • Исмаил Гаспринский

  Болгарии, Франции, Швейцарии, США. И. Гаспринский не предполагал, что его газета более популярна среди иностранцев, нежели среди соотечественников. Материалами издания И. Гаспринского пользовалась печать исламских народов: «Икдам», «Себах», «Гайрет», «Ватан», «Диккат», «Хидмет», «Агонк», «Заман», «Каир», «Нил», «Ахтер», «Наасури». В 1886 году наладил издание рекламного приложения к газете «Переводчик-Терджиман» под названием «Листок объявлений». С конца 1905 года Гаспринский начал издавать первый крымско-тюркский журнал для...

  1746  Слова | 7  Стр.

 • Сохтори системаи оператсионии Unix

  Якумин системаи Unix соли 1969 дар зершуъбаи BellLabs – и ташкилоти AT&amp;T тартиб дода шуд. Аз хамон вакт сар карда адади зиёди Unix системахои гуногун сохта шуда буданд, аммо аз чихати юридики танхо баъзеи онхоро Unix системахо номидан мумкин аст, бокимонда системахое, ки дар асоси Unix сохта шудаанд системахои Unix монанд мебошанд. Холо Unix системахоро асосан дар компютерхои сервери ва ба сифати системаи насбшудаи тачхизотхои гуногун истифода мебаранд. Дар сохаи системахои оператсионии стансияхои...

  2743  Слова | 11  Стр.

 • Системаи оператсионии Windows

  минбаъд сар карда дорои объекти системавие мебошад: ки «Мизи коры» ном дорад? Мизи коры муҳити графикиест: ки дар он объектҳо ва элементҳои идоракунии Windows инъикос ьфтааст? Ҳар чизе: ки истифодабаранда ҳангоми кор бо компютер дар СО-и мазкур сару кор мегирад: ба ќатори объект ь элементи идоракуны дохил мешавад? Дар ҳолати ибтидоы дар Мизи коры якчанд нишонаҳо ва Панели масъалаҳо: ки дар ќисми чапи он тугмаи Пуск мављуд аст: љойгир шудааст? Нишонаҳо намоиши графикии Объектҳои Windows буда: Панели...

  3071  Слова | 13  Стр.

 • Гулистони Саъди

  таълифот ва таълимоти худ на танњо барои форсизабонон хидмати бузурги таърихие кардааст, балки дар пешбурди тамаддун ва Рушду камоли афкори бадеии љањонї низ сањми носутурдание дорад. Афкору оро ва андешањои гуманистии Саъдї имрўз њам барои тарбияи маънавии инсоният, пойдор гардондани сулњ, таъмин нмудани иттиходу иттифоки халќу миллатхои саёраи мо хизмат карда истодааст. Шоњиди барљастаи ин маънї дар пештоќи даромадгоњи Совети Амнияти Ташкилоти Давлатњои Муттањида бо забонњои машњури олам...

  39872  Слова | 160  Стр.

 • Said

  компютерро файл меноманд; $C) матни ба воситаи принтер чопкардашударо файл меноманд; $D) программаи матнсозиро файл меноманд; $E) программаи графикиро файл меноманд. @4. Информатика чист? $A) хосияти обеъкт; $B) rисми му{ити атроф; $C) маълумот дар бораи ягон объект; $D) синфхонаи кампютерb; $E) протокол. @5. Нишондоди аниrи пайдарпайии амалиёт{о, ки пас аз иxрои он{о масъала {алли худро меёбад кадом аст? $А) протокол; $В) алгоритм; $С) маxмeъ; $D) система; $E) график. @6. Пайдарпайии дастур{ои...

  4220  Слова | 17  Стр.

 • Жизни и творческий путь Владимира тхапсаева

  приглашённых в столицу Великобритании для постановки трагедии Шекспира. * Имя Тхапсаева носит Северо-осетинский государственный академический театр, которому он посвятил всю свою жизнь. * Учреждена премия имени Тхапсаева, среди её лауреатов — Бибо Ватаев. * Во Владикавказе проводится театральный фестиваль памяти Тхапсаева. * Во Владикавказе именем Владимира Тхапсаева названа улица. Заключение Из воспоминаний дочери В. Тхапсаева, народной артистки РСО-Алания Заиры Тхапсаевой: «На сцене...

  3244  Слова | 13  Стр.

tracking img