Українська Культура 14 17 Століття Сочинения и курсовые работы

 • Культура україниxviii x

  Культура України у XVIII ст. Розвиток духовного життя українського народу у XVIII ст. відбувався в різних регіонах по-різному. До кінця другої третини XVIII ст., тобто до ліквідації Гетьманщини, яка певною мірою захищала українську культуру, духовне життя Лівобережжя розвивалося у більш сприятливих умовах. Близьким до нього культурним життям жила Слобожанщина, пізніше — Південь України. Продовжуючи національно-державні традиції Київської Русі, Галицької держави, Київського та інших князівств Литовської...

  17847  Слова | 72  Стр.

 • Творча особистість Леся курбаса. Курбас – новатор українського театру

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ КАФЕДРА РЕЖИСУРИ ЕСТРАДИ І МАСОВИХ СВЯТ КУРСОВА РОБОТА З дисципліни «РЕЖИСУРА ЕСТРАДИ ТА МАСОВИХ СВЯТ» На тему : «ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ ЛЕСЯ КУРБАСА. КУРБАС – НОВАТОР УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ.» ЗМІСТ ВСТУП …………………………………………………………………... стр 2 І. «Молодий театр» Леся Курбаса.………………………………………стр 3 1. Шляхи становлення театру………………………………………стр...

  5383  Слова | 22  Стр.

 • Родина тобілевичів та її внесок в розвиток українського театрального мистецтва

  ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА з дисципліни: Історія української культури з теми: «Родина Тобілевичів та її внесок в розвиток українського театрального мистецтва» Виконала: студентка II курсу факультету Соціології та управління групи 3149-1 Неплюєва Дар’я Борисівна Перевірив: викладач історії української культури м. Запоріжжя 2010 р. Зміст 1. Театральне мистецтво 19 ст. та початок театральної діяльності родини Тобілевичів ...

  3342  Слова | 14  Стр.

 • Українська культура першої половини ХІХ століття

  Українська культура першої половини ХІХ століття План Особливості розвитку культури України в умовах реакційної політики царизму і Австро-Угорської імперії Школа, наука, перші університети України. Розвиток науки Становлення літературної мови: І. Котляревський, Г. Квітка-Основ’яненко, П. Гулак-Артемовський, Т. Шевченко Розвиток мистецтва в Україні Особливості розвитку культури України в умовах реакційної політики царизму і Австро-Угорської імперії У кінці XVIII століття територія України...

  6606  Слова | 27  Стр.

 • Феномен українського бароко в архітектурі

  КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ РЕФЕРАТ на тему: рхітектура українського бароко Студента І групи Руденко Олександри Сергіївни Викладач Руденко Сергій Валерійович ...

  4328  Слова | 18  Стр.

 • Культура харькова 19 столетия

  міста Балаклія Реферат на тему “ Культура Харківщини ХІХ століття” [pic] Виконав: учень 8 – В класу Шабленко Володимир 2011 рік Здавна славиться харківська земля діячами освіти та культури, поетами, драматургами, художниками, артистами, які внесли великий внесок у вітчизняну культуру, в розвиток передової думки.  Вільнодумством...

  3175  Слова | 13  Стр.

 • Український народний календар

  Український народний календар ЛІТОЧИСЛЕННЯ Історія не зберегла нам докладних відомостей про найперший календар людства. Одним із перших календарів, відомості про який дійшли до наших днів, був єгипетський календар. За ІІІ тисячоліття до Різдва Христова тут був створений сонячний календар. Жителям Стародавнього Єгипту необхідно було знати заздалегідь про початок розлиття Нілу, щоб до цього дня очистити канали, відремонтувати греблі. Єгипетські жерці підмітили, що під час літнього сонцестояння...

  6523  Слова | 27  Стр.

 • Літературна казка у процесі XX століття

  Літературна казка у процесі XX століття Літературний процес ХХ століття відзначається складністю, різноманітністю, суперечливістю, інноваційністю. Це стосується творів усіх, без винятку, жанрів. Панування модернізму зумовило художні пошуки митців, міфологізацію літературної казки, яка у другій половині ХХ століття зазнала значних трансформацій: оновлення змісту, образів, художніх засобів. Унікальність ситуації рубежу століть полягає в прагненні віднайти нове філософське, естетичне підґрунтя,...

  4777  Слова | 20  Стр.

