Истиклолият

  • 05 сент. 2011 г.
  • 447 Слова
Санад
Барои истифодаи кувваи барк ва гази табии

Хулосаи (тавсияи) комиссияи макомоти худидораи шахрак ва деха ё комиссияхои манзилию комунали ва шурои махаллахо:-------------------------------------------------
Комиссияи махалли
-------------------------------------------------

-------------------------------------------------
аризаи шахрвандро
дар хусуси муайяннамудани вазъи моддию ичтимоии у ва оилааш чихати таъин кардани чубронпулии барои пушонидани фаркияти хачми истифодаи кувваи барк ва гази табии хаматарафа дар асоси талаботинизомномаи дахлдор барраси ва мавриди тахкик карор дода, чунин тавсия медихад:

Дар асоси аризаи пешниходгардида оилаи (шахрванд) .
..ба руйхати оилахои камбизоат дохил карда шавад.
(ному насаби аризадиханда)

Раиси комиссияимахали. .
(номунасаб / имзо)

Аъзои комиссияи махали. .(ному насаб / имзо)
..
(ному насаб / имзо). .
(ному...
tracking img