Педагогічний Звіт Сочинения и курсовые работы

 • Звіт за педагогічну практику

  Звіт про педагогічну практику Студента Ткаченка Ярослава Юрійовича Факультету природничого 5 Курсу групи П-52 Місце проходження практики: Освітня установа (ОУ) : Адреса Строки проведення практики: 2010 р. Вид навчального закладу : Навчально-виховний комплекс Директор школи : Заступник директора по навчальній роботі : Заступник директора по виховній роботі : Учитель - предметник : (хімія); (інформатика) Класний керівник : Груповий...

  1015  Слова | 5  Стр.

 • Звіт про проходження пед. Практики

  Звіт про проходження педагогічної практики 1. ВСТУП В системі підготовки вчителя важливе місце належить педагогічній практиці. Вона є зв’язуючую ланкою між теоретичним навчанням майбутніх вчителів та їх самостійною роботою в навчально-виховних закладах, надає досвід педагогічної діяльності. Педагогічна практика є обов’язковою для студентів практикантів ІV курсу, яка триває шість тижнів. В період проходженням педагогічної практики перед студентом практикантом стоїть головна мета- це узагальнення...

  3266  Слова | 14  Стр.

 • Звіт з педагогічної практики

  Міністерство освіти і науки України ПВНЗ “ Хмельницький економічний університет “ Кафедра “Українознавства і культури” ЗВІТ З педагогічної практики на базі Теофіпольської ЗОШ I-III ст.. №2 Дата подачі “__”____2009р. Реєстраційний № __ Дата подачі “__”____2009р. Оцінка “___________” Виконала: студентка групи Ф-3.3 Пасько Світлана Вікторівна Керівники практики: Від ВУЗУ: Тарабан А.А Від ЗОШ: Шведа Т.П. ...

  8572  Слова | 35  Стр.

 • Звіт

  Аналіз відвіданого уроку з математики, у якому я виконувала обов’язки класного керівника 34 3. ВИХОВНА РОБОТА 36 3.1. Психолого-педагогічна характеристика класу, аналіз структури класу 36 3.2. Розробка проведеного позакласного заходу. 37 ВИСНОВКИ 46 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 49 ВСТУП У період з 29 листопада по 11 грудня 2010 року я проходила педагогічну практику на базі ___________________________________________________, в 9 та 10 класах. Технічне обладнання школи-ліцею знаходиться...

  8360  Слова | 34  Стр.

 • Методичні рекомендації з педагогічної практики для студентів v курсу спеціальності 7.050107 “Економіка підприємства”

  Степан Львович. д.е.н., професор. І. Мета і завдання педагогічної практики. Педагогічна практика для студентів спеціальності 07.050107 “Економіка підприємства” (АПК) проводиться з метою підготовки до творчої навчально виховної діяльності в умовах сільськогосподарських учбових закладів І-ІІ рівнів акредитації. Завдання: - Розширити та закріпити теоретичні знання і виробити практичні навики слухачів із психолого-педагогічних дисциплін; - Сформувати уміння і навики самостійного планування, організації...

  999  Слова | 4  Стр.

 • Социалый патронаж

  складанні річних планів роботи необхідно враховувати: участь у реалізації державних (регіональних, місцевих) програм, наказів та рішень колегій Міністерства освіти і науки України; пріоритетні напрями діяльності навчального закладу та запити педагогічного колективу; специфіку роботи з учнями (дітьми) на кожному віковому етапі їх розвитку; спеціалізацію і рівень кваліфікації практичного психолога (соціального педагога) навчального закладу. 2. Ввести таку статистичну звітність про роботу...

  2337  Слова | 10  Стр.

 • Мультимедия

  спеціалізації “Менеджмент інформаційно-комп’ютерних систем” на 2010-2011 навчальний рік КИЇВ – 2010 Укладачі: Чайковська О.А., кандидат педагогічних наук, доцент; Хрущ М.С., аспірант Програму обговорено та схвалено на засіданні кафедри Протокол № 1 від 26 серпня 2010 року Відповідальний за випуск – Чайковська О.А., кандидат педагогічних наук, доцент Рекомендовано до друку Головною вченою радою університету як програму для студентів університету та його відокремлених структурних...