 • Культура как адаптационный признак вида homo sapiens

  зокрема літератури, публіцистики, науки, живопису, освіти, музейної справи і, звісно ж, медицини ще потребуватимуть не одного спеціального дослідження. Академік НАН України Іван Дзюба наголосив: «Тут хочеться назвати ще одного подвижника української культури, на жаль, уже небіжчика, — лікаря-онколога з Луганська Юрія Олексійовича Єненка, який створив унікальний журнал «Архіви онкології», а за час свого нетривалого перебування на посаді заступника голови обласної держадміністрації (1992 — 1994) організував...

  3963  Слова | 16  Стр.

 • Українська народна іграшка

  ВСТУП…………………………………………………………………………......3 РОЗДІЛ І. ВИХОВНА РОЛЬ ІГРАШКИ, ЇЇ ІСТОРІЯ……………………….…5 РОЗДІЛ ІІ. УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ІГРАШКА………………………………………………………………………...11 ВИСНОВОК……………………………………………………………………...15 ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………………………….18 ...

  3657  Слова | 15  Стр.

 • Культура України XVI-XVIII ст.

  1648—1764 pp. — період гетьманської держави, її очолюють високоосвічені, європейського рівня політичні й громадські діячі: П. Сагайдачний, Б. Хмельницький, І. Виговський, І. Мазепа. Вони докладають великих зусиль і коштів з метою розбудови культури, освіти, шкільництва. Шкільна освіта охоплює всі верстви й соціальні групи населення, зокрема жінок. Засновуються школи при Ніжинському, Лубенському, Чернігівському, Полтавському, Переяславському, Прилуцькому і Миргородському полках. На 1099...

  6321  Слова | 26  Стр.

 • Історія культури

  1 Становлення культури. Як одни із аспектів становлення людини Людина як продукт культурної еволюції і культура як продукт еволюції людини. Як людське творіння культура перевершує природу, хоч її джерелом, матеріалом і місцем дії є природа. Діяльність людини не дається природою, хоч і пов`язана з тим, що природа дає сама собі. Природа людини, що розглядається без цієї розумової діяльності, обмежена тільки здібностями чуттєвого сприйняття і інстинктами або ж розглядається в стані запліднення...

  6573  Слова | 27  Стр.

 • Тенденції розвитку української літератури ХІХ століття

  Тенденції розвитку української літератури ХІХ століття У кінці XVIII століття територія України була розділена між Австрійською (увійшло 20 % площі) і Російською (80 %) імперіями. До цього часу завершилася ліквідація української державності. В обох імперіях розгалужений бюрократичний апарат повністю контролював всі сторони життя суспільства. У Росії у XIX столітті особливу роль починає відігравати поліція, 3-є відділення Власної Його Імператорської Величності канцелярії, жандармерія. Широкими...

  2338  Слова | 10  Стр.

 • Украинский модерн

  характеристика. 13. Представители сецессии в украинском искусстве (имена и памятники). 14. Украинский авангард как выдающееся явление европейской культуры. 15. История украинского авангарда (творческие взлеты и трагические судьбы). 16. Мировоззренческие основы творчества выдающихся представителей украинского авангардизма. 17. Художественные группировки 10-х - 30-х годов в контексте развития отечественной культуры. 18. Действие принципа монументальной пропаганды в украинском искусстве. 19. Социалистический...

  613  Слова | 3  Стр.

 • Середньовічні університети європи

  лікування студентів. Університети Європи мали право посилати своїх представників до сенату, конгресу чи міських представництв. В ті давні часи ініціаторами заснування університету виступали міщани або міська влада, король або духовенство. З XIII століття складається традиція, що право на відкриття університету надає або папа, або цісар. Оскільки в новоутворених вищих школах перевага надавалася теологічним наукам, то й головною керівною ланкою у них було духівництво, хоча траплялося так, що перевагу...

  33031  Слова | 133  Стр.

 • Українське образотворче мистецтво 19 століття

  Українське образотворче мистецтво 19 століття У першій половині XIX ст. розвивається станко¬вий живопис. Поширюється автопортрет, зростає інтерес до камерного портрету, мініатюри. Видатним представни¬ком українського реалістичного портретного живопису був В. Тропінін. Художник створив узагальнений образ пред¬ставника українського народу ("Українець", "Український селянин", "Дівчина з Поділля"). Реалістичні традиції В. Тропініна в українському портретному мистецтві першої половини XIX ст. розвивали...

