ДББЖ

  • 21 сент. 2014 г.
  • 4440 Слова
 Мазмұны
Кіріспе............................
I. Теориялық бөлім........................
1.1 ДББЖ шолу, түрлері, сипаттама...................
1.2 JASMINE ДББЖ......................................
II. Практикалық бөлім................................................................
2.1 Пәндік саланың сипаттамасы................................2.2 Инфологиялық модель..............................
2.3 Логикалық модель............................
2.4 ДБ таблицалары (физикалық модель)...................
2.5 ДБ сұратулар.........................
Қорытынды......................
Қолданылған әдебиеттер..............................Кіріспе
Цель создания и функционирования базы данных – автоматизация рабочего места библиотекаря.
Задачи, решаемые в процессе создания и использования базы данных:
- хранение и поиск информации по книгам по заданным критериям: автор, название, издательство, год издания и т.п.;
-хранение и поиск информации о посетителях библиотеки;
- формирование данных о количестве книг в наличии и их движении за период.

Функционалды деректер қорын жасаудың мақсаты – кітапханашының жұмыс орнын автоматтандыру.

олрорррллоооллkk


I. Теориялық бөлім
1.1 ДББЖ шолу, түрлері, сипаттама
Деректер қоры - ақпараттық жүйелердің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады.Ақпараттық жүйе өз алдына басқару функциясын орындау үшін әр алуан денгейдегі жұмыстарды ақпаратпен жабдықтаған объект туралы ақпаратты жинау, тасымалдау, қайта өңдеу бойынша қатынас жүйесін білдіреді.
Деректер қоры деп - компьютер жадында сақтайтын, арнайы түрде ұйымдасқан, өзара байланысқан мәліметтер жиынтығын айтамыз.
Ақпараттық жүйелердің мысалына: банктік жүйелер, кәсіпорындарда, автаматты түрдебасқару жүйелері, авияция немесе темір жол билеттерін, мейрамхана номерлерін алдын ала белгілеу және тағы басқа жатады.
Пайдалану облысы бойынша келесі класстарды бөліп айтуға болады:
1)Ғылыми зерттеуге арналған;
2)Автоматталған жобаларға арналған;
3)Ұйымдастырушы басқарудағы ақпараттық жүйелер;
4)Технлогиялық процессорды баспаға арналған.
Деректер қорын басқару жүйесін көптеген қолданушылардеректер қорын құру, енгізу, бірлесіп пайдалану және програмалау құралдардың жиынтығын айтады.
Деректер қоры дегеніміз – мәліметтерді сақтауға арналған ұйымдасқан құрылым. Бұл деректер қорының құрылымына ақпаратпен қатар, оларды ұйымдастыруға, қолдануға арналған тәсілдер мен әдістер кіреді.
Деректер қоры (ДҚ) - aқпараттық жүйелердің өңделетін обьектісі, қоршаған ортаның белгілі бір саласының немесебір пән аймағының нақты обьектілері жайлы берілген мәліметтер жиыны. Екі өлшемді кестелерден, яғни жолдар мен бағаналардан тұратын мәліметтер базасы реляциялық база болып саналады.
Деректер қорын басқару жүйесі (ДҚБЖ)-көлемді мәліметтер жиынын тұтынушыларға ыңғайлы түрде бейнелеп, белгілі бір форматта сақтап қана қоймай, оны ары қарай өңдеуге арналған программалар кешені.
Деректер қорыдеректер қорын басқару жүйесімен (ДҚБЖ) тығыз байланысты. Бұл программалық құрылымдар кешені жаңа қордың құрылымын құруға, оны деректермен толтыруға, мазмұнын редактрлеуге және ақпаратты визуалдандыруға арналған. Қор ақпараттарын визуалдау дегеніміз - берілген критерий бойынша экранға шығаратын мәліметтерді таңдап, оларды белгілі бір ретке келтіріп, безендіріп артынан баспаға немесе байланыс каналдарына берудіайтамыз. Әлемде деректер қорын басқаратын көптеген жүйелер бар.
Реляциялық деректер қорын басқару жүйесінде қатынастарға амалдар орындау үшін екі топ пайдаланылады:
1)Реляциялық алгебра
2)Реляциялық есептеу
Қатынастарға орындалатын амалдарды топқа бөледі:
1)Жиындарға қолданылатын амалдар, оларды біріктіру, қиылыстыру, бөлу, декарттық көбейту;
2)...
tracking img