  2901  Слова | 12  Стр.

 • Рекомендації щодо підготовки документації з педагогічної практики

  здачі методисту з педагогіки: 1. Методична розробка виховного заходу з педагогіки (у старших класах тематика – самовиховання). 2. Психолого-педагогічна характеристика на учня (4 курс)/ учнівського колективу (5 курсу). 3. Щоденник педагогічних спостережень. 4. Індивідуальний план навчально-виховної роботи. - У разі відсутності певного документу, педагогічна практика не зараховується. - Протягом першого тижня (пасивної практики) практиканти зобов’язані подати своїм методистам інформацію про свої...

  992  Слова | 4  Стр.

 • Отчёт о практике

  ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «запорізький національний універитет» МІНІТЕРТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ ТА УПРАВЛІННЯ Звіт про практику Виконали: студенти 3 курсу Акулова Олена Ігнатенко Катерина Куропятнік Андрій м. Запорожжя 2009р Ми З 02.02. по 14.02. 2009. проходили навчальну практику в кримінально-виконавчій інспекції Запорізького району Управління державного департаменту з виконання покарань в Запорізькій області. Метою практики...

  1483  Слова | 6  Стр.

 • Документы

  студент у цілому впорався із завданням і його праця відповідає вимогам, що висувають перед дослідженнями такого штибу. За умови успішного захисту дипломник заслуговує на оцінку «відмінно». 18.05.08 Доц.кафедри соціології Харківського державного педагогічного ун-т ім.Г.Сковороди (підпис) Б.В.Назаренко ВИСНОВОК про готовність середнього навчального закладу ЗОШ № 17 м.Харкова до 2008/09 навч. р. Комісія у...

  2897  Слова | 12  Стр.

 • Метод проектов

  Метод проектів. Коваль Н.М., Олійник А.П.Використання методу проектів на заняттях природничого циклу. Методична розробка. Викладачі Запорізького педагогічного коледжу: Коваль Н.М., Олійник А.П. План. 1. Актуальність методу проектів. 2. Проектна технологія з точки зору викладача та студентів. 3. Вимоги до проектної діяльності. 4. Типи проектів. 5. Етапи роботи над проектом. 6. Оформлення проекту. 7. Оцінювання результатів проектування. 8. Рекомендації до виконання окремих етапів...

  2012  Слова | 9  Стр.

 • Звыт з психологии

  «___» ________2009 року ЗВІТ з психології студента- практиканта IV курсу природничо географічного факультету КДПУ ім. Володимира Винниченка спеціальність «ПІМСО Географія» що проходив педагогічну практику у школі №20 м. Кіровоград у період з 26.06 до 06.03.2009 року Особистий підпис класного керівника_________ Проходячи педагогічну практику у школі №20 м....

  3532  Слова | 15  Стр.

 • Основы информатики

  дотримання психолого-педагогічних вимог до діалогу студента з комп'ютером зумовлена тим, що в цьому діалозі моделюється педагогічне спілкування, при якому, як підкреслював О.О. Леонтьев, повинні створювати найкращі умови для розвитку мотивації студента і творчого характеру навчальної діяльності, для формування особистості студента, має забезпечуватися сприятливий емоційний клімат навчання. Специфічною вимогою до діалогу студента з комп'ютером виступає його психолого-педагогічне спрямування. Саме...

  8167  Слова | 33  Стр.

 • 1231234214

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ Звіт про проходження педагогічної практики Студент :ОЕФ,5 групи, Кузьменко І.М. _______________ Керівник від бази практики :...

  5885  Слова | 24  Стр.

 • Lbgkjv

  Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара Факультет психології Кафедра соціальної психології та психології управління ЗВІТ про проходження переддипломної практики Виконавець - студент гр. ДС-10с-1з ____________ /Шитікова О.О./ “26” лютого 2010 р. підпис Керівник практики від організації директор ____________ /Ситник...

  1677  Слова | 7  Стр.