  2517  Слова | 11  Стр.

 • Поети «Розстріляного відродження»

  Відродження» вперше запропонував діаспорний літературознавець Юрій Лавріненко, вживши його як назву збірника найкращих текстів поезії та прози 1920-30-х рр. За це десятиліття (1921—1931) українська культура спромоглася компенсувати трьохсотрічне відставання й навіть переважити на терені вітчизни вплив інших культур, російської зокрема (на 1 жовтня 1925 року в Україні нараховувалося 5000 письменників). Початком масового нищення української інтелігенції вважається травень 1933 року, коли 12—13 відбулися...

  4171  Слова | 17  Стр.

 • моя майбутня професія

  Загальне навантаження Аудиторні заняття, год. СРС Контрольна робота Курсова робота За-лік Іспит (за рейтингом) Європ. кредит Години Всього Лекції Лабораторні роботи Практичні заняття ІРС Денна І I 3 108 34 17 ---- 17 -- 74 -- -- + В результаті вивчення дисципліни „Історія України” студент повинен: знати: особливості історичної науки, її місце в системі гуманітарної освіти та в культурній спадщині народів; основні факти із історії України та перебіг...

  4191  Слова | 17  Стр.

 • Киев- центр туризма

  подія, котра торкалася Києва набувала духовного забарвлення i непересічного значення у всі часи. Культурні та архітектурні пам’ятки та просвітницькі надбання перетворили Київ у символ духовності українського народу. Проіснувавши більше півтори тисячі років Київ доніс до нас шедеври давньоруської культури, які і в наш час мають велике значення. На сьогодні Київ – це туристична столиця нашої країни. Київ приваблює туристів великою кількістю архітектурних, археологічних, культурних та інших пам’яток...

  10642  Слова | 43  Стр.

 • Курсова робота "Ісорико-культурні туристичні ресурси Київської області"

  опис……………………………………………………………5 1.2 Історичний нарис……………………………………………………………...7 РОЗДІЛ 2. КИЇВЩИНА – КОЛИСКА УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОСТІ…….13 2.1 Археологічні ресурси………………………………………………………..13 2.2 Архітектурні споруди………………………………………………………..20 2.3 Елементи духовної культури………………………………………………..27 2.4 Музеї Київщини……………………………………………………………...33 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..43 ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………………………...45 ІМЕННИЙ ПОКАЗЧИК……………………………………………………….47 ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЗЧИК…………………………………………………49 ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ...

  12154  Слова | 49  Стр.

 • Братські школи та школи запорозької січі

  самопізнання та утвердження, а передусім у розвитку власної культури, бо всі культурні навички ґрунтуються таки на освіті. Тут слід відзначити, що розвиток освіти й педагогіки в Україні в XVI – XVII столітті проходив у складних історичних умовах. Це була епоха боротьби українського народу проти соціального і національного гніту, феодалізму. Разом з тим ця класова боротьба пригнічених мас України зливалась з боротьбою за свою незалежність, культуру, мову. У руслі цієї боротьби були створені численні братські...

  5500  Слова | 22  Стр.

 • Туристичні ресурси ковельщини

  зберігаються в нашому архіві, ця земля бере з початку XIV століття. Про це свідчить археологічна карта Волинської губернії за 1901 рік, де міститься інформація про те, що в с. Солотвин в 1891 році знайдено скарб: пражські гроші XIV століття та польські гроші і динари XV - XVI століть, а в с. Грива в 1866 році знайдено 675 срібних монет нідерландських, польських, ризьких, шведських і шотландських XVII віку, а також кілька чеських монет XIV століття. Детальнішої та повнішої інформації про життя та...

  18492  Слова | 74  Стр.

 • Курсова робота"Особливості проведення екскурсії на літературну тематику "Котляревський в полтаві"

  ДОДАТКИ……………………………………………………………………….69 ВСТУП Близько 200 років минуло з часу появи поеми Котляревського «Енеїда» і понад 150 – з дня першої вистави його п’єси-опери «Наталка Полтавка», але й сьогодні ці твори є не тільки фактом історії літератури, а живим явищем сучасної культури, яке допомагає нам відчути безперервність буття в його історичному розвитку, збагачує наші уявлення про світ у просторі й часі, примножує особистий досвід членів нашого суспільства, дає їм естетичне задоволення, пробуджує і розвиває в них художників...

