Програма з виробничої практики методичні вказівки студентів бакалаврської підготовки за напрямком 0804 – „комп’ютерні науки” спеціал

  • 28 июня 2010 г.
  • 3652 Слова
Міністерство освіти і науки України
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Інститут комп’ютерних систем

ПРОГРАМА З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Міністерство освіти і науки України
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Інститут комп’ютерних систем

ПРОГРАМА З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
студентів бакалаврської підготовки
за напрямком 0804 –„Комп’ютерні науки”
спеціальність 7.080401 - „Інформаційні управляючі системи та технології”

Затверджено
на засіданні кафедриінформаційних систем
Протокол №8 від 5.04.07

Одеса
Наука і техніка
2007

Програма з виробничої практики методичні вказівки студентів бакалаврської підготовки за напрямком 0804 – „Комп’ютерні науки” спеціальність 7.080401 – „Інформаційні управляючі системи та технології” /Авт.:С.Г. Антощук, В.О. Болтенков, О.Ю.Бабілунга – Одеса: ОНПУ, 2005, 10c.

Автори:
С.Г. Антощук, докт. техн. наук, професор
В.О. Болтенков, канд. техн. наук, доцент
О.Ю.Бабілунга, ст. викладач

ВСТУП

Програмавиробничої практики розроблена на основі положення про проведення практики студентів у вищих навчальних закладах України МОіНУ від 8 квітня 1993р. та 30 квітня 1993р. №35.
Програма дає рекомендації про види, форми та методи контролю рівня знань, умінь та навичок, які повинні отримати студенти спеціальності 7.080401–„Інформаційні управляючі системи та технології” під час проходження практикидля отримання освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр.
Час проведення практики та її тривалість визначаються діючим навчальним планом спеціальності. Дата початку і закінчення практики уточнюється щорічно.
Офіційним документом для проведення виробничої практики є договір між університетом та підприємством. Договори можуть бути двосторонніми та тристоронніми. На основі цих договорівкафедрою підготовлюється наказ по університету, згідно з яким за студентами закріплюються місця практики та призначаються керівники практики від кафедри, вказується тривалість практики.
Програма є основним навчально-методичним документом, що визначає організацію проведення виробничої практики студентів бакалаврської підготовки.

1. МЕТА ТА ЗАДАЧІ ПРАКТИКИ

Виробнича практика єважливим етапом підготовки спеціалістів і спрямована на:
систематизацію, закріплення та розширення теоретичних та практичних знань зі спеціальності, застосування цих знань для розв’язання конкретних наукових, технічних, економічних та виробничих завдань;
розвиток навичок самостійної роботи в умовах сучасного виробництва, прогресу науки, техніки та культури.
Метою практики є:
закріпленнята розширення теоретичних і практичних знань, здобуття студентами навичок самостійної практичної діяльності;
отримання навичок експлуатації електронних мікропроцесорних засобів, аналогових та цифрових приладів, перетворювачів вимірювальної інформації;
закріплення знань з програмування та сучасних комп’ютерних технологій обробки інформації на ПК, обслуговування засобів комп’ютерної техніки.Задачі практики – знайомство з підприємством та його сучасним економічним та структурним станом, з обладнанням, станом комп’ютерізації; знайомство з ринковими взаємовідносинами виробників і споживачів; виконання обов’язків стажера або дублера-спеціаліста.
Після проходження практики студенти повинні
знати: структуру підприємства, основні етапи технологічного процесу...