 • Соціально-психологічний клімат

  поняття соціально-психологічного клімату колективу, дослідити його на прикладі Енергодарської багатопрофільної гімназії «Гармонія» і обґрунтувати пропозиції щодо шляхів покрашення соціально-психологічного клімату в організації. Базою дослідження був педагогічний коллектив Енергодарської багатопрофільної гімназії «Гармонія», що налічує 88 працівників. Організація за своєю організаційно-правовою формою є комунальною, зареєстрована вона за такою адресою: 71500, м. Енергодар, вул. Радянська 25-а, тел. 0613932878...

  7633  Слова | 31  Стр.

 • Gfhdfg

  БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА “ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА” ЗВІТ ПРО ПРАКТИКУ Студентки V курсу, 51 групи, Озерової Марини Андріївна Професійне навчання. Економіка підприємств, менеджмент, маркетинг Керівник від університету Керівник від підприємства Н.Ф.Леус А.Г.Мілашова Бердянськ – 2011 Приватбанк Приватбанк - Лідер...

  2576  Слова | 11  Стр.

 • Харьков

    МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. Н. КАРАЗІНА ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ кафедра фізичної географії та картографії Індивідуальний звіт з соціально-економічної географічної практики На тему: «Загальна характеристика освіти і науки в місті Харків» Виконав студентка 1 курсу групи ГГ-11 Ольховська Т.В. Перевірив Вірченко П.А. Харків-2010 Вступ За класифікацією рівнів освіти...

  3357  Слова | 14  Стр.

 • Болонский процес

  завдання на майбутнє з метою прискорення процесу встановлення загальноєвропейського простору вищої освіти. Були прийняті такі положення, принципи і пріоритети: Міністри приймають до уваги звіт про стан робіт, доручений Комісії з розвитку Болонського процесу між Прагою і Берліном. Також приймається до уваги звіт Тrends-III, підготовлений Європейською Асоціацією Університетів (ЕUA), а також результати семінарів, організованих як частина робочої програми між Прагою і Берліном декількома країнами-учасницями...

  39078  Слова | 157  Стр.

 • Отчет по практике

  в міжнародному поділі праці являються основою світового господарства. Їх рівень визначає соціально-економічний розвиток країни. 7. Домашнє завдання. Вивчити параграф 55. “Зовнішні економічні зв’язки”, стор. 204 – 206. Психолого-педагогічна характеристика колективу 10 – Б класу сш № 4. В класі навчається 25 учнів. В класі 15 хлопчиків і 10 дівчат. Відмінників 3, на “5” та “4” навчаються Машкова І., Степанов Д., Ковальов Є., Шаповалов О., Останюк О., Степаненко С. Сильнішими учнями...

  1879  Слова | 8  Стр.

 • Культура как адаптационный признак вида homo sapiens

  Луганський», «Козак і Квітка», «В.І.Даль і українська культура». З 1966 року по 1971 рік поряд з основною лікарською працею в обласному онкодиспансері Юрій Єненко працює викладачем основ медичної підготовки в Луганському державному педагогічному інституті імені Тараса Шевченка. Тоді він організовує літературні вечори під символічною назвою «Далеві четверги». Їх учасниками були переважно студенти луганських вузів — майбутні вчителі та лікарі. Щотижня запалювалась свічка поряд із портретом...

  3963  Слова | 16  Стр.

 • Організація виховання і розвитку класного колективу

  |педагог-організатор Литвиненко М.С.,| | | | | |вчитель малювання Денисенко В.І. | | | |30.04.08 – 04.05.08 |Педагогічний консиліум „Допоможи собі сам” – поради |вчитель права та історії | | | | |учням у підготовці до іспитів. | | ...

  6477  Слова | 26  Стр.

 • 1. Предмет і основні завдання педагогіки.

  планах: 1). П – як наука 2) П як мистецтво. П – як наука вивчає суть процесів виховання і навчання, закономірності, зміст, Фоми і методи в-ння і навчання, узагальнює передовий педагогічний досвід, прогнозує результат педагогічного процесу. П – як мистецтво пов’язана з пошуком способів ефективного розв’язання педагогічних завдань, розвитку індивідуальної педагогічної майстерності вчителя. Об’єктом вивчення у П є педагогічні явища і факти, пов’язані з процесами навчання і виховання. Основні...