  14922  Слова | 60  Стр.

 • Туризм

  «Історіографія історії України» для Історичного Факультету 4 курс, 7-8 семестр, Сп. Історія Теми 1-7 Розробник – Колесник І.І. (кафедра історії і культури України) «___»____________2010р.__________ (підпис) Тестові завдання затверджені на засіданні кафедри історії та культури України «___»____________2010р. Завідувач кафедри Протокол №___ ...

  9433  Слова | 38  Стр.

 • Вплив християнства на розвиток культури України

  звичаї. Так як Русь прийняла віру з Візантії, то все нове, що прийшло разом з вірою, мало візантійський характер і служило провідником візантійського впливу на Русь. Спів Київської Русі Візантійська естетика справила величезний вплив на музичну культуру Київської Русі, надовго визначивши шлях розвитку російської музики. Церковний спів, почуте російськими послами в Константинополі, вразило їх уяву нечуваної до того сладостной красою. Якщо народна пісня супроводжувала життя людини, глибоко входила...

  6252  Слова | 26  Стр.

 • Саксофон у музичній культурі ХХ століття (на матеріалі сонатної творчості зарубіжних та українських композиторів)

  УДК 788.43.082.2:78.071.01(043.3) САКСОФОН У МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ ХХ СТОЛІТТЯ (НА МАТЕРІАЛІ СОНАТНОЇ ТВОРЧОСТІ ЗАРУБІЖНИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ) Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства Харків – 2009Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Харківському державному університеті мистецтв ім. І. П. Котляревського Міністерства культури і туризму України. Науковий керівник: доктор мистецтвознавства...

  6399  Слова | 26  Стр.

 • Сочин

  повне домінування шляхетства над буржуазією і селянами. [pic] Якщо ж урахувати, що шляхетство Галичини та Буковини було не українським, стане зрозуміло, що проголошена рівноправність націй не визволила українців із національно-пригнобленого становища. Використовуючи свою кількісну перевагу, польська більшість і надалі  отримала можливість ущемлювати українську національну культуру.  Зокрема, у 60-х роках XIX ст. польський сейм прийняв закон про навчання польською мовою в початкових і середніх школах...

  4626  Слова | 19  Стр.

 • Національний характер українців

  Вступ 1.Поняття національного характеру та ментальності 2. Етнічні складники характеру українського народу 3.Соціопсихічні риси українського характеру 4. Мова і національна психологія українцівнаціональний Висновки Список використаної літератури Вступ Поняття національний характер охоплює типові якості і психологічні особливості етнічної групи, яка має спільну територію, мову, історію, культуру, звичаї, символи, що відрізняють її від сусідніх народів. Не так давно в Україні...

  4313  Слова | 18  Стр.

 • Ответы по истории

  (вівці, кози). З'являється новий тип поховання в ямах з насипом та без насипу з кам'яною обкладкою навкруги і витворюється обряд поховання, подібний до обряду сусідніх патріархальних племен ямної культури. Кімері́йці— стародавні кочівники, які жили на території Північного Причорномор'я в X — VII століттях до н.е. і мандрували через Кавказ до Малої Азії.Їх походження невідоме, але вважається, що вони були індоєвропейцями. Істориками вважається що мова кімерійців належала до іранської мовної групи...

  24258  Слова | 98  Стр.

 • Курсовая розміщення продуктивних сил Португалії

  Предметом є вивчення просторової організації продуктивних сил Португалії відповідно до її природних, соціальних і економічних умов та факторів. Метою роботи є ознайомлення з розміщенням продуктивних сил Португалії, її економікою, історією, культурою, участю країни у міжнародному територіальному поділі праці та економічних зв’язках. Завданням роботи є: 1.ознайомлення з передумовами та факторами розвитку і розміщення продуктивних сил країни; 2...

  7103  Слова | 29  Стр.

 • Шевченко

  виповнюється 190 років від дня народження Тараса Григоровича Шевченка – поета, художника, мислителя, палкого патріота України. Кожна нація, якій пощастило відкрити і висловити свою творчу ідентичність, своє глибинне самопізнання, базу національної культури, осягнула це могутнім словом свого національного пророка. Серед тих щасливих, вибраних народів є і ми, українці. І ось чому. Поляки дістали Міцкевича, німці – Гете, англійці мають Шекспіра, італійці – Данте. Росія гордиться своїм Пушкіним, а ми...

