Отчет по практике в банке

  • 26 авг. 2010 г.
  • 7254 Слова
Міністерство освіти ТА науки України
Придніпровська державна академія
Будівництва та архітектури

Кафедра «Міжнародна економіка»

Звіт
по виробничій практиці

Виконала: ст. гр. № 688 Саркісян Лариса Геворківна
Перевірив: ас. Зайченко Олеся Олексіївна

Дніпропетровськ

2008

Зміст1.Вступ........................................................................................................
2.Загальна інформація про банк «Конкорд»............................................
3.Організаційна структура.........................................................................
4.Моя діяльність у банку...........................................................................
5.Фінансовірезультати банку...................................................................
6. Висновок..................................................................................................
7. Список використаної літератури...........................................................
Додатки.....................................................................................................Вступ
Комерційні банки – основна ланка кредитної системи країни, у яку входять кредитні установи, що здійснюють різноманітні банківські операції для своїх клієнтів на засадах комерційного розрахунку. Для цього вони використовують не тільки свій власний капітал, але і залучений фінансовий капітал у виді внесків, депозитів, міжбанківських кредитів та інших джерел. Причому залученізасоби, як правило, значно перевищують обсяг власного капіталу комерційних банків.
Основною метою комерційних банків, що стали створювати в Україні у 1989 році, було оперативне одержання їхніми засновниками і клієнтами широкого спектра банківських послуг (включаючи одержання кредитів), вирішення засновниками за допомогою власного банку своїх групових чи індивідуальних проблем, одержаннямаксимального прибутку для своїх акціонерів чи пайовиків, а також для власного розвитку.
Спочатку комерційні банки створювалися переважно як галузеві. Деякі банки виникли як дочірні банки державних спеціалізованих банків.Надалі акціонерами чи пайовиками комерційних банків усе більше ставали різні комерційні структури і приватні особи. Цей процес особливо підсилився після того, як наприкінці 1992 року державнимпідприємствам було заборонено виступати засновниками комерційних структур, у тому числі і банків. У 1993 році було прийняте рішення про перерахування належних зазначеним підприємствам дивідендів у доход відповідно підпорядкованості державного чи місцевого бюджету. Кооперативні банки були зрівняні в правах з комерційними.Поступово статус комерційних одержали колишні державні спеціалізовані банки. В умовахринкової економіки істотні зміни відбулися в банківському контролі. Якщо раніш банки відігравали роль державних контролерів за діяльністю суб'єктів господарювання, то в даний час цей контроль, як правило, здійснюється на партнерських відносинах між банками і їхніми клієнтами.
Комерційні банки класифікуються по ряду ознак. У залежності від форми власності вони підрозділяються на приватні ідержавні. За формою організації серед приватних банків переважають акціонерні у виді суспільств відкритого чи закритого типів.
Акції банків, створених у виді акціонерних товариств відкритого типу, поширюються шляхом вільного продажу юридичним і фізичним особам. Акціонерними товариствами закритого типу, а також пайовими банками у виді товариств з обмеженою відповідальністю є переважно комерційнібанки в перші роки їхнього існування. Акції банків у виді акціонерних товариств закритого типу викуповуються, як правило, їхніми засновниками. Більш гнучкою структурою є банки у виді товариств з обмеженою відповідальністю. Кількість їхніх пайовиків може поповнюватися з відповідною реєстрацією в Національному банку України.
Комерційні банки в залежності...