  12603  Слова | 51  Стр.

 • Основи організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах

  ордерів. Меморіальний ордер № 1 «Накопичувальна відомість за касовими операціями» типової форми (т. ф.) № 380 (бюджет) застосовується при обробці звітів касира з метою систематизації дебетових і кредитових оборотів у касі за поточний місяць. Кожен звіт касира заноситься в накопичувальну відомість одним рядком за відповідними кореспондуючими рахунками як за дебетом, так і за кредитом відповідних субрахунків рахунка 30 «Каса». При цьому для кожного виду іноземної валюти складається окремий меморіальний...

  70168  Слова | 281  Стр.

 • Методи соціологічних досліджень

  факторів. Натуральний експеримент передбачає безпосереднє втручання дослідника в реальний хід подій і явищ. Виділяються такі види експерименту: екологічний, правовий, педагогічний, соціологічний, соціально-психологічний та ін. Є науково-дослідні і практичні експерименти. Підсумки соціологічних досліджень відображаються у звітах. Звіт про соціологічне дослідження - письмовий документ, в якому систематизовано і наочно викладаються результати досліджень. Проблеми і труднощі ведення соціологічного дослідження...

  2279  Слова | 10  Стр.

 • Бюджетний кодекс України

  спеціалізовані суди та інші органи, безпосередньо визначені Конституцією України, в особі їх керівників, а також Національна академія наук України, Національна академія аграрних наук України, Національна академія медичних наук України, Національна академія педагогічних наук України, Національна академія правових наук України, Національна академія мистецтв України, інші установи, уповноважені законом або Кабінетом Міністрів України на реалізацію державної політики у відповідній сфері, в особі їх керівників; 2)...

  39452  Слова | 158  Стр.

 • Функції, форми і види педагогічного контролю у вищих навчальних закладах

  Функції, форми і види педагогічного контролю у вищих навчальних закладах » План: ВСТУП ОСНОВНА ЧАСТИНА...................................................................................... 1. Сутність педагогічного контролю в ВЗО..………………………………...7 2. Основні функції педагогічного контролю в ВЗО…………..……………12 3. Характеристика основних видів педагогічного контролю в ВЗО………16 4. Основні форми педагогічного контролю в ВЗО...………………………. 20 5. Шляхи удосконалення педагогічного контролю в сучасних...

  6861  Слова | 28  Стр.

 • Звіт виробничої практики в магазині мобільних телефонів

  Фінансова звітність підприємства (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності і суб'єктів малого підприємництва, визнаних такими відповідно до чинного законодавства) включає: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух коштів, звіт про власний капітал і примітки до звітів. Для суб'єктів малого підприємництва і представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності національними положеннями (стандартами) установлюється скорочена по показниках фінансова...

  2763  Слова | 12  Стр.

 • «Методика навчання спеціальним дисциплінам як наука, її об’єкт, предмет, завдання, місце в системі педагогічних наук»

  навчання спеціальних дисциплін" За темою: «Методика навчання спеціальним дисциплінам як наука, її об’єкт, предмет, завдання, місце в системі педагогічних наук» ЗМІСТ Вступ 1. Методика навчання спеціальних дисциплін. 2. Методика та педагогічні умови впровадження мультимедійних технологій при вивченні спеціальних дисциплін студентами педагогічних вузів. 3. План-конспект уроку спецдисципліни «Інформаційні технології» Висновок Список використаних джерел Вступ Досягнення мети освітнього...

  4059  Слова | 17  Стр.

 • Звіт сестри медичної

  «Затверджую» Головний лікар КЗОЗ «Харківська міська поліклініка № 22» ______ О.М. Стороженко ЗВІТ сестри медичної диспансерного шкірно-венерологічного відділення КЗОЗ “Харківська міська поліклініка № 22” Кехаєвої Людмили Дмитрівни за 2010 – 2012 роки м. Харків, 2013р. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А ...

  2972  Слова | 12  Стр.