  8622  Слова | 35  Стр.

 • Лексикографія

  тогочасну книжну українську мову, здобули загальне визнання не тільки на Україні і в Росії, але також у Польщі та Молдавії. Першим словиком сучасної української мови вважається словничок, доданий І.П. Котляревським до його поеми "Енеїда", І.П. Котляревський є, таким чином, зачинателем не тільки нової української літератури, а й нової української лексикографії. Протягом XIX і на початку XX ст. було видано немало словників, переважно українсько - російських та російсько - українських. Всі вони,...

  7384  Слова | 30  Стр.

 • Українські політичні партії та організації на Україні кінця ХІХ – початок ХХ століття

  партії та організації на Україні кінця ХІХ – початок ХХ століття План 1. Поява національно свідомих українців 2. Братство тарасівців 3. ”Українська загальна організація” 4. Перша політична партія 5. Поява фракцій 6. Помірковані 7. Два головні напрями політичної думки 8. М.Драгоманов. Його роль в українському лібералізмі 9. Головні ідеї українського лібералізму 10. М.Грушевський як політичний діяч ...

  3140  Слова | 13  Стр.

 • Вплив історичних типів журналістики на розвиток інформаційного суспільства

  формуванні масової свідомості, впливати на управлінські рішення, бути фактором розвитку культури, носієм рекламно-довідкової інформації і т. д., - професійно-творчий характер «журналістик» різних часів і народів при всіх зовнішніх відмінностях, пов’язаних з національно-регіональними традиціями, технічними можливостями, загальноприйнятими зразками, принципово єдиний. Так, перші газети XVII-XVIII століть і газети XX століття попри усі відмінності, все ж є саме газетами – засобами масово-інформаційної взаємозалежності...

  6730  Слова | 27  Стр.

 • Українська лінгвостилістика

  Українська лінгвостилістика була започаткована працями О.О.Потебні в другій половині XIX ст., але в силу різних історичних причин утвердилась як окрема наукова галузь лише в 20-30 роки XX століття. Її становлення пов’язане з іменами О.Курило, Л.А.Булаховського, І.К.Білодіда, М.А.Жовтобрюха, І.Г.Чередниченка, М.М.Пилинського та ін. У сучасному мовознавстві спостерігається велика зацікавленість проблемами лінгвостилістики. Вивчення мовних явищ з погляду їхніх виражально-зображальних можливостей набуває...

  627  Слова | 3  Стр.

 • Туризм

  Український туризм: історичний огляд та сучасний сталий поступ С.О. Ковальов Донецький інститут туристичного бізнесу, Україна Аналізується становлення туризму, формування масового пролетаріату та його інерційність у 20 – 40-і роки. З’ясовано критичний зв’язок з основними процесами суспільного життя: ентузіазм, класовий підхід, українізація. Сучасну інноваційну політику на ринку праці слід формувати на основі позитивного досвіду, що забезпечить розвиток масового туризму в Україні. Одним з...

  1703  Слова | 7  Стр.

 • Народні промисли на поділлі

  дослідження українська народна вишивка стала тільки в середині XIX століття. Створюються приватні колекції вишивок, комплектуються збірки в музеях, починається збиральницька і дослідницька робота етнографів, організовуються виставки народного мистецтва. Вишивці Поділля приділяли увагу А. Прусевич, А. Зарембський, В. Гагенмейстер. Деяку інформацію про подільську народну вишивку можна знайти в книгах «Українська народна вишивка. Західні області УРСР» Р. В. Захарчук-Чугай, «Український народний одяг»...

  8347  Слова | 34  Стр.

 • Vuzvolna borotba 1917r.

  . Визвольна боротьба українського народу 1917 – 1920 рр. Навчальна мета: - Закріпити знання у особового складу про визвольну боротьбу українського народу 1917 – 1920 рр ЧАС: 1 год. Місце проведення: учбовий клас. ЛІТЕРАТУРА: 1. Історія України. Курс лекцій. - К., 1991. - Т.2. - С. 328 - 355. 2. История второй мировой войны 1939-1945. - М., 1975. - Т. 4. - С. 80 - 90. 3. Субтельний О. Україна: історія. - К., 1993. 4. Сторінки історії України: ХХ століття. - К., 1992. - С. 155...

