Звіт з виробничої практики

  • 04 марта 2011 г.
  • 651 Слова
Аналіз лекційного заняття

Дисципліна: макроекономіка
Викладач: Серветник Микола Сергійович
Перший курс, група 17-ЕФ-05
Спеціальність: «Фінанси»

Тема: Загальні макроекономічні показники таметоди їх розрахунку.
Мета: Ознайомити студентів з макроекономічними показниками та методами їх розрахунку.
Освітньо - виховні задачі: формування у студентів розуміння важливості макроекономічнихпоказників.
На початку заняття викладач визначає тему лекції,про мету мова не йдеться.
Аудиторія не підготовлена,більшості студентів не подобається сирість на стінах та якість освітлення. Відвідуваність високаоскільки студенти бояться відпрацювань у цього викладача.
Лекція розбивається на питання, які повністю не розкриваються протягом лекції. Матеріал під запис майже не дається за винятком кількох формул,восновному використовується лише слухова пам'ять. Увага звертається лише на тих студентів,що розуміють матеріал. Більшість групи пасивно слухає.
Матеріал пов’язується з практикою студентів,але невраховується той факт,що у більшості студентів ніякої практики немає.
Домашнє завдання заключається у вивченні даної теми в підручнику,жодних індивідуальних завдань не задається.
Викладач намагається знайти індивідуальнийпідхід,інколи звертає увагу на окремих студентів з пасивної групи. Лекційний матеріал розбавляє жартами,що сприяє піднесенню загального емоційного стану.
Позитивні сторони: відчуваєтьсясистемність,викладач пов’язує теперішній матеріал з попереднім , створює проблемні ситуації, що сприяє розвитку мислення. Матеріал, що викладається пов'язаний з практикою. Вільне володіння матеріалом лекції.
Негативністорони: час лекції викладачем розраховано не вірно, недотримання плану лекції. В більшості увага викладача звертається на обдаровану частину аудиторії . Відчувається вік викладача – застарілість матеріалу.Аналіз лекційного заняття

Дисципліна: Психологія та педагогіка
Викладач: Паламарчук О. М.
Перший курс, група 17-ЕФ-05
Спеціальність:...
tracking img