 • Звіт про проходження виробничої практики

  курсу денної форми навчання спеціальності "Банківська справа" Звіт про проходження виробничої практики на базі Ужгородського головного відділення КБ «Приватбанк» Керівник практики: доц. Допущено до захисту: Дата “____”___________2009 р. Звіт захищено “____”____________2009 р. з оцінкою “____________” Підписи членів комісії ___________________________________ Ужгород - 2010 Зміст ...

  4581  Слова | 19  Стр.

 • Бюджет

  до складу Кабінету Міністрів України, а також спеціально уповноважені законом органи на здійснення розвідувальної діяльності, Національна академія наук України, Українська академія аграрних наук, Академія медичних наук України, Академія педагогічних наук України, Академія правових наук України, Академія мистецтв України, в особі їх керівників; ( Пункт 1 частини першої статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законами N 599-IV ( 599-15 ) від 06.03.2003, N 3200-IV ( 3200-15 ) від 15...

  25579  Слова | 103  Стр.

 • Соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми

  не існує стандартних вимог (все як у всіх), їм складно бути конформістами, особливо якщо існуючі норми і правила йдуть врозріз з їхніми інтересами і здаються безглуздими. Для обдарованої дитини твердження, що так прийнято, не є аргументом. Педагогічна наука, громадськість і суспільство в цілому все більше розуміють значущість такого явища, як обдарованість. Робота з обдарованими дітьми, що передбачає розвиток здібностей особистості, її самовизначення, соціальну адаптацію та культурне становлення...

  9017  Слова | 37  Стр.

 • Звіт з технологічної практики за спеціальностю финанси та кредит

  | У випадку збільшення чи зменшення кількості днів проходження практики рішення щодо зміни програми приймається керівником практики від бази проходження практики. Після кожної половини про проходження практики пишеться звіт згідно програми та дається характеристика студентові керівником практики від бази проходження практики. 2. ЗМІСТ ПРАКТИКИ 2.1. Організація та планування виробничої практики в ДПІ районного та міського рівня 2.1.1. Загальне ознайомлення із структурою...

  8425  Слова | 34  Стр.

 • Курсовая работа

  проблематики газет і журналів для дітей. Та для початку варто обумовити специфіку періодики для дітей. А вона полягає в тому, що будь-яке журнальне чи газетне видання розраховане на конкретну вікову категорію та має враховувати ряд психологічно-педагогічних настанов навчального, пізнавального та художнього планів [11, с.58]. Українську періодику для дітей сьогодні можна класифікувати так: для дошкільнят, для молодшого шкільного віку, для підлітків. Для дошкільнят - це пізнавально-ігрові...

  6280  Слова | 26  Стр.

 • звіт підготовлений за підсумками виробничої практики

  Введення Цей звіт підготовлений за підсумками виробничої практики, яка проходила у Нікопольському відділенні № 4 ВАТ АКБ "Капітал" в місті Нікополі у період з 22 червня 2015 року по 10 липня 2015 року. Проходження виробничої практики є дуже важливим для кожного студента, оскільки вона дозволяє застосувати теоретичні знання, отримані в ході навчання у виробничому середовищі. Основними завданнями виробничої практики є: збір нормативно-довідкових, інформаційних, звітних статистичних...

  976  Слова | 4  Стр.

 • Типологія соціально педагогічних норм і відношень

  Реферат на тему: Типологія соціально педагогічних норм і відношень ПЛАН 1. Соціальне виховання як основа соціалізації особистості. 2. Поняття соціалізації. Мета і структура соціалізації. 3. Теорії формування суспільної позиції особистості. 4. Фактори соціалізації. 5. Соціальний статус особистості. 6. Типологія негативних наслідків соціалізації. 7. Фактори які сприяють негативному впливу умов соціалізації. 8. Шляхи подолання негативних умов соціалізації. Розглянемо...

  1610  Слова | 7  Стр.

