Преддипломная практика

  • 05 марта 2011 г.
  • 953 Слова
ЗРАЗОК
Міністерство освіти і науки України
Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка

Кафедра дизайну

МУРЗІНА ОЛЬГА ІВАНІВНА

ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ ХРЕСТОМАТІЙНИХ ВИДАНЬ ЗМИСТЕЦТВА

Магістерська робота

за спеціальністю 8.020210 «Дизайн»

Науковий керівник:
Пономарьова Олена Миколаївна,кандидат педагогічних наук, доцент

Луганськ – 2011

ЗМІСТ
| |ВСТУП…………………………………………………………|3 – 9 |
|Розділ 1 |ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОЕКТУВАННЯ ХРЕСТОМАТІЙНИХ ВИДАНЬ З МИСТЕЦТВА ………… | |
||Теоретичні та історичні аспекти проектування хрестоматійних видань ………………………………………. | |
|1.1. |Сутність і специфічні ознаки хрестоматійнихвидань з мистецтва ……………………………………………………. | |
| |Висновки з першого розділу ……………………………….|10 – 23 |
|1.2. |ПРИНЦИПИ І ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ХРЕСТОМАТІЙНИХ ВИДАНЬ З МИСТЕЦТВА ……….. | |
||Розробка концепції проектування хрестоматійних видань з мистецтва……………………………………………………… |23 – 35 |
| |Особливості впровадження концепції проектуванняхрестоматійних видань з мистецтва ………………………… |35 – 36 |
|Розділ 2 |Висновки з другого розділу ………………………………….| |
| |МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПРОЕКТУВАННЯ ХРЕСТОМАТІЙНИХ ВИДАНЬ З МИСТЕЦТВА ................ | |
|2.1....
tracking img