Аналіз пакетів прикладних програм, які використовують для прогнозування економічних процесів

  • 21 дек. 2010 г.
  • 2134 Слова
Міністерство освіти і науки України
Київський національний економічний університет
 Кафедра економіко-математичного моделювання 

Реферат
на тему «Аналіз пакетів прикладних програм, які використовують для прогнозування економічних процесів»

Студента ІV курсу
1 групи, спеціальності 6507факультету управління персоналом та маркетингу
Бузника О.С.

Київ 2010

Вступ

Відсутність явного лідера у виробництві спеціалізованого софтвера для маркетологів цілком з'ясовно: завдання, що покладаються на маркетингові підрозділи компаній, істотно різняться залежно від їх розміру, галузі, особливостей ринку, системи ухваленнярішень, прийнятої на конкретному підприємстві, і багатьох інших чинників.
Незважаючи на високий рівень розвитку інформаційних технологій, багато вітчизняних маркетологів обмежуються у своїй роботі лише програмами сімейства Microsoft Office. Ситуація, що склала, об'єктивно не дає можливості співробітникам маркетингової служби працювати так же ефективно, як, наприклад, співробітникамбухгалтерії або відділу продажів, що застосовує досить досконалі засоби автоматизації. Російський маркетинг ще далекий від встановлення загальновизнаних стандартів і це, безумовно, гальмує розвиток ринку спеціалізованого маркетингового програмного забезпечення. Проте вже зараз деякі програмні продукти можуть істотно полегшити життя маркетологів.
Нині на ринку представлені різноманітні програмні продукти іінформаційно-аналітичні системи, призначені для підвищення ефективності роботи маркетологів будь-якого рівня, — від лінійних менеджерів до директорів по маркетингу і бренд-менеджеров.
У цій роботі я класифікував маркетингові програми і постарався показати для вирішення яких завдань вони створені. Спершу позначимо предмет обговорення. Під маркетинговим програмним забезпеченням нами розуміються наступнітри групи програм :
• Спеціалізовані програмні продукти, призначені виключно для фахівців в області маркетингу.
• Неспеціалізовані програмні продукти, вирішальні окрім маркетингових і інші аналітичні завдання.
• Інформаційні системи. До останньої групи відносяться програмні продукти, що не є автономними програмами, до яких звикли більшість користувачів. Йдеться про додатки,працюючі через web -браузер.
Про маркетингову інформацію і МІС.
Перш ніж торкнутися безпосередньо програмного забезпечення (ПЗ), представимо підхід, згідно з яким була проведена класифікація розглянутих програмних продуктів. Відправною точкою для нього є досить відома маркетингова інформаційна система, або МІС. Очевидно, що завдання програмних продуктів — обробка інформації, тому самеМІС допоможе нам визначити місце тих або інших програмних продуктів в маркетинговій системі компанії.

Класифікація програмних продуктів в області маркетингу

Усі програмні продукти можна розбити на групи згідно з їх призначенням. Існують програми для обліку аналізу продажів, для координації роботи з клієнтами, для моніторингу конкурентів, для проведення маркетингових досліджень, дляаналізу продажів, для обробки текстових масивів, інформаційно-аналітичні системи, статистичні пакети, геомаркетинговые системи, програми для підтримки рекламної діяльності і для маркетингового планування.
Згадані групи програм, у свою чергу, відноситимуться до одному або декількох блоків представленої на малюнку схеми, і тим самим «закривати» різні функції маркетингу. Охарактеризуємо представниківкожної групи програмних продуктів.

Група 1 і 2. Облікові програми і crm -программы

Призначенням першої і другої групи програмних продуктів є накопичення і аналіз інформації про продажі, аналіз продуктів, клієнтів; основні користувачі програм цієї групи — штатні співробітники компанії (маркетолог-аналітик, бренд-менеджер). Почнемо з облікових програм. Система...
tracking img