 • Звіт по практииці в готелі

  відпуску індивідуальним туристам сніданку, яку оформляє метрдотель. Разом з офіціантом, касиром (старшим касиром) він знімає показники касового апарата і записує у відомості загальну суму, а потім передає відомість у касу ресторану для включення її у звіт разом із замовленням на відпуск сніданків. Обіди і вечері індивідуальним іноземним туристам відпускають згідно з меню страв на замовлення, яке повинно бути віддруковане українською, російською, англійською, німецькою або французькою мовами...

  2085  Слова | 9  Стр.

 • Звіт

  Відповідальність за організацію інвентаризації покладається на керівника Банку (філії). Річна фінансова звітність Банку включає: - загальну інформацію про діяльність Банку, - баланс, - звіт про фінансові, - звіт про рух грошових коштів, - звіт про власний капітал, - примітки до звітів. Річна фінансова звітність підлягає обов’язковій перевірці та підтвердженню аудитором відповідно до Законів України “Про аудиторську діяльність” та “Про банки...

  4954  Слова | 20  Стр.

 • Ua звіт про проходження виробничої практики

  ЗВІТ про проходження виробничої практики План 1. Вступ. 2. Характеристика від бази практики: а) вид діяльності; б) організаційна структура підприємства; в) наявність і характеристика комп’ютерної техніки. 3. Участь студента – практиканта у практичній діяльності установи. 4. Висновок. Слово “комп’ютер” означає обчислювач, тобто пристрій для обчислень. Це пов’язано з тим, що перші комп’ютери створювались лише для обчислень. Сучасні комп’ютери...

  602  Слова | 3  Стр.

 • Звіт з практики

  Звіт з проходження практики у готелі Hyatt Зміст Вступ…………………………………………………………....3-4 1.Теоритичні аспекти шляхи вдосконалення технологія прийому і розміщення туристів в підприємствах готельного господарства………………......................................................5-17 2.Характеристика готелю «Hyatt Regency Kyiv»………………18-33 3.Аналіз шляхів вдосконалення технології прийому і розміщення туристів в готелі „ Hyatt Regency Kyiv ”………………………..34-42 4.Резерви вдосконалення готелю „ Hyatt Regency...

  7579  Слова | 31  Стр.

 • Звіт про виробничу практику

  Звіт про виробничу практику студентки II курса спеціальності дизайн ДЗ-49 З 07.02.2011 до 25.02.2011 я проходила практику у якості помічника дизайнера на підприємстві «Об’єктив».Фірма займається оформленням жилих приміщень, облаштуванням квартир та офісів, проектуванням та декоруванням інтер’єру. Основними завданнями практики є: Знайомство з роботою підприємства та його різних виробничих ланок. Вивчення прийнятих на підприємстві методів роботи відповідно до майбутньої спеціальності...

  1033  Слова | 5  Стр.

 • Соціальний захист інвалідів, служби та центри

  обслуговування. Останніми роками створено мережу державних реа¬білітаційних закладів, зокрема Всеукраїнський та між¬регіональні центри професійної реабілітації інвалідів. Оскільки реабілітація інвалідів передбачає здійснення медичних, психологічних і педагогічних заходів, необ¬хідне створення державних соціальних служб, які б адаптували до українських умов європейські моделі психосоціальної консультативної допомоги індивідам з особливими потребами, членам їхніх сімей; організація роботи будинків компактного...

  6241  Слова | 25  Стр.

 • Звіт з практики

  аналіз коефіцієнту ефективності витрат; 18. дослідити показники оцінки фінансового стану; 19. провести аналіз структури і динаміки фінансових результатів банків. Для проведення аналізу фінансового стану банку використовувались джерела: баланс; звіт про фінансові результати; примітки до річної фінансової звітності. 1. Організаційно - функціональна структура Ощадбанку Ощадний банк відіграє важливу соціальну та економічну роль для держави і суспільства в цілому. Сутність Банку відтворюється...

  3823  Слова | 16  Стр.

 • Нові види туризму

  запровадження Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про туризм», з чим відповідно пов'язаний початок ліцензування туроператорської та турагентської діяльності. У результаті цього змінилась база статистичного обліку за формою № 1-ТУР «Звіт про діяльність туристичної організації». Починаючи з 2004 року, статистичну звітність за формою № 1-ТУР не надають санаторно-курортні заклади, заклади розміщення, суб'єкти, що спеціалізуються тільки на екскурсійній діяльності. Отже, наведені в аналізі...

