Ба номи Худованди Бахшандаи Мехрубон

  • 14 окт. 2012 г.
  • 1364 Слова
Ба номи Худованди Бахшандаи Мехрубон
Агар хар як мусалмон ошики 5 чиз набошад, дохили чаннат намешавад. Ин 5 чиз инхоянд: 1.Ишке ба Худо (ва Расули Худо), 2.Ишке ба табиат, 3.Ишке ба мардум 4.Ишке ба зиндаги, 5.Ишке ба Марг.
Мутавачех шавед, ки ишки бо табиат дар ин асно дарч гардидааст. Яъне дар ислом табиат, коинот, хусусияти физикии инхо, хусусияти химияви , биологи ва гайра бенихот мухим аст. Аллох Раббилъоламин ба инсон акл ва шуур (мантик (логика)) додааст. Инсон аз вакте ки аклнокиаш ба як дарачаи хос расид ба худ бенихоят бисёр саволхо зиёд медод. Аз кабили мо дар кучо вокеъ гардидаем, коинот чист , офтоб ё мохтоб чист, ё мо дар коинот танхоем , сайёрахо чистанд , мо чи тавр нафас мекашем амсоли ин саволхое, ки хозир кудаки 5 ё 6 сола дар дунё метавонад чавобдихад. Ба гайр аз давлати мо афсус. Шумо хам бояд шавковар бошад донистани инхо (мох ё офтоб чи тавр пайдо шуданд ва гайра) Агар не пас шумо аз рахмати худо гофилед. Одди карда гуем шумо гумрохед.
Вакте, ки Парвардигор Коинотро офарид, ха дар хакикат офарид чунки то асри 19 – 20 дар дунё теорияе хукмфармо буд, ки гуё Коинот БУД , ХАСТ ва МЕМОНАД ки ин дар хакикат иштибохи калон буд. Аммомусалмонхо хануз 1400 сол пеш медонистанд, ки дунёро Офаридаанд, аниктараш офарид ва дили мусалмон оромиш дошт ва медонистанд ки Коинотро Аллохи Бузург офаридааст. Дар хакикат у аз хама чиз доност. Китобе, ки У фиристодааст рохнамо ва пешкори мусалмонон аст ва бояд бошад , чунки кофирон медонанд ки ганч ба мусалмонхо расидааст ва мусалмонхо аз ин истифода намебаранд (иштибохи бузург мекунанд) ва онхо аз инганч истифода бурда истодаанд. Ин ганч Куръони Карими Мачиди Пок мебошад, ки Аллох барои мо мусалмонхо офаридааст ва нидои Худовандиро ба бандахои Худо расондааст бо тарики ин китоб.
Куръон дар худ бисёр маълахои мухимро дар бар мегирад . Масъалаи мухим ин масъалаи илми мебошад, ки дар Куръон хама кашфиётхо, ихтироъхо, конунхо ва гайрахо хануз 1400 сол пеш гуфта шуда буд. Инсонхо ханузмутавачех ин мешаванд. Хол он, ки метавонистанд инро аз Куръон пешгуи кунанд мутасифона накардаанд. Ин кашфиётхо, ихтироъхо, конунхо ва гайрахоро дар чахони Гарб олимхои онхо тачриба карда исбот сохтанд , мусалмонхо чи? монданд дасти холи хол онки хар як мусалмон бояд Куръонро мутолиъа кунад ва инро фахмад ки хама маънои зиндагии инсон, сохти инсон ва табиату коиноту гайра дар Куръон дарчгардидааст.То даме, ким о Куръонро пешкори амалхои худ накунем хамин тавр гумроху нотавон хохем монд. Худоё ба мо кумак кун. Омин
Чи тавре, ки дар боло зикр кардем вакте, ки Парвардигор заминро офарид ин як ояи Куръонист. Аввал Раббилъоламин заминро аз осмон чудо сохт замин меларзид нотавон буд, кави набуд. Ва Аллох барои мустахкамшави, барои кави шавии замин Кухро офарид.Мо дар Замин Куххро офаридем, то ки у хам начунбад бо онхо… (Сураи Анбиё, ояи 31). Мутавачех шавед, ки дар ояи зерин вазифаи куххро, амалхои куххро Худо ба мо мегуяд. Дар хакикат дар замони пеш ин илмхо дастрас набуданд ва касе инро намедонист чунки тачруба накарда буданд ва дигару дигар.Имруз бошад Илми Геология инротасдик кард, ки куххо дар хакикат хамчун пойдевори дунё мебошанд. Ё дар дигар чои Куръон Худо мегуяд: Вал чибола автада. Тарчумааш: Ва Куххоро Офарид (Худо) чун меххо. (Сураи Набаъ, ояи 7) Ин нукта хам бенихоят шавковар аст, ки кух вазифаи Мехро ичро мекунад. Яъне, чи куххо хам оё реша доранд? Бале. Олимони илми Геология исбот сохтан, ки ин куххое, ки мо мебинем, ки ин кадар калон хастанд, бозонхо кариб 10 – 15 маротиба аз худи кух реша доранд дар таги замин. Масалан кухи Химолой ки кариб 9000м дарози дорад решааш ба 125 000м мерасад. Ва яке аз фалсафаи кух ин аст ки заминро мустахкам нигох медорад. Ин куххо хамин тавр бино нашудаанд, чи тавре ки мо фахмидем вазифаи кух дигар чиз аст, аниктараш мустахкамкунии замин то мо бандахои Худо дар замин такон нахурем ва...
tracking img