билеты

  • 30 окт. 2014 г.
  • 4774 Слова
БИЛЕТ №1
1.Тұрақты дамудың принциптері:-прогрестің мақсаты - адам, адамзат дамуының деңгейі -бұл оның әлеуметтік-экономикалық саясатының, мемлекетінің, қоғамқалыптасуының шарасы;-ұлттық игілікті тұрмыс деңгейінің жоғарылауы, кедейліктіжеңу, қажеттілік құрылымның өзгеруі;-білім, ғылым, мәдениет, денсаулық сақтау жүйесінің даму .басымдылығы - халық шаруашылығының эволюциясы, халық,белсенділігінің шығармашылығы, өнімділіктің ұзақ мерзімді өсу :факторлары қоғамның рухани өмірінің маңызды сферасы; -демографиялық жағдайдың жақсаруы, түрғындардың орнықты дамуының іс-әрекеттігі;-экономикалық инновациялық даму типі ресурстарды жинақ- тауға, табиғатты қорғауға өту;-экология және экономика байланысының күшеюі, экономи- калық жүйенің экологиялық бағдарын қалыптастыру экожүйенің, шаруашылық сыйымдылығышегіндегі дамуы; - қалдықтарды қайта өңдеу қауіпсіздігі, ресурстарды қайтапайдалануды кеңейту, қайта өңдеуге жатпайтын ресурстарды тұты- нуды азайту мүмкіндігімен шығынды азайтуды ұсынатын рацио-налды табиғи қолдану;-экожүйені қайта қалпына келтіру мен қорғау мақсатында әлеуметтік әріптестік пен халықаралық ынтымақтастықтың дамуы; -жаңа өркендеу құндылықтарының есебіндегі мораль, тәрбиемен білім жүйесіндегіэкологияландыруға адамның көзқарасы;-саяси механизм шешімнің қабылдануы мен жүзеге асыры- луы, басқару жуйесін жетілдіру, тұрақты даму міндеті мен мақса-тын жүзеге асырудағы мемлекеттің басты рөлі; 
- азаматтық қоғам мен жеке бизнестің, мемлекет қызметінің тиімділігі мен үйлесімділігін жоғарылату.
2.Қоршаған ортаны қорғау конференциялар:
Қоршаған ортаны қорғау мәселелерін шешуге БҰҰ (Біріккен Ұлттар Ұйымы)үлкен үлес қосып отыр. Табиғатты қорғау қызметіне БҰҰ-ның барлық басты органдары мен мамандандырылған мекемелері: Бас Ассамблея, Экономикалық және әлеуметтік кеңес (ЭКОСОС), Аймақтық экономикалық комиссиялар (мысалы, Еуропалық экономикалық комиссия), Халықаралық еңбек ұйымы (MOT), Білім беру, ғылым және мәдениет мәселелері жөніндегі Біріккен Ұлттар Ұйымы (ЮНЕСКО), Халықаралық реконструкция жәнедаму банкі (МБРР), Атом энергетикасы жөніндегі халықаралық агенттік (МАГАТЭ), Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ВОЗ), Халықаралық теңіз ұйымы (ИМО), Дүниежүзілік метеорологиялық ұйым (ВМО) және т.б. қатысады.Негізгі бақылауды БҰҰ шеңберіндегі қоршаған ортаны қорғау мәселелері жөніндегі жаңа үкіметаралық орган — Қоршаған орта жөніндегі БҰҰ бағдарламасы, (ЮНЕП) жүзеге асырады. ЮНЕП — БҰҰ-ның негізгікөмекші органы болып табылады. 
3.Себебі,сәулелердің толқын ұзандығына байланысты
БИЛЕТ №2
1)1987 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымының (БҰҰ) Дүние жүзілік қоршаған орта мен даму коммисиясы «Біздің жалпы болашағымыз» атты есебінде «Қоршаған орта үшін қауіпсіз жолда экономикалық дәуірге» аяқ басуға шақырды. Омында алғаш рет «Тұрақты даму» концепциясы ұсынылды.
1992 жылдың маусым айында Рио – де – Женейроқаласында өткен Біріккен Ұлттар Ұйымының (БҰҰ) Дүние жүзілік қоршаған орта мен даму коммисиясы «Біздің жалпы болашағымыз» атты конференциясы «Тұрақты даму» конференциясын және «ХХІ ғасырдың күн тәртібіне» атты ауқымды бағдарламасын қабылдады. Бұл бағдарламада шешілуі болашақта тұрақты дамуды қамтамасыз ететін жалпы мәселелер қарастырылған.
2. Экологиялық пирамида ережесі – экожүйедегі  HYPERLINK"http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1" \o "Консумент (мұндай бет жоқ)" консументтер, продуценттер және редуценттер арасындағы олардың  HYPERLINK "http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0" \o "Масса" массасымен өрнектелген арақатынас  HYPERLINK"http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D2%A3%D0%B4%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B" \o "Заңдылық" заңдылықтары. Экологиялық пирамида ережесі көбіне бағана түріндегі сызбанұсқалар арқылы беріліп, табиғи бірлестіктердің белгілі бір өнімділігі арқылы ерекшелінеді. Ол массалық не HYPERLINK "http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F" \o "Энергия" энергиялық өлшем бірлігі арқылы...
tracking img