  2897  Слова | 12  Стр.

 • Козацьке бароко

  архітектурного стилю, що був поширений на українських землях у XVII-XVIII ст. Виник унаслідок поєднання місцевих архітектурних традицій та європейського бароко. Період другої половини 17 - 18 століття називають епохою староукраїнської культури, тобто тієї, що передувала новій, створеній за останні два століття. Мистецтво тієї доби розвивається в стилі бароко, котрий проникає в усі культурні сфери і набуває свого розквіту у 18 столітті як відоме всьому світові “українське бароко”. Новий стиль виявляється...

  1332  Слова | 6  Стр.

 • Краинознавство

  холмистые равнины (Лондонский бассейн и др.), обрамленные куэстовыми грядами, типичный пейзаж «доброй старой Англии». Климат умеренный океанический, влажный, с мягкой зимой и прохладным летом (влияние Гольфстрима). Средние температуры января 3-7 °С, июля 11-17 °С. Осадков на равнинах 600-750 мм, в горах 1000-3000 мм в год, часты моросящие дожди и туманы. Западная часть страны получает несколько больше осадков, чем восточная. Густая сеть полноводных рек (Темза, Северн и др.), многие из которых соединены каналами...

  41874  Слова | 168  Стр.

 • Курсова робота з дисципліни «Рекреологія»

  Київський університет культури Чернігівський факультет менеджменту і бізнесу Туристично-рекреаційні ресурси Івано-Франківської області Курсова робота ...

  7707  Слова | 31  Стр.

 • Игра

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ На правах рукопису ЗУБКО ІННА ВІТАЛІЇВНА РОСІЯ І ПЕТЕРБУРГ У ЖИТТІ ТА ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ТА АДАМА МІЦКЕВИЧА Спеціальність 7.030501 «Українська мова та література» Робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» Рекомендовано до захисту Робота виконана на кафедрі (протокол № 11 теорії літератури та від 27 травня 2010 року) зарубіжної літератури Зав. кафедри__________проф...

  15811  Слова | 64  Стр.

 • Записки сумасшедшего

  Ліна Костенко Записки українського самашедшого Я завжди був нормальною людиною. Радше меланхоліком, ніж флегматиком. Раціо в мені явно переважало, поки не зустрів свою майбутню дружину. Тоді на деякий час взяло гору емоціо, а тепер вже не знаю. Зрештою, дружина в мене розумна й красива, упадальників біля неї не бракувало, і якби зі мною щось не так, то вона вибрала б не мене. Спадковість у мене теж добра, психів у роду не було. Вчився в університеті, ходив на байдарках, навіть маю...

  98827  Слова | 396  Стр.

 • Проблеми відродження круїзної справи в Україні

  особливих спроб упровадження на український ринок. І навіть відкриття представництва відомої західної турфірми "Роял Каріббіен Круїз Лтд", що працює в багатьох водяних басейнах світу, - поки єдиний випадок. Російські й українські круїзні фірми планують у найближчому майбутньому засвоїти Карибське море, океанські переходи до Американського континенту й інші екзотичні маршрути. У їхні плани входить укладення агентських угод із найвідомішими у світі круїзними фірмами. Український круїзний бізнес розвивається...

  4943  Слова | 20  Стр.

 • Geographik

  Українська архітектура та містобудування 16-17 ст. Архітектура. Містобудування. Друга половина XVI — перша половина XVII ст. — якісно новий етап у розвитку архітектури та містобудування на українських землях. Оскільки архітектура як вид мистецької творчості відігравала визначальну роль у розвитку мистецької культури, саме в ній найраніше і найяскравіше проявилися нові тенденції, що поступово стали визначальними для розвитку мистецької культури загалом. Вони насамперед пов’язані з діяльністю приїжджих...

  5136  Слова | 21  Стр.

 • Культура бронзової доби.античні держави.

  Матеріальна культура землеробів та скотарів. Культура бронзової доби. Вчені виділяють два господарських світи енеоліту - землеробів і скотарів. Кожен із них мав власний усталений спосіб життя та порядок господарювання, які позначилися також на духовній культурі, ідеології, формах соціальних відносин і власності. Найбільш ранніми енеолітичними суспільно-культурними утвореннями на території України були землеробські (землеробсько-скотарські) племена трипільської культури та культури Гумельниця...