  6385  Слова | 26  Стр.

 • Звіт про проходження практики в ресторані

  Міністерство освіти на науки України Східноєвропейський університет економіки та менеджменту Кафедра туризму Звіт про проходження практики Студенткою: Довгополою С.О. на підприємстві «АГП ЧП Горская» за період з 23.06.200 до 20.07.2008р. Звіт рекомендують до захисту керівники практики від кафедри: ст.викладач Тетеря Л.М від підприємства: керівник Горська Г.Г Черкаси, 2008 Зміст Вступ…………………………………….................................................................3 1. Організаційно-управлінська...

  6082  Слова | 25  Стр.

 • Звіт про технологічну практику в ресторані

  Міністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет Кафедра технології і організації ресторанного господарства ЗВІТ про технологічну практику на ресторан «Формула суши" ЗМІСТ 1. Вступ……………………………………………………………………………….3 2. Коротка характеристика підприємства…………………………………………..5 3. Характеристика матеріально-технічної бази……………………………………8 4. Характеристика виробничого процесу підприємства та...

  5003  Слова | 21  Стр.

 • Звіт про навчальну практику студента спеціальності 5.090240.

  ЗВІТ про навчальну практику студента спеціальності 5.090240.115.000 «Обслуговування та ремонт автомобілів та двигунів» групи 1А-07 Івушина Ігоря Ігоровича 2010 рік Содержание 1. Введение ……………………………………………………………...4 2. Основная часть………………………………………………………..5 2.1 Двигатель…………………………………………………………...5 2.1.1 Система охлаждения…………………………………………..6 2.1.2 Система смазки………………………………………………...7 2.2 Система зажигания………………………………………………...8 2...

  1640  Слова | 7  Стр.

 • Звіт по першій виробничій практиці на підприємстві ООО «Букет»

  Звіт по першій виробничій практиці на підприємстві ООО «Букет» Введение В условиях рыночной экономики целью любого производства является получение максимально возможной прибыли. В этих условиях могут осуществлять свою производственно-финансовую деятельность только те предприятия, которые получают от нее наивысший экономический результат. Те же предприятия, которые работают неэффективно, малорентабельно, тем более убыточно, нежизнеспособны. Они неизбежно разоряются и прекращают свое существование...

  1826  Слова | 8  Стр.

 • Євроінтеграція України у сфері освіти як чинник соціально-економічного розвитку держави

  комп’ютерних технологій та природничих, інженерних, спеціальних і фундаментальних дисциплін. НТУУ «КПІ» активно розробляє механізми і методики переходу до нової структури навчального процесу, разом з іншими університетами країни бере участь у педагогічному експерименті, який проводить Міністерство освіти і науки України щодо запровадження кредитномодульної системи організації навчального процесу (вона взагалі не передбачає чіткої регламентації навчального року: кожен студент сам формує свою «траєкторію...

  30124  Слова | 121  Стр.

 • Звіт про проходження практики з менеджменту

  кількісні характеристики. Мета аналізу управління підприємством – виявити резерви підвищення результативності виробництва за рахунок збільшення його обсягу при кращому використанні наявних трудових ресурсів. Основними джерелами аналізу є звіт з праці , фотографії та само фотографії використання робочого часу, результати моментних спостережень, відомості відділу кадрів, табелі виходу на роботу. Важливим елементом цього процесу є підбір кадрів. Варто відмітити, що джерела...

  4988  Слова | 20  Стр.

 • Звіт про проходження практики з електроніки та схемотехніки спеціальності експлуатація систем обробки інформації та прийняття рішень

  ЗВІТ про проходження практики з електроніки та схемотехніки спеціальності експлуатація систем обробки інформації та прийняття рішень ПЛАН 1. Вступ 2. Відомості про базу практики. 2.1.характер діяльності; 2.2.аналіз наявної комп’ютерної техніки. 2.3.сфери використання комп’ютерної техніки. 3. Виконання індивідуального завдання. 3.1. загальні відомості про пристрій; будова і принцип дії приладу; графічна частина; організація робочого місця; основні вимоги до виконання електромонтажних...

