Yuqori Darajali Algebraik Tenglamalar Сочинения и курсовые работы

 • Yuqori tartibli determinant

  1.YUQORI TARTIBLI DETERMINANT [pic] determinantni hisoblang. Yechish. Uchinchi ustun elementlarini -2 ga ko‘paytirib, birinchi ustun mos elementlariga, so‘ngra -3 ga ko‘paytirib, to‘rtinchi ustun mos elementlarga qo‘shsak, 90 xossaga ko‘ra [pic] 2.CHIZIQLIM TENGLAMALAR SISTEMASINI GAUSS METODIDA YECHISH Чизиқли тенгламалар системасини Гаусс усули билан ечиш. Чизиқли тенгламалар системасини ечишнинг энг кўп ишлатиладиган усулларидан бири Гаусс усулидир. Унинг моҳиятини...

  1049  Слова | 5  Стр.

 • Axborot texnologiyalari

  to’plami aniqlanadi. Bir xil turdagi funksiyalar bitta modulning o’zida amalga oshiriladi. Yuqori darajali funksiyalarni amalga oshirilishini bosh modul ta`minlab beradi: u bo’ysunuvchi modullarga mos keluvchi quyi darajali funksiyalarning bajarilishini boshqaradi. Aniq bir algoritmning funksiyalarini amalga oshirishuvchi modullar to’plamini aniqlashda quyidagilarni e`tiborga olish lozim: • xar bir modul yuqori turuvchi modulni bajarilishini chaqiradi va ish tugagandan keyin boshqaruvni uni chaqirgan...

  37298  Слова | 150  Стр.

 • Гпава 66666

  планировке, недостаточности жилой площади, так и о вы­сокой комфортабельности жилищного фонда. Uy-joy qulayliklar baholashda turar-joy va umumiy sohalarda nisbati o'rnatiladi:uy-joy maydononing yuqori ulushi past qulayligini bildirsa, past ulush yomon rejalashtirilganlikni, uyy-joy maydoni tanqisligi va yuqori qulaylilikdan guvohlik berishi mumkin. Жилищный фонд учитывается по типам жилых помещений. Статистика выделяет следующие типы жилых помещений: индиви­дуальный дом, отдельная квартира, общая (коммунальная)...

  24256  Слова | 98  Стр.

 • Экономисть

  of the injustice of life. “Lottereya” nomli qisqa hikoyasida, adolatsizligi allegoriyasini yozgan. Shirli Jakson hayot Darwin presents evidence for the development of life from lower to higher forms. Darvin hayotning quyi shakldan yuqori shaklga qarab rivojlanishi haqida dalillar keltiradi. The author of this textbook explains the problem clearly. Bu darslik muallifi muammolarni yaxshi tushuntirib bergan. Bunda gapda skillfully (mohirona), cleverly (oqilona), correctly (to‘g‘ri)...

  19890  Слова | 80  Стр.

 • Turbo Pascal po uzbekskiy

  X lotin harfli klavishini bosish va har ikkala klavishni qo'yib yuborish kerak. Yuqori satr Turbo Paskalning mumkin bo'lgan ish rejimlari ''menyu'' sidan, quyi satr asosiy funksional klavishlarning qo'llanilishi to'g'risadagi qisqacha ma'lumotdan iborat. Ekraning qolgan qismi, ikkilamchi ramka bilan chegaralangan va dastur matnini kiritish hamda tahrirlash uchun mo'ljalangan, tahrir oynasiga tegishli. Uning yuqori satrida dastur matni o'qilgan disk faylining nomi (yangi faylga NONAME.PAS ismi beriladi)...

  1462  Слова | 6  Стр.

 • Referat

  amalga oshira o1mas1igingiz mumkin. Albatta, yuqorida ko'rsatilgan usullardan foydalanish uzatilayotgan axborot mazmuni vа mohiyatiga bog'liq. Pirovardida, o'zingiz uchun iqtisodiy jihatdan eng arzon (hech bo'lmaganda arzonrog'i) vа sifati yuqori bo'lgan usulni belgilab olasiz. Axborotni uzatish usullariga kelsak, 1- vа 2-bandda ko'rsatilgan usullar bilan yoshligingizdayoq tanishib olgansiz vа undan foydalanishni yaxshi bilasiz. Zamonayiy telekommunikatsiya vositalaridan foydalanish...

  1059  Слова | 5  Стр.

 • Органик синтез тех рус

  burchakli turli aromatik uglevodorodlar (naftalin, antrotsen, ularning gomologlari) bo'ladi. 106 Seolitlar yordamida n-parafinlarni ajratish yangi ilg'or usullardan hisoblanadi. Uni qo'llash bilan n-parafinlarni toza holda (98,0-99,2%) ajratishda yuqori ko'rsatkichlarga erishish mumkin (80-98%). Jarayon ikki bosqichdan iborat: n-parafinlar adsorbsiyasi va desorbsiyasi. Uni gaz va suyuq fazada 300350° C turli bosimda olib borish mumkin. Parafinlar desorbsiyasini bosimni pasaytirgan, temperaturani...

  56991  Слова | 228  Стр.

 • Amir temur va islom

  yuzaga kelib va rivojlanib saltanat darajasiga ko’tarilgan edi. Bu shahar uning bevosita ishtirokida jahondagi eng yirik siyosiy, iqtisodiy va madaniy markazga aylandi. Hashamatli binolar, ajoyib bog’, ko’cha va bozorlar qurilib, obodonchilik eng yuqori cho’qqiga ko’tarildi. Biroq Samarqand xonliklar, chor hukumati va sovet davrida o’zining shon-shuhratiniyo’qotib, obodonchilikva tarixiy yodgorliklar achinarli holatga tushib qoldi. Yurtboshimizning harakati tufaylitarixiy yodgorliklar ta’mirlandi...

  11097  Слова | 45  Стр.

tracking img