  7422  Слова | 30  Стр.

 • Джерела мусульманського права

  традиційно сповідували, в зв’язку з тенденцією навернення до ісламу нових мусульман із числа етнічних українців і росіян, а також внаслідок демографічних та міграційних процесів, повернення на історичну батьківщину кримських татар. Мусульманська правова культура стає все більш актуальною для сучасної України, що можна пояснити, з одного боку, природою ісламу, а з іншого – особливостями його теперішнього стану в нашій країні. Адже внутрішня логіка ісламу як універсальної системи, що охоплює як релігійне,...

  23148  Слова | 93  Стр.

 • Проэкт

  ім. ПЕТРА ВАСИЛЕНКА Курс «Інноваційний менеджмент» сталого розвитку Навчально – науковий інститут бізнесу і менеджменту ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ (контрольна робота) АНАЛІЗ МАТЕРІАЛІВ ІЗ «ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА НА ПЕРІОД ДО 2015 РОКУ» ( в контексті кластерної ув’язки сталої орієнтації: «аграрної науки», «технологічних кейсів», «техно-духовних сільських громад» та «бізнес-інноваційних структур») ...

  2072  Слова | 9  Стр.

 • История

  (друга половина ХІV перша половина ХVІІ ст.) ......................................................................... 35-48 ТЕМА 4. ЗАПОРІЗЬКА СІЧ - УКРАЇНСЬКА КОЗАЦЬКА ПРОТОДЕРЖАВА ......................................................................................48-67 ТЕМА 5. КОЗАЦЬКА ДЕРЖАВА В ЧАСИ НАЦІОНАЛЬНОВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ПІД ПРОВОДОМ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО (1648 - 1657 рр.) ............................................................................................68-84 ...

  101883  Слова | 408  Стр.

 • Макіївка від козацьких часів до промислового центру

  революція………………………………………………………..12 10. "…Ах, війна що ти підла зробила... "…………………………………….16 11.Післявоєнне відновлення……………………………………………………20 12. …І розквітнуло місто як троянда………………………………………….22 13.Список використаної літератури…………………………………………...25 14.Додатки……………………………………………………………………….26 Добрий день, любі друзі! Ми дуже раді вас бачити! Ви мабуть втомилися сидіти за партами на уроках, маєте можливість познайомитись із цікавим містом Макіївка. І я вважаю, що вже можна розпочати нашу екскурсію...

  6155  Слова | 25  Стр.

 • Елементы популизма

  сферах, у нашому суспільстві одержало широке поширення таке явище, як популізм. Що означає це поняття і чому популізм виступає як перешкоджаючий фактор розвитку народовладдя? У політичному лексиконі термін «популізм» виник вперше в США наприкінці XIX століття. Америка переживала тоді один із самих бурхливих періодів своє історії. Йшла швидка індустріалізація країни. Росли міста. Стрімко підсилювалися позиції великого капіталу, наростала класова боротьба, йшов підйом фермерського і робітника рухів. Згодом...

  13593  Слова | 55  Стр.

 • Курсовая работа

  13 РОЗДІЛ 2. Періодичні видання ОУН…………………………………… 14 1. Класифікація та тематика офіційних періодичних видань ОУН…………………………………………………………………… 19 РОЗДІЛ 3. Періодичні видання для дітей………………………… 20 - 24 1. Роль періодичних видань у дітей у формуванні мовних навичок…………………………………………………………… 20 - 24 РОЗДІЛ 4. Проблеми типології українських періодичних видань…………………………………………………………………… 25 - 33 1. Проблеми типології українських періодичних видань…………………………………………………………… 25 - 33 ...

  6280  Слова | 26  Стр.

 • Культурология

  теорії культури, висвітлює процеси класифікації та періодизації культур, філософські питання культурології. В конспекті розглядаються також проблеми спадкоємності, традицій та новаторства в культурі, співставляються феномени “культура” та “цивілізація”, розглядається культура як зв’язуюча ланка між людиною і природою. Висвітлюються також важливі питання: культура як соціальне явище, компаративний аналіз культур, генотипологія Заходу та Сходу, загальні риси сучасної культури, історичні...

  37931  Слова | 152  Стр.

