научная работа

  • 23 февр. 2015 г.
  • 1809 Слова
«Дарын» РҒПО-ның ғылыми жоба жарыстарына оқушыларды
қатыстыру ережесі
Жалпы білім беретін пәндер бойынша ғылыми жарыстарын жыл сайын
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі атынан «Дарын»
республикалық ғылыми –практикалық орталығы өткізеді.
Жалпы білім беретін пәндер бойынша ғылыми жоба жарысын өткізу
ережесі
Ғылыми жоба жарыстары төрт кезеңде өткізіледі:
бірінші кезең-мектептік
екінші кезең-облыстық
екінші кезең – іріктеу кезеңі екі турда өтеді
бірінші тур- жоба жұмыстарын қорғау
екінші тур- бейінді пәндер бойынша тестілеу.
үшінші(қорытынды) кезең – республикалық.

Ғылыми жоба өткізетін пәндер


Бағыты

Пәндері

1

Физика

физика

2

Техника

физика

3

Жер және космос туралы ғылымдар

физика

4

Математика

математика

5Қолданбалы математика

математика

6

Информатика

информатика және математика

7

Биолргия

биология

8

Химия

химия

9

Адам денсаулығы және қоршаған
ортаны қорғау

биология

10

Тарих

тарих

11

Өлкетану

география және тарих

12

Әдебиет

әдебиет

13

Этномәдениеттану

Тарих және әдебиет

14

Тіл білімі

қазақ тілі немесе орыс тілі

IIIМақсаты:
Оқушылардың өзіндік білім алу бағдарламаларын құру және
оны жүзеге асырылуын, оқушының отбасында, жергілікті және
аймақтық ортада әлеуметтенуін қамтамасыз ету.
IV Міндеттері:
оқушылардың өз бетімен ғылыми жұмыс жүргізу дағдысын
қалыптастыру;
оқушыларға ғылыми зерттеу материалдарын безендіруді үйрету;
түрлі қоғамдық ұйымдарымен ынтымақтаса жұмыс істеуге,
мұрағат; кітапхана деректерімен жұмысістеу дағдысын
қалыптастыру;
оқушылардың өз өлкесінің түйінді мәселелерін шеше алуға
үйрету .

I Өзектілігі:

Қазіргі кезде оқушылардың ғылыми ізденіс жұмысына деген
жаңа талапты өмірдің өзі қажет етіп отыр. Бала жастан белсенді
азаматтық позициясымен ерекшеленетін дарынды оқушыны
қоғамымыздың ертеңгі интеллектуалдық потенциалымен
байланыстыра қараймыз.
II Проблема:

Оқушылардың өзбетімен шығармалық жұмыстармен айналысу
траекториясының болмауы.
.

Оқушылардың дайындық деңгейіне
қойылатын талаптар:
Нені білу керек:
оқушы ғылыми ізденістің өзектілігін анықтай алу қажет;
ғылыми зерттеуге мақсат, міндеттер қоя білу қажет;
ғылыми зерттеудің құрылымын білу керек;
зерттеудің негізгі бөліміндегі зерттеу әдістерін білу қажет.
Нені істей алу керек:
ақпаратпен, дерекнамаменжұмыс істей алу қажет;
материалды жариялай білуі қажет;
мұрағат, кітапханамен жұмыс істеу дағдысы қалыптасуы
қажет;
ғылыми жұмысты безендіре білу қажет.

Жарыстарға ұсынылатын ғылыми жоба мен оларды рәсімдеуге
қойылатын талаптар
Оқушылардың ғылыми жұмыстарына мынадай жұмыстар ұсынылады:
ғылымның осы саласындағы фактілерді, құбылыстарды және жаңалықтарды,
оның бұрын танылмаған жекелегенқырларын ашатын;
практикалық міндеттерді шешуге жаңалық әкелетін, мектеп эксперименттерін
жетілдіруге, өндірістік процестердің тиімділігін арттыруға ықпал ететін
аппараттар, модельдер мен құралдар конструкциясын ұсынатын;
әлеуметтік-экономикалық проблемаларды шешуге бағытталған жобалар.
Ғылыми жарыстарда бұрын қаралған және қорғалған жобалар жарыстарға
жіберілмейді.

Ғылыми зерттеудіңкіріспесі.
Тақырып таңдау. Тақырыптың өзгеліктігін негіздеу. Теория + практика:
тақырып таңдап, өзектілігін анықтау.
Таңдалған тақырыптың мақсаты мен міндеттері. Теория + практика.
Ғылыми жұмыстың құрылымы және жоспары. Теория + практика: ғылыми
жұмыс жоспарларын құру.
Зерттеудің негізгі бөлімі.
Өздік жұмыс жоспарын құру, әдебиеттер мен деректер істестіру.
Теория+практика.
Ақпарат жинақтау жәнесараптау. Теория + практика.
«Библиографиялық бөлімде» жұмыс істеу. (Прак. б)
Ғылыми зерттеу әдістері, индукция және дедукция. Теория + практика.
Модульдеу негіздері. Теория + практика.
Материал мазмұнының стилі, тілі. Стиль түрлерімен танысу. Теория +
практика.
Жұмыс қорытындысы. Ғылыми жұмыстың практикалық маңызы.

Зерттеу әдістері: сауалнама, интервью,...
tracking img