  5097  Слова | 21  Стр.

 • Звіт з практики

  разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей. У разі звільнення керівних, педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників, спеціалістів навчальних закладів, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за не використані ними дні щорічних відпусток з розрахунку повної їх тривалості...

  36843  Слова | 148  Стр.

 • Правове регулювання трудових выдносин

  Працівник може відмовитися від укладення трудового договору з випробуванням. Варто врахувати, що при прийнятті на роботу в трудовому законодавстві вимоги до особистих якостей працівника встановлені щодо окремих категорій працівників. Наприклад, педагогічного діяльністю можуть займатися особи з високими моральними якостями, які мають відповідну освіту, професійно-практичну підготовку, фізичний стан яких дозволяє виконувати службові обов'язки. Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу: ...

  124083  Слова | 497  Стр.

 • Звіт з обчислювальної практики

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Державний заклад «ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА» ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СИСТЕМ ЗВІТ з обчислювальної практики |Виконав: студент | | | |спеціальності «Інформатика», | | ...

  4165  Слова | 17  Стр.

 • Педагогіка

  професійно-особистісної готовності вчителя до роботи у школі, тому що виконання будь-якого педагогічного завдання має моральний зміст. Етична компетентність учителя репрезентує головні регуляції його дій, що закріплюються у звичках, традиціях, принципах життя і професійній діяльності, психічних станах, діях, вчинках і якостях педагога, забезпечує вибір ним свідомої етичної поведінки згідно професійно-педагогічних норм. Етична компетентність за специфікою реалізації належить, до так званих, надпредметних...

  1891  Слова | 8  Стр.

 • Гіка як наука, її становлення і розвиток

  найталановитіші вільнонаймані громадяни: педономи, педотриби, дидаскали, педагоги. У Давньому Римі цю роботу доручали державним чиновникам, які добре оволоділи науками, багато мандрували, знали мови, культуру і звичаї різних народів. У середні віки педагогічною діяльністю займалися переважно священики, ченці, однак у міських школах та університетах — дедалі частіше люди зі спеціальною освітою. У Давньоруській державі педагогів називали «майстрами». Упродовж багатьох століть тут не існувало спеціальних...

  2240  Слова | 9  Стр.

 • Система вищої освіти Японії

  історія і сучасність. Дидактичний аспект навчальне-пізнавальної діяльності у вищій школі, її основні етапи. Виша освіта як основний завершальний результат навчально-освітнього процесу, її зміст. Професійно-педагогічна діяльність викладача— специфічна галузь інтелектуальної діяльності. Педагогічна технологія навчального процесу — логіка, послідовність, цілісність навчальних компонентів, в яких синтезується викладання гру¬пи предметів, що різнобічне готують фахівця до майбутньої виробничої діяльності...

  959  Слова | 4  Стр.

 • Склад і елементи фінансової звітності

  на тему: „Склад і елементи фінансової звітності” Виконала: студентка групи А – 401 Чернівці – 2009 План Вступ 1.Склад фінансової звітності 1.1. Баланс 1.2. Звіт про фінансові результати 1.3. Звіт про рух грошових коштів 1.4. Звіт про власний капітал 1.5. Примітки до фінансової звітності 2. Елементи фінансової звітності Висновки Список використаної літератури Вступ Господарські операції...

  2490  Слова | 10  Стр.

 • Превентивная педагогика курсовая работа

  здатні залучати дітей до системи загальнолюдських цінностей, здійснювати попередження відхилень у поведінці, забезпечуючи таким чином, у роботі з конкретною сім'єю та особистістю своєчасну превенцію різного роду відхилень – соціальних , моральних, педагогічних. У зв'язку з цим підготовка фахівців, здатних до превентивного виховання дітей із неблагополучних сімей, залишається актуальною. Особливо це стосується соціального педагога, головною метою діяльності якого є створення умов для саморозвитку, самоствердження...

  8078  Слова | 33  Стр.

tracking img