 • Децентралізація управління житловим фондом в Україні

  оптимізації структури тарифів на утримання житла і зниження нераціональних витрат матеріально-технічних ресурсів. Ті ж спроби реформування галузі, що мали місце, були непослідовними і неадекватними масштабам та складності проблеми. Отже, перед українським суспільством постала проблема реформування управління житловим господарством. З цією метою сьогодні впроваджується масштабна загальнодержавна програма, метою якої є реформування управління житловим фондом шляхом створення кондомініумів. Однак на...

  4552  Слова | 19  Стр.

 • Норманська та хозарська гіпотеза виникнення Київської Русі

  Жителі того городка платили данину хозарам. Аскольд і Дир зостались там, зібрали багато варягів і почали володіти полянською землею. Довкола цього літописного твердження, а заразом – і навколо проблеми походження Київської держави півтора століття точиться дискусія між так званими норманістами й антинорманістами. Недостатність, суперечливість і неоднозначність історичного матеріалу, різні методологічні підходи, політична заангажованість ставали на заваді об’єктивного дослідження процесу виникнення...

  2564  Слова | 11  Стр.

 • Физика

  орнаментах вишивки на одязі. Що стосується хмелю, то споконвіку цю рослину пов'язують як із креативними міфами, так і з виокремленням різних пір року. Хміль — давня священна рослина, яку використовували для виготовлення ритуальних напоїв; в українському фольклорі він зазвичай символізує пишність, буяння, розквіт, молодість ("буйний хміль", "хміль зелененький"). Хміль у вишивках на сорочках часто бачимо не лише на плечових уставках (поликах), а й на подолі, завершуючи нижній рівень одягу, таким...

  4655  Слова | 19  Стр.

 • Історія розвитку систематичних документних класифікацій в Україні

  РОЗВИТКУ СИСТЕМАТИЧНИх ДОКУМЕНТНИХ КЛАСИФІКАЦІЙ 1. Розвиток систематичних класифікацій з давнини до середини ХІХ ст.12 2. Розвиток системних класифікацій наприкінці ХІХ ст………………….15 3. Розвиток систематичних класифікацій у ХХ ст………………………...17 РОЗДІН 3. СИСТЕМАТИЧНІ ДОКУМЕНТІ КЛАСИФІКАЦІЇ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В УКРАЇНІ 1. Універсальна десяткова класифікація (УДК)…………………………...20 2. Бібліотечно-бібліографічна класифікація (ББК)………………………..32 3. Міжнародна патентна класифікація……………………………………...

  12170  Слова | 49  Стр.

 • Жіноче питання у змі

  деяких дослідженнях з історії фемінізму витоки феміністської концепції пов'язують з виникненням плеяди жінок-єретичок в країнах Європи, які оголосили наприкінці 13—14 ст. про своє право на особливу інтерпретацію Учення Христа, який розумівся ними як божественна суть, що не мала статі і навіть швидше як жінка, ніж чоловік (Юліана Норіджська, 14 ст.). Найпоширеніша точка зору зв'язує витоки фемінізму з культом людини в епоху Відродження. У зв'язку з цим зазвичай називаються імена перших італійських жінок-письменниць...

  5439  Слова | 22  Стр.

 • Аналіз твору “Цимборики” Анатолія Кос-анатольського

  Богдан Стельмах. Висвітлити художню спадщину Анатолія Кос-Анатольського – означає повести мову про сучасну українську культуру України, про ї найсуттєвіші, найзавершеніші ознаки. Усвідомити сутність титанічної праці митця, спрямувати його талант – це розкрити глибині і провідні тенденції характерні риси українського мистецтва. А. Кос-Анатольський увійшов в історії української музичної культури як один із яскравіших, самобутніх і активних її творців. А.Кос-Анатольський був учителем, композитором,...

  3150  Слова | 13  Стр.

 • Тветы на вопросы

  стихійна діалектика. Виникнення різноманітних філософських шкіл, напрямків в стародавній Греції припадає на VI століття до нашої ери і було зв’язане з формуванням рабовласницьких суспільних відносин, розвитком торговельних, політичних, культурних зв’язків грецьких міст-держав між собою і країнами Сходу, особливо Єгипту та Вавилону. Центрами бурхливого розвитку ремесел, торгівлі, культури античності стали такі міста-держави, як Мілет і Ефес (Мала Азія). В енциклопедичному словнику про ці місця мовиться...

  7141  Слова | 29  